Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Δήμος Κέρκυρας: Για ΕΡΤ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση!


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου για την ΕΡΤ

 καλεί ο Πρόεδρος κος ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΓΓΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό την 12η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως στα παρακάτω θέματα :
  1. Συζήτηση για την κατάργηση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης (ΕΡΤ). (Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον λόγω της αιφνιδιαστικής απόφασης της Κυβέρνησης με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου , περί καταργήσεως της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και περί απολύσεως των 2.656 εργαζομένων της).
  2. Λήψη Αποφάσεως α) περί εγκρίσεως εγκαθιδρύσεως φιλικών σχέσεων και υπογραφής Πρωτοκόλλου και Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και του Δήμου Βηθλεέμ Η.Π.Α., β) περί διαθέσεως πιστώσεως για την κάλυψη των εξόδων στο πλαίσιο της β’ φάσης διαδικασίας εγκαθιδρύσεως φιλικών σχέσεων μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και του Δήμου Βηθλεέμ ΗΠΑ, η οποία θα γίνει στην Κέρκυρα. ( Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον επειδή η Β΄ Φάση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2013 και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες. Το υπό στοιχείο α΄ σκέλος του προκειμένου θέματος, επανεισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, όλως εσφαλμένως και παρά τον Νόμο , ακύρωσε την υπ΄ αριθμόν 17 – 596 / 21-12-2012 σχετική Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Κέρκυρας και κατά το σκέλος αυτό. Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου και του Προγράμματος Συνεργασίας έχει την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2 του Νόμου 3345 / 2005, εκδοθείσης προς τούτο ομοφώνως της υπ΄ αριθμόν 452 / 28.02.2013 Αποφάσεώς της ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΓΓΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: