Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Η απόφαση για το Σταθμό Πάρνηθος-ΜΕΤΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνεδρίαση 26 η   ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 299/2017

 Θέμα 12 ο Η.Δ.: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ Γραμμής 4 Μετρό Άλσος Βεΐκου – Γουδή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 ) Ν α ε ξ ε τ α σ τ ε ί θ ε τ ι κ ά τ ο α ί τ η μ α τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν τ η ς 6 η ς Δ η μ ο τ ι κ ή ς Κ ο ι ν ό τ η τ α ς τ ο υ
Δ ή μ ο υ Α θ η ν α ί ω ν , ό π ω ς ε κ φ ρ ά ζ ε τ α ι κ α ι α π ό α ν ά λ ο γ η α π ό φ α σ η τ ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ τ ο υ ς
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ , σ ε σ χ έ σ η μ ε τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α π ρ ό σ θ ε τ ο υ σ τ α θ μ ο ύ Μ Ε Τ Ρ Ο σ τ η ν ο δ ό
Π ά ρ ν η θ ο ς , σ τ η ν Κ υ ψ έ λ η .


2 ) Ν α ε ξ ε τ α σ τ ε ί θ ε τ ι κ ά τ ο α ί τ η μ α τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν τ ο υ Δ ή μ ου Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς , ό π ω ς 67ε κ φ ρ ά ζ ε τ α ι κ α ι α π ό α ν ά λ ο γ η α π ό φ α σ η τ ο υ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ τ ο υ ς Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ , σ ε σ χ έ σ η μ ε
τ η ν α λ λ α γ ή θ έ σ η ς τ ο υ σ τ α θ μ ο ύ Μ Ε Τ Ρ Ο « Ν Η Α Ρ Η Σ Τ » .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ


Αναλυτικά:
Download this file (Αποφ. 299 ΜΠΕ ΓΡΑΜΜΗ 4 ΜΕΤΡΟ.pdf)Αποφ. 299 : Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ Γραμμής 4 Μετρό Άλσος Βεΐκου – Γουδή.

Stavroulakis Stratis http://hellasnews.tv/pat/index.php?option=com_seyret...
Stavroulakis Stratis απο το 4.37 μεχρι 4.54 συζητιεται το θεμα του μετρό με τοποθετησεις απο Αναγνωστοπουλο της πλειοψηφιας, Γιάννης Ζωχιός μέλος της επιτροπης κατοικων Κυψελης-Γαλατσιου, την αντιπεριφερειαρχη Ερμινα Κυπριανιδου και την Αλεξανδρα Μπαλλου απο την Λαικη Συσπειρωση, ολοι θετικοι για το θεμα των 2 σταθμων Παρνηθος και Πανεπιστημιουπολης, που οπως επισημανε η αντιπεριφερειαρχης προωθουνται για να γινουν, απο την Αττικο Μετρό....το λευκο της ΛΣ στην αποφαση αφορα τον τροπο προωθησης του εργου απο την παρουσα κυβερνηση και οχι για τους σταθμους που προτεινονται

Δεν υπάρχουν σχόλια: