Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Πρόταση ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΥ: Απρίλη 1η: Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης της Εκμετάλλευσης Ανθρώπου και Φύσης από Άνθρωπο! A petition by Autenergos: April 1st: International Day for the abolishment of exploitation of both Man and Nature by Man

Πρόταση 
ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΥ :  

Απρίλη 1η:   
Παγκόσμια Ημέρα 
Κατάργησης της Εκμετάλλευσης 
Ανθρώπου και Φύσης 
από Άνθρωπο!

A petition 
by Autenergos:

April 1st:
International Day
for the abolishment 

of exploitation
of both Man and Nature
by Man
 


Το autenergos.blogspot 
προτείνει:
Να καθιερωθεί από το 2016 
 η Απρίλη 1η 
ως Παγκόσμια Ημέρα 
Κατάργησης της Εκμετάλλευσης 
Ανθρώπου από Άνθρωπο!
 Και Φύσης από Άνθρωπο!


 autenergos.blogspot.gr 
petitions: Τo establish, 
from 2016 and onward,
April 1st
as International Day
for the abolishment of exploitation
of both Man and Nature
by ManΤο κυρίαρχο ανθρώπινο πρόβλημα, από ύπαρξης σχέσεων, είναι ένα:
Η με άπειρες μεθόδους και μέσα  πυραμιδική εκμετάλλευση: Ατομικά, συλλογικά, θεσμικά!

Πλείστα όσων  έπραξε ο άνθρωπος, απ' αρχής,  είχαν σκοπό τη διαμόρφωση  και στέριωση των προϋποθέσεων και μηχανισμών εκμετάλλευσης του άλλου, των άλλων, της φύσης.
Όσοι αγώνες έγιναν στην ανθρώπινη ιστορία, είχαν σαν στόχο την απελευθέρωση από την εκμετάλλευση.

Η ανθρώπινη  ιστορία  είναι κτισμένη πάνω σ' αυτήν την κυρίαρχη αντίθεση: 
-  Από τη μια, η συγκρότηση της φιλοσοφίας, των δομών και των μέσων  της εκμετάλλευσης.  
-  Από την άλλη, η διαμόρφωση της φιλοσοφικής και αγωνιστικής αντίθεσης  σε ό,τι συνθέτει τη φιλοσοφία  και την επιβολή της εκμετάλλευσης.

Η θρησκεία αποτελεί το βασικό πυλώνα  σε κάθε σύστημα εκμετάλλευσης. 
Γι αυτό και δημιουργήθηκε αλλά και παρουσιάζεται με εναλλακτικές εκφάνσεις.

Οι οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις οικοδομούνται και εδραιώνονται ώστε η εκμετάλλευση να επιβάλλεται, ισχυροποιείται  και αντέχει σε κάθε μορφής αντίθεση.
Η  ιστορία κυλά με   συνεχείς ήττες και νίκες της αντίθεσης και του αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση.
Όμως, η ιστορική εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι, το  μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, είναι θετικό αφού τα ποικίλα συστήματα και μορφές οργάνωσης της εκμετάλλευσης ηττήθηκαν,  καταργήθηκαν ή μεταμορφώθηκαν. 

Η ΔΕΞΙΑ (Θρησκεία+άδικο Κράτος+εκμεταλλευτικό Κεφάλαιο) έχει ως ιδεολογία και πράξη την εκμετάλλευση ανθρώπου, και φύσης, από άνθρωπο.
Η Αριστερά οραματίζεται  και αγωνίζεται για κοινωνίες και φύση  δίχως την εκμετάλλευση.
Όμως, σ' όλα τα μέχρι σήμερα συστήματα εξουσίας, απ' αρχής, κυριαρχεί ή δε λείπει η εκμετάλλευση  ανθρώπου από άνθρωπο. 
Και, βέβαια,  όλων των όντων της φύσης.

Δεν υπάρχει θρησκευτική, κρατική, οικονομική, κοινωνική, διαπροσωπική  δομή στην οποία να μην κυριαρχεί ή  να μην συνυπάρχει   η εκμετάλλευση.
Η εκμετάλλευση προϋποθέτει: θεοκρατία-άγνοια-σκοταδισμό- δουλεία-απάτη-αδικία-διακρίσεις- τρομοκρατία-ψεύδος-βία-καταπίεση- φόβο-νοθεία-επιβολή-ανισότητα- διαφθορά-διαπλοκή-απαγόρευση-ρατσισμό- μη ή περιορισμός δικαιωμάτων (...).
Το ότι εμφανίζονται  σε   διαφορετική ποσότητα και ποιότητα, αυτό δεν αλλάζει αυτές τις διαπιστώσεις. 

Η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο υπάρχει ή συνυπάρχει σε κάθε, μέχρι σήμερα, μορφής ανθρώπινη σχέση, ατομική και συλλογική.
Όλες οι εξουσίες αυτό το σκοπό έχουν, αυτό οργανώνουν και πράττουν. Η εξουσία μόνο εκμεταλλεύεται.
Ακόμη και σε  κοινωνικές δομές που διακηρύσσουν την αντίθεση στην εξουσία, στις μεταξύ τους σχέσεις αλλά και στις σχέσεις με άλλους, συνυπάρχει και η εκμετάλλευση. 
"Ο σκοπός    αγιάζει τα μέσα" ή το: "Θα πάω και με το Διάολο προκειμένου...", δηλώνονται για  να δικαιολογήσουν αυτήν τη συνύπαρξη.  

Ανεξάρτητα από ιδεολογία ή  διακηρύξεις ή πρακτικές, η εκμετάλλευση κυριαρχεί ή συνυπάρχει, διαχρονικά, στις σχέσεις:
- Με τη θρησκεία, πολύμορφα και στον πλέον μέγιστο βαθμό.
- Με όλες τις μορφές εξουσίας που εξέλιξή τους είναι το κράτος,  οι ενώσεις κρατών και οι διεθνείς οργανισμοί. Η νομοθέτηση, η επιβολή και η προστασία της εκμετάλλευσης είναι ο κύριος σκοπός αυτών το μορφών εξουσίας, του κράτους.

- Τις οικονομικές. Το κεφάλαιο, μόνο σκοπό έχει την εκμετάλλευση!
- Των φύλλων, τις οικογενειακές, σχολικές, συμβίωσης, παρέας, φιλίας.
- Τις κομματικές, είτε τα κόμματα είναι δεξιά είτε αριστερά.
- Των ποικίλων μορφών κοινωνικής οργάνωσης, όπως: 
* Συνδικάτα: Εργατικά-αγροτικά-επαγγελματικά,  
* Συλλογικότητες/Σωματεία όλων των μορφών και σκοπών,
* Αυτοδιοίκηση, 
* Συνεταιρισμούς (...).

Η Παγκοσμιοποίηση  αναζητείται και επιδιώκεται αντιθετικά:
  1.   Από  τους Φορείς Εκμετάλλευσης, για ισχυροποίησή της.
  2. Από την πλευρά της Αντίθεσης, για τη γρηγορότερη και συνολικότερη απελευθέρωση από την εκμετάλλευση.

Το ότι εξουσιάζουν  παγκόσμια οι Φορείς Εκμετάλλευσης, η Δεξιά, τούτο  οφείλεται στις αδυναμίες και, κυρίως, στις  αντιφάσεις   από την πλευρά της Αντίθεσης,  δηλαδή των κοινωνικών Δυνάμεων που οραματίζονται, σχεδιάζουν,  αγωνίζονται για την κατάργηση αυτής της εκμετάλλευσης.
Το ότι πχ  Αριστερά/Κομμουνιστικά/Αντιεξουσιαστικά  κόμματα νοθεύονται, αφού οργανώνονται ως δεξιά  και συνυπάρχουν σχέσεις ιεραρχίας και εξουσίας  μεταξύ τους,    με τα μέλη τους  και την κοινωνία,  άρα και σχέσεις εκμετάλλευσης,  τα εκτρέπει και τα αποδυναμώνει από το μοναδικό  σκοπό της απελευθέρωσης του ανθρώπου και της φύσης από την εκμετάλλευση.

Η αποτυχία της   Οκτωβριανής Επανάστασης,  όπως και όλων των  άλλων που φέρουν   ονομασίες έως κομμουνιστικές, είναι γιατί νοθεύτηκαν  και κυριάρχησαν σχέσεις δανεισμένες από τη Δεξιά.

Ο αγώνας λοιπόν κατά της Εκμετάλλευσης Ανθρώπου από Άνθρωπο ήταν και είναι πολύπλευρος.
Οι μεγάλες δυσκολίες δεν προέρχονται  γιατί οι Φορείς της Εκμετάλλευσης, η Δεξιά,  εμφανίζονται, παγκόσμια, ως παντοδύναμες.
Τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στον έλεγχο ή στις αδυναμίες και αντιφάσεις  ή  στη μη συνεννόηση  των Δυνάμεων  της Αντίθεσης.

Όσο γρηγορότερα συνειδητοποιούνται αυτές οι εξαρτήσεις,  αδυναμίες και αντιφάσεις, 
όσο   συντομότερα  γίνεται κτήμα πως οι σχέσεις ιεραρχίας και  εξουσίας είναι σχέσεις του Δεξιού Συστήματος και    εμπεριέχουν την εκμετάλλευση,
όσο πιο συντονισμένα/οργανωμένα, έως παγκόσμια, ο αγώνας γίνεται σαφής κατά της κάθε μορφής εκμετάλλευσης από οπουδήποτε και με οιονδήποτε τρόπο επιβάλλεται,
όσο πιο εμφαντικά και αυτενεργά,  άνδρες-γυναίκες-παιδιά, αναλύουν, παρουσιάζουν, βροντοφωνάζουν, οργανώνονται, συνεργάζονται και αντιπαλεύουν τις κάθε μορφής εκμεταλλεύσεις από τη θρησκεία (με όλες τις εκφάνσεις της), το κράτος, το κεφάλαιο, τα κόμματα, τους θεσμούς, τα συνδικάτα, τις συλλογικότητες, τα σχολεία, τα ΜΜΕ,  την οικογένεια, τα άτομα, 
τόσο η ΑΝΤΙΘΕΣΗ στην Εκμετάλλευση Ανθρώπου και Φύσης από Άνθρωπο θα συλλογικοποιείται και ισχυροποιείται έως παγκόσμια και η συνολική-πλήρης κατάργηση θα βρίσκεται σε πολύ πιο ορατούς ορίζοντες.


 Η Πρόταση:
  
Να καθιερωθεί από το 2016,

η Απρίλη 1η
ως Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης 
της Εκμετάλλευσης  Ανθρώπου και Φύσης από Άνθρωπο,
 έχει συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα:
- Η Πρωταπριλιά, από "μέρα εθιμικού ψεύδους", ανατρέπεται σε Μέρα της Αλήθειας!
- Αν και ο αγώνας της  Απελευθέρωσης από την Εκμετάλλευση είναι, ατομικά ή συλλογικά, συνεχής, πολύπλευρος και πολύμορφος, η καθιέρωση μιας μέρας όπου θα μορφοποιείται και θα θεσμοθετούνται παγκόσμια οι καρποί του, θα τον ισχυροποιήσει. 
           Την Κάθε Απρίλη 1η: 


1. Θα οργανώνονται, παγκόσμια, στις πλατειούλες των πλέον μικρών οικισμών έως τις μεγάλες πλατείες των πόλεων, οι "Συγκεντρώσεις/Συνελεύσεις Απελευθέρωσης από την Εκμετάλλευση". 
Θα παρουσιάζεται σ' αυτές ο αναλυτικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ των μορφών εκμετάλλευσης, θα εκφράζεται  η  απαίτηση  άμεσης κατάργησής τους, θα διατρανώνεται  η σαφής πολύτροπη αντίθεση στην κάθε -και από οιονδήποτε- εκμετάλλευση, θα  τίθενται  τοπικά έως παγκόσμια αιτήματα  και θα αποφασίζονται μορφές  ισχυροποίησης της Αντίθεσης. 

2. Θα γίνεται  αποκλειστική χρήση όλων των  μέσων πληροφόρησης για   προβολή και εμπλουτισμό  του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.

3. Θα εκδηλώνεται  μαζική και σαφής αντίθεση προς την εξουσία: Της  θρησκείας, του κράτους, του κεφαλαίου,  των κομμάτων, των συνδικάτων, της αυτοδιοίκησης, των ΜΜΕ, της οικογένειας, του σχολείου, των κάθε μορφής και έκτασης θεσμών και συλλογικοτήτων, των φύλων, τη διαπροσωπική. 

4.  Θα στολίζονται: Οι ναοί, τα  κρατικά, επιχειρηματικά και  όλων των  θεσμών και  συλλογικοτήτων κτίρια ή μέσα, τα σχολεία και  οι κατοικίες, με συμβολισμούς  που θα αναδεικνύουν τον εκμεταλλευτικό  ρόλο τους και θα απαιτείται η κατάργηση της εκμετάλλευσης που εκφράζουν ουσιαστικά ή συμβολικά.  
  
5. Θα διακηρύσσεται η παγκόσμια βούληση, έως την κάθε  επόμενη Απρίλη 1η,  να έχουν καταγραφεί και να δημοσιοποιούνται σαφή νέα αποτελέσματα  από τους αδιάκοπους αγώνες ενάντια στην  κάθε εκμετάλλευση  ανθρώπου και φύσης από άνθρωπο. 

6.  Θα εκλέγονται, απολογούνται και ελέγχονται οι Επιτροπές Συντονισμού και Έκφρασης, ετήσιας  θητείας. 
Άμεση 
πανανθρώπινη απαίτηση:
  


Α.   Να δημιουργηθεί Διεθνής  Θεσμός:
Παγκόσμιος Οργανισμός Κατάργησης  Εκμετάλλευσης
 -ΠΟΚΕ-

Α1. Ο  ΠΟΚΕ θα λειτουργεί βάσει 3 ΑΡΧΩΝ:

α. Όλοι οι άνθρωπο είναι ίσοι. Καμιά διάκριση. 
β. Καταργείται το άσυλο. Κάθε άνθρωπος, χωρίς χρονικό όριο,  αποκτά πλήρη δικαιώματα σε κάθε οργανωμένο τόπο  που γεννήθηκε ή κάθε φορά μεταναστεύει και επιθυμεί να κατοικεί/εργάζεται και  λειτουργεί ως πολίτης. 
Ως απλός μετανάστης, δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν-εκλέγεσθαι.
γ. Μόνο νομοθετημένη και προστατευμένη  χρήση της φύσης. Όχι κατάχρηση.


Α2. Συγκρότηση-Έδρα ΠΟΚΕ:

α. Ο ΠΟΚΕ θα συγκροτείται, έως την οργάνωση της άμεσης και ηλεκτρονικής εκλογής ή ανάκλησης,  από   τον Ά αντιπρόεδρο  όλων των βουλών της γης, κρατικών και ενώσεων, ανεξάρτητα εάν είναι  ανεγνωρισμένα τα κράτη (...). 
β. Οι αντιπρόεδροι θα αποδέχονται απόλυτα τις "3 ΑΡΧΕΣ", θα εκλέγονται με πλειοψηφία 2/3 και με αποκλειστική αρμοδιότητα  αυτήν του μέλους του ΠΟΚΕ
γ. Οι αντιπρόεδροι θα έχουν 3ετή θητεία, ακόμη κι αν διαλυθεί η βουλή που τον εξέλεξε.  
Δε θα επανεκλέγονται πριν την παρέλευση  5 ετών από τη λήξη της θητείας τους. 
Θα ανακαλούνται μετά από αίτημα του ΠΟΚΕ ή των 2/3 της βουλής προέλευσης.
δ. Οι αντιπρόεδροι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη των κοινοβουλίων που τα εκλέγουν.  Έχουν όμως όλα τα δικαιώματα του μέλους.
ε. Οι αντιπρόεδροι -μέλη του ΠΟΚΕ- θα ενημερώνουν τις εθνικές βουλές ή  των ενώσεων  και θα  εισηγούνται     τις αποφάσεις του ΠΟΚΕ, ως διεθνές υποχρεωτικό δίκαιο. 
ζ. Οι βουλές θα ψηφίζουν,  δίχως μεταβολές και  κατά προτεραιότητα άλλων νομοθετικών υποχρεώσεων,  τις αποφάσεις του ΠΟΚΕ.
η. Οι βουλές που εκλέγουν τους αντιπροέδρους μέλη του ΠΟΚΕ, αναλαμβάνουν όλα τα έξοδά τους, τη γραμματειακή-υλικοτεχνική στήριξη  και στην έδρα του ΠΟΚΕ.

θ. Έδρα του ΠΟΚΕ προτείνεται ο Λίβανος, ως βασικός χώρος της αρχαίας  Φοινίκης, γενέτειρα της μυθικής Ευρώπης. 
Εναλλακτικά,  η Αλεξάνδρεια.
Η ευρύτερη περιοχή,    δίχως  ένοπλα σώματα. 


Α3. Ο ΠΟΚΕ θα έχει ως δικαιοδοσία: 

α. Την  επίσημη συγκρότηση και δημοσιοποίηση αναλυτικότατου ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ   ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ. 
β. Την απαγόρευση, με κανόνες,  της κάθε  μορφής εκμετάλλευσης από οπουδήποτε σε οποιονδήποτε.
γ. Τον ελέγχο της νομοθεσίας και των πολιτικών όλων των κρατών του κόσμου, των περιφερειακών ενοτήτων και των άλλων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών.
δ. Την επιβολή κυρώσεων σε θρησκεία,  κράτη, ενότητες, οργανισμούς, επιχειρήσεις, θεσμούς, συλλογικότητες και άτομα. 
ε. Την αδιάκοπη παγκόσμια προβολή όλων των μεθόδων εκμετάλλευσης και ιδιαίτερα  από θρησκεία, κράτος,   επιχειρήσεις, κόμματα, συνδικάτα και ειδικά επαγγέλματα όπως νομικοί, γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι.
ζ. Να καθορίσει όλες  τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες σύμφωνα με τις οποίες θα προσδιορίσει, παγκόσμια,  την υποχρεωτική ελάχιστη αμοιβή της εργασίας ή την υποχρεωτική κρατική  οικονομική προσφορά προς ανέργους.
η. Να συνθέσει  την παγκόσμια ιστορία της εκμετάλλευσης ανθρώπου σε  άνθρωπο και ανθρώπου προς το σύνολο της φύσης.
θ. Να διαμορφώσει ένα παγκόσμιο δίκαιο, υποχρεωτικό για κάθε κράτος ή ενότητα κρατών, το οποίο θα καταργεί την κάθε εκμετάλλευση.
ι. Να καθορίσει μέσα και τρόπους ταχύτατης διεθνούς κινητοποίησης  εναντίον κρατών και  θεσμών (...) όταν με πολιτικές τους πράττουν εκμεταλλευτικά εναντίων τάξεων, ατόμων, ομάδων. 


Στην άμεση  
πανανθρώπινη απαίτηση 
προστίθενται:
  
Β. Όλα τα κράτη και ενώσεις να αλλάξουν τα συντάγματα και τη νομοθεσία τους  όπου  κατοχυρώνεται ή  υπονοείται η εκμετάλλευση.  Φυσικά, να προβλέπεται σαφώς η ανεξιθρησκεία και να αφαιρείται κάθε διάταξη δεσμών με τη θρησκεία.

Γ. Δωρεάν για όλους τους ανθρώπους της γης: Υγεία-παιδεία-πρώτη κατοικία-ηλεκτρισμός -νερό- συγκοινωνία- θέατρο-πληροφορική-τηλεφωνία-διακοπές. 
Εργασία στον καθένα  ή  να είναι κρατική προσφορά  όλες  οι βασικές  ανάγκες.

Δ. 6ωρη εργασία-Μηδενισμός ανεργίας. 

Ε. Να  θεσμοθετηθούν παγκόσμια δύο μαθήματα,  ως υποχρεωτικά, σε όλες σχολικές βαθμίδες και κλάδους, από νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο,  με έμφαση στις νομικές σχολές:
  Εα. Της θρησκειολογίας (να καταργηθούν οι εκκλησιαστικές/θεολογικές σχολές).
  Εβ. Της εκμετάλλευσης,  ως κυρίαρχη ανθρώπινη σχέση με τον άλλο άνθρωπο και τη φύση συνολικά.

Ζ. Να σταματήσει η  παραγωγή/εμπορία όλων των  όπλων και βλαπτικών  προϊόντων.  
Να απαγορευθεί κάθε οπλοκατοχή, το εμπόριο σαρκός και ναρκωτικών. 

Η.  
    Ηα.  Κανένα προνόμιο στη θρησκεία.  
    Ηβ.  Να καταργηθούν οι στρατοί του κόσμου.  Κανένα ένοπλο σώμα.

Θ. Το κυνήγι και το ψάρεμα να γίνεται μόνο από θεσμοθετημένους επαγγελματίες και με περιοριστικούς κανόνες.

Ι.  Όλων των μορφών ΜΜΕ, κρατικά-ιδιωτικά, να έχουν καθημερινά θέματα  με τα οποία θα αναδεικνύεται η εκμετάλλευση στις διανθρώπινες σχέσεις, και με τη φύση. Να δημοσιοποιούν συχνά τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ  ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΣΩΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, του ΠΟΚΕ, τις ανακοινώσεις και αποφάσεις του.

Κ. Να εκλεπτυνθεί  το παγκόσμιο δίκαιο και ως προς  τα όρια της δικηγορικής λειτουργίας ώστε να διακρίνεται σαφώς ο ρόλος της στην ανάδειξη  των δικαιωμάτων του κάθε εκμεταλλευτή ως κατηγορουμένου από τη συνειδητή απόκρυψη της εγκληματικής πράξης του εγκληματία/εκμεταλλευτή.

Λ. Να βραβεύονται, συμβολικά, βιβλία και έργα: Θεατρικά, μυθιστορήματα, διηγήματα, κινηματογραφικά, ποίησης, μουσικής, ζωγραφικής, γλυπτικής(...) τα οποία θα έχουν ως θέμα την εκμετάλλευση. Προτεραιότητα σε έργα από τα  σχολεία.

 Μ. Να ενισχυθούν απεριόριστα όλες οι επιστήμες, η έρευνα, η τεχνολογία σε κάθε τομέα, πλην των όπλων. Να εφαρμοστεί η τηλεργασία παντού. Η αλληλογραφία και αποθήκευση δεδομένων, μόνο ηλεκτρονικά. 

Ν.  Πόθεν έσχες για κάθε ατομική η συλλογική δραστηριότητα. 
Τα αδικαιολόγητα κεφάλαια ή τα υπερκέρδη από εκμετάλλευση  να αφαιρούνται και να διατίθενται αποκλειστικά για παραγωγή, διεύρυνση  και εξάπλωση  της Γνώσης από  όλες τις επιστήμες.

Ξ.  Με περιεχόμενο την  κατάργηση της εκμετάλλευσης να οργανώνονται: 
     α. Την Απρίλη 1η έως την Εργατική  Πρωτομαγιά 
   β. Μια βδομάδα πριν και μετά  τη Σεπτέμβρη 1η και τη Γενάρη 1η,   πολύμορφες  παγκόσμιες και δωρεάν εκδηλώσεις/παραστάσεις/συζητήσεις(...) σε: Ναούς, κοινοβούλια, τόπους εργασίας, σχολεία,  μουσεία, πλατείες και χώρους  θεάτρου/κινηματογράφου.
 


Ας γίνει λοιπόν 
η Απρίλη 1η,  
το 2016 συμβολικά και ακολούθως ουσιαστικά,
ένας νέος σταθμός στην ανθρώπινη ιστορία της απελευθέρωσης από την εκμετάλλευση!

Ανυστερόβουλα και Αυτενεργά,
ΟΛΟΙ, 
με πρωτοβουλίες και αυτοοργάνωση,  
ας αναλάβουμε ρόλο ή ρόλους 
διάδοσης-οργάνωσης-επιτυχίας!  

Οργανώνουμε το
ΠαγκόσμιοΑΝτιεκμεταλλευτικόΚΙνημα

Π.ΑΝ.ΚΙ

Διεκδικούμε-Κτίζουμε το:
ΠαγκόσμιοΑΝτιεκμεταλλευτικόΣΥστημα

Π.ΑΝ.ΣΥ.

autenergos.blogspot 


Δεν υπάρχουν σχόλια: