Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Βάκη-Παυλίδης-Δένδιας, Βουλευτές: Αρνητικότατοι! ΚΑΙ για την Κέρκυρα. Καταστροφικοί για Απόδημους. Ανάλογα για Γαλιατσάτο. 2η 4ετία στην Αριστερά!

Βάκη-Παυλίδης-Δένδιας
 Βουλευτές:
- Αρνητικότατοι! 
ΚΑΙ για την Κέρκυρα.
- Καταστροφικοί-Γκρεμιστές για τους Απόδημους.

(Η κρίση αυτή δε σχετίζεται με "θέση" 
για άλλην-άλλον υποψήφιους)

Ανάλογη η κρίση και για το Λαφαζανικό ΠΙΝ/Γαλιατσάτο


Αυτονόητο ότι,
Με ακλόνητο τον αγώνα:
Ενάντια στην Εκμετάλλευση
 Ανθρώπου και Φύσης
 από άνθρωπο, 
η Θέση μας είναι:
2η 4ετία στην Αριστερά! 

Ενδεικτικά, 

απόσπασμα από την 

Εισήγηση-Απολογισμό

στο 20ο Συνέδριο της ΟΚΕΣΑ:


".......α. Περιφερειάρχης και Δήμαρχος:
Στα πλαίσια της ανάπτυξης δεσμών, αλληλογνωριμίας, αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας, η ΟΚΕΣΑ επιδιώκει μια σταθερή και θεσμική σχέση τόσο με την Αυτοδιοίκηση, (Δήμο Κέρκυρας και ΠΙΝ) όσο και με το σύνολο των τοπικών Φορέων και ΜΜΕ. Αυτό πράττει συνεχώς και από το 2014. Γι αυτό και η συγκρότηση ειδικών Επιτροπών.
Με τον προηγούμενο Περιφερειάρχη δεν έγινε κατορθωτή η συνάντηση, όχι βέβαια εξ αιτίας μας. Με τον πρώην Δήμαρχο έγινε σύντομη συνάντηση του Προεδρείου σε Καφέ και όχι στην έδρα μας.
Όμως, με μεγάλη καθυστέρηση και πολλές προσπάθειες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους σημερινούς Περιφερειάρχη και Δήμαρχο. Με τον Κώστα Νικολούζο συναντηθήκαμε στο Κτίριό μας ενώ με το Θεόδωρο Γαλιατσάτο και στο Κτίριό μας και στην αίθουσα της ΟΚΙΣ αφού έγινε στα πλαίσια των 3ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (https://www.facebook.com/3synergazomenoi/?ref=ts&fref=ts ): ΟΚΕΣΑ -ΟΚΙΣ-Σύλλογος Αγίου Παύλου.
Ακολούθως, ο Περιφερειάρχης, αξιοποιώντας την εμπειρία από τη δική μας συνάντηση αλλά και για λόγους “ισορροπίας”, διεύρυνε τις επαφές του και οργάνωσε Παναττική “Απολογιστική Συνάντηση” στην Αίθουσα της Αδελφότητας Κεφαλληνίων Πειραιά όπου παρευρέθηκε και η ΟΚΕΣΑ και η ΟΚΙΣ. Τη θεσμική όμως αυτή συνάντηση περιφρόνησε η διασπαστική Συνομοσπονδία Επτανησίων. Βέβαια, ορθά, ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε αργότερα και με τη Συνομοσπονδία.
Και αυτό λοιπόν το θεσμικό ξεκίνημα σχέσεων ΠΙΝ με τις Οργανώσεις των Επτανή-σιων Απόδημων Αττικής οφείλεται στις ιδιαίτερες πρωτοβουλίες και πράξεις της ΟΚΕΣΑ στα πλαίσια και των 3Συνεργαζόμενων.
Και στον Περιφερειάρχη και στο Δήμαρχο, πέρα από το διάλογο και τις εποικοδομητικές προτάσεις Συλλόγων και Στελεχών που παρευρέθηκαν, η ΟΚΕΣΑ παρέδωσε υπόμνημα με τις θέσεις της για τους Απόδημους, τα ευρύτερα προβλήματα στην ΠΙΝ, την Κέρκυρα, τη συνεργασία και τις θεσμικές σχέσεις με τους Απόδημους. Ζήτησε δε τον ενεργό ρόλο ΠΙΝ και Δήμου στα αιτήματα των Απόδημων και βεβαίως για την αποκατάσταση του Κτιρίου.
Ο Περιφερειάρχης και οι δύο Δήμαρχοι (πρώην και νυν) έδωσαν συγκεκριμένες υποσχέσεις και διαβε-βαιώσεις. Όμως κανένας δεν υλοποίησε τίποτα από όσα υποσχέθηκαν.
Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης προχώρησε σε εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής δίχως ενημέρωση-συνεργασία με καμιά από τις Επτανησιακές Οργανώσεις. Για τις συναντήσεις με Γαλιατσάτο και Νικο-λούζο εκδόθηκαν σχετικές ανακοινώσεις. Επίσης, εκδόθηκαν από την ΟΚΕΣΑ και την ΟΚΙΣ χωριστές καταγγελτικές ανακοινώσεις για τα αρνητικά με το Μέγαρο Μουσικής (όλες οι ανακοινώσεις ανα-ρτημένες και εδώ: http://takerkyraika.blogspot.gr/ ).
Όμως, απερίφραστα αποδοκιμάζεται και από το Συνέδριο, η νέα αρνητική συμπεριφορά Γαλιατσά-του όπου, στα πλαίσια της Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ” στην Αττική, υπονόμευσε την παρουσία της ΟΚΕΣΑ και ΟΚΙΣ, δείχνοντας ότι προτιμά διασπασμένο το Κίνημα των Επτανησίων και τον ενδιαφέρουν υποτακτικές συμπεριφορές.
Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε κατάσταση σύγχυσης ή και αρνητικής διάθεσης να διαμορφώσει Αποδημητική Πολιτική όπως διαχρονικά ζητάει και θα συνεχίσει να προτείνει η ΟΚΕΣΑ.
4β. Βουλευτές Κέρκυρας: Βάκη Φωτεινή και Κώστας Παυλίδης
Η ΟΚΕΣΑ, από εκλογής των Βουλευτών Κέρκυρας Βάκη Φ. και Κ.Παυλίδη (με τον Χρυσαυγίτη δεν επιθυμεί σχέσεις), τους ενημερώνει αδιάκοπα και τους προσκαλεί στις εκδηλώσεις και σε σχέσεις γνωριμίας, συνεργασίας, αλληλοενημέρωσης και επικοινωνίας με τους Απόδημους Αττικής και τις Οργανώσεις τους. Και φυσικά, να ζητήσει τη στήριξή τους σε σημαντικά αιτήματα, όπως και την αποκατάσταση του Κτιρίου. Στα πλαίσια βέβαια του σεβασμού της Αυτονομίας της ΟΚΕΣΑ.
Μετά από πολλές προσπάθειες πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Φ.Βάκη. Αν και ζήτησε συγνώμη για την καθυστέρηση της συνάντησης και δεσμεύτηκε για ενέργειες, ειδικά για το Κτίριο, ακολούθως εξαφανίστηκε.
Ο Κ. Παυλίδης ουδέποτε ανταποκρίθηκε. Υπενθυμίζεται ότι το 2015, ως Αντιδήμαρχος Κέρκυρας, πα-ρευρέθη στην ιδρυτική της διασπαστικής Ομοσπονδίας και ακολούθως δήλωσε ότι δε γνώριζε την, από το 1981, ύπαρξη και δράση της ΟΚΕΣΑ.
Φαίνεται ότι και αυτοί οι βουλευτές αποστρέφονται Κινήματα με Αυτονομία και Δράση.
Επισημαίνεται βέβαια ότι ανάλογες προσπάθειες συνεργασίες γίνονται και προς Κερκυραίους πολιτι-κούς που εκλέγονται στην Αττική. Ιδιαίτερα όμως ο Νίκος Δένδιας, και ως Κερκυραίος και ως Αθηναίος Βουλευτής, αρνείται κάθε σχέση με την ΟΚΕΣΑ αφού σχετίζεται ενεργά με τις διασπαστικές διεργασίες.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτές όλες τις βουλευτικές συμπεριφορές και στάσεις είναι μήπως χρησιμοποιούν την εξουσία τους παρασκηνιακά (όπως και προηγούμενοί τους) ενάντια στα δίκαια αλλά στα αιτήματα και διεκδικήσεις της ΟΚΕΣΑ, ιδιαίτερα ενάντια στην αποκατά-σταση του Κτιρίου......."

Δεν υπάρχουν σχόλια: