Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

απεργία

Quarto Stato.jpgαπεργία

κατά της
  ΔΕΞΙΑΣ:

Παγκόσμιας-Ευρωπαϊκής-Ντόπιας!
Και των υποστυλωμάτων της:   
αριστερές και συνδικαλιστικές ελίτ!

Τα... μνημόνια εντάσσονται στις  σκληρές πολιτικές υλοποίησης της Δεξιάς στρατηγικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης!

Ο Λαός είναι ενάντια στη κεντρική ΔΕΞΙΑ στρατηγική και όχι απλώς... ενάντια στα... μνημόνια!
 
(ΔΕΞΙΑ= Θρησκεία+άδικο Κράτος+εκμεταλλευτικό Κεφάλαιο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: