Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Πρόταση ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΥ: Απρίλη 1η: Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης της Εκμετάλλευσης Ανθρώπου και Φύσης από Άνθρωπο! A petition by Autenergos: April 1st: International Day for the abolishment of exploitation of both Man and Nature by Man

Πρόταση 
ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΥ :  

Απρίλη 1η:   
Παγκόσμια Ημέρα 
Κατάργησης της Εκμετάλλευσης 
Ανθρώπου και Φύσης 
από Άνθρωπο!

A petition 
by Autenergos:

April 1st:
International Day
for the abolishment 

of exploitation
of both Man and Nature
by Man
 


Το autenergos.blogspot 
προτείνει:
Να καθιερωθεί από το 2016 
 η Απρίλη 1η 
ως Παγκόσμια Ημέρα 
Κατάργησης της Εκμετάλλευσης 
Ανθρώπου από Άνθρωπο!
 Και Φύσης από Άνθρωπο!


 autenergos.blogspot.gr 
petitions: Τo establish, 
from 2016 and onward,
April 1st
as International Day
for the abolishment of exploitation
of both Man and Nature
by ManΤο κυρίαρχο ανθρώπινο πρόβλημα, από ύπαρξης σχέσεων, είναι ένα:
Η με άπειρες μεθόδους και μέσα  πυραμιδική εκμετάλλευση: Ατομικά, συλλογικά, θεσμικά!

Πλείστα όσων  έπραξε ο άνθρωπος, απ' αρχής,  είχαν σκοπό τη διαμόρφωση  και στέριωση των προϋποθέσεων και μηχανισμών εκμετάλλευσης του άλλου, των άλλων, της φύσης.
Όσοι αγώνες έγιναν στην ανθρώπινη ιστορία, είχαν σαν στόχο την απελευθέρωση από την εκμετάλλευση.

Η ανθρώπινη  ιστορία  είναι κτισμένη πάνω σ' αυτήν την κυρίαρχη αντίθεση: 
-  Από τη μια, η συγκρότηση της φιλοσοφίας, των δομών και των μέσων  της εκμετάλλευσης.  
-  Από την άλλη, η διαμόρφωση της φιλοσοφικής και αγωνιστικής αντίθεσης  σε ό,τι συνθέτει τη φιλοσοφία  και την επιβολή της εκμετάλλευσης.

Η θρησκεία αποτελεί το βασικό πυλώνα  σε κάθε σύστημα εκμετάλλευσης. 
Γι αυτό και δημιουργήθηκε αλλά και παρουσιάζεται με εναλλακτικές εκφάνσεις.

Οι οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις οικοδομούνται και εδραιώνονται ώστε η εκμετάλλευση να επιβάλλεται, ισχυροποιείται  και αντέχει σε κάθε μορφής αντίθεση.
Η  ιστορία κυλά με   συνεχείς ήττες και νίκες της αντίθεσης και του αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση.
Όμως, η ιστορική εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι, το  μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, είναι θετικό αφού τα ποικίλα συστήματα και μορφές οργάνωσης της εκμετάλλευσης ηττήθηκαν,  καταργήθηκαν ή μεταμορφώθηκαν. 

Η ΔΕΞΙΑ (Θρησκεία+άδικο Κράτος+εκμεταλλευτικό Κεφάλαιο) έχει ως ιδεολογία και πράξη την εκμετάλλευση ανθρώπου, και φύσης, από άνθρωπο.
Η Αριστερά οραματίζεται  και αγωνίζεται για κοινωνίες και φύση  δίχως την εκμετάλλευση.
Όμως, σ' όλα τα μέχρι σήμερα συστήματα εξουσίας, απ' αρχής, κυριαρχεί ή δε λείπει η εκμετάλλευση  ανθρώπου από άνθρωπο. 
Και, βέβαια,  όλων των όντων της φύσης.

Δεν υπάρχει θρησκευτική, κρατική, οικονομική, κοινωνική, διαπροσωπική  δομή στην οποία να μην κυριαρχεί ή  να μην συνυπάρχει   η εκμετάλλευση.
Η εκμετάλλευση προϋποθέτει: θεοκρατία-άγνοια-σκοταδισμό- δουλεία-απάτη-αδικία-διακρίσεις- τρομοκρατία-ψεύδος-βία-καταπίεση- φόβο-νοθεία-επιβολή-ανισότητα- διαφθορά-διαπλοκή-απαγόρευση-ρατσισμό- μη ή περιορισμός δικαιωμάτων (...).
Το ότι εμφανίζονται  σε   διαφορετική ποσότητα και ποιότητα, αυτό δεν αλλάζει αυτές τις διαπιστώσεις. 

Η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο υπάρχει ή συνυπάρχει σε κάθε, μέχρι σήμερα, μορφής ανθρώπινη σχέση, ατομική και συλλογική.
Όλες οι εξουσίες αυτό το σκοπό έχουν, αυτό οργανώνουν και πράττουν. Η εξουσία μόνο εκμεταλλεύεται.
Ακόμη και σε  κοινωνικές δομές που διακηρύσσουν την αντίθεση στην εξουσία, στις μεταξύ τους σχέσεις αλλά και στις σχέσεις με άλλους, συνυπάρχει και η εκμετάλλευση. 
"Ο σκοπός    αγιάζει τα μέσα" ή το: "Θα πάω και με το Διάολο προκειμένου...", δηλώνονται για  να δικαιολογήσουν αυτήν τη συνύπαρξη.  

Ανεξάρτητα από ιδεολογία ή  διακηρύξεις ή πρακτικές, η εκμετάλλευση κυριαρχεί ή συνυπάρχει, διαχρονικά, στις σχέσεις:
- Με τη θρησκεία, πολύμορφα και στον πλέον μέγιστο βαθμό.
- Με όλες τις μορφές εξουσίας που εξέλιξή τους είναι το κράτος,  οι ενώσεις κρατών και οι διεθνείς οργανισμοί. Η νομοθέτηση, η επιβολή και η προστασία της εκμετάλλευσης είναι ο κύριος σκοπός αυτών το μορφών εξουσίας, του κράτους.

- Τις οικονομικές. Το κεφάλαιο, μόνο σκοπό έχει την εκμετάλλευση!
- Των φύλλων, τις οικογενειακές, σχολικές, συμβίωσης, παρέας, φιλίας.
- Τις κομματικές, είτε τα κόμματα είναι δεξιά είτε αριστερά.
- Των ποικίλων μορφών κοινωνικής οργάνωσης, όπως: 
* Συνδικάτα: Εργατικά-αγροτικά-επαγγελματικά,  
* Συλλογικότητες/Σωματεία όλων των μορφών και σκοπών,
* Αυτοδιοίκηση, 
* Συνεταιρισμούς (...).

Η Παγκοσμιοποίηση  αναζητείται και επιδιώκεται αντιθετικά:
  1.   Από  τους Φορείς Εκμετάλλευσης, για ισχυροποίησή της.
  2. Από την πλευρά της Αντίθεσης, για τη γρηγορότερη και συνολικότερη απελευθέρωση από την εκμετάλλευση.

Το ότι εξουσιάζουν  παγκόσμια οι Φορείς Εκμετάλλευσης, η Δεξιά, τούτο  οφείλεται στις αδυναμίες και, κυρίως, στις  αντιφάσεις   από την πλευρά της Αντίθεσης,  δηλαδή των κοινωνικών Δυνάμεων που οραματίζονται, σχεδιάζουν,  αγωνίζονται για την κατάργηση αυτής της εκμετάλλευσης.
Το ότι πχ  Αριστερά/Κομμουνιστικά/Αντιεξουσιαστικά  κόμματα νοθεύονται, αφού οργανώνονται ως δεξιά  και συνυπάρχουν σχέσεις ιεραρχίας και εξουσίας  μεταξύ τους,    με τα μέλη τους  και την κοινωνία,  άρα και σχέσεις εκμετάλλευσης,  τα εκτρέπει και τα αποδυναμώνει από το μοναδικό  σκοπό της απελευθέρωσης του ανθρώπου και της φύσης από την εκμετάλλευση.

Η αποτυχία της   Οκτωβριανής Επανάστασης,  όπως και όλων των  άλλων που φέρουν   ονομασίες έως κομμουνιστικές, είναι γιατί νοθεύτηκαν  και κυριάρχησαν σχέσεις δανεισμένες από τη Δεξιά.

Ο αγώνας λοιπόν κατά της Εκμετάλλευσης Ανθρώπου από Άνθρωπο ήταν και είναι πολύπλευρος.
Οι μεγάλες δυσκολίες δεν προέρχονται  γιατί οι Φορείς της Εκμετάλλευσης, η Δεξιά,  εμφανίζονται, παγκόσμια, ως παντοδύναμες.
Τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στον έλεγχο ή στις αδυναμίες και αντιφάσεις  ή  στη μη συνεννόηση  των Δυνάμεων  της Αντίθεσης.

Όσο γρηγορότερα συνειδητοποιούνται αυτές οι εξαρτήσεις,  αδυναμίες και αντιφάσεις, 
όσο   συντομότερα  γίνεται κτήμα πως οι σχέσεις ιεραρχίας και  εξουσίας είναι σχέσεις του Δεξιού Συστήματος και    εμπεριέχουν την εκμετάλλευση,
όσο πιο συντονισμένα/οργανωμένα, έως παγκόσμια, ο αγώνας γίνεται σαφής κατά της κάθε μορφής εκμετάλλευσης από οπουδήποτε και με οιονδήποτε τρόπο επιβάλλεται,
όσο πιο εμφαντικά και αυτενεργά,  άνδρες-γυναίκες-παιδιά, αναλύουν, παρουσιάζουν, βροντοφωνάζουν, οργανώνονται, συνεργάζονται και αντιπαλεύουν τις κάθε μορφής εκμεταλλεύσεις από τη θρησκεία (με όλες τις εκφάνσεις της), το κράτος, το κεφάλαιο, τα κόμματα, τους θεσμούς, τα συνδικάτα, τις συλλογικότητες, τα σχολεία, τα ΜΜΕ,  την οικογένεια, τα άτομα, 
τόσο η ΑΝΤΙΘΕΣΗ στην Εκμετάλλευση Ανθρώπου και Φύσης από Άνθρωπο θα συλλογικοποιείται και ισχυροποιείται έως παγκόσμια και η συνολική-πλήρης κατάργηση θα βρίσκεται σε πολύ πιο ορατούς ορίζοντες.


 Η Πρόταση:
  
Να καθιερωθεί από το 2016,

η Απρίλη 1η
ως Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης 
της Εκμετάλλευσης  Ανθρώπου και Φύσης από Άνθρωπο,
 έχει συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα:
- Η Πρωταπριλιά, από "μέρα εθιμικού ψεύδους", ανατρέπεται σε Μέρα της Αλήθειας!
- Αν και ο αγώνας της  Απελευθέρωσης από την Εκμετάλλευση είναι, ατομικά ή συλλογικά, συνεχής, πολύπλευρος και πολύμορφος, η καθιέρωση μιας μέρας όπου θα μορφοποιείται και θα θεσμοθετούνται παγκόσμια οι καρποί του, θα τον ισχυροποιήσει. 
           Την Κάθε Απρίλη 1η: 


1. Θα οργανώνονται, παγκόσμια, στις πλατειούλες των πλέον μικρών οικισμών έως τις μεγάλες πλατείες των πόλεων, οι "Συγκεντρώσεις/Συνελεύσεις Απελευθέρωσης από την Εκμετάλλευση". 
Θα παρουσιάζεται σ' αυτές ο αναλυτικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ των μορφών εκμετάλλευσης, θα εκφράζεται  η  απαίτηση  άμεσης κατάργησής τους, θα διατρανώνεται  η σαφής πολύτροπη αντίθεση στην κάθε -και από οιονδήποτε- εκμετάλλευση, θα  τίθενται  τοπικά έως παγκόσμια αιτήματα  και θα αποφασίζονται μορφές  ισχυροποίησης της Αντίθεσης. 

2. Θα γίνεται  αποκλειστική χρήση όλων των  μέσων πληροφόρησης για   προβολή και εμπλουτισμό  του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.

3. Θα εκδηλώνεται  μαζική και σαφής αντίθεση προς την εξουσία: Της  θρησκείας, του κράτους, του κεφαλαίου,  των κομμάτων, των συνδικάτων, της αυτοδιοίκησης, των ΜΜΕ, της οικογένειας, του σχολείου, των κάθε μορφής και έκτασης θεσμών και συλλογικοτήτων, των φύλων, τη διαπροσωπική. 

4.  Θα στολίζονται: Οι ναοί, τα  κρατικά, επιχειρηματικά και  όλων των  θεσμών και  συλλογικοτήτων κτίρια ή μέσα, τα σχολεία και  οι κατοικίες, με συμβολισμούς  που θα αναδεικνύουν τον εκμεταλλευτικό  ρόλο τους και θα απαιτείται η κατάργηση της εκμετάλλευσης που εκφράζουν ουσιαστικά ή συμβολικά.  
  
5. Θα διακηρύσσεται η παγκόσμια βούληση, έως την κάθε  επόμενη Απρίλη 1η,  να έχουν καταγραφεί και να δημοσιοποιούνται σαφή νέα αποτελέσματα  από τους αδιάκοπους αγώνες ενάντια στην  κάθε εκμετάλλευση  ανθρώπου και φύσης από άνθρωπο. 

6.  Θα εκλέγονται, απολογούνται και ελέγχονται οι Επιτροπές Συντονισμού και Έκφρασης, ετήσιας  θητείας. 
Άμεση 
πανανθρώπινη απαίτηση:
  


Α.   Να δημιουργηθεί Διεθνής  Θεσμός:
Παγκόσμιος Οργανισμός Κατάργησης  Εκμετάλλευσης
 -ΠΟΚΕ-

Α1. Ο  ΠΟΚΕ θα λειτουργεί βάσει 3 ΑΡΧΩΝ:

α. Όλοι οι άνθρωπο είναι ίσοι. Καμιά διάκριση. 
β. Καταργείται το άσυλο. Κάθε άνθρωπος, χωρίς χρονικό όριο,  αποκτά πλήρη δικαιώματα σε κάθε οργανωμένο τόπο  που γεννήθηκε ή κάθε φορά μεταναστεύει και επιθυμεί να κατοικεί/εργάζεται και  λειτουργεί ως πολίτης. 
Ως απλός μετανάστης, δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν-εκλέγεσθαι.
γ. Μόνο νομοθετημένη και προστατευμένη  χρήση της φύσης. Όχι κατάχρηση.


Α2. Συγκρότηση-Έδρα ΠΟΚΕ:

α. Ο ΠΟΚΕ θα συγκροτείται, έως την οργάνωση της άμεσης και ηλεκτρονικής εκλογής ή ανάκλησης,  από   τον Ά αντιπρόεδρο  όλων των βουλών της γης, κρατικών και ενώσεων, ανεξάρτητα εάν είναι  ανεγνωρισμένα τα κράτη (...). 
β. Οι αντιπρόεδροι θα αποδέχονται απόλυτα τις "3 ΑΡΧΕΣ", θα εκλέγονται με πλειοψηφία 2/3 και με αποκλειστική αρμοδιότητα  αυτήν του μέλους του ΠΟΚΕ
γ. Οι αντιπρόεδροι θα έχουν 3ετή θητεία, ακόμη κι αν διαλυθεί η βουλή που τον εξέλεξε.  
Δε θα επανεκλέγονται πριν την παρέλευση  5 ετών από τη λήξη της θητείας τους. 
Θα ανακαλούνται μετά από αίτημα του ΠΟΚΕ ή των 2/3 της βουλής προέλευσης.
δ. Οι αντιπρόεδροι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη των κοινοβουλίων που τα εκλέγουν.  Έχουν όμως όλα τα δικαιώματα του μέλους.
ε. Οι αντιπρόεδροι -μέλη του ΠΟΚΕ- θα ενημερώνουν τις εθνικές βουλές ή  των ενώσεων  και θα  εισηγούνται     τις αποφάσεις του ΠΟΚΕ, ως διεθνές υποχρεωτικό δίκαιο. 
ζ. Οι βουλές θα ψηφίζουν,  δίχως μεταβολές και  κατά προτεραιότητα άλλων νομοθετικών υποχρεώσεων,  τις αποφάσεις του ΠΟΚΕ.
η. Οι βουλές που εκλέγουν τους αντιπροέδρους μέλη του ΠΟΚΕ, αναλαμβάνουν όλα τα έξοδά τους, τη γραμματειακή-υλικοτεχνική στήριξη  και στην έδρα του ΠΟΚΕ.

θ. Έδρα του ΠΟΚΕ προτείνεται ο Λίβανος, ως βασικός χώρος της αρχαίας  Φοινίκης, γενέτειρα της μυθικής Ευρώπης. 
Εναλλακτικά,  η Αλεξάνδρεια.
Η ευρύτερη περιοχή,    δίχως  ένοπλα σώματα. 


Α3. Ο ΠΟΚΕ θα έχει ως δικαιοδοσία: 

α. Την  επίσημη συγκρότηση και δημοσιοποίηση αναλυτικότατου ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ   ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ. 
β. Την απαγόρευση, με κανόνες,  της κάθε  μορφής εκμετάλλευσης από οπουδήποτε σε οποιονδήποτε.
γ. Τον ελέγχο της νομοθεσίας και των πολιτικών όλων των κρατών του κόσμου, των περιφερειακών ενοτήτων και των άλλων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών.
δ. Την επιβολή κυρώσεων σε θρησκεία,  κράτη, ενότητες, οργανισμούς, επιχειρήσεις, θεσμούς, συλλογικότητες και άτομα. 
ε. Την αδιάκοπη παγκόσμια προβολή όλων των μεθόδων εκμετάλλευσης και ιδιαίτερα  από θρησκεία, κράτος,   επιχειρήσεις, κόμματα, συνδικάτα και ειδικά επαγγέλματα όπως νομικοί, γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι.
ζ. Να καθορίσει όλες  τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες σύμφωνα με τις οποίες θα προσδιορίσει, παγκόσμια,  την υποχρεωτική ελάχιστη αμοιβή της εργασίας ή την υποχρεωτική κρατική  οικονομική προσφορά προς ανέργους.
η. Να συνθέσει  την παγκόσμια ιστορία της εκμετάλλευσης ανθρώπου σε  άνθρωπο και ανθρώπου προς το σύνολο της φύσης.
θ. Να διαμορφώσει ένα παγκόσμιο δίκαιο, υποχρεωτικό για κάθε κράτος ή ενότητα κρατών, το οποίο θα καταργεί την κάθε εκμετάλλευση.
ι. Να καθορίσει μέσα και τρόπους ταχύτατης διεθνούς κινητοποίησης  εναντίον κρατών και  θεσμών (...) όταν με πολιτικές τους πράττουν εκμεταλλευτικά εναντίων τάξεων, ατόμων, ομάδων. 


Στην άμεση  
πανανθρώπινη απαίτηση 
προστίθενται:
  
Β. Όλα τα κράτη και ενώσεις να αλλάξουν τα συντάγματα και τη νομοθεσία τους  όπου  κατοχυρώνεται ή  υπονοείται η εκμετάλλευση.  Φυσικά, να προβλέπεται σαφώς η ανεξιθρησκεία και να αφαιρείται κάθε διάταξη δεσμών με τη θρησκεία.

Γ. Δωρεάν για όλους τους ανθρώπους της γης: Υγεία-παιδεία-πρώτη κατοικία-ηλεκτρισμός -νερό- συγκοινωνία- θέατρο-πληροφορική-τηλεφωνία-διακοπές. 
Εργασία στον καθένα  ή  να είναι κρατική προσφορά  όλες  οι βασικές  ανάγκες.

Δ. 6ωρη εργασία-Μηδενισμός ανεργίας. 

Ε. Να  θεσμοθετηθούν παγκόσμια δύο μαθήματα,  ως υποχρεωτικά, σε όλες σχολικές βαθμίδες και κλάδους, από νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο,  με έμφαση στις νομικές σχολές:
  Εα. Της θρησκειολογίας (να καταργηθούν οι εκκλησιαστικές/θεολογικές σχολές).
  Εβ. Της εκμετάλλευσης,  ως κυρίαρχη ανθρώπινη σχέση με τον άλλο άνθρωπο και τη φύση συνολικά.

Ζ. Να σταματήσει η  παραγωγή/εμπορία όλων των  όπλων και βλαπτικών  προϊόντων.  
Να απαγορευθεί κάθε οπλοκατοχή, το εμπόριο σαρκός και ναρκωτικών. 

Η.  
    Ηα.  Κανένα προνόμιο στη θρησκεία.  
    Ηβ.  Να καταργηθούν οι στρατοί του κόσμου.  Κανένα ένοπλο σώμα.

Θ. Το κυνήγι και το ψάρεμα να γίνεται μόνο από θεσμοθετημένους επαγγελματίες και με περιοριστικούς κανόνες.

Ι.  Όλων των μορφών ΜΜΕ, κρατικά-ιδιωτικά, να έχουν καθημερινά θέματα  με τα οποία θα αναδεικνύεται η εκμετάλλευση στις διανθρώπινες σχέσεις, και με τη φύση. Να δημοσιοποιούν συχνά τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ  ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΣΩΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, του ΠΟΚΕ, τις ανακοινώσεις και αποφάσεις του.

Κ. Να εκλεπτυνθεί  το παγκόσμιο δίκαιο και ως προς  τα όρια της δικηγορικής λειτουργίας ώστε να διακρίνεται σαφώς ο ρόλος της στην ανάδειξη  των δικαιωμάτων του κάθε εκμεταλλευτή ως κατηγορουμένου από τη συνειδητή απόκρυψη της εγκληματικής πράξης του εγκληματία/εκμεταλλευτή.

Λ. Να βραβεύονται, συμβολικά, βιβλία και έργα: Θεατρικά, μυθιστορήματα, διηγήματα, κινηματογραφικά, ποίησης, μουσικής, ζωγραφικής, γλυπτικής(...) τα οποία θα έχουν ως θέμα την εκμετάλλευση. Προτεραιότητα σε έργα από τα  σχολεία.

 Μ. Να ενισχυθούν απεριόριστα όλες οι επιστήμες, η έρευνα, η τεχνολογία σε κάθε τομέα, πλην των όπλων. Να εφαρμοστεί η τηλεργασία παντού. Η αλληλογραφία και αποθήκευση δεδομένων, μόνο ηλεκτρονικά. 

Ν.  Πόθεν έσχες για κάθε ατομική η συλλογική δραστηριότητα. 
Τα αδικαιολόγητα κεφάλαια ή τα υπερκέρδη από εκμετάλλευση  να αφαιρούνται και να διατίθενται αποκλειστικά για παραγωγή, διεύρυνση  και εξάπλωση  της Γνώσης από  όλες τις επιστήμες.

Ξ.  Με περιεχόμενο την  κατάργηση της εκμετάλλευσης να οργανώνονται: 
     α. Την Απρίλη 1η έως την Εργατική  Πρωτομαγιά 
   β. Μια βδομάδα πριν και μετά  τη Σεπτέμβρη 1η και τη Γενάρη 1η,   πολύμορφες  παγκόσμιες και δωρεάν εκδηλώσεις/παραστάσεις/συζητήσεις(...) σε: Ναούς, κοινοβούλια, τόπους εργασίας, σχολεία,  μουσεία, πλατείες και χώρους  θεάτρου/κινηματογράφου.
 


Ας γίνει λοιπόν 
η Απρίλη 1η,  
το 2016 συμβολικά και ακολούθως ουσιαστικά,
ένας νέος σταθμός στην ανθρώπινη ιστορία της απελευθέρωσης από την εκμετάλλευση!

Ανυστερόβουλα και Αυτενεργά,
ΟΛΟΙ, 
με πρωτοβουλίες και αυτοοργάνωση,  
ας αναλάβουμε ρόλο ή ρόλους 
διάδοσης-οργάνωσης-επιτυχίας!  

Οργανώνουμε το
ΠαγκόσμιοΑΝτιεκμεταλλευτικόΚΙνημα

Π.ΑΝ.ΚΙ

Διεκδικούμε-Κτίζουμε το:
ΠαγκόσμιοΑΝτιεκμεταλλευτικόΣΥστημα

Π.ΑΝ.ΣΥ.

autenergos.blogspot 


Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Κύριε Πρωθυπουργέ, αύριο στη Βουλή απαιτούμε ΑΡΙΣΤΕΡΟ θρίαμβο. Προσωπική σας η ευθύνη στην περίπτωση Δεξιάς νίκης!

Κύριε 
Πρωθυπουργέ,  
αύριο στη Βουλή 
απαιτούμε 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ θρίαμβο. 
Προσωπική σας η ευθύνη 
στην περίπτωση Δεξιάς νίκης!


Κύριε Τσίπρα, 
μπορείτε αύριο να προκαλέσετε μεγάλη και  βαθιά ανατροπή.
Να κάμετε την 29η Μάρτη ιστορική για την ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ευρύτερα!
Διαφορετικά, δε θα θέλετε! 
Έτσι, θα νικήσει ανεπανόρθωτα η Δεξιά, δηλαδή η διαπλοκή, η απάτη, η εκμετάλλευση.

Όχι μόνο  γνωστά ονοματάκια και  μικροϋποθέσεις.
Να κυριαρχήσουν οι μεγάλες υποθέσεις απάτης και διαπλοκής, τα σαφή  αποτελέσματα έως τώρα, οι εξελίξεις, οι άμεσες πράξεις σας και οι βαθιές θεσμικές δράσεις.

Όχι αύριο, όχι στο μέλλον!
Χθες!
Σήμερα!

προηγούμενη σχετική ανάλυση,
εδώ: http://autenergos.blogspot.gr/2016/03/blog-post_23.html

Αποφθέγματα του Εμμανουήλ Ροΐδη για να γελάσουμε ενόψει της άνοιξης…Του Γ.Ρωμαίου

Αποφθέγματα του Εμμανουήλ Ροΐδη για να γελάσουμε ενόψει της άνοιξης…
Ο Εμμανουήλ Ροΐδης (1836-1904) θεωρείται ένας από τους πλέον πνευματώδεις συγγραφείς. Με το έργο του να καλύπτει το μυθιστόρημα, το διήγημα, τις κριτικές μελέτες, μεταφράσεις και χρονογραφήματα…

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΠΡΑ τραγικό λάθος η αναβολή για "διαπλοκή". Ποια Ευρώπη πίσω από τα τρομοκρατικά στις Βρυξέλλες;

ΤΣΙΠΡΑ 
τραγικό λάθος 
η αναβολή της συζήτησης
για  τη "διαπλοκή".
Ποια Ευρώπη πίσω 
από τα τρομοκρατικά  
και στις Βρυξέλλες;

Τραγικό  λάθος διέπραξε ο Πρωθυπουργός να αναβάλλει τη συζήτηση στη Βουλή που είχε πολυδιαφημιστεί και  περιμέναμε να δημοσιοποιηθούν κατάλογοι που θα απεκάλυπταν τεράστιες απάτες σε βάρος του λαού και φυσικά ανακοίνωση πολύ άμεσων και σαφών πολιτικών δράσης ενάντια σε κάθε προηγούμενη και επόμενη διαπλοκή, απάτη, διαφθορά.

Αν συζητιόταν στη Βουλή νομοσχέδιο που θα στραγγάλιζε μισθούς-συντάξεις- δικαιώματα, θα αναβαλλόταν;

Αλήθεια, οι μεγάλες απάτες, η απίθανη διαχρονική διαπλοκή, η εκμετάλλευση, οι πόλεμοι δε   σχετίζονται απόλυτα και  με  την τρομοκρατία στην Ευρώπη, στον κόσμο με   τελευταία  αυτήν στις Βρυξέλλες;

Δεν είναι οι μηχανισμοί της εβραϊκοχριστιανικής Δεξιάς με αντίστοιχους της μουσουλμανικής Δεξιάς που συνεργάζονται στενά και παγκόσμια ώστε  να  τρομοκρατούν, να κυριαρχεί ο  φόβος παντού και να εξουσιαζόσουν;

Οι θρησκείες, πάντοτε, με φόβο-μίσος-φανατισμό δεν τρομοκρατούν, καταπιέζουν, εκμεταλλεύονται;  

Δεν είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο ο πυρήνας της Δεξιάς ιδεολογίας και πολιτικής;

Και αφού η θρησκεία είναι ο κεντρικός πυλώνας της Δεξιάς (μαζί με το άδικο Κράτος και το εκμεταλλευτικό Κεφάλαιο), άρα οι θρησκευτικές εκφάνσεις συνεργάζονται στενά για να προκαλούν τρόμο και να ισχυροποιούν την εκμετάλλευση.

Είναι απόλυτα βέβαιο ότι και το κτύπημα των Βρυξελλών είναι έργο ευρωπαϊκών μηχανισμών χριστιανοπολιτικοεπιχειρηματικών σε στενή συνεργασία με μουσουλμανικοπολιτικοεπιχειρηματικούς μηχανισμούς!

Οι δεξιοί αυτοί μηχανισμοί  στην Ευρώπη (και φυσικά δεν αναφερόμαστε απλώς στη στενή κομματική ακροδεξιά)  βρίσκονται στα χριστιανικά δόγματα, στο ευρωκοινοβούλιο, και στα εθνικά, στις κυβερνήσεις, στα κόμματα,  στους θεσμούς και φυσικά  στο κεφάλαιο.
Δυστυχώς, βαθιά και στην εξαρτημένη δικαιοσύνη.
Αντίστοιχα, και όπου εξουσιάζει και δρα ο μουσουλμανισμός.

Η προμεσονύκτια της Δευτέρας  συνέντευξη του θρησκευτικού  μεγαλέμπορου Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στην ΕΡΤ, εξέπεμπε αυτή τη χριστιανική εξουσιαστική πρόθεση για  εξουσία και κυριαρχία με μίσος και πάθος.

Το ότι χρησιμοποιούνται κάποια παιδιά οργισμένα, περιθωριοποιημένα, προσβεβλημένα,  καταπιεσμένα, αγανακτισμένα, πεινασμένα, μυημένα,  φανατισμένα ή και με ελπίδα για να λειτουργούν ως τα... όπλα τους θυσιάζοντας και τη ζωή τους,  θα πρέπει να συγκριθεί με το ότι: άνδρες-γυναίκες-παιδιά εργάζονται σε εργοστάσια/εμπορία/μεταφορά κάθε είδους και μεγέθους  όπλων, σε μηχανισμούς προπαγάνδας και εκμετάλλευσης, σε...

Η Αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αυτό έπρεπε να αναδείξει με αφορμή τη συζήτηση στη βουλή για τη διαπλοκή, τη διαφθορά, την απάτη και το ρόλο σε αυτά της εξαρτημένης δικαιοσύνης.

Έπρεπε να  πραγματοποιήσει τη συζήτηση χθες και εκεί να κάμει τη διάκριση Αριστεράς-Δεξιάς και σε αυτά τα πλαίσια να ερμηνεύσει τις δεξιές πολιτικές που της "επιβάλλει" η παγκόσμια Δεξιά. 
Και φυσικά πως θα τις... ανατρέψει, κτυπώντας και τη διαπλοκή, τη διαφθορά, την απάτη  που κυριαρχούν παντού. 
Και σε αριστερές ελίτ!

Η αναβολή έρχεται και σε αντίθεση με το:

"Αλ. Τσίπρας: Ο φόβος, το θρησκευτικό μίσος και ο ρατσισμός δεν πρέπει να νικήσουν την Ευρώπη".

Ας ελπίζουμε ότι , όταν γίνει η συζήτηση,   δε θα... κουτσουρευτεί λόγω της.... τρομοκρατίας!
Οι... τίτλοι για την αναβολή στην Αυγή, στον 105,5 στο Κόκκινο, προκαλούν τέτοιες... υποψίες!  Προηγούμενε αναρτήσεις, εδώ:  http://autenergos.blogspot.gr/2016/03/blog-post_54.html

Διαμαρτυρία προσφύγων στην Ειδομένη: "Είμαστε πρόσφυγες, δεν είμαστε τρομοκράτες"

Διαμαρτυρία προσφύγων στην Ειδομένη: "Είμαστε πρόσφυγες, δεν είμαστε τρομοκράτες"Διαμαρτυρία προσφύγων στην Ειδομένη: "Είμαστε πρόσφυγες, δεν είμαστε τρομοκράτες"
«Συγγνώμη Βέλγιο» έγραφε με μαρκαδόρο στο κορμί του ο μικρός Σύρος πρόσφυγας που στεκόταν στις σιδηροδρομικές γραμμές στην Ειδομένη, μαζί με εκατοντάδες άτομα που διαμαρτύρονται έως αυτή την ώρα, ζητώντας να ανοίξουν τα σύνορα για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη βόρεια Ευρώπη...αυγή

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Τύποσ 22/3/2516μ.Δ.(μετάΔημοκρατία) Και Κερκυραϊκός!


http://www.ethnos.gr/ethnos/

Σοκ στο Βέλγιο: Νεκροί και τραυματίες από δύο εκρήξεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών

Νεκροί και τραυματίες από δύο εκρήξεις στο αεροδρόμιο των ΒρυξελλώνΣοκ στο Βέλγιο

Νεκροί και τραυματίες από δύο εκρήξεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές ασφαλείας του Βελγίου μετά τις δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης στην αίθουσα αναχωρήσεων του διεθνούς αεροδρομίου των Βρυξελλών στο Ζάβεντεμ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.Αλ. Τσίπρας: Ο φόβος, το θρησκευτικό μίσος και ο ρατσισμός δεν πρέπει να νικήσουν την Ευρώπη

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Τουλάχιστον 1 δισ. δικτυακοί τόποι και 4,5 δισ. ιστοσελίδες κυκλοφορούν στο Ιντερνέτ

Ιστορική συνάντηση Ομπάμα - Ραούλ Κάστρο στην Κούβα σήμερα

Ιστορική συνάντηση Ομπάμα - Ραούλ Κάστρο στην Κούβα σήμεραΙστορική συνάντηση Ομπάμα - Ραούλ Κάστρο στην Κούβα σήμερα
Με τον πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, θα συναντηθεί σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, κατά τη διάρκεια της ιστορικής του επίσκεψης στην πρωτεύουσα της χώρας, Αβάνα.avgi.gr

ΚΕΡΚΥΡΑ: Tο έργο των φραγμάτων


nero potiri bleTο έργο των φραγμάτων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στα πλαίσια της υποβοήθησης και ολοκλήρωσης του φακέλου του μεγάλου έργου με τίτλο «Ύδρευση Κέρκυρας» που
προωθεί το Ελληνικό Δημόσιο, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη την 15η και 16η Μαρτίου 2016 στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, εκπροσώπων της ομάδας JASPERS της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΕΡΑΑ με στελέχη και την Διοίκηση της επιχείρησης.

Σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν η ενημέρωση των εκπροσώπων της ομάδας JASPERS για τα υφιστάμενα σήμερα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης στο νησί, την υφιστάμενη οργανωτική δομή της ΔΕΥΑΚ, την οικονομική της κατάσταση και την επεξεργασία διαφόρων παραμέτρων που σχετίζονται με τα κυκλώματα ύδρευσης και αποχέτευσης όπως είναι στοιχεία συνδεμένων νοικοκυριών, ετήσια παραγωγή νερού, ποιότητα του κλπ.

Ακόμη πραγματοποιήθηκε επιτόπου επίσκεψη σε διάφορες εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και στην περιοχή που έχει μελετηθεί για την δημιουργία των φραγμάτων και των μονάδων αντίστροφης όσμωσης, προκειμένου να αποκτήσουν ίδια άποψη για τις σημερινές συνθήκες υδροδότησης των διαφόρων περιοχών του νησιού, την μορφολογία του εδάφους και την σύστασή του, το υδατικό ισοζύγιο του νησιού καθώς και την ποιότητα και σκληρότητα του νερού που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές και τις ανάγκες που θα καλύψει το προτεινόμενο έργο.

Στη συνέχεια θα συνταχθεί έκθεση από τα στελέχη της ομάδας JASPERS προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνοδευτική του φακέλου του Έργου, προκειμένου να αξιολογηθεί στο σύνολο του.

Η ΔΕΥΑΚ τόνισε προς τους εκπροσώπους της ομάδας JASPERS την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου αυτού, καταδεικνύοντας τα προβλήματα υδροδότησης που αντιμετωπίζει το νησί τόσο όσο αφορά την σκληρότητα του νερού όσο και τις ανάγκες κάλυψης των υδρευτικών αναγκών κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο..          enimerosi.com

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Τύποσ 19/3/2516μ.Δ.(μετάΔημοκρατία) Και Κερκυραϊκός! Σήμερα:"Το βαθύ κράτος του Τύπου"

Συναυλία στο λιμάνι του Πειραιά για τους πρόσφυγες

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Σύλλογος Λευκιμμιωτών: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "Το ροδί μπροκάρ"

Το ροδί μπροκάρΣύλλογος Λευκιμμιωτών
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ   20  ΜΑΡΤΗ   2016,
ΕΛΑ  ΣΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ   ΣΟΥ  ΣΤΙΣ 11 Π.Μ. ,
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 24  ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ:
 ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  Τ
ΗΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΗΣ ΜΑΣ,   ΑΛΕΧΑΝΔΡΑΣ  ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ , ΜΕ ΤΙΤΛΟ   << Το ροδί μπροκάρ >>.
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ  ΜΕ ΜΕΖΕΔΕΣ  ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ........
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  ΟΛΟΥΣ !!!!!!

Αύριο: «To βαθύ κράτος του Τύπου»: Ο ρόλος του Συγκροτήματος Λαμπράκη..!

«To βαθύ κράτος του Τύπου» http://www.ethnos.gr/ethnos/

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Κατεπείγον: "Βοήθειααα", από Κυψέλη:Καμμένος Βομβαρδίζει Τσίπρα για Μουζάλα! Τώρα, με αεροπλάνα και ελικόπτερα!

Κατεπείγον: "Βοήθειααα", από  Κυψέλη:  
Καμμένος 
Βομβαρδίζει
 Τσίπρα 
για Μουζάλα! 
Τώρα, με  αεροπλάνα και ελικόπτερα!

Αυτή τη στιγμή, αεροπλάνα πολεμικά και ελικόπτερα, πάνω από την Κυψέλη.
Τραντάζεται η Περιοχή!
Ο Λόφος Ελικώνος (Αλεπότρυπα) σε αναστάτωση!

Ο Καμμένος απαιτεί την παραίτηση Μουζάλα ή βομβαρδίζει τον Τσίπρα.

Επειδή οι φρουροί πήραν εντολή να μην πυροβολήσουν, ξεσηκώθηκαν οι επισκέπτες του Λόφου!
Πηδούν να φτάσουν τα πετούμενα και εκτοξεύουν γαβγίσματα με δοντιαπειλές.
Οι πιλότοι, μπροστά στην  απροσδόκητη 4ποδη επίθεση, έστριψαν δεξιά αλλά διατάχθηκαν να στραφούν κατά αριστερά.

Το  autenergos.blogspot επικοινώνησε με το  κόκκινο του Καμμένου αλλά δεν θέλησε να μπει σε πληροφορίες εθνικού περιεχομένου: "Πάνω από όλα το Έθνος!", διαμήνυσε!

Στην κορυφή του Λόφου εθεάθη λαϊκός μουσάς πρόεδρος και   κατευθύνει ηλεκτρονικά τα αεροπλάνα ενώ πετά φόλες στους "ταραξίες" γαυγιστές. 

Επίσης, η  ηρωική πρόεδρος  και καβαλικεύτρα κάγκελων (μόνη, χωρίς την ξανθιά), αναρριχάται   στα συρματοπλέγματα της Λοφοπερίφραξης  και δείχνει στα πετούμενα, με τον (αριστερό) δείκτη, την πολυκατοικία Τσίπρα.
Ταυτόχρονα  καλεί τους ΑρμονιοΕλικωνιότες   σε ξεσηκωμό: "...να διώξετε τον ταραξία  Κάτοικο της ήρεμης Περιοχής σας!".
  
εδώ, αναλυτικά τα συνταρακτικά αίτια με: ΚαμμένοσΑΝΕΛ: Δούρειος Ίππος για "Αριστερή παρένθεση".Προηγήθηκε ο ΛΑΦΑΖΑΝΗος! Να μην υποκύψει για Μουζάλα! : http://autenergos.blogspot.gr/2016/03/blog-post_16.html

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

ΚαμμένοσΑΝΕΛ: Δούρειος Ίππος για "Αριστερή παρένθεση".Προηγήθηκε ο ΛΑΦΑΖΑΝΗος! Να μην υποκύψει για Μουζάλα!

ΚαμμένοσΑΝΕΛ:  
Ο δεξιός 
Δούρειος Ίππος 
για την 
"Αριστερή παρένθεση".

Είχε προηγηθεί ο  αριστερός, ΛΑΦΑΖΑΝΗος!

Να μην υποκύψει ο ΣΥΡΙΖΑ 
για Μουζάλα!

Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ "υποχρεώθηκε" να  συγκροτήσει κυβέρνηση με το μόρφωμα που κύρια ο επικεφαλής του διακρίνεται για   ακροδεξιές   πεποιθήσεις και πρακτικές, είναι κάτι που, η  αποδεχτή  ανάλυσή του, χρειάζεται μια χρονική απόσταση.

Όμως, για τους Αυτόνομους Αριστερούς, υπάρχει σταθερά η βεβαιότητα ότι ο ΚαμμενοσΑΝΕΛ θα δράσει ως Δούρειος Ίππος ώστε να επιτευχθεί ο δεξιός (ντόπιος-ευρωπαϊκός-διεθνής) σχεδιασμός για "Αριστερή παρένθεση!".

Έκαναν την προετοιμασία,  χρησιμοποιώντας το δεξιό υποστύλωμα, το ΛΑΦΑΖΑΝΗσμό.

Τώρα, θεωρούν πως η ώρα είναι εγγύς και ενεργοποιούν τους ΚαμμενοΑΝΕΛ!
Η απόλυτη συγχορδία και η ΜΜΕπροπαγάνδα για Μουζάλα, είναι η αφορμή για το δεξιό (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ-ΧΑ-ΑΝΕΛ-ΛΕΒΕΝΤΗ) σχεδιασμό. 

Όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, τι θα κάνουν στην περίπτωση Μουζάλα και όχι μόνο;

Δεν πρέπει να υποκύψουν στις δεξιές απαιτήσεις!

Ανεξάρτητα από τις "μνημονιακές" επιπτώσεις, να προχωρήσουν ταχύτητα σε πλήθος Αριστερών πράξεων σε όλους τους τομείς.
Παράλληλα με τις βαθιές τομές παντού, με σαφές όμως Αριστερό πρόσημο, να  μαζέψουν άμεσα τα 100δες δις κλεμμένα  και να δημοσιοποιήσουν τους δράστες!

Έτσι δρώντας, να  αφήσει τη Δεξιά  να ρίξουν, κοινοβουλευτικά, την κυβέρνηση!

Οι εκλογές  δε φοβίζουν το λαό αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει κάθε στιγμή ότι:
-είναι ΑΡΙΣΤΕΡΑ!
-δρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ!
-σχεδιάζει ΑΡΙΣΤΕΡΑ!

Ο μόνος κίνδυνος για το ΣΥΡΙΖΑ 
είναι να γίνει Δεξιά 
και να προδώσει το λαό, 
όπως έκαμε το ΠΑΣΟΚ!

 

ΒΟΜΒΑ! Πάνος Καμμένος: Αποκάλεσε και ο ίδιος τη FYROM ...
Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Παιχνίδια εντυπώσεων στις πλάτες χιλιάδων

 
 
 
Η Εφημερίδα των Συντακτών
Διπλωματικά παιχνίδια και διαρροές για τη δημιουργία εντυπώσεων παρουσιάζονται τις τελευταίες ώρες στις πλάτες των προσφύγων που προσπάθησαν, τη Δευτέρα, να περάσουν στα σύνορα της ΠΓΔΜ διασχίζοντας χείμαρρο σε περιοχή κοντά στη…
efsyn.gr

Υπογράψτε: Απαγορεύστε το γενετήσιο ακρωτηριασμό των κοριτσιών.

Υπογράψτε:
 
Απαγορεύστε το γενετήσιο ακρωτηριασμό των κοριτσιών.
 

Προς τον πρόεδρο της Σομαλίας Χασάν Μοχάμουντ, τον πρωθυπουργό Ομάρ Σαρμάρκε, και την υπουργό για τις Γυναίκες και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ζάχρα Σαμάνταρ:

Ως πολίτες από όλο τον κόσμο, στηρίζουμε την προσπάθειά σας για απαγόρευση του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των κοριτσιών και γυναικών της Σομαλίας. Συγχαίρουμε την πολιτεία Πούντλαντ που ανακοίνωσε την πλήρη απαγόρευση αυτής της πρακτικής και ζητάμε από την κεντρική κυβέρνηση της Σομαλίας να περάσει και αυτή άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα. Αν η Σομαλία απαγορεύσει τον γενετήσιο ακρωτηριασμό και ξεκινήσει μια μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία, μπορεί να γίνει πρωτοπόρος στην μάχη για τα δικαιώματα των γυναικών.

 
Αγαπημένες φίλες και φίλοι,

«Είσαι γενναίο και δυνατό κορίτσι, αύριο θα γίνεις γυναίκα» είπαν στην 6χρονη Hibo Wardere και την οδήγησαν σε μια καλύβα στην Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας, όπου ο «κόφτης» της γειτονιάς αφαίρεσε τα γεννητικά της όργανα με ένα ξυράφι.  

200 εκατομμύρια κοριτσάκια και γυναίκες σε 30 χώρες του κόσμου έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων.  

Στη Σομαλία, το 98% των κοριτσιών έχουν υποστεί κλειτοριδεκτομή. Όμως τώρα, η Υπουργός για τις Γυναίκες σκέφτεται να απαγορεύσει την απάνθρωπη πρακτική
. Ειδικοί στη Σομαλία ισχυρίζονται ότι ένα παγκόσμιο κύμα διαμαρτυρίας θα μπορούσε να βοηθήσει στο να επιτευχθεί πλήρης απαγόρευση μέσα σε βδομάδες!
 

Η πολιτεία Πούντλαντ, στη βορειοανατολική Σομαλία, ήδη απαγόρευσε την κλειτοριδεκτομή και η κεντρική κυβέρνηση της Σομαλίας έχει στο παρελθόν υιοθετήσει αρκετές προοδευτικές νομοθεσίες που έχουν ξεκινήσει από την Πούντλαντ. Αν αρκετοί και αρκετές από εμάς ενώσουμε τώρα τις φωνές μας με όσους δίνουν μάχη για την προστασία των κοριτσιών στη Σομαλία, μπορούμε να πετύχουμε την απαγόρευση. Υπόγραψε το ψήφισμα και διάδωσέ το παντού:


https://secure.avaaz.org/el/fgm_somalia_ban_loc/?bSdpFdb&v=74007&cl=9661226485

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί κατάφωρη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επέμβαση είναι πραγματικά επικίνδυνη: πολλά κορίτσια πεθαίνουν λόγω μολύνσεων από ανθυγιεινές συνθήκες ή έχουν επιπλοκές στην εμμηνορρυσία και στον τοκετό.   Για πολλούς, η κλειτοριδεκτομή είναι μια θρησκευτική πρακτική που βοηθάει το κορίτσι να ενηλικιωθεί και αυξάνει τις πιθανότητές του να παντρευτεί. Δεν είναι όμως λίγοι οι ηγέτες του Ισλάμ που είναι αντίθετοι και ισχυρίζονται πώς αυτή η πρακτική δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία τους.  

Σίγουρα για να σταματήσει πλήρως αυτή η πρακτική, δεν αρκούν οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις από μόνες τους – χρειάζεται και ενημέρωση και δημόσια παιδεία. Αλλά τουλάχιστον με αυτή την απαγόρευση στη Σομαλία, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε το δρόμο για να σωθούν χιλιάδες κορίτσια.
 

Και έχουμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε: η κυβέρνηση έχει ήδη δώσει προοδευτικό στίγμα και οι πηγές μας λένε ότι τα ¾ των βουλευτών είναι με το μέρος μας.  

Η κυβέρνηση της Πούντλαντ και η Σομαλή Υπουργός για τις Γυναίκες πρωτοστατούν σε αυτή τη μεταρρύθμιση, και αν τους στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας και στήριξης θα τους δώσουμε την ώθηση που χρειάζονται για να κινήσουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Η Unicef, που βρίσκεται στη Σομαλία και δίνει αγώνα για την κατάργηση του γενετήσιου ακρωτηριασμού, επίσης ζητάει τη στήριξή μας. Υπόγραψε το ψήφισμα και διάδωσέ το παντού:


https://secure.avaaz.org/el/fgm_somalia_ban_loc/?bSdpFdb&v=74007&cl=9661226485

Το κίνημά μας ανά τον κόσμο έχει εναντιωθεί σε πρακτικές υποδούλωσης των γυναικών. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου οι αδελφές μας και οι κόρες μας έχουν το ίδιο δικαίωμα στη ζωή με τους αδελφούς μας και τους γιούς μας, τότε ας ενώσουμε όλοι και όλες τις φωνές μας για να σταματήσουμε αυτό το έθιμο. Η Σομαλία έχει το υψηλότερο ποσοστό κλειτοριδεκτομών στον κόσμο και αν πετύχουμε εκεί την απαγόρευση αυτής της βαρβαρότητας, θα κάνουμε την αρχή ώστε να απαγορευτεί και σε άλλες χώρες.  

Με ελπίδα,

Lisa, Fatima, Mike, Ricken, Alice, Ari και όλη η ομάδα του Avaaz  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΟΗΕ: Περίπου 200 εκατ. γυναίκες υπέστησαν κλειτοριδεκτομή το 2015 – Real.gr
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=482781&catID=4  

Μάχη ΟΗΕ κατά κλειτοριδεκτομής – Η Καθημερινή http://www.kathimerini.gr/848401/article/epikairothta/kosmos/maxh-ohe-kata-kleitoridektomhs  

Διεθνής Ημέρα Μηδενικής Ανοχής στην Κλειτοριδεκτομή –UNICEF

http://www.unicef.gr/διεθνής-ημέρα-μηδενικής-ανοχής-στην-κλειτοριδεκτομή/a2-785-8  

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι πιο διαδεδομένος από ότι νομίζαμε (στα αγγλικά) – TIME
http://time.com/4207731/200-million-women-children-fgm-unicef/  

Σομαλή υπουργός προειδοποιεί με απαγόρευση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (στα αγγλικά) – The Guardian
http://www.theguardian.com/world/2015/aug/13/somali-minister-hint-fgm-ban-female-genital-mutilation  

7 αλήθειες που πρέπει να ξέρεις για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων – (στα αγγλικά) Mashable

http://mashable.com/2015/08/09/female-genital-mutilation/

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Γλέντησαν οι Βουνιαταδίτες (Κερκυραίοι) Αττικής!

Γλέντησαν 
οι  Βουνιαταδίτες  
(Κερκυραίοι) Αττικής!
Σ' ένα όμορφο περιβάλλον (http://autenergos.blogspot.gr/2016/02/4.html) 
συναντήθηκαν, ξανά, οι Βουνιαταδίτες (Απόδημοι ενός από τα μικρότερα χωριά Κέρκυρας) για να γλεντήσουν, να ζωντανέψουν τις μνήμες και ν' ανταλλάξουν ποικίλες πληροφορίες,  και για το Χωριό.
Ιδιαίτερα προσκλητικά: Η μουσική, το φαγητό, το κρασί και βέβαια ο χορός. 
 Μια από τις εκπλήξεις ήταν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου,  το Γιώργο Δελλή, ο οποίος, ως νεοπαππούς, μοιράστηκε τις ωραίες στιγμές του νεοεισερχόμενου στη ζωή με γλυκό κέρασμα όλων για να εισπράξει   θερμές ευχές.
Αυτή η εκδήλωση, λένε, έγινε σε μια ιδιαίτερη περίοδο,   ιστορική και επίκαιρη.  
Ο Σύλλογος, που δημιουργήθηκε το 1980, έκλεισε τα 35 χρόνια.
Αν και "μικρός", συμπεριλαμβάνεται σ' αυτούς που η δράση τους, όπως οι ίδιοι με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάζουν,     ξεπερνάει τα στενά τοπικιστικά όρια και απλώνεται όχι μόνο σ' όλη την Κέρκυρα αλλά και ευρύτερα.
Κρίνουν πως με την ίδρυσή του το 1980 διαμορφώθηκε μια νέα πορεία στο Κίνημα των Απόδημων αλλά και στα της Κέρκυρας.
 Γράφτηκε  μια μορφής ιστορία!
Ο Σύλλογος με τα Στελέχη του έχουν να επιδείξουν ευρύτατη παρουσία.
Στο Χωριό, πρόσφεραν σημαντικά για έργα υποδομής, στο σχολείο, με βιβλιοθήκη, σε ανάγκες, τις συνεργασίες.
Καυχώνται, Σύλλογος και Στελέχη, για το σημαντικότερο     δημιούργημά τους, την ΟΚΕΣΑ.
Με ικανοποίηση παρουσιάζουν ότι όχι μόνο είχαν την πρωτοβουλία δημιουργίας της Ομοσπονδίας, αλλά και καθοριστικό ρόλο  στην ανάπτυξή της. 
Φυσικά, τονίζουν,  τον κυρίαρχο ρόλο τους στο  μεγάλο έργο, το 3ώροφο Κτίριο με Κήπο,  στο κέντρο της Αθήνας.
Σημειώνουν δε πως πρωτοστατούν  ώστε  η ΟΚΕΣΑ να απομακρύνεται   από την πολυετή κρίση (αν και οι επιπτώσεις της θα την ακολουθούν στο βαθύ μέλλον)   και ξαναμπήκε στη δημιουργική πορεία.
Στέλνουν, υποστηρίζουν, με τα 35 χρόνια παρουσίας, ένα σημαντικό μήνυμα και προς όλους τους συλλόγους αλλά και πρόσωπα: 
Δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν έξω από τα στενά χωρικά/ τοπικιστικά όρια! Να δρουν Αυτόνομα!
Ο Συναγωνισμός, λένε,  και η δράση δεν πρέπει να έχει ως πεδίο μόνο το όριο της χωρικής γενέτειρας με επικίνδυνους τοπικισμούς που πολλές φορές ικανοποιούνται και με αθέμιτα μέσα, φανατισμούς, διακρίσεις, υστεροβουλίες, εξαρτήσεις, μέχρι και υπονομεύσεις άλλων. 

Απόδειξη, σημειώνουν, για συλλόγους χωριών που   μέλη τους "εξαφανίζονται" αφού συμπεριφέρονται ως στυγνοί άρπαγες, σύλλογοι που αδρανοποιούνται ή  χάνονται ή περιθωριοποιούνται ή σέρνονται από δω και από κει   για να ικανοποιήσουν τοπικισμούς ή διασπάσεις  ή και πολιτικές εξαρτήσεις τις οποίες στελέχη τους προκαλούν και με προκλητικά εμφανή την υστεροβουλία.
Η δράση, προβάλλουν,  πρέπει ν' ανοίγεται συνεχώς! 
Να σπάει όρια, σύνορα, τοπικισμούς.
Να στολίζεται με την Αυτονομία στις θέσεις και στη δράση.
Έτσι, τονίζουν,  τιμάται και η Γενέτειτα-Χωριό! Σπάνε τοπικιστικές βλαπτικές αντιλήψεις και πρακτικές. Δεν τη μειώνουν, τη Γενέτειρα,  ως κοντόφθαλμη, άτολμη, κλεισμένη σε μια απέραντη ή αυτάρεσκη μικρότητα. 
Επιπλέον, η   προσφορά στον πολιτισμό, στην κοινωνία, στο κίνημα γίνεται ουσιαστική, ανυστερόβουλη, σημαντική.
Ο Σύλλογος Βουνιαταδιτών Αττικής και τα Στελέχη του, εκφράζουν την απόλυτη πεποίθηση πως σε αυτό ανταποκρίθηκαν τα 35 χρόνια.
Υπόσχονται δε ότι θα συνεχίζουν   ν' ανταποκρίνονται και, όπως πάντα,  σε συνεργασία με πολλούς συλλόγους και στελέχη, εντός και εκτός ΟΚΕΣΑ, που επιθυμούν τη δημιουργία και δράση. Τη δυναμική πορεία!

Βέβαια, κάποια από τα στελέχη του έχουν επιστρέψει στη Γενέτειρα και εκεί αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη δράση.