Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Δια-ΔΗλώνουμε ΚΕρκυραϊκά «Όλοι ΜΑζί»

Από Α. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ

Ως κερκυραϊκή κοινωνία των πολιτών, κάνουμε την «πορεία» μας για ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σήμερα του Αγίου Πνεύματος…Δια-ΔΗλώνουμε ΚΕρκυραϊκά «Όλοι ΜΑζί»… Είθε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει για την επικράτηση δημοκρατίας και εδώ στον τόπο του πολιτισμού! Χωρίς δημοκρατία, ούτε πολιτισμός υπάρχει, ούτε μπορεί να παραχθεί… Μόνο κρίση προκύπτει και επικρατεί με όλες τις παραμέτρους και περιεχόμενά της. Χωρίς δημοκρατία, μόνο το πώς αναλαμβάνουν κάποιοι θέσεις και πως παραιτούνται απ’ αυτές, παρατηρείται…ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ…με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις 2 γυναίκες πρόσφατα, εδώ σ’ αυτό τον τόπο… Στην μνήμη και των άλλων 2 που άφησαν την τελευταία τους πνοή στους ασφάλτινους δρόμους του νησιού…

Δεν υπάρχουν σχόλια: