Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Σε Όλες και Όλους: ΦίλεςΦίλους, κυρίως στις Μητέρες του Κόσμου, λίγα κρίνα από παραγωγή στο μπαλκόνι μου!

Σε Όλες και Όλους: ΦίλεςΦίλους,
κυρίως στις Μητέρες 
παντού στον Κόσμο,
λίγα κρίνα από τωρινή  παραγωγή στο μπαλκόνι μου!

Δεν υπάρχουν σχόλια: