Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Αγώνες πολυπόθητοι και χιλιοπροδομένοι!


Αγώνες πολυπόθητοι και χιλιοπροδομένοι! 

Αγώνες που δεν έχουν σαφή στόχο 
τη ΔΕΞΙΑ, είναι σχεδιασμένοι ν'
 αποτύχουν!

Δεν υπάρχουν σχόλια: