Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012

Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας: ΝΤΡΟΠΗ ή ΕΠΑΙΝΟΣ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ-ΔΙΑΠΟΝΤΙΟΥΣ;


ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ (ΝαΚ)                  28/10/2012
nea.aytodiaxeirizomenh.kerkyra@gmail.com


Ανακοίνωση-Προτάσεις
Για την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας.


ΝΤΡΟΠΗ ή ΕΠΑΙΝΟΣ 
ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ-ΔΙΑΠΟΝΤΙΟΥΣ;

Το 11ο Θέμα στη Συνεδρίαση του ΔΣ Δήμου Κερκυραίων στις 12/10/2012, σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου κ. Ι.Ρίγγα, είναι:
11.    Συζήτηση περί της υποβολής προτάσεων του Δήμου μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τις αναγκαίες αλλαγές, διορθώσεις και συμπληρώσεις στο θεσμικό πλαίσιο του νόμου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ καθώς και των προτάσεων περί αλλαγής του χωροταξικού σχεδιασμού του Δήμου μας (Εισηγητές κ.κ. Α. Αυλωνίτης, Μ. Υδραίου).
Δηλαδή:
-Θα συζητήσουν αν θα διαλύσουν τον Ένα Δήμο σε κομμάτια διατυμπανίζοντας ότι οι Κερκυραίοι-Διαπόντιοι είναι ανίκανοι να διευθύνουν ένα μικρό Δημάκο όπως ο ενιαίος του Καλλικράτη;
-Θα επιβεβαιώσουν ότι καμιά Παράταξη από τις εκλεγμένες δεν είχε προεκλογικό πρόγραμμα το 2010;
-Θα διατρανώσουν ότι το κύριο έργο τους, στα δύο χρόνια, ήταν να μη κάνουν τίποτα οργανωτικό, αναπτυξιακό, αποκεντρωτικό ώστε να... επιβεβαιωθούν ότι απέτυχε ο Ενιαίος Δήμος, ο Καλλικράτης και άρα να τον ξαναδιασπάσουνε;
Η ΔΙΆΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΊΟΥ ΔΉΜΟΥ ΜΌΝΟ ΩΣ ΥΠΟΝΌΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΈΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΕΡΜΗΝΕΎΕΤΑΙ.
Κατασυκοφάντηση των ικανοτήτων και της θέλησής τους !


Η ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ (ΝαΚ), η μόνη που είχε Προεκλογικό Πρόγραμμα στις Δημοτικές εκλογές 2010, εάν το αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέρκυρας συζητήσει, πράγματι, προτάσεις για βελτίωση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις:
Α. Ειδικά για το Δήμο Κέρκυρας:
 • Αλλαγή ονομασίας του Δήμου και διεύρυνσής του με συμμετοχή και των Παξών: “ΔΗΜΟΣ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΑΞΩΝ-ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ”.
 • Αντί των Τοπικών Συμβουλίων σε Κοινότητες προτείνονται: “ΤΟΠΙΚΆ ΔΗΜΑΡΧΕΊΑ” με όργανα τα “ΤΟΠΙΚΆ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΎΛΙΑ”. Τουλάχιστον για Παξούς-Διαπόντια.
 • Τα “ΤΟΠΙΚΆ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΆ ΣΥΜΒΟΎΛΙΑ” σε Παξούς-Διαπόντια θα έχουν αυξημένη αυτονομία με σαφείς αρμοδιότητες και δυνατότητες στα όριά τους.
Για τις Συνολικές αλλαγές του Καλλικράτη:
 • Ενίσχυση του ρόλου των “ΤΟΠΙΚΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ”. Ειδικά, με τη δυνατότητα ανάκλησης Συμβούλων-Συμβουλίων.
 • Ενίσχυση του ρόλου των “ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΎΛΙΩΝ”
 • Οικονομική αυτοδυναμία Δήμων και Περιφερειών με αυτοτελείς πόρους
 • Κατάργηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • Μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων που ασκεί το Κράτος στις Περιφέρειες και Δήμους. Πλην της διοίκησης του στρατού αλλά με δυνατότητα αυτοδιοικητικού ελέγχου.
 • Όλες οι χρηματοδοτήσεις, για κάθε μορφής κοινωνική δραστηριότητα , στο Δήμο.
 • Έλεγχος στη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Ενίσχυση της διαφάνειας σε κάθε τομέα δράσης στην Αυτοδιοίκηση. Αυστηρές κυρώσεις με άμεση δήμευση περιουσίας για αδιαφανείς-βλαπτικές πράξεις.
 • Δυνατότητα ανάπτυξης ελεύθερης επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε αυτοδύναμα από την Αυτοδιοίκηση είτε στα πλαίσια Συνεταιριστικής συνεργασίας με φορείς και ιδιώτες.
 • Μεταφορά όλης της κρατικής ακίνητης περιουσίας στο Δήμο (κτίρια, οικόπεδα, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ). Στη συνέχεια ο Δήμος να συμφωνεί με το Κράτος και την Περιφέρεια τη μορφή εκχώρησης της χρήσης σε αυτά, σύμφωνα με σαφή προγραμματισμό μετά από διάλογο και με το Δήμο.
 • Έλεγχος και χρήση των Δήμων στην ακίνητη περιουσία των Θρησκευτικών Δογμάτων και Τραπεζών, πλην αυτής που, αυστηρά, προσδιορίζεται για χρήση.
 • Υποχρεωτική ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε ένα χρόνο το μέγιστο. Κυρώσεις αν υπάρξει παρέκκλιση.
 • Οι μισθοδοτούμενοι ιερωμένοι εντάσσονται στο δυναμικό των Δήμων. Τα δογματικά τους ενδιαφέροντα στον ελεύθερο χρόνο.
 • Βάπτιση-Γάμος-Κηδεία αποκλειστικά από το Δήμο. Ελεύθερη η δεύτερη, θρησκευτική, επιλογή χωρίς κανένα τυπικό ενδιαφέρον για τις αρχές.
 • Οι συχνότητες κλπ των ΜΜΕ στη διαχείριση των Δήμων. Καμιά δέσμευση προς τους σημερινούς χρήστες.
 • Δυνατότητα εξοστρακισμού με άμεση περιουσιακή δήμευση για πράξεις: Ρατσισμού-Εισ/φοροδιαφυγής και κλοπής, Εμπορίου ναρκωτικών-σαρκός-όπλων, Παιδοφιλίας, Πράξεις δημόσιας βλάβης, Κατάχρησης επαγγελματικής/υπαλληλικής αρμοδιότητας και εξουσίας.
Η ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ (ΝαΚ)
Γιάννης Ζωχιός

Δεν υπάρχουν σχόλια: