Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

ΟΚΕΣΑ: Ιδιαίτεροι κίνδυνοι για το Διατηρητέο Κτίριο λόγω μη εκταμίευσης “25 εκ. δρχ” από ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι για το Διατηρητέο 3ώροφο Κτίριο της ΟΚΕΣΑ από τη μη εκταμίευση των “25 εκατομμυρίων δραχμών” εκ μέρους του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)
Χαλκοκονδύλη 24-26 10677 Αθήνα
τηλ.: Προέδρου: 6937179122-Γραμματέα: 6972033347
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Προς
ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
κο ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ
Κοινοποίηση:
-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
-Υπουργό Πολιτισμού
-Βουλευτές-Υπουργούς Κέρκυρας: Κους Ν. Δένδια, Στ. Σαμοϊλη,
Α. Γκερρέκου.

Θέμα:
Ιδιαίτεροι κίνδυνοι για το Διατηρητέο 3ώροφο Κτίριο της ΟΚΕΣΑ από τη μη εκταμίευση των “25 εκατομμυρίων δραχμών” εκ μέρους του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
Κύριε Υπουργέ,
Με την επιστολή μας 6-31/03/2014 (2020/2-4-14 protocol. Ypeka) και της οποίας είχε προηγηθεί η 1-5/6/2013 επιστολή, περιγράφαμε τα γεγονότα, ζητούσαμε την εκταμίευση του υπόλοιπου των 25 εκ. δρχ. από ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΤΕΡΠΣ και αιτούμεθα συμπληρωματικής χρημα- τοδότησης για την αναπαλαίωση του 3ώροφου με Κήπο Κτιρίου (Ψαρών 54, Περιοχή Άγ. Παύλος-Πλ. Βάθης) το οποίο έχει κηρυχθεί παραδοσιακό-διατηρητέο από ΥΠΠΟ-ΥΠΕΧΩΔΕ.
Αν και δε λάβαμε απάντηση, κατά τις προφορικές επικοινωνίες με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, εμφανίζεται ως εμπόδιο η Απόφαση 777/16-6-2011 της Υπουργού ΥΠΕΚΑ.
Έτσι, η παραπάνω Απόφαση 777/16-6-2011, προστίθεται στα ιδιαίτερα κρίσιμα εμπόδια που ακολούθησαν την αγορά του Κτιρίου, μέρος των οποίων σας έχουν περιγραφεί, όπως:
- Ο φόρος μεταβίβασης, περ. 7 εκ. δρχ.
- Η επιβάρυνση με τόκους και πανωτόκια 10 εκ. δρχ από την πωλητήρια ΕΤΕ.
- Ο χαρακτηρισμός ως Παραδοσιακού και Διατηρητέου από ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΠΟ.
- Η ακύρωση, από 1998, της δυνατότητας “μεταφοράς” 500 τμ ως εναπομείναντα συντελεστή δόμησης.
Σας είχαμε δε επισημάνει ότι, κατά την πώληση, η ΕΤΕ δεν κατέγραφε πως κάτω από το ασβέστωμα, σε όλα τα ταβάνια και τοίχους, υπήρχαν οι αξιόλογες τοιχογραφίες, τις οποίες απεκάλυψαν αργότερα οι υπηρεσίες σας. Όμως οι τοιχογραφίες, πέρα των πολλών τεχνικών προβλημάτων, προκαλούν και μεγάλο κόστος αποκάλυψης (από τα ασβεστώματα) και αποκατάστασης.
Η μη εκταμίευση λοιπόν του υπολειπόμενου ποσού των “25 εκατομμυρίων δραχμών” που είχε χορηγήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ λόγω του χαρακτηρισμού, μεγεθύνει τα προβλήματα και επιδεινώνει την διαπιστωμένη κατάσταση.
Ιδιαίτερα, κινδυνεύει η στέγη αφού εισέρχεται η βροχή και οι τοιχογραφίες ήδη υφίστανται καθημερινά τις επιπτώσεις.
Σύμφωνα δε με Ειδικούς, η αποκατάσταση της στέγης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα αλλά συνδυαστικά με άλλες επιβαλλόμενες βασικές εργασίες στο Κτίριο.
Ένα ακόμη εμπόδιο από το Κράτος είναι ο νόμος 3852/2010 (άρθρο 100) που δεν επιτρέπει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Αυτοδιοίκηση.
Κύριε Υπουργέ, είναι κατεπείγον να προχωρήσετε σε σχετικές αποφάσεις τουλάχιστον για την, δίχως καμιά καθυστέρηση και προϋπόθεση, εκταμίευση των “25 εκατομμυρίων δρχ.”.
Η όποια καθυστέρηση θα έχει επιπτώσεις ανυπολόγιστες, και ευθύνες.
Όπως είναι γνωστό, η ΟΚΕΣΑ δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση αλλά ένας πολιτιστικός φορέας. Επομένως, δεν πρέπει να υφίστανται κρατικά εμπόδια όπως η προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση και ο Νόμος .
Επαναλαμβάνουμε το αίτημα και για άμεση συνάντηση μαζί σας ώστε να σας αναλύσουμε περαιτέρω την κρίσιμη κατάσταση και τους κινδύνους. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: