Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝkclogo footer
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
                                                                       
Απευθύνεται
Σε Μηχανικούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την
προβλεπόμενη από την σχετική Κατευθυντήρια του
ΕΣΥΔ Σεμιναριακή Επιμόρφωση προκειμένου να πλη-
ρούν τα προσόντα για να ασχοληθούν με τον Έλεγχο
και τις Επιθεωρήσεις Ανελκυστήρων καθώς επίσης σε
Μελετητές, Εγκαταστάτες, Συντηρητές και Τεχνικούς
Ασφαλείας.
Κόστος

 Δηλώστε συμμετοχή: http://www.kronoscert.gr/el/
 Τηλ: 210 53.17.875/53.16.054 Fax 210 53.17.876 email: info@kronoscert.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: