Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Με παρέμβαση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή, Αναστολή λειτουργίας των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ στο Νομό Κοζάνης

Από:stefanis nikos

Με παρέμβαση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή, ανεστάλη από τη ΔΕΗ η λειτουργία όλων των λιγνιτωρυχείων του Νομού Κοζάνης (Μαυροπηγής – Κύριου Πεδίου, Καρδιάς και Νότιου Πεδίου) λόγω των εξαιρετικά υψηλών επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων στη λεκάνη Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, που οφείλεται και στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, άπνοια, θερμοκρασιακή αναστροφή).

Η αναστολή λειτουργίας θα διαρκέσει μέχρι τη βελτίωση των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιεί η ΔΕΗ στην περιοχή, αλλά και το Κέντρο Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα, οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων (ΑΣ10) κυμαίνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Το όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μέση ετήσια συγκέντρωση είναι 40 μg/m3 ενώ για τη μέση ημερήσια συγκέντρωση είναι 50 μg/m3.

Οι συγκεντρώσεις σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2009 στις 12 το μεσημέρι, αλλά και κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας Παρασκευής 24ης Ιουλίου 2009, καταγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 1.

Πίνακας 1 Συγκεντρώσεις ΑΣ10 σε μg/m3

Θέση/Ημερομηνία

24/7/2009

25/7/2009

12 το μεσημέρι

Πεντάβρυσος

51

85

Κοιλάδα

66

96

Οικισμός

ΔΕΗ Πτολεμαΐδας

206

101

Πετρανά

65

67

Κάτω Κώμη

43

85

Μαυροπηγή

101

311

Πτολεμαΐδα

85

76

Ποντοκώμη

99

241

Δεν υπάρχουν σχόλια: