Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

Παγκόσμιας Ημέρας για το

Θέατροστην Εκπαίδευση

Πανελλήνιο Δικτύο για το Θέατρο στην εκπαίδευση,

Σήμερα :- ετήσια επιστημονική ημερίδα με τίτλο:

"Θέατρο και Εκπαίδευση: προτάσεις και εφαρμογές για μια σύγχρονη

παιδαγωγική πρακτική"

Αθήνα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Θέατρο Τέχνης, Φρυνίχου 14, Πλάκα

Ώρες: 9.45-14.30

Διαβάστε περισσότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: