Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Όμιλος Επαναστατικής Κέρκυρας: «Το επαναστατικό υποκείμενο στη σημερινή εποχή & συγκυρία»

Όμιλος Μελέτης Επαναστατικής Θεωρίας Κέρκυρας:
«Το επαναστατικό υποκείμενο στη σημερινή εποχή & συγκυρία»

Δεν υπάρχουν σχόλια: