Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

Κέρκυρα: ΝΗΠΙΚΑ - Αη Γιάννης ΝΤΟΡΓΟΥ! ΝΗΠΑ Βουνιατάδων..!

Κέρκυρα:

ΝΗΠΙΚΑ -
Αη Γιάννης ΝΤΟΡΓΟΥ


Οι ιδιαίτερες εκδηλώσεις που οργανώνονται πολλές 10ετίες για να  προάγουν τον Πολιτισμό:

στο Λόφο 
ΝΗΠΑ 
Βουνιατάδων Κέρκυρας.

(μεταξύ Σταυρού - Βουνιατάδων)

Οι προοπτικές, ακόμη δυναμικότερες!Εικόνες από προηγούμενες οργανώσεις και εδώ:

ΝΗΠΙΚΑ: ΝΗΠΑ Βουνιατάδων Κέρκυρας, 28-29 ... - ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: