Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

Ημερίδα: Και η Κοινωνική Οικονομία στους στόχους της, υπό ίδρυση, Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών.

Σάββατο 18 Νοέμβρη:

Και η 
Κοινωνική Οικονομία
στους στόχους της,
υπό ίδρυση,
Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: