Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Μια σημαντική εκδήλωση, και με στόχο, του ΣΑΣ... ΔΕΗ..!

ΣΑΣ ΕΗΕ Σύνδεσμος Απόφοιτων Σχολών Επιχειρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Σύνδεσμος Απόφοιτών Σχολών Επιχειρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δεν υπάρχουν σχόλια: