Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

Νέα όργανα στην ΟΚΕΣΑ:

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Πόπη-

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ Γιάννης,

το νέο Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Επίτιμος Πρόεδρος Ζωχιός Γιάννης

και οΓΙΣΔΑΚΗΣ Γιώργος,

Προεδρείο της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Συγκροτήθηκαν σε σώμα τα νεοεκλεγμένα όργανα (από το 16ο Συνέδριο) της Ομοσπονδίας Κερκυραϊκών Συλλόγων Αττικής (ΟΚΕΣΑ) μετά τη μεγάλη κρίση, την παρεμπόδιση εκλογής τους στο 15ο Συνέδριο και του διορισμού προσωρινού ΔΣ από τα δικαστήρια.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Πόπη, Ά Αντ/δρος ΔΕΛΛΗΣ Γιώργος, Β’Αντ/δρος ΑΡΜΕΝΗΣ Σάββας, Γ. Γραμματέας ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ Γιάννης, Αναπληρωτής Γραμματέας ΖΩΧΙΟΣ Τάσος, Ταμίας ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ Γιώργος.

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος ΖΩΧΙΟΣ Γιάννης, Αντ/δρος ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ Δημήτρης, Γραμματέας ΓΙΣΔΑΚΗΣ Γιώργος.

Σύντομα θα ανακοινωθούν όλα τα ονόματα

και η συνολική σύνθεση των Οργάνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: