Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση για τον Κομμουνισμό δίχως εξουσία και εκμετάλλευση!

100 
χρόνια από την 
Οκτωβριανή  Επανάσταση 
για τον Κομμουνισμό!

Κομμουνισμό
δίχως εξουσία 
και τα επακόλουθα:
καταπίεση,βία,εκμετάλλευση! 
 

Οι μεγάλες ιστορικές κοινωνικές αλλαγές-ανατροπές απαιτούν  ικανό χρόνο, διαρκείς διεργασίες και  μελέτη των εφαρμογών και αντιφάσεων.

Τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή  Επανάσταση έχουν προσφέρει τεράστιο πλούτο στην παγκόσμια, ιδιαίτερα αριστερή,  γνώση και εμπειρία.

Ξεκινώντας τη νέα 100ετία για την  παραπέρα παγκόσμια αριστερή πορεία  πρέπει, συνδυαστικά με τους πολύπλευρους και πολύμορφους αγώνες( με νέες νίκες και ήττες),  να προσδιοριστεί  άμεσα και σαφέστατα   από τι,    ποιους και  πως   συντίθεται η  εκμετάλλευση ανθρώπου και φύσης  από άνθρωπο.

Αν επιτευχθεί αυτό μέσα  από ένα πολύ άμεσο, ισχυρό, παγκόσμιο  διαταξικό και ενδοταξικό διάλογο (και με μία τεράστια ηλεκτρονική τράπεζα συνόδων και διαλόγου)  και οδηγηθούμε  σε ανόθευτη σύνθεση, θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό  άλμα προς την απελευθέρωση από την εκμετάλλευση.

Αριστερές ελίτ (εντός της Οκτωβριανής Επανάστασης και ακολούθως  παγκόσμια), νοθεύοντας, εκτρέποντας και δρώντας μη κομμουνιστικά, ευθύνονται   για επιβολή, διαιώνιση, υπεράσπιση  και αθώωση  ιδιαίτερων Δεξιών μορφών εκμετάλλευσης.

Τούτο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα επειδή συγχέεται το κομμουνιστικό όραμα με αντικομμουνιστικές εξουσίες    και εμποδίζονται   η  εμπέδωση αριστερής συνείδησης, οι  αγώνες, η συναντίληψη και η συμπόρευση στον Κοινό Σκοπό:
Την Κομμουνιστική Κοινωνία 
δίχως (κανενός) εξουσία (από... αρχής) 
και εκμετάλλευση!

Δεν υπάρχουν σχόλια: