Σάββατο 14 Απριλίου 2018

Νεκρού η σκύλευση! Αντί σεβασμού και τιμών αξιοπρέπειας, ο Νεκρός σκυλεύεται παντοιοτρόπως και πανταχόθεν!

Η σκύλευση του Νεκρού!
Αντί σεβασμού και τιμών αξιοπρέπειας, ο Νεκρός  σκυλεύεται παντοιοτρόπως και πανταχόθεν! 

Κυρίως από τις, Δεξιές, πλευρές που αντιπαλεύουν με πάθος:
-  Τις ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των λαών και τη μείωση των κινδύνων
-  Τις αξίες της ζωής των ανθρώπων
-  Την προστασία των συνθηκών εργασίας
-  Τους μισθούς στο Δημόσιο και τις συντάξεις τους
-  Την προστασία των παθόντων κατά την εργασία (επαγγελματική ασθένεια-εργατικό ατύχημα) των ιδίων και της οικογένειας
-  Το Κράτος Πρόνοιας και των  παροχών του!


Αλήθεια, αν ο  Αεροπόρος μας είχε το ατύχημα κατά τη μετάβαση ή την επιστροφή από την εργασία του (και αυτό εργατικό ατύχημα) θα είχε μικρότερη αξία η ζωή του και η προστασία της οικογένειάς  του;
Θα... εκδηλωνόταν τέτοια... ευαισθησία;

Δεν υπάρχουν σχόλια: