Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Thiên Thủ Quan Âm (Thousand Hand Guan Yin) - YouTube

Thiên Thủ Quan Âm (Thousand Hand Guan Yin) - YouTube

Read the paragraph below FIRST before you watch the video (& turn-on speakers)

This is an awesome dance called the Thousand-Hand Guanyin, which is making the rounds across the net. Considering the tight coordination required, their accomplishment is nothing short of amazing, even if they were not all deaf.

Yes, you read it correctly. All 21 of the dancers are complete deaf-mutesRelying only on signals from trainers at the corners of the stage, these extraordinary dancers deliver a visual spectacle that is at once intricate and stirring. Its first major international debut was in Athens at the closing ceremonies for the 2004 Paralympics.

But it had long been in the repertoire of the Chinese Disabled People's Performing Art Troupe and has traveled to more than 40 countries.  Its lead dancer is 29 year old Tai Lihua, who has a BA from the Hubei Fine Arts Institute. The video was recorded in Beijing during the Spring Festival this year.
 

 Διαβάστε την παρακάτω παράγραφο ΠΡΩΤΗ πριν να παρακολουθήσετε το βίντεο ( και στροφή -on ηχεία )
Αυτό είναι ένα φοβερό χορό που ονομάζεται Guanyin Thousand -Hand , το οποίο κάνει τους γύρους σε όλη την καθαρή . Λαμβάνοντας υπόψη το σφιχτό συντονισμό που απαιτείται , την ολοκλήρωσή τους δεν είναι τίποτα λιγότερο από εκπληκτική , ακόμα και αν δεν ήταν όλοι κωφοί .
Ναι , μπορείτε να διαβάσετε σωστά . Όλα τα 21 από τους χορευτές είναι πλήρεις οι κωφάλαλοι . Στηριζόμενη μόνο τα σήματα από τους εκπαιδευτές στις γωνίες της σκηνής , αυτές οι έκτακτες χορευτές παραδώσει ένα οπτικό θέαμα που είναι ταυτόχρονα περίπλοκη και ανάδευση . Πρώτο σημαντικό διεθνές ντεμπούτο του ήταν στην Αθήνα στις τελετές κλεισίματος των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 .
Αλλά είχε από καιρό στο ρεπερτόριο της Κινεζικής Λαϊκής άτομα με ειδικές ανάγκες Performing Art Troupe και έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 40 χώρες . Πρώτος χορευτής του είναι 29 ετών Τάι Lihua , ο οποίος έχει πτυχίο από το Hubei Ινστιτούτο Καλών Τεχνών . Το βίντεο καταγράφηκε στο Πεκίνο κατά το Εαρινό Φεστιβάλ φέτος .

Δεν υπάρχουν σχόλια: