Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

Σε λίγο στο autenergos.blogspot.com:

Εξελίξεις από τις επιθέσεις εναντίον των αγωνιζομένων πολιτών για την «ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΑΝΟΣ:

Όχι μόνο Επιστήμονας αλλά και Αγωνιστής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: