Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013

ΝΗΠΙΚΑ 2013. ΝΗΠΑ Βουνιατάδων Κέρκυρας

ΝΗΠΙΚΑ
ΝΗΠΑ Βουνιατάδων Κέρκυρας
Αη Γιάννης Ντόργου

28-29
  Αυγούστου

ΝΗΠΙΚΑ 

2013


65 χρόνια πολιτιστικής παρουσίας

στο Λόφο

 ΝΗΠΑ 

μεταξύ Βουνιατάδων-Σταυρού


Στην ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ
Παράγουμε-Προβάλλουμε-Προτιμάμε:Κερκυραϊκά!

28 Αυγούστου: Βράδυ
29 Αυγούστου: Πρωί

Οι Οργανωτές
http://autenergos.blogspot.grΤηλ.6937179122.

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013

ΝαΚ: Τέλος, από Δήμο Κέρκυρας, στη θρησκευτική εξουσία.Επιστημονική θέση για θαύματα-σκηνώματα. Οι ιερείς ΔΥ στο Δήμο.

ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ)

e-mails: nea.aytodiaxeirizomenh.kerkyra@gmail.comτηλ. 6937179122 


Ανακοίνωση 5 07/08/2013
Η ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ) έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2014 με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος Κέρκυρας θα συνεχίσει ενιαίος ή διευρυμένος με Παξούς.
Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων http://autenergos.blogspot.gr/2013/06/2014-1-08062013-2014-httpautenergos.html),   με την Ανακοίνωση  5 δημοσιοποιείται  το μέρος του Προγράμματος της ΝαΚ για τις συνολικές "ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ" ώστε ο Δήμος, ο Λαός ν' απελευθερωθούν από τη θρησκευτική εξουσία, η οποία αποτελεί τον ισχυρό πυλώνα του Συστήματος απάτης, αδικίας, εκμετάλλευσης, διάκρισης,  καταπίεσης, καθυστέρησης. 
Στο Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και  η "ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ «ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»:
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ-ΚΡΑΤΙΚΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ", αλλά θα δημοσιοποιηθεί σε επόμενη ανακοίνωση.

 Απόσπασμα Προγράμματος:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕ ΘΡΗΣΚΕΥΕΤΑΙ. Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΔΕΝ… ΑΝΗΚΕΙ.
ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ. ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΙΑ.
Η ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ) θεωρεί αναντίλεκτες τις έντονα υφέρπουσες απόψεις (και σε κάθε κερκυ-ραϊκή γωνιά), ότι δε σχετίζονται με τις ανάγκες των πιστών: Η απόλυτη κυριαρχία των θρησκευτικών ηγεσιών, η εξουσία που έχουν υφαρπάξει, οι διακρίσεις σε βάρος άλλων, ο φανατισμός, ο δογματισμός, ο λαϊκός πλούτος και περιουσία που δια-χειρίζονται και μάλιστα μυστικά. Επίσης, ότι ευθύνονται σημαντικά για πολλά από τα δεινά, τη φτώχεια, την αδικία, τον αναλ-φαβητισμό αλλά και τη γενική υπανάπτυξη συνολικά αλλά και της Κέρκυρας. Για αυτό, αν η ΝαΚ λάβει εξουσιοδότηση:
- Απόλυτος σεβασμός και στήριξη στο δικαίωμα του ατομικού θρησκεύεσθαι. Όμως, και σαφής απαγόρευση
επιβολής της υποχρέωσης στον κάτοικο να θρησκεύεται. Το θρησκεύεσθαι ή μη, είναι ελεύθερη και προσωπική υπόθεση
των κατοίκων. Τα δόγματα χρησιμοποιούν ( και με διαφάνεια) μόνο τα θρησκευτικά τους μέσα για να πείθουν τους οπαδούς τους. Η χρησιμοποίηση του κράτους, του δήμου ή άλλων θεσμών για επηρεασμό και επιβολή πίστης δε θα επιτρέπεται στην
επικράτεια του Δήμου.
- Ο Δήμος, μέχρι την αφαίρεση από την πολιτεία των καταπιεστικών εξουσιών επίσκοπων ή αντίστοιχων αξιωματού-
χων στα δόγματα, δε θα επιτρέπει την υλοποίηση ποινών κατά ανυπεράσπιστων ιερέων που δεν είναι με δικαστική απόφαση.
- Ο Δήμος θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις όλων των θρησκευτικών δογμάτων που θα προσκαλείται όπως σε κάθε άλλη συλλογικότητα στα νησιά.
ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. ΟΧΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
-Διάλογοι ιστορίας-θρησκειολογίας κάθε Κυριακή πρωί, πριν την έναρξη των Λαϊκών Συνελεύσεων, στα δημοτικοποιημένα ραδιόφωνα και τηλεόραση. Θα διαλέγονται επιστήμονες, εκπρόσωποι δογμάτων, φορέων ή πρόσωπα που εκτιμούν ότι εκφράζουν σχετικές θέσεις.
Στα δημοτικοποιήμα Μέσα Ενημέρωσης (ΕΡΑ+1Κανάλι+ ραδιόφωνο Μητρόπολης) δε θα υπάρχουν διακρίσεις σε εκδηλώσεις-τελετές δογμάτων.
-Στα σχολεία, το μάθημα της θρησκειολογίας θα βρει την υψηλή θέσει που του οφείλεται.
-Δε θα επιτρέπονται θρησκευτικά σύμβολα σε δημοτικές ή δημόσιες υπηρεσίες και σε σχολεία στην επικράτεια του δήμου ούτε κτίσματα (πχ ναός στο νοσοκομείο), μήτε τελούνται θρησκευτικές τελετές (αγιασμοί κλπ) πλην εκείνων που οι δάσκαλοι προγραμματίζουν στα πλαίσια του μαθήματος της θρησκειολογίας.
-Όλα τα θρησκευτικά δόγματα, ελεύθερα θα κατασκευάζουν νόμιμα λατρευτικά οικοδομήματα.
-Θα απαγορεύονται, ως λατρευτικές, βίαιες πράξεις (πχ αυτομαστιγώσεις).
-Δε θεωρείται δικαίωμα σε δόγματα ο περιορισμός βασικών δικαιωμάτων μελών τους, οι διακρίσεις (πχ σε βάρος της γυναίκας) ή περιβολές που καταπιέζουν την προσωπικότητα.
-Οι επικεφαλής ΟΛΩΝ των δογμάτων στο δήμο, πριν λάβουν το τελικό χρίσμα (πχ χειροτονία), θα εμφανίζονται ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα αναλύουν το πρόγραμμά τους, τον τρόπο δράσης, τη θέση τους απέναντι στο δήμο. Το Δη-μοτικό Συμβούλιο στη συνέχεια θα αποφασίζει αν αποδέχεται ή όχι τον υποψήφιο για επίσκοπο κλπ. Αυτό, επειδή δεν έχουν λαϊκή νομιμοποίηση αφού επιλέγονται από «εσωτερικές διαδικασίες» προσώπων που δεν εκπροσωπούν το λαό. Το ίδιο θα συμβαίνει για ιερείς σε Κοινότητες όπου ο προτεινόμενος θα εμφανίζεται ενώπιον του Συμβουλίου της Κοινότητας.
- Συλλογικότητες θρησκευτικές και μη (πχ Μασονία) που ακούγονται με όχι διαφανή λειτουργία και μυστικές τελετές θα κλη-θούν να οργανώσουν σε τακτό χρόνο των δύο μηνών την απόλυτη διαφανή λειτουργίας τους και δημόσιες τις τελετές τους. Η άρνηση, θα συνεπάγεται και την αναστολή της λειτουργίας τους.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ
ΘΑΥΜΑΤΑ-ΣΚΗΝΩΜΑΤΑ
Ο επιστημονικός λόγος θα αναζητείται -προβάλλεται για κάθε τι που υπάρχει ή συμβαίνει. Φυσικά, και σε θέματα με μεταφυ-σικές εκδοχές ώστε η ανθρώπινη συνείδηση να διαμορφώνεται ελεύθερα και οι μύθοι να έχουν τη θέση που τους ανήκει:
- Οι θρησκευτικές αναφορές σε θαυματουργικές εκδιώξεις τούρκων και ιάσεις ασθενειών
θα είναι σεβαστές αλλά δε θα αποτελούν δημοτικές-σχολικές-μιντιακές διακηρύξεις. Οι θέσεις του δήμου, των σχολείων, των ΜΜΕ θα σχετίζονται με ιστορικά και επιστημονικά δεδομένα αλλά θα αναφέρουν και τις θρησκευτικές εκδοχές.
- Επιστημονική έρευνα, παράλληλα με τη θρησκειολογική και τη δογματική θέση, και για τα δύο σκηνώματα-αγίους (Σπυρίδωνα-Θεοδώρας) της χριστιανικής θρησκείας.
- Οφείλουμε να ερευνηθούν ιστορικά, τα πραγματικά γεγονότα των «Εβραϊκών» (δολοφονία χριστιανής κόρης) και
του απόκρυφου «θαύματος του Άγιου» με τις εκατοντάδες νεκρούς και την κατακρήμνιση της Πόλης λόγω πυρπόλη-σης των μπαρουταποθηκών του Φρουρίου από… ιπτάμενο καλόγερο, ο οποίος… οργίστηκε για την… καθολική καντήλα και το… βάθρο στο ναό του Αγ. Σπυρίδωνα (ιστορικά Τόνυ Αγιούς).
- Επίσης, ποιοι κατέδωσαν τους εβραίους για να οδηγηθούν στο Άουσβιτς. Θα τιμηθεί δε ιδιαίτερα η κυρία ΣΟΥΣΗ.
ΟΙ ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ Δ.Υ. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
- Ιερωμένοι που πληρώνονται από το δημόσιο, θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον δήμο ως δημόσιοι υπάλληλοι και σταματά η διάκριση μεταξύ των δογμάτων στα πλαίσια της πλήρους ισότητας των κατοίκων. Είναι ουρανομήκης η πρόκλη-ση προς τις εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντών σε πλήθος θεσμών, στην αυτοδιοίκηση και σε άπειρο αριθμό πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων πολυποίκιλων σωματείων, να αμείβεται κάποιος για πράξεις που πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο εθελοντικές. Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΥΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ. Δεν είναι δυνατόν να… αφιερώνεται κάποιος στο θεό του ως μοναχός και (ή για) να πληρώνεται.
- Με εξαίρεση τον σημερινό μητροπολίτη (ο οποίες θα διευκολύνεται όπως η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου), όσων είναι άνω των 63 ετών και των σοβαρά ασθενών, όλοι οι τωρινοί αμειβόμενοι ιερωμένοι δουλεύουν κεντρικά ή τοπικά στο δήμο, ανάλογα με την έδρα τους και εκπαιδεύονται στα αναγκαία προγράμματα. Όσοι χειροτονούνται στο εξής και αμείβονται ως ΔΥ (ανεξαρτήτως βαθμού) θα προσφέρουν υπηρεσίες σε όλη τη δημοτική επικράτεια.
- Οι ιερωμένοι εργάζονται με πολιτική περιβολή, ωράριο το εφαρμοζόμενο στο δήμο και έχουν προϊστάμενο αυτόν του «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ». Οι ανήκοντες στην έδρα των Τοπικών Συμβουλίων, με συντονισμό του Προέδρου, συνεργάζονται με τον υπάλληλο του δήμου ή καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις αρμοδιότητές του.
-Ιερωμένοι που μετατρέπουν την αμειβόμενη θέση του ΔΥ σε εξουσιαστική και παρεμποδίζουν, «απειλώντας», δικαιώματα των κατοίκων ή λειτουργίες του δήμου, θα απομακρύνονται.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ. «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ»
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ «ΒΙΑΙΟΤΗΤΩΝ». ΚΑΥΣΗ ΝΕΚΡΩΝ.
- Τα εκκλησιαστικά συμβούλια (εφόσον χρειάζονται) εκλέγονται ή ανακαλούνται από τις Λαϊκές Συνελεύσεις,
σε αυτές απολογούνται και καταθέτουν οικονομικό απολογισμό.
- Γεννήσεις-ονοματολογία-γάμοι-κηδείες ανήκουν αποκλειστικά στη δημοτική αρμοδιότητα. Ο γάμος πχ θα
δηλώνεται στο δήμο από το ζεύγος (τυπικά ή με τελετή) και θα είναι ο μόνος τρόπος αναγνώρισης. Πρόσθετες εκδηλώσεις ή τελετές ανήκουν στην ελεύθερη βούληση των κατοίκων αλλά δεν σχετίζονται με τη βεβαίωση της πράξης.
- Θα κατασκευαστούν ειδικές αίθουσες σε κάθε Κοινότητα για δωρεάν πολιτικές τελετές σχετικές με: ονοματοδοσία,
γάμους, κηδείες. Ο δήμος θα οργανώσει την καύση νεκρών. Και αυτή δωρεάν.
- Ο δήμος, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη της ψυχικής και σωματικής υγείας των κατοίκων, θα απαγορεύσει πράξεις
«βαρβαρότητας» κατά τις θρησκευτικές βαπτίσεις (πχ βίαιο βούτηγμα κεφαλιού) που προκαλούν τρόμο, ψυχικά τραύματα, σωματικές βλάβες ή θάνατο στα μωρά. Θα αρκούνται σε ένα απόλυτα διακριτικό ράντισμα.

Γ.Χάμπερμας:Απελπισμένος Σαμαράς κλείνει ΕΡΤ ! Απελπισμένος ή συνεπής Δεξιός;

Γ. Χάμπερμας για ΕΡΤ: Ήταν πράξη απελπισίας του Σαμαρά
Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013,  10:49Left.gr

«Ήταν μια ενέργεια του Έλληνα πρωθυπουργού, που τουλάχιστον μοιάζει με πολιτική πράξη απελπισίας. Αλλά, πάντως, η απόφαση έχει εφαρμοστεί» δήλωσε ο Γερμανός φιλόσοφος και διανοητής Γιούργκεν Χάμπερμας, ερωτηθείς για το κλείσιμο της ΕΡΤ, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε την Τρίτη 6 / 8. Σημειώνεται ότι ο κ. Χάμπερμας βρίσκεται στην Ελλάδα, συμμετέχοντας στο 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, που διεξάγεται στην Αθήνα. Ο δρόμος προς μία υπερεθνική δημοκρατία είναι κάθε άλλο παρά εύκολος Σ' ένα κατάμεστο αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και με το ακροατήριο να κρέμεται από τα χείλη του, ο μεγάλος «σταρ» του 23ου Παγκόσμιου...  Διαβάστε περισσότερα »

Ταρακουνηθήκαμε!!!Επίκεντρο: Αμφίκλεια - 4 συνεχόμενες δονήσεις έως 5.3 ρίχτερ


Σεισμoί 4,1 και 5,3 Ρίχτερ ταρακούνησαν την Αθήνα -Εγιναν αισθητοί σε πολλές περιοχέςΤαρακουνηθήκαμε και στην Αθήνα!  Καλά!!!  
Επίκεντρο: Αμφίκλεια Φθιώτιδας 
4 συνεχόμενες δονήσεις . Ηπρώτη 4.1 η τέταρτη 5.3 ρίχτερ
Εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα .

ΝΗΠΙΚΑ 2013. ΝΗΠΑ Βουνιατάδων Κέρκυρας


ΝΗΠΙΚΑ
ΝΗΠΑ Βουνιατάδων Κέρκυρας
Αη Γιάννης Ντόργου

28-29
  Αυγούστου

ΝΗΠΙΚΑ 

2013


65 χρόνια πολιτιστικής παρουσίας

στο Λόφο

 ΝΗΠΑ 

μεταξύ Βουνιατάδων-Σταυρού


Στην ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ
Παράγουμε-Προβάλλουμε-Προτιμάμε:Κερκυραϊκά!

28 Αυγούστου: Βράδυ
29 Αυγούστου: Πρωί

Οι Οργανωτές

Τρίτη 6 Αυγούστου 2013

Προς ηγεσία ΚΚΕ: Γιατί;

902 fm

Προς ηγεσία ΚΚΕ: 

 
Γιατί;

Ο πεντάχρονος Khaled χωρίς νερό και πατέρα! Ελπίδα για ειρήνη στην Παλαιστίνη;

Ελπίδα για ειρήνη στην Παλαιστίνη

Ήταν η πιο ζεστή εβδομάδα του χρόνου. Το μόνο που ήθελε ο Fadel Jaber ήταν λίγο νερό για την οικογένειά του. Για το Fadel, όπως και για άλλους Παλαιστίνιους που ζουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι βρύσες έχουν στερέψει. Η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει ανακατευθύνει τους σωλήνες του νερού για να μπορούν να γεμίζουν οι πισίνες στις Ισραηλινές αποικίες, αφήνοντας οικογένειες όπως του Fadel χωρίς νερό.
Όταν οι Ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν το Fadel επειδή τον έπιασαν να παίρνει νερό, ο τρομαγμένος πεντάχρονος γιος του Khaled ούρλιαζε “μπαμπά, μπαμπά” καθώς τους αποχώριζαν. ....................... Αυτή.......https://secure.avaaz.org/en/palestine_nonviolent_hope_ndoel/?bSdpFdb&v=27727.


 Το βίντεο με το αγόρι στην Παλαιστίνη που τράβηξε την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης. (Video / Palestinian boy upset by father's arrest garners international media attention) - Haaretz
http://www.haaretz.com/news/national/video-palestinian-boy-upset-by-father-s-arrest-garners-international-media-attention-1.306155

Αθήνα η καπνισμένη (εκ Βαρυμπόμπης)

Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013

Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζεται ή ωχαδερφίζει; Το μεγαλύτερο στήριγμα στη ΔΕΞΙΑ είναι μια "ανέτοιμη" ΑΡΙΣΤΕΡΑ!

 Όταν η Αριστερά 
υποστυλώνει τη Δεξιά:
Το μεγαλύτερο στήριγμα στη ΔΕΞΙΑ 
είναι μια "ανέτοιμη" ΑΡΙΣΤΕΡΑ!
Η μεγαλύτερη αριστερή προδοσία είναι η "ανετοιμότητα διακυβέρνησης" και η παραπομπή στη... μετά θάνατον ζωή για την απόλαυση... πιλαφιού και... λιβανιού!
Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζεται ή ωχαδερφίζει;
Ετοιμάζει πρόγραμμα-νομοσχέδια-σαφείς πολιτικές;
(παν)Ετοιμάζεται ώστε σε 60 μέρες να ανατρέψει νομοθετικά   τα πάντα και  να συνεχίζει υλοποιώντας;
Πώς θα σταματήσει την αδικία, την εκμετάλλευση, την καταπίεση;
Μήπως θα κρύβεται πίσω από το προδοτικό:  "Δεν είναι έτοιμος ο λαός;"
Θα συγκρουστεί με τη ΔΕΞΙΑ: 
Θρησκεία+ άδικο κράτος+εκμεταλλευτικό κεφάλαιο; 

Δε θέλουμε άλλο: αναλύσεις  γραφειοκρατών, μπούρδες άκαπνων,  δεξιές   κορώνες βαπτισμένες... αριστερά, πονηράδες εξουσιαστικών ελίτ.
Ο Λαός απαιτεί: Θέσεις ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ
 ΜΟΝΟ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ Θέσεις!!!

Η ανένταχτη ΑΡΙΣΤΕΡΑ  
που εκτίναξε τον τεσσάριθμο ΣΥΡΙΖΑ
δε θα επιτρέψει νέα προδοσία, 
τύπου ΠΑΣΟΚ!

 Το παρακάτω από enet:
Οι 7 πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Χειροκροτητές η Πνευματική ελίτ της 4ης Αυγούστου! Και της... 21ης Απριλίου! Γενικά, της Δεξιάς!

Η Πνευματική ελίτ της 4ης Αυγούστου Λογοτέχνες και δημοσιογράφοι προπαγάνδιζαν το μεταξικό καθεστώς και κατάφεραν να συμπαρασύρουν στους ύμνους τους για το δικτάτορα από απλούς πολίτες μέχρι προβεβλημένους καλλιτέχνεςenet

Κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή


 Η Μουσουλμανική Αδελφότητα αντιμετωπίζεται ως απειλή και στην κοινωνία παγιώνονται δυο κυρίαρχες ομάδες. Εκείνοι που αντιτίθενται στις ενέργειες του στρατού και εκείνου που στέκουν απέναντι στην επιστροφή της ισλαμικής οργάνωσης στα κοινά και κλείνουν το μάτι στις όποιες υπερβάσεις των στρατηγών.

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

Στη NASA οι ρούφουλες στους Οθωνούς!!!

Φωτογραφία των Οθωνών με 10… ρούφουλες αναρτήθηκε από τη NASA!

Θραύση κάνει στο διαδίκτυο η φωτογραφία που τραβήχτηκε το 1999 στους Οθωνούς και απεικονίζει ανεμοστροβιλους, κοινώς –εις την κερκυραϊκήν- ρούφουλες, εντυπωσιάζοντας τον Ιταλό φωτογράφο που τις τράβηξε.corfupress