Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2008

ΣΥΜΠΡΑΞΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ                   

   ΔΕΛΤΙΟ   6                                  29.  12.  08

Ø      ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ « ΚΑΡΠΑΖΩΝΟΥΝ » ΓΙΑ  ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΚΑΡΠΑΖΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ  ; ; ; 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  --  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ                    Α’  Μέροs

Αντιγράφομε από άρθρο του κ.Δήμου (Παρόν 21 Δεκ.)  «« Η  απάντηση τηs  Ε.Ε. στο SOS τηs Ελλάδοs  . . .  (ήταν) απευθυνθείτε στο ΔΝΤ ! Αυτό σημαίνει πτώχευση ! . . . Μαs δώσανε (η Ε.Ε.) πολλά  λεφτά να φτιάξουμε αεροδρόμια, δρόμουs, ενέργεια, κτηματολόγια, υποδομέs για μόρφωση, πολιτισμό, ερευνητικά προγράμματα, αντιρρυπαντικέs τεχνολογίεs, . . . περιβαλλοντικέs επενδύσειs, γεωργικέs εκμεταλλεύσειs . . . νοσοκομεία, μονάδεs παραγωγήs και μεταποίησηs, . . . κλπ. κλπ. Τα ντόπια, αδηφάγα πολιτικά θηρία, τα φάγανε μέχρι δεκάραs και από πάνω δανείζονταν συνεχώs . . . Ε  270 διs.  Χρωστάμε ή το 106% όλου του πλούτου τηs χώραs. Κάπωs πρέπει να τουs σταματήσομε . . »........ ..............................

Ολόκληρο το Δλτίο Τύπου αναρτημένο στα Σχόλια

 

1 σχόλιο:

Ζωχιός Γιάννης είπε...

Αναρτούμε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γιάννης Ζωχιός:



ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ 6 29. 12. 08


 ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ « ΚΑΡΠΑΖΩΝΟΥΝ » ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΚΑΡΠΑΖΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ; ; ;


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α’ Μέροs


Αντιγράφομε από άρθρο του κ.Δήμου (Παρόν 21 Δεκ.) «« Η απάντηση τηs Ε.Ε. στο SOS τηs Ελλάδοs . . . (ήταν) απευθυνθείτε στο ΔΝΤ ! Αυτό σημαίνει πτώχευση ! . . . Μαs δώσανε (η Ε.Ε.) πολλά λεφτά να φτιάξουμε αεροδρόμια, δρόμουs, ενέργεια, κτηματολόγια, υποδομέs για μόρφωση, πολιτισμό, ερευνητικά προγράμματα, αντιρρυπαντικέs τεχνολογίεs, . . . περιβαλλοντικέs επενδύσειs, γεωργικέs εκμεταλλεύσειs . . . νοσοκομεία, μονάδεs παραγωγήs και μεταποίησηs, . . . κλπ. κλπ. Τα ντόπια, αδηφάγα πολιτικά θηρία, τα φάγανε μέχρι δεκάραs και από πάνω δανείζονταν συνεχώs . . . Ε 270 διs. Χρωστάμε ή το 106% όλου του πλούτου τηs χώραs. Κάπωs πρέπει να τουs σταματήσομε . . »


Τα ΜΜΕ, το γνωρίζουν. Κι όμωs μαs βομβαρδίζουν με ΤΙ έπρεπε να υπάρχει ή το δέον γενέσθαι αποκρύπτονταs ότι αυτά έχουν ένα κοινό οικονομικό παρονομαστή : το κ ό σ τ ο s. Που σημαίνει ότι για την πραγματοποίησή τουs, απαιτούνται αντίστοιχα χρηματικά διαθέσιμα !. ΔΕΙ, ΔΕΙ, ΧΡΗΜΑΤΩΝ …ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΥΤΩΝ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ! Διαπίστωση διαχρονική. Η πραγματικότητα. Διδάσκει ότι, όταν η τσέπη είναι άδεια όλοι οι τομείs τηs χώραs καθυστερούν, υποβαθμίζονται, τελικά εκμηδενίζονται. Οταν Οικονομικά ασφυκτιούμε, τότε Εθνικά, εξευτελιζόμαστε και απειλούμαστε. Διοικητικά, διαφθείρομε και διαφθειρόμαστε. Κοινωνικά, διαλυόμαστε. Πολιτικά, πιανόμαστε κορόϊδα λαοπλάνων, Πολιτιστικά, πιθηκίζουμε ξενόγλωσσα. Ατομικά, παθαίνουμε κατάθλιψη. Εκπαιδευτικά, παπαγαλίζομε. Ενημερωτικά,τα ΜΜΕ μαs σερβίρουν ότι τουs συμφέρει. Κοντολογίs είμαστε όμηροι ενόs δικτατορικού στην ουσία συστήματοs , που σταθερά εξουθενώνει και εξαφανίζει την οντότητά μαs – ιστορική, παρούσα, μελλοντική. Η Οικονομία λόγω αποβιομηχάνισηs και γενικήs αποδόμησηs, βρίσκεται σε αφασία και οι ένοχοι, τα «κόμματα», υποκρίνονται ότι αναζητούν τάχα τρόπο . . . να ανακουφίσουν τουs Πολίτεs που υποφέρουν ! Η ζοφερή πραγματικότητα, είναι ότι η χώρα μαs, ΕΙΣΑΓΕΙ - και ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ !

Συνεπώs, η μόνη λύση προφανώs είναι η ΥΓΙΗΣ, ΕΥΡΩΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Αυτή προϋποθέτει :


1. Θεσμικέs δομέs εναρμονισμένεs με τη σημερινή πραγματικότητα και τεχνολογικέs δυνατότητεs.

2. Απελευθέρωση του δημιουργικού πνεύματοs των Πολιτών από τον βρόχο τηs δημόσιαs διοίκησηs,

και την ενίσχυση στο 100%, τηs παραγωγικήs, επιχειρηματικήs τουs δραστηριότηταs, στον

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγήs.

3. Ελαχιστοποίηση του κράτουs με εκλογίκευση τηs ρυθμιστικήs παρουσίαs του.

4. Εκπαίδευση των Πολιτών στην ικανοποίηση των « καταναλωτικών αναγκών τουs » και την χρήση

των μεθόδων πληρωμήs τουs.

Από τα γνωστά συστήματα, το «σωστό μείγμα» οικονομικήs πολιτικήs, που βασίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία επιλογήs τηs παραγωγικήs δραστηριοποίησηs, στην πρόοδο μέσα απ’ τον ελεύθερο ανταγωνισμό, που λειτουργεί σε ρυθμιζόμενο πλαίσιο, για αποφυγή αυθαίρετων και ασύδοτων ενεργειών, αρκεί να μην ενεργεί σαν φρένο στη δημιουργία τηs Ιδιωτικήs πρωτοβουλίαs, και παράλληλη συνεχή, συνεπή, λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών, προβάλλει το πλέον κατάλληλο. Τεκμηριωμένα, το «κεφάλαιο» παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, στην εθνική ασφάλεια και διεθνή θέση και προβολή τηs χώραs. Συνεπώs επενδύσειs που προωθούν παραγωγική και εξαγωγική πολιτική, δημιουργούν πραγματικό πλούτο, διασφαλίζουν νέεs και μόνιμεs θέσειs εργασίαs, νέα εισοδήματα, νέεs πηγέs φορολογίαs, άρα αύξηση κρατικών εσόδων και πραγματική δυνατότητα αύξησηs μισθών και συντάξεων. Και φυσικά δίνουν την δυνατότητα βελτίωσηs και ολοκλήρωσηs του κοινωνικού κράτουs, που χωρίs διαθέσιμα χρήματα, παραμένει ουτοπία.


Βέβαια τα αποτελέσματα τηs ορθολογικά λειτουργούσαs Οικονομίαs, δεν πραγματοποιούνται από την στιγμή τηs εφαρμογήs των ενδεικνυόμενων μέτρων και ρυθμίσεων. Ομωs επιβάλλεται να κατανοηθεί ότι μόνο η δημιουργία εισοδημάτων από παραγωγή πλούτου και όχι από πλασματική απασχόληση στην δημόσια διοίκηση δημιουργεί πραγματικούs πόρουs, εγγυάται την δυνατότητα εφαρμογήs οικονομικού προγράμματοs και δίνει στη χώρα διεθνή υπόληψη και δυνατότητα δανεισμού, αν τον χρειαστεί για χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων. Ενώ τώρα όπωs την έχουν καταντήσει οι πολιτικοί, άρχισαν να μαs προετοιμάζουν . . . ψιθυριστά για ψηλότερο τόκο 2 έωs 2,5 % από τον ισχύοντα στην διεθνή αγορά, που μαs ζητούν να πληρώσομε, γιατί τα χάλια τηs οικονομίαs μαs δεν . . . παρέχουν εμπιστοσύνη δυνατότηταs πληρωμήs τόκων και δανείου !


Στο μεταξύ διάστημα και για να αντιμετωπιστεί η επερχόμενη οικονομική κρίση, η Σύμπραξη Πολιτών προτείνει μερικέs νέεs λύσειs βραχυπρόθεσμηs εφαρμογήs που ανακουφίζουν άμεσα τουs ταλαιπωρημένουs Πολίτεs που βλέπουν το εισόδημά τουs να συρρικνώνεται και την απασχόλησή τουs να τερματίζεται, όπωs Ενδεικτικά και επιγραμματικά αναφέρονται :


 Μεταβολή τηs παρούσαs σχέσηs 40% - 60% μεταξύ άμεσηs – έμμεσηs φορολογίαs στο αντίστροφο. Η

άμεση ωφέλεια με τα σημερινά μεγέθη, υπολογίζεται σε Ε 550 το χρόνο κατ’ άτομο ή κατά τριμελή οικογένεια, σε Ε 1.650 Ε.


 Τα κέρδη των επιχειρήσεων δεν φορολογούνται για τέσσερα χρόνια και καταθέτονται στην Τράπεζα σε

δεσμευμένο λογαριασμό. Φορολογείται το ποσό που διανέμεται, από το εισόδημα των μετόχων που εισπράττουν το μέρισμά τουs. Παρέχεται έτσι κίνητρο επενδύσεων και βάση δανεισμού αν χρειάζεται. Εάν

η τετραετία παρέλθει άπρακτη, τότε τα συσσωρευμένα κέρδη με τουs τόκουs τουs, φορολογούνται αναδρομικά.


 Η χορήγηση καταναλωτικού δανείου περιορίζεται στο ύψοs ενόs μηνιαίου μισθού. Η έκδοση κάρταs

Πιστωτικήs, γίνεται εφόσον ο δικαιούχοs έχει κατάθεση και η χρήση τηs σταματά αυτόματα με την εξάντληση του περιεχόμενου του λογαριασμού του χρήστη, μη επιτρεπόμενου χρεωστικού υπολοίπου. Ο δανειζόμενοs δεν χρεώνεται με συμβολαιογραφικά ή άλλα έξοδα τραπεζικήs επινόησηs. Το επιτόκιο δανεισμού ορίζεται σε μισή μονάδα ανώτερο του τόκου κατάθεσηs. Ανατοκισμόs (πανωτόκια) απαγορεύεται. Η κύρια κατοικία δεν κατάσχεται ούτε δεσμεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.



 Ο δανεισμόs επιχειρήσεων που παράγουν αγαθά για εξαγωγή, γίνεται με βάση-κατάθεση βεβαιωμένηs

ανέκκλητηs παραγγελίαs, για το σύνολο τηs τιμολογιακήs τηs αξίαs πλέον του ναύλου και εξόδων, με γνωστό «εξαγωγικό» επιτόκιο και παραχώρηση στην Τράπεζα του εισπρακτέου ποσού. Αν οι Τράπεζεs αρνούνται, ωs φημολογείται, να δανείσουν τότε το δάνειο χορηγείται από την Τράπεζα Ελλάδοs ή άλλεs κρατικέs Τράπεζεs.


 Θεσμοθετείται νέα μορφή επιχείρησηs,, με την ευθύνη του επιχειρηματία να εξαντλείται με το «δηλωθέν

κεφάλαιο» και δεν καλύπτει όλη την ιδιωτική περιουσία του. Συνεπώs οι προμηθευτέs – πιστωτέs τηs νέαs μορφήs επιχείρησηs, γνωρίζονταs το κεφάλαιο τηs, γνωρίζουν την έκταση τηs πιστοληπτικήs τηs ικανότηταs και αποφεύγονται ανεπιθύμητεs και αντιοικονομικέs εξελίξειs όπωs πχ ακάλυπτεs επιταγέs, κλπ. οι οποίεs θεωρούνται άκυρεs.



 Η δήλωση φόρου εισοδήματοs γίνεται δεκτή, όπωs υποβάλλεται χωρίs έλεγχο που σημαίνει ότι το

κράτοs παύει να θεωρεί τουs πολίτεs «ψεύτεs και φοροφυγάδεs». Ανά πάσα χρονική στιγμή όμωs, ο πολίτηs καλούμενοs απ’την Εφορία, υποχρεούται να αποδείξει το «πόθεν έσχε» ανατρέχονταs στα πέντε προηγούμενα χρόνια.. Σε περίπτωση αδυναμίαs του, υποχρεούται στην καταβολή του ακάλυπτου ποσού στο δεκαπλάσιο και χάνει το πλεονέκτημα του μή ελέγχου στο μέλλον.

(Στο επόμενο Δελτίο, το Β’ Μέροs)


Ενημέρωση : Μέσα στον Ιανουάριο αποστέλλεται Σχέδιο Καταστατικού τηs ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

που ενσωματώνει τιs αρχέs Αμεσηs Δημοκρατίαs για την εκλογή τηs Διοίκησήs τηs, με «κλήρωση» και σύντομη διάρκεια ανανέωσηs ( π.χ. τρείs μήνεs τουλάχιστον) και οργανώνεται το πρώτο Συνέδριό τηs. Θα ενημερωθείτε λίαν έγκαιρα.


ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ : Κανέναs δεν μπορεί να ανέβει στο σβέρκο μαs Α Ν εμειs ΔΕΝ σκύψομε !


ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΜΕ ΤΟ 2009 ΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

=========================================================


Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ


1. www. autenergos.blogspot.com 2. www.epikairo.gr