Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

;Όχι στην Ελλάδα και τουλάχιστον δύο φορές εφευρέθηκε η γεωργία

Δεν υπάρχουν σχόλια: