Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΩ.Σ.Ε.: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Πρόταση ίδρυσης πανελλαδικής οργάνωσης ΟΛΩΝ των συνταξιούχων.

Ιδρυτική πρόταση για:


ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩ.Σ.Ε.

Για μια οραματική ανατροπή
με πανελλαδική οργάνωση και
δράση όλων των συνταξιούχων,
άμεσα υλοποιήσιμη.

Η πρώτη ηλεκτρονική σωματειακή οργάνωση!


Οι συνταξιούχοι, μετά τους άνεργους, είναι το πλέον ανυπεράσπιστο και βαθιά εκμεταλλευόμενο τμήμα του λαού.
Θύμα του άδικου εκμεταλλευτικού Συστήματος με τη θρησκεία, το κράτος, το κεφαλαίο, τα κόμματα, τις παρατάξεις, την άδικη δικαιοσύνη, τους υποταγμένους ή διεφθαρμένους συνδικαλιστές.
Οι υπάρχουσες οργανώσεις συνταξιούχων διακρίνονται για την κομματικότητα, την υποτακτικότητα, την απραξία, το συντεχνιασμό, την αδιαφάνεια και με ενδείξεις διαφθοράς, την προεδρικότητα, την έλλειψη αναλογικότητας και αντιπροσωπευτικότητας, την ενσωμάτωση.
Ο συντεχνιασμός είναι μια από τις βαριές αρρώστιες και αιτία μη συμπόρευσης των συνταξιούχων στα μεγάλα και κοινά θέματα της σύνταξης, της υγείας, της πρόνοιας.
Οι εξελίξεις στην οργάνωση των δημόσιων Φορέων Σύνταξης και η δημιουργία του ΕΟΠΥ διευκολύνουν την κοινή οργάνωση όλων των συνταξιούχων, ανεξάρτητα τη μορφή εργασιακής προέλευσης.
Οι συνταξιούχοι είναι μια τεράστια ανυπεράσπιστη δύναμη.
Το ποσοστό οργανωμένων είναι μικρότερο του 10% ενώ υπάρχουν κατηγορίες δίχως καθόλου συνδικαλιστική έκφραση.
Η σπατάλη χρόνου και δυνάμεων για αλλαγές (πχ απλή αναλογική κλπ) στις υπάρχουσες οργανώσεις είναι στάση συντηρητική, αμυντική, μοιρολατρική, άτολμη, αδιέξοδη και σε βάρος των συνταξιούχων.
ΑΠΕΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ.
Η πρωτοβουλία για το νέο, δυναμικό, πρωτότυπο, αποτελεσματικό και απόλυτα εφικτό θα έχει τεράστια πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αποτελέσματα.
Ο ΚΌΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ, ΑΠΑΙΤΕΊ ΤΟ ΝΈΟ. ΘΈΛΕΙ ΤΌΛΜΗ.
Μια δυναμική σωματειακή πρωτοβουλία, όπως η παρακάτω, είναι δυνατό, σε ένα μήνα από την έναρξη, να αριθμεί δεκάδες χιλιάδες μέλη και εκατοντάδες Τοπικά Σωματειακά Παραρτήματα-ΤΣΠ σ' όλη την Ελλάδα: Σε όλα τα νησιά, χωριά, πόλεις.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΩ.Σ.Ε.
Προτείνεται μια ηλεκτρονική, με ένα καταστατικό, πυραμιδική Πρωτοβάθμια Σωματειακή Οργάνωση όλων των συνταξιούχων Ελλάδας αλλά απόλυτα αποκεντρωμένη, αυτοδιαχειριζόμενη, δίχως ιεραρχικούς φραγμούς.
Συνταξιούχων: Εργαζόμενων-Αγροτών-Ελεύθερων Επαγγελματιών.
Προτείνεται η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΩ.Σ.Ε.) ως Πανελλήνιο Πρωτοβάθμιο Σωματείο με τοπική, δημοτική, περιφερειακή και κεντρική δομή. Αλλά και με δυνατότητα συντεχνιακής έκφρασης.
Μια ΕΝΩ.Σ.Ε. με Παραρτήματα από το πλέον μικρό νησάκι ή χωριό έως τις μεγάλες γειτονιές πόλεων. Παραρτήματα και στο εξωτερικό.
Α. ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΜΕΊΤΑΙ Η ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑ ΟΡΓΆΝΩΣΗ:
 • Ηλεκτρονική οργάνωση και λειτουργία
 • Ένα ΜΟΝΟ καταστατικό με απλή αναλογική χωρίς προϋποθέσεις.
 • Τοπικά Σωματειακά Παραρτήματα-ΤΣΠ (χωρίς όρια: Από το μικρό νησί, το Χωριό, ομάδες χωριών, τη γειτονιά, το Δήμο. Και στο εξωτερικό) .
 • Δημοτικές Διοικούσες Επιτροπές-ΔΔΕ (σύμφωνα με τους Δήμους)
 • Περιφερειακές Διοικούσες Επιτροπές-ΠΔΕ (σύμφωνα με της Περιφέρειες)
 • Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο-ΚΔΣ
 • Συντεχνιακά Σωματειακά Παραρτήματα-ΣΣΠ (κεντρικά ή τοπικά που θα ανταποκρίνονται σε ιστορικές και συναισθηματικές συντεχνιακές σχέσεις, πχ ναυτικών, κοινής ωφέλειας, ΟΤΕ Λέσβου, Οικοδόμων, Λογιστών, παραγωγών αγροτών....).
 • Σε όλα τα επίπεδα δημιουργούνται Επιτροπές με αντικείμενο: Έλεγχο-Διαφάνεια-Πειθαρχικά. • Συμμετοχή σε δευτεροβάθμια οργάνωσηΒ. ΜΈΛΗ-ΌΡΓΑΝΑ:
Τα Τοπικά Σωματειακά Παραρτήματα (ΤΣΠ) αποτελούν το κέντρο έκφρασης και δράσης. Θα δημιουργούνται με πρωτοβουλίες συνταξιούχων, όπου κρίνουν οι ίδιοι (χωριό, νησί, γειτονιά, δήμος) αλλά δίχως περιορισμούς που να σχετίζονται με την προέλευση (Εργαζόμενος-Αγρότης-Ελεύθερος Επαγγελματίας). Ο μόνος αποκλεισμός που θα επιτρέπεται, θα σχετίζεται με σοβαρές ποινικές πράξεις (ενδεικτικά: απάτης, σωματεμπορίου, εμπορίου ναρκωτικών-όπλων, εκμετάλευσης κλπ) και ρατσιστική συμπεριφορά προσώπων.
Αν δημιουργηθεί Τοπικό Σωματειακό Παράρτημα (ΤΣΠ) σε ομάδα Χωριών αλλά στη συνέχεια σε ένα από τα χωριά δημιουργηθεί Χωρικό, οι συνταξιούχοι του Χωριού αυτοί ενοποιούνται.
 1. Τα Τοπικά Σωματειακά Παραρτήματα (ΤΣΠ) διευθύνονται από 5μελής Διοικούσες Επιτροπές και συγκροτούνται με: Συντονιστή, Γραμματέα, Ταμία και δύο μέλη.
 2. Οι Δημοτικές Διοικούσες Επιτροπές-ΔΔΕ συγκροτούνται από τους Συντονιστές των Τοπικών Σωματειακών Παραρτημάτων (ΤΣΠ) με: Συντονιστή, Γραμματέα, Ταμία.
 3. Οι Περιφερειακές Διοικούσες Επιτροπές-ΠΔΕ συγκροτούνται από τους Συντονιστές των Δημοτικών Διοικουσών Επιτροπών-ΔΔΕ με: Συντονιστή, Γραμματέα, Ταμία.
 4. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο-ΚΔΣ είναι 37μελές και συγκροτείται από τους Συντονιστές των Περιφερειακών Διοικουσών Επιτροπών-ΠΔΕ και τα υπόλοιπα μέλη εκλεγμένα πανελλαδικά αλλά με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
 1. Τα Συντεχνιακά Σωματειακά Παραρτήματα-ΚΣΠ συγκροτούνται από ήδη μέλη της ΕΝΩ.Σ.Ε. και διευθύνονται από Διοικούσες 3μελής έως 5μελής (Τοπικά ή Κλαδικά)
 1. 3μελής Επιτροπές Έλεγχου-Διαφάνειας-Πειθαρχικά.
 2. Η Θητεία των Οργάνων είναι τριετής
 3. Οι εκπρόσωποι στη δευτεροβάθμια οργάνωση εκλέγονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
 4. Περιορισμοί. Τίθενται οι παρακάτω περιορισμοί στην εκλογή:
  -Μέλος των παραπάνω οργάνων δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιος πέρα των 3 συνεχών θητειών. Επανεκλέγεται μετά δύο θητείες μη συμμετοχής στα όργανα, μετά το παραπάνω.
  -Οι ρόλοι Συντονιστή, Γραμματέα, Ταμία ασκούνται μόνο για μια θητεία. Μπορεί κάποιος να επανεκλεγεί αλλά μετά τρεις θητείες από την προηγούμενη άσκηση.


Γ. ΠΌΡΟΙ.
Η συνδρομή θα παρακρατείται από το Δημόσιο Φορέα Σύνταξης και θα αποδίδεται σε ενιαίο λογαριασμό. Με λογισμικό σύστημα θα μεταφέρονται αυτόματα στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό ως εξής:
 • Στα Τοπικά Σωματειακά Παραρτήματα-ΤΣΠ το 70% της συνδρομής των μελών εκάστου.
 • Στο Κεντρικό Συμβούλιο, το 10% του συνόλου των μελών.
 • Στις Δημοτικές Διοικούσες Επιτροπές-ΔΔΕ και Περιφερειακές Διοικούσες Επιτροπές-ΠΔΕ από 10% των μελών της εμβέλειας τους.


Δ. ΑΝΑΚΛΙΤΌΤΗΤΑ.
Θα ισχύσει η αρχή της ανακλητότητας για όργανα ή μέλη τους με λεπτομερείς καταστατικές διαδικασίες.


Ε. ΔΡΆΣΕΙΣ:
Δίχως όρια: Αγωνιστικές-διεκδικητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές.
Πλήρης καταστατική αυτονομία προκήρυξης και εκτέλεσης μορφών δράσεων σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα με αποφάσεις των αντίστοιχων οργάνων, δίχως εγκριτικές διαδικασίες.


Ζ. ΟΡΓΆΝΩΣΗ-ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ.
Η Οργάνωση θα στηρίζεται αποκλειστικά στη σύγχρονη τεχνολογία: Ηλεκτρονική.
Θα δημιουργηθεί ενιαία ιστοσελίδα κόμβος σύμφωνα με την οργανωτική δομή. Απλή και εύκολα προσβάσιμη από κάθε μέλος και όργανο.
Επίσης, σελίδες σε FB, TWITTER κλπ.
Ένας από τους βασικούς πολιτισμικούς σκοπούς και υποχρεώσεις της ΕΝΩ.Σ.Ε. θα είναι η εκπαίδευση (από έμπειρα μέλη) των άλλων μελών (και μη) που δεν είναι γνώστες της τεχνολογίας.
Στόχος, ακόμη και οι εκλογές στα Τοπικά Σωματειακά Παραρτήματα-ΤΣΠ να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.
Κάθε νέο Τοπικό Σωματειακό Παραρτήματα-ΤΣΠ θα αναγνωρίζεται μόνο εφόσον αυτοκαταγραφεί στην ιστοσελίδα της ΕΝΩ.Σ.Ε. με προσδιορισμένα τα όρια, με τον κατάλογο των μελών και την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή . Το ίδιο και για το Κλαδικό.


Η. ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ.
Κάθε διοικητική και οικονομική πράξη όλων των επιπέδων θα αναρτάται υποχρεωτικά (με ισχυρές καταστατικές επιπτώσεις σε περίπτωση αδιαφορίας) στην ιστοσελίδα και στο αντίστοιχο πεδίο. Μόνο έτσι θα αναγνωρίζεται.
Στην κεντρική σελίδα θα υπάρχει αρχείο, εύκολα προσβάσιμο από κάθε μέλος, για ανακοινώσεις ενημερωτικές, νομοθεσία, δικαιώματα ασφαλισμένων κλπ.
Η ενημέρωση και η επικοινωνία βασικά θα είναι ηλεκτρονική.
Θα δημιουργηθούν λίστες αποδεκτών με τα e-mails και τα κινητά για SMS των μελών .


ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ Η
(απλή-άμεσα υλοποιήσιμη και με βέβαιη την επιτυχία)
ΟΡΑΜΑΤΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩ.Σ.Ε.

2 σχόλια:

Toseef Ahmad είπε...

Best Earning plan without any work, just Visit the Website and Earn
www.profitclicking.com

Muhammad Ashraf είπε...

Best Part time Online Jobs without any investment, Just click the Website and Earn.
Free Earning