Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Ολόκληρο βουνό κατολίσθησε στο ορυχείο Αμυνταίου

Τέσσερις μεγάλες κατολισθήσεις σε μία πενταετία στο ΛΚΔΜ

Από Ν.Δ.ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Μία από τις μεγαλύτερες κατολισθήσεις των τελευταίων ετών σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Δεκεμβρίου, στο ορυχείο Αμυνταίου, αναστα τώνοντας τους εργαζό μενους της νυχτερινής βάρδιας।

Ένα ολό κληρο χωμά τινο βουνό της απόθεσης βούλιαξε μέσα στο ορυχείο, αλλά ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, αφού δεν υπήρχε εργαζό μενος στα σημεία που σκέπασαν στην κυριο λεξία τα περίπου 20 εκατομ μύρια κυβικά μέτρα μπάζων।

Οι εργαζόμενοι έζησαν το δέος της τρίτης μεγάλης κατολίσθησης που σημειώ θηκε στο ορυχείο Αμυνταίου την τελευταία πενταετία। Το 2006 είχε γίνει μία μεγάλη κατολίσθηση...........περισσότερα http://antigoldgreece.wordpress.com/2011/12/13/amyntaio/#comment-4697

Δεν υπάρχουν σχόλια: