Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

15ος Σταθμός ΕΛΙΚΩΝΟΣ Γραμμής 4 ΜΕΤΡΟ: Νέα επιστολή-παρέμβαση Εκπρόσωπων Επιτροπής: "Αγωνία και Προτάσεις για επίσπευση παράδοσης της Γραμμής 4 ΜΕΤΡΟ".

Να
 
 επισπευσθεί
 
 η  παράδοση της 
 
Γραμμής 4 ΜΕΤΡΟ

 

Νέα σημαντική Επιστολή-παρέμβαση, και με 

προτάσεις,   των Εκπρόσωπων της Επιτροπής 

Κατοίκων Κυψέλης-Γαλατσίου προς ΑΤΤΙΚΟ-ΜΕΤΡΟ 

και κάθε αρμόδιο.

 

Αναρτούμε παρακάτω:

1. Τη νέα επιστολή  των Εκπρόσωπων της Επιτροπής

2. Το ιστορικό του αγώνα, τις προηγούμενες επιστολές και την τελευταία  απάντηση της ΑΜ.

4. Στοιχεία που αναδεικνύουν το ευρύ κοινωνικό ενδιαφέρον και την κινηματική διάσταση.

2. Παρουσιάσεις  και σχόλια σε σελίδες στο διαδίκτυο.

 

 

 

  Η νέα Επιστολή

 

"Αθήνα 29/1/2021

Εκπρόσωποι Επιτροπής

Κατοίκων Κυψέλης – Γαλατσίου

για το 15ο Σταθμό ΕΛΙΚΩΝΟΣ

στη νέα Γραμμή 4 ΜΕΤΡΟΠρος

τη Διοίκηση της ΑΤΤΙΚO ΜΕΤΡO

Κον Νικόλαο Κουρέτα Διευθύνοντα Σύμβουλο

και Αντιπρόεδρο ΔΣ

Θέμα: Αγωνία και Προτάσεις για επίσπευση παράδοσης της Γραμμής 4 ΜΕΤΡΟ.

Κοινοποίηση:

Κυβέρνηση-Κόμματα-Αυτοδιοίκηση-ΜΜΕ-Κατοίκους, ως η Επιστολή μας 1/10/2019


Κύριε Κουρέτα,

Κατ' αρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε προσωπικά εσάς και συνολικά τη Διοίκηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για την  ALX 71610 - 12/11/2020 απάντησή σας στις δύο επιστολές μας (1/10/2019 και Thu, 29 Oct 2020), ως συνέχεια της ποιοτικής επικοινωνίας με την προηγούμενη Διοίκηση της ΑΜ.

Επίσης, τον αρμόδιο Υπουργό κον Κωνσταντίνο Καραμανλή για το ενδιαφέρον του.


Επιβεβαιώνουμε πως, μετά τους περιορισμούς λόγω της  Πανδημίας/Covid19, θα επικοινωνήσουμε για τη συνάντησή μας ώστε να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αλλά και άμεση ενημέρωση.


Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον αλλά και αγωνία, από δημοσιεύματα, τις εξελίξεις για τη Γραμμή 4 ΜΕΤΡΟ.

Ως αρνητικό στοιχείο   θεωρείται και ο περιγραφόμενος ως  χρόνος παράδοσης της Γραμμής.

Ελπίζουμε ότι,  στις προβλεπόμενες διαδικασίες που ακολουθούν, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και όλοι που ως θεσμοί ή πρόσωπα συμμετέχουν, θα επιδιώξουν να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την κοινωνία.


Ο χρόνος παράδοσης του συνολικού έργου κρίνεται, ευρύτερα, ότι είναι στα πλέον ενδιαφέροντα σε συνδυασμό βέβαια με την ποιότητα σε κάθε επίπεδο που θα πρέπει να προβλεφθεί και προστατευτεί απόλυτα.

Στην ποιότητα συμπεριλαμβάνεται και η προστασία-ανάδειξη των αρχαιοτήτων καθώς και των “υπόγειων” ποταμιών. Το δεύτερο, αξιολογείται και για το 15ο Σταθμό ΕΛΙΚΩΝΟΣ.


Ιδιαίτερα η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ επιβάλλεται να αξιοποιήσει τα διεθνή δεδομένα ώστε, με τη βασική συμφωνία που θα υπογραφεί, ο Κατασκευαστής να παραδώσει το έργο σε “χρόνο

ρεκόρ" και δίχως περιθώρια για καμιάς μορφής απόκλιση.


Επιπλέον, επίσπευση της παράδοσης!

Άλλωστε, “οι πρόδρομες εργασίες” ως ιδιαίτερη διευκόλυνση για το έργο και ο χρόνος που

μεσολαβεί μέχρι να ξεκινήσει ο Κατασκευαστής, είναι σημαντικά στοιχεία που πρέπει και να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν και για το “χρόνο ρεκόρ" και την επίσπευση.

Φυσικά, υπάρχει και η κεκτημένη εμπειρία από τα μεγάλα-δύσκολα Ολυμπιακά έργα και, έως πρόσφατα, με τις ΟΛΥΜΜΠΙΑ και ΙΟΝΙΑ Οδούς.


Σχετικά, θέτουμε τα ερωτήματα:

1. Μπορεί να γίνει τμηματική παράδοση  του έργου δίχως να επηρεάσει τη, σε “χρόνο ρεκόρ", συνολική;

2. Είναι δυνατή η επίσπευση παράδοσης  του έργου, με κίνητρα,  νωρίτερα από το "χρόνο ρεκόρ" που θα έχει συμφωνηθεί;


Προτείνουμε να εξεταστεί, στα πλαίσια των σε εξέλιξη διαδικασιών, μετά τη βασική συμφωνία και αφού η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ επιβάλλει το “χρόνο ρεκόρ”, η επίσπευση της παράδοσης του έργου με κίνητρα προς τον Κατασκευαστή.

Ενδεικτικά: 

α. Για ένα 6μηνο επίσπευσης, 10% από τα συνολικά έσοδα της λειτουργίας της Γραμμής έως το χρόνο της προβλεπόμενης παράδοσης.

β. Για δύο 6μηνα επίσπευσης, 20%.

γ. Για  τέσσερα 6μηνα, 40%.

δ. Στην περίπτωση τμηματικής παράδοσης, το 25% των εσόδων της λειτουργίας του τμήματος.


Τα οφέλη έτσι θα είναι πολλαπλά για τους επιβάτες, τις περιοχές των Σταθμών,  τους Δήμους, συνολικά την Αττική και φυσικά για το Κράτος. Βέβαια και για το Περιβάλλον.

Οπωσδήποτε, όμως, και για το κύρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.

Επιπλέον, οι Κατασκευάστριες Εταιρείες θα αναβαθμιστούν αφού θα αναπτύξουν   οργάνωση  και τεχνολογία  σε τέτοιο βαθμό που θα αποτελέσουν αφενός σημαντικό βήμα προόδου  και αφετέρου τεχνογνωσία για τη δυνατότητα μελλοντικών διαπραγματεύσεων και ωφέλιμων  όρων εκ μέρους του Κράτους ή της ΑΜ.


Αυτονόητο ότι η διαφάνεια θα είναι κατοχυρωμένη και κάθε επίσπευση θα ελέγχεται πλήρως για την ποιότητα και φυσικά, μέρος του ποσού των κινήτρων,  θα παρακρατείται ως εγγύηση για χρόνο ικανό που οι ειδικοί θα υποδείξουν.


Με την ευκαιρία, και ειδικά για το 15ο Σταθμό ΕΛΙΚΩΝΟΣ, υπενθυμίζουμε προτάσεις μας από το 2014 που αφορούν και την Αυτοδιοίκηση συνολικά και το Κράτος.

Μια από τις προτάσεις σχετίζεται με την εξυπηρέτηση των κατοίκων, συνεχώς, αλλά και του Κατασκευαστή κατά την περίοδο κατασκευής του έργου.

Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα διαμόρφωσης χώρων εξυπηρέτησης αλλά και για πάρκινγκ στις δύο κατευθύνσεις της Κοκκερέλ: Με διατρύπηση στο Λόφο Ελικώνος, από τη μια, μα και στο “δημόσιο οικόπεδο”, Κοκκερέλ 12.


Κυρίες Κύριοι της ΑΜ,

Από την αρχή της διεκδίκησης του 15ου Σταθμού επιδιώκουμε, σε όλα τα στάδια, μαζί με την τεκμηριωμένη  απαίτηση,  να καταθέτουμε και προτάσεις.

Αυτό επιθυμούμε και με την παρούσα, θέλοντας να συμβάλουμε στο σημαντικό  έργο των

Υπηρεσιών και της Διοίκησης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ,  όλων όσων μελετούν και  οργανώνουν τις εξελίξεις αλλά και όσων αποφασίζουν ή εκτελούν.


Επειδή η Επιστολή κοινοποιείται ευρύτερα, επιθυμούμε και σε αυτή τη φάση:

- Αφενός να καλέσουμε όλους τους παραλήπτες να επεξεργαστούν-αξιολογήσουν και στηρίξουν τις προτάσεις μας

- Αφετέρου να εκφράσουμε τις πλέον θερμές ευχαριστίες:

* Προς την Κυβέρνηση 2015-2019 και τη Διοίκηση της ΑΜ που μας άκουσαν με προσοχή, επέδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα κοινωνικά αιτήματα και τελικά ενέταξαν, το 2017, το 15ο Σταθμό ΕΛΙΚΩΝΟΣ στη Γραμμή 4.

* Στα Κόμματα για τη συνολική θετική στάση τους και το σεβασμό στην αυτονομία της δράσης μας.

* Στους Δήμους: Αθηναίων (με 2 αποφάσεις: ΔΣ και 6ης Κοινότητας), Γαλατσίου και στην Περιφέρεια Αττικής για τις ομόφωνες αποφάσεις τους.

* Σε ΜΜΕ και στις διαδικτυακές Σελίδες που προέβαλλαν και στήριξαν τον αυτόνομο αγώνα μας.

* Στους Κατοίκους που μας εμπιστεύτηκαν και βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση.


( Το ιστορικό και η προηγούμενη αλληλογραφία μας, εδώ: https://autenergos.blogspot.com/2019/10/15-4.html )


Περιμένουμε με ενδιαφέρον απαντήσεις σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας .

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Οι Εκπρόσωποι της Επιτροπής Κατοίκων

Ζωχιός Γιάννης 6937179122

Σταυρουλάκης Στρατής 6977122821"

2.   

Επιστολές
 από 2019 προς τη νέα Διοίκηση Μετρό  και απάντηση
https://autenergos.blogspot.com/2019/10/15-4.html

 

3. 

α. Το ιστορικό, τα γεγονότα και η επιτυχία :

β. Μια επιπλέον παρουσίαση γεγονότων:  https://autenergos.blogspot.com/2018/12/15-primeministergr.html4. Η έκπληξη  είναι ιδιαίτερη  από ο μεγάλο ενδιαφέρον για την κατάκτηση και τη  μη διακινδυνευση του 15ου ΕΛΙΚΩΝΟΣ, όπως εκδηλώνεται  διαρκώς.  

Ιδιαίτερα στο διαδίκτυο και στις πολλές ηλεκτρονικές σελίδες γενικά αλλά και ειδικότερα Κυψέλης-Γαλατσίου.

Επιβεβαιώνει δε την οργανωτικότητα, την κινηματική μορφή δράσης και την εγρήγορση των Κατοίκων!

 - Η μια σελίδα μας, "ΕΠΙΒΑΤΗΣ..."  https://www.facebook.com/groups/48042233152, είναι από τους συνεχείς δέκτες αυτού του ενδιαφέροντος!

 - Το "ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΣ", autenergos.blogspot.com  βέβαια, έγινε το βασικό μέσο καταγραφής-ανάδειξης και προβολής όλων των γεγονότων, εξελίξεων του αγώνα και το αποτέλεσμα

Αναδεικνύεται δε αυτό το μέγεθος ενδιαφέροντος από τις καταγραφές, διαχρονικά, που απεικονίζονται με τις χιλιάδες επισκέψεις στις ειδικές αναρτήσεις, όπως καταγράφονται αναλυτικά εδώ:     https://autenergos.blogspot.com/2020/08/18-550-9500.html , 

 

5. Κάποιες από τις προβολές και διάλογους στο διαδίκτυο:

α.  Από τον George Nathenas   στη σελίδα   "ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΒΑΤΗΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ-ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

   : https://www.facebook.com/groups/48042233152 :

" ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΙΑ και επειδη όπως ειναι γνωστό, ο Στρατης Σταυρουλακης και ο Γιαννης Ζωχιος οργανωσαν την επιτυχή κινητοποιηση για το αιτημα της δημιουργιας του σταθμού Ελικώνος στην Γραμμή 4, μια μερα που ακουγα ενα ωραιο παλιο τραγουδι του Τακη Αντωνιαδη και των Sounds (δεκαετιας 70), εμπνευστηκα να παραφρασω τους στιχους του οπως παρακατω μπορειτε να δειτε για να τιμησω τους δυο πρωταγωνιστες αυτης της επιτυχιας για την περιοχη. Διαβαστε τους στο επομενο σχολιο, που αναρτω και το ιδιο το τραγουδι.......

Οι παραφρασμενοι στιχοι του τραγουδιου "9 κοριτσια", αφιερωμενοι στον Στρατη Σταυρουλακη και τον Γιαννη Ζωχιο.: ...... "Για την Ελικώνος μονοπάτι πήρα - κι οταν ο Στρατής ο Κρης θα παιζει λύρα - μέσα στο μετρό θα παω να τον γυρέψω - και στον Καλονύχτη εκειά στην Κρήτη - να τον πέψω - Θ' ανέβω απο Γαλάτσι - θα βγω Ευαγγελισμό - και πάνω που γυρίζω - θα πέσω στον Ζωχιό - Επαέ στην Ελικώνος -  θα πάρω ασανσέρ - κι αλλοίμονό μου άμα - χαλάσει το μοτέρ - με τόσα σκαλοπάτια - να βγω στην κορυφή - μέχρι να τα ανέβω - θα μούρθει συγκοπή..."  (διαβαζονται, ακουγοντας το τραγουδι)      https://www.youtube.com/watch?v=2X9hnleprnQ&list=RDKVfWMXXFwoU&index=2

 

β. Στη σελίδα: "Τραμ και μετρό του κόσμου" : https://www.facebook.com/groups/trametro  κείμενο-ανάρτηση του ειδικού:

εικονίδιο σήματος
Διαχειριστής
 23 Ιανουαρίου στις 3:35 π.μ. 
Η εκπληκτικη ιστορία του 15ου σταθμού της Γραμμης 4 του Μετρό (σταθμός "Ελικώνος"), στην συμβολή των οδών Αγ. Γλυκερίας και Πάρνηθος, της Ανω Κυψέλης. Ενας σταθμός απαραιτητος, αφενος διότι η απόσταση μεταξυ των δυο εκατέρωθεν σταθμών ("Γαλάτσι" και "Κυψέλη") ήταν σχεδόν διπλάσια από το μέσο μήκος μεταξύ σταθμών του υπόλοιπου τμηματος της Γραμμής 4, αλλά και των διεθνών αναλογων standards, αφετέρου δε γιατι θα προσφερει άριστη συγκοινωνιακη εξυπηρέτηση σε μια πολυάνθρωπη και δυσκολοπροσπέλαστη περιοχη, σκαρφαλωμένη πάνω στα υψώματα της Ανω Κυψέλης, στα διοικητικά ορια με τον Δημο Γαλατσιου.
Το εκπληκτικο της ιστοριας ειναι οτι ο σταθμος αυτός δεν προεβλέπετο αρχικα στον σχεδιασμό της Αττικό Μετρό για την γραμμή 4, λόγω της υψηλής κατασκευαστικης δυσκολιας που θα ειχε, εξαιτιας οτι η γραμμη στο σημειο αυτό, με βαση την αρχικη χαραξη, θα περνουσε πολυ βαθιά, περιπου 50 μετρα κατω απο την επιφανεια, λογω του υψώματος της περιοχης. Μια δραστηρια ομαδα της τοπικης κοινωνιας των πολιτών, με επι κεφαλης δυο μέλη του παροντος γκρουπ, τον
Γιάννης Ζωχιός
και τον
Stavroulakis Stratis
, πηρε πανω της το θέμα αυτό και μετά από μια σειρά αγώνων και ευστοχων παρεμβασεων, κατάφερε το σχεδον ακατορθωτο, να εγκρινει η Αττικο Μετρό εκ των υστερων (αφου ειχε κλεισει ο βασικος σχεδιασμός της Γραμμης και η εγκριση της ΜΠΕ) την ελαφρά τροποποιηση της χάραξης για να γινει δυνατη η προσθηκη του εν λογω 15ου σταθμού, του ηδη ανατεθεντος προς κατασκευη πρωτου τμηματος της Γραμμής 4. Το πως τα καταφεραν, το διηγειται ο Στρατης Σταυρουλακης στο www.ypodomes.gr , στον φιλο
Nikos Karagiannis
.
Να προσθεσουμε οτι αναλογα παραδειγματα με αυτο, εχουμε μολις αλλα δυο στην ιστορια των Μέσων Σταθερής Τροχιάς στη χωρα μας, την περιπτωση της εκ των υστέρων κατασκευης του σταθμου Αγιου Ελευθεριου στον ηλεκτρικό αστικό σιδηροδρομο Πειραιώς-Αθήνας-Κηφισιάς, το 1959, χάρη στους αγώνες επιτροπής κατοικων με επι κεφαλής καποιο Σμπαρούνη (της γνωστής οικογενείας 😊) και βέβαια πιο προσφατα την μεγάλη επιτυχια της Πρωτοβουλιας Πολιτών Λουτρακιου για την έλευση του Προαστιακού Σιδηροδρομου στην πολη του Λουτρακίου, την οποια συντόνισε το επισης μελος του γκρουπ
Dimitrios Karapatas
, που με την επιμονη τους κατεστη δυνατον να πειστει το Υπουργειο Μεταφορων και να μεταστραφει και ο Δημος Λουτρακιου, ωστε να αποφασιστει και να προχωρησει η κατασκευη της διακλάδωσης του Προαστιακού, επανω στο ιχνος της παλιας γραμμής Ισθμου-Λουτρακίου, προς την ιστορική λουτρόπολη, έργο το οποίο ηδη ειναι υπό κατασκευή.
ΟΤΑΝ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΛΕΙ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΘΑΥΜΑΤΑ....
 
 
Ακολουθεί ενδιαφέρον διάλογος
στα σχόλια της ανάρτησης
 και, για διευκόλυνση, τον μεταφέρουμε και εδώ
λόγω και θέσεων που κατατίθενται: 

  εικονίδιο σήματος
  ιδού και το τοπογραφικό διάγραμμα με την ακριβη θέση του νεου σταθμού Ελικώνος της Γραμμης 4 του Μετρό
  Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης

  .
  Ε δεν γίνονται τόσο εύκολα τα θαύματα χωρίς την άνωθεν στήριξη. Ο νοών νοειτο
  .
  εικονίδιο σήματος
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΤΣΙΝΑΣ
  συν Αθηνά και χείρα κίνει...

 • Την είχα ακολουθήσει την προσπάθεια. Τους ειχε αγκαλιάσει ολη η τοπική κοινωνία......εκει κέρδισαν το στοίχημα.

 • Καλημέρα George Nathenas. Μια συνοπτική παρουσίαση που ανταποκρίνεται σε γεγονότα. Ευχαριστούμε για την καταγραφή και εδώ:
  Αναλυτικά, το ιστορικό και τα γεγονότα για την κατάκτηση του 15ου Σταθμού ΕΛΙΚΩΝΟΣ της γραμμής 4 ΜΕΤΡΟ, βρίσκονται και εδώ:
  ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΙΚΩΝΟΣ ΜΕΤΡΟ: Μεγάλη κοινωνική νίκη Κατοίκων Κυψέλης-Γαλατσίου η προσθήκη του 15ου ΣΤΑΘΜΟΥ στη Γραμμή 4!
  AUTENERGOS.BLOGSPOT.COM
  ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΙΚΩΝΟΣ ΜΕΤΡΟ: Μεγάλη κοινωνική νίκη Κατοίκων Κυψέλης-Γαλατσίου η προσθήκη του 15ου ΣΤΑΘΜΟΥ στη Γραμμή 4!
  ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΙΚΩΝΟΣ ΜΕΤΡΟ: Μεγάλη κοινωνική νίκη Κατοίκων Κυψέλης-Γαλατσίου η προσθήκη του 15ου ΣΤΑΘΜΟΥ στη Γραμμή 4! • Θεωρώ όμως ενδιαφέροντα τα σχόλια από ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΤΣΙΝΑΣ Koba Bako και σχολιασμοί τους από George Nathenas. Κρίνω αυτονόητους και θεμιτούς αυτούς τους επώνυμους προβληματισμούς .
  Σίγουρα δεν ήταν... θαύμα η μεγάλη μας επιτυχία.
  Αλλά και η... Αθηνά, δεν ήταν η κομματική μορφή που συνηθίζεται να... κινεί.
  Αυτόνομα ξεκινήσαμε, Αυτόνομα τελειώσαμε.
  Καμιά "σχέση" με κόμματα.
  Όμως, με πεποίθηση, αποφασιστικότητα, οργανωμένα και με μέθοδο, απευθυνθήκαμε-ενημερώσαμε- πιέσαμε- "απειλήσαμε"- απαιτήσαμε από όλες τις παρατάξεις Δήμων-Περιφέρειας και κόμματα (πλην (ΧΑ).
  Και φυσικά από τις κυβερνήσεις πριν και μετά το 2015.
  Σημειώνεται πως χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και χρόνος για να πετύχουμε τις ομόφωνες αποφάσεις των Δήμων Αθηναίων-Γαλατσίου και τις Περιφέρειας Αττικής!
  Και έτσι, με όλα αυτά, είχαμε το αποτέλεσμα!
  Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπήρξε καμιά προφορική επικοινωνία ή συνάντηση (πλην της γραπτής που δημοσιοποιούταν) ούτε με τον γείτονα Πρωθυπουργό Α.Τσίπρα, μήτε υπουργούς , ούτε αρχηγούς κομμάτων.
  Αξιοποιήσαμε όμως και την εκφρασμένη βούληση να ακούγονται κινηματικές διεκδικήσεις.
  Και φυσικά, αξιοποιώντας τις δύο διαδικτυακές σελίδες μας, άλλες σελίδες της Περιοχής ευρύτερα και ΜΜΕ, κρατούσαμε τους κατοίκους σε διαρκή εγρήγορση για κάθε μορφής κινητοποίηση.
  Άλλωστε δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο.
  Πορεία ζωής εκτυλίχθηκε.
  Όμως η εμπειρία και η οργάνωση ήταν πολύτιμα γι αυτό το μέγεθος της επιτυχίας.
  Μια ενδεικτική παρουσίαση, με αφορμή ανώνυμα σχόλια στο διαδίκτυο, έγινε εδώ: https://autenergos.blogspot.com/.../15-primeministergr.html
  15οςΣταθμός #ΕΛΙΚΩΝΟΣ #ΜΕΤΡΟ: Με πλαστή #Πρωθυπουργού #Κυψελιώτικη κατοικία( @primeministerGR ) στοχοποιούν και το #Αυτόνομο #Κινηματικό κατόρθωμα
  AUTENERGOS.BLOGSPOT.COM
  15οςΣταθμός #ΕΛΙΚΩΝΟΣ #ΜΕΤΡΟ: Με πλαστή #Πρωθυπουργού #Κυψελιώτικη κατοικία( @primeministerGR ) στοχοποιούν και το #Αυτόνομο #Κινηματικό κατόρθωμα
  15οςΣταθμός #ΕΛΙΚΩΝΟΣ #ΜΕΤΡΟ: Με πλαστή #Πρωθυπουργού #Κυψελιώτικη κατοικία( @primeministerGR ) στοχοποιούν και το #Αυτόνομο #Κινηματικό κατόρθωμα


 • Ανάρτησε το και στις ομάδες Τα Πατήσια Άνω Κάτω και στην ομάδα η Κυψέλη Άνω Κάτω
   
  Καλημέρα! Είμαι υπερήφανος για αυτή τη συνέντευξη. Με το Στρατή μιλάμε χρόνια κ το θέμα της προσθήκης του σταθμού το μας απασχόλησε δημοσιογραφικά. Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια για τον τρόπο που το χειρίστηκαν. Δεν ριψοκινδύνευσαν τον διαγωνισμό, περίμεναν να διεξαχθεί κ μετά να τεθεί το θέμα. Είναι παράδειγμα προς μίμηση για άλλες τέτοιες διεκδικήσεις.

  εικονίδιο σήματος
  Nikos Karagiannis
  σε ευχαριστούμε για την συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, όπως και τους Γιώργο Λιάλιο που κίνησε το θέμα από την επίσης έγκριτη όπως και το σάιτ σου Υποδομές, Καθημερινή ώστε να κινηθεί το θέμα του σταθμού....φυσικά τον
  George Nathenas
  που μας φιλοξενεί στην ομάδα του εμένα και τον
  Γιάννης Ζωχιός
  που είναι πολύτιμη η συμβολή του στο όλο εγχείρημα, τους κάτοικους της περιοχής που υπέγραψαν ειδικότερα τον Γιάννη Βασιλόπουλο......τίποτα όμως ίσως να μην γινόταν, αν στην χοροσπερίδα της ενορίας του Αγίου Θωμά πριν το 2010 δεν με μηούσε στην προσπάθεια αυτή ο αείμνηστος αντιδήμαρχος Γαλατσίου Θανάσης Μπούρας.....όσο για τα επιτυχημένα κινήματα Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών και Λουτρακίου του
  Dimitrios Karapatas
  που ήταν πηγή έμπνευσης μας, ένα έχω να πω, ότι "την ιστορία γράφουν οι παρέες" • Nikos Karagiannis
  Σας ευχαριστώ και από εδώ για τη συμβολή σας στον αγώνα μας και για τη συνέντευξη του Stratis. Στο παραπάνω σχόλιό σας θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής: Ο Διαγωνισμός προκηρύχθηκε Απρίλη 2017. Όμως, από το 2014 η διεκδίκηση συστηματοποιήθηκε και οργανώθηκε όπως έχει περιγραφεί. Αποτέλεσμα όσων προηγήθηκαν, στις 8/2/2017 (πριν την προκήρυξη) λάβαμε την πρώτη θετική απάντηση από τη ΜΕΤΡΟ. Στις 9/2/2017 η Επιτροπή μας έστειλε νέα επιστολή στη ΜΕΤΡΟ απαιτώντας μεγαλύτερη σαφήνεια. Ακολούθησε στις 10/2/2017 τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον κ. Παπαδόπουλο όπου προφορικά με διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΙ είναι οριστικό! Ενδεικτικά, εδώ: http://autenergos.blogspot.com/2017/02/blog-post_14.html
  ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ:Πρώτη νίκη Κατοίκων Κυψέλης-Γαλάτσιου.Μεταστροφή της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.
  AUTENERGOS.BLOGSPOT.COM
  ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ:Πρώτη νίκη Κατοίκων Κυψέλης-Γαλάτσιου.Μεταστροφή της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.
  ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ:Πρώτη νίκη Κατοίκων Κυψέλης-Γαλάτσιου.Μεταστροφή της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.


 • Ηταν ιδιαίτερα θετική η αποδοχή του κ.Παπαδόπουλου αλλά όπως είπατε ήταν προφορική. Σε εκείνο το χρονικό σημείο, εκείνο που είχε προτεραιότητα ήταν να δημοπρατηθεί το έργο και οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να δημιουργούσε καθυστερήσεις. Για αυτό και ζητήθηκε τότε να κλείσει το θέμα μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού. Για αυτό άλλωστε στην αρχική προκήρυξη δεν υπήρχε και ο 15ος σταθμός.
   
   Εδώ κ το original άρθρο, θα παρακαλούσα τον
   George Nathenas
   να το αντικαταστήσει με αυτό https://ypodomes.com/nea-grammi-4-metro-athinas-i.../
   Νέα Γραμμή 4 Μετρό Αθήνας: Η εκπληκτική ιστορία της προσθήκης του σταθμού ΕΛΙΚΩΝΟΣ
   YPODOMES.COM
   Νέα Γραμμή 4 Μετρό Αθήνας: Η εκπληκτική ιστορία της προσθήκης του σταθμού ΕΛΙΚΩΝΟΣ
   Νέα Γραμμή 4 Μετρό Αθήνας: Η εκπληκτική ιστορία της προσθήκης του σταθμού ΕΛΙΚΩΝΟΣ


  • εικονίδιο σήματος
   Nikos Karagiannis
   , εντάξει, αφου το παραθετεις εδω, το βλεπουμε και θα το διαβασουμε ολοι. Ειναι κριμα να κατεβασω προς αντικατασταση ολη την αναρτηση και να χαθει ο ωραιος αυτος διαλογος. Προσωπικα ηθελα να τιμησω τους φιλους
   Γιάννης Ζωχιός
   &
   Stavroulakis Stratis
   , που οργάνωσαν αυτη την κινηση της Κοινωνίας των Πολιτών και πέτυχαν αυτο το θαυμασιο αποτέλεσμα. Ομολογω οτι δυσκολευομουν να πιστεψω οτι θα τα καταφερουν, γιατι η Αττικό Μετρό ΑΕ, σε άλλη περίπτωση και σε υπηρεσιακες συναντησεις που ειχαμε μαζι της, στη διαρκεια των οποιων ζητησαμε ως Υπηρεσια αρμοδια για το ΡΣΑ, αλλαγη του σχεδιασμού του σταθμου Ευαγγελισμού, προκειμενου να επιτρεπει στον κλαδο της Γραμμης 4 από Μαρούσι / Γουδί, φτάνοντας στον Ευαγγελισμό να μπορει να συνεχισει νοτια προς Λεωφορο Συγγρού και Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταυρος Νιαρχος (και παραλληλα ο κλάδος από Αλσος Βεικου / Γαλατσι να συνεχιζει ευθεια στον κλάδο προς Παγκρατι / Βυρωνα / Ανω Ηλιούπολη ως Γραμμή 5, σχηματιζοντας με τον προηγουμενο κλάδο ένα νοητό Χ), μας απάντησε πως ο σχεδιασμός ειχε κλειδώσει και δεν μπορούσε να τον αλλαξει, την ιδια περίπου περίοδο που άλλαξε και προσάρμοσε τον σχεδιασμό για τον σταθμό Ελικώνος. Βέβαια η περιπτωση του κομβικού σταθμού Ευαγγελισμός ηταν πιο περιπλοκη, αλλα τεχνικά ηταν και ειναι καθ ολα εφικτη, γιατι υπαρχει ο χωρος του Κτηματος Ριζαρη για την αναδιάταξη του εν λογω σταθμού
    

  • George Nathenas
   Υπενθυμίζω ότι η διοίκηση ΜΕΤΡΟ το 2014 αλλά και η νέα αρχές 2015, ήταν κάθετα αρνητικές, και σε ερωτήσεις βουλευτών. Δεν το συζητούσαν καθόλου.
   Υποστήριζαν ότι ο λόγος είναι γιατί το βάθος του Σταθμού θαναι 50+ μέτρα.
   Δέχτηκαν όμως την... επιθεσή μας.
   Ζητήσαμε στοιχεία που τεκμηριώνουν το βάθος.
   Παράλληλα παρουσιάσαμε παραδείγματα σταθμών με βάθος 80, 90+ μέτρων, στον κόσμο.
   Και με έμφαση τονίσαμε στη ΜΕΤΡΟ ότι, ακόμη κι αν αποδειχθεί ότι το βάθος είναι 50 μέτρα, αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί, να παραιτηθεί και να αναλάβει άλλη εταιρεία.
   Τελικά , το βάθος θαναι 36 μέτρα.
    

  • εικονίδιο σήματος
   Γιάννης
   , το βαθος θα ειναι 36 μετρα, γιατι αναγκαστηκε η Αττικο Μετρό να παραλλαξει την χαραξη, κατι που αρνειτο στην αρχη να κανει. Προσωπικα και εγω ειμαι κατά των σταθμων που κατασκευαζονται σε πολυ μεγαλο βαθος για μια σειρα απο λογους: μεγαλη αυξηση κατασκευαστικης δυσκολιας και κοστους, πολυ μεγαλυτερες απαιτησεις (και πιο δαπανηρες) σε οτι αφορά σχεδια εκκενωσης εκτάκτου αναγκης, κλιματισμού / εξαερισμου, αντιπυρικης προστασιας, διαστασιολογησης λειτουργικων χαρακτηριστικών ανελκυστηρων και κυλιομενων κλιμακων, επιπεδων λειτουργιας σταθμου και σχεδιασμου εξοδων, μεγάλου χρονου προσπελασης στις αποβαθρες που αυξανει αισθητα τον χρονο μετακινησης κοκ. Μολονοτι εγραψα και ανέδειξα στην αναρτηση μου τους λογους που έπρεπε να γινει αυτος ο σταθμος, ομολογω οτι αν η Αττικο Μετρό δεν ευρισκε (ΕΥΤΥΧΩΣ) αυτη τη λυση, ουτε εγω δεν θα ημουν θετικος για την κατασκευη του. Ομως οταν υπαρχει ΘΕΛΩ υπαρχει και ΜΠΟΡΩ και αυτο αποτελει αρχη στον τροπο που προσωπικα τουλαχιστον λειτουργώ και σκεπτομαι. Anyway congrs again and well done...(τέλος καλό, όλα καλά)
    

  • Ασχετο-Σχετικο.....Εαν δεν κάνω λάθος ολο το μετρο της Μόσχας ειναι στα 50 μέτρα βάθος φτιαγμένο. Εαν θυμάμαι καλά λογο γεωλογίας και επειδη θα χρησιμοποιούνταν σαν καταφύγιο απο τον πληθυσμό σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Ολοι οι σταθμοί εχουν τεραστιες ατσαλινες θύρες που κλείνουν για την προστασία από ραδιενέργεια.........
    

  • George Nathenas
   Αυτό είναι το κυρίαρχο στα πάντα: οταν υπαρχει ΘΕΛΩ υπαρχει και ΜΠΟΡΩ!!! Δυσκολίες, μικρές-μεγάλες, στο κάθε τι υπάρχουν. Σημαντικό που γίνεται τούτος ο διάλογος!
    

  • George Nathenas
   Και... είπαμε:😊 Θα κάτσουμε με το Στρατή να σπρώχνουμε, όταν χαλάνε οι σκάλες!!!!
    
    

  • εικονίδιο σήματος
   Γιάννης
   , θα σου πω μια εμπειρια που ειχα απο ενα πολυ βαθυ σταθμο του μετρο της Βουδαπεστης (στις τ. Ανατολικες χωρες και την ΕΣΣΔ, δεν τους πολυαπασχολουσε το κοστος κατασκευης εκεινα τα χρονια, γιατι ησαν φονξιοναλιστες και επιπλεον ολα τα καλυπτε ο κρατικος κορβανας). Πηγα λοιπον να μπω στην κυλιομενη κλιμακα να κατεβω (ο σταθμος μπορει και ναταν σε μεγαλυτερο βαθος απο 50 μετρα, γιατι η γραμμη χαμηλωνε για να περασει κατω απο τον Δουναβη) και διαπιστωσα οτι η ταχυτητα κινησης των κυλιομενων κλιμακων ηταν πολυ μεγαλη (για να αντισταθμισει καπως και να μειωσει τον μεγαλο χρονο προσπελασης προς τις αποβάθρες που ειναι σημαντικο μειονεκτημα), ενω συναμα η μηκοτομική κλιση της κλιμακας ηταν πολυ μεγαλη, πολυ μεγαλυτερη απο οτι ειμαστε συνηθισμενοι εμεις εδω. Αποτελεσμα, οχι μονο δυσκολευτηκα αρχικα να πατησω πανω στο κινουμενο σκαλοπατι που κινειτο με μεγαλη ταχυτητα (λογω μη εξοικειωσης), στη συνεχεια δε ζαλιστηκα με το τεραστιο βαθος που απλωνοταν κατω απο τα ματια μου, μη βλεποντας καν που καταληγει αυτο το escalator. Σε επιανε ιλιγγος πραγματικα και σκεφτηκα οτι για τους ηλικιωμενους ανθρωπους θα ηταν πολυ χειροτερα ακομη. Ακομη θυμαμαι τη συχωρεμενη τη μητερα μου, που τις ελαχιστες φορες που χρησιμοποιησε μετρο, ηταν μαζι μου και με κραταγε απο το χερι (μονη της δεν τολμουσε να κατεβει με κυλιομενη κλιμακα), κι ας μην τρεχουν στο δικο μας μετρο τοσο γρηγορα τα escalators, κι ας μην εχουν επισης τοσο αποτομη κλιση προς τα κάτω...
    

  • George Nathenas
   Γιώργο, Είναι φυσικό τέτοιες εμπειρίες να προκαλούν και ανάλογους προβληματισμούς και επιφυλάξεις. Εκτιμώ ότι στην πορεία συνηθίσατε. Δεν ξέρω, η διεθνής εμπειρία και η τεχνογνωσία έχουν συμβάλει έκτοτε σε βελτιώσεις; Για πες μας όμως, με την απόσταση του χρόνου, τι ήταν τελικά προτιμότερο: Να κατασκευάσουν ΜΕΤΡΟ στη Βουδαπεστη με εκείνες τις "προβληματικές" σκάλες ή να μην είχαν γίνει; 
    
    

  • εικονίδιο σήματος
   Γιάννης Ζωχιός
   κοιταξε, αυτο εξαρταται κατα περιπτωση. Εαν μιλαμε για μια γραμμη μετρό σχετικα μικρου μηκους ή με πολυ πυκνες στασεις, μπορει να συνεφερε επιφανειακη λυση τραμ ή Light Rail. Σε αντιθετη περιπτωση σαφως το μετρο ειναι η προτιμητεα λυση. Βεβαια παιζουν κα αλλοι παραγοντες ρολο, ο σχεδιασμος τετοιων συστηματων ειναι πολυπαραμετρικος να ξερεις. Να δωσω ενα παραδειγμα που ισχυει και στην περιπτωση της Ελικωνος, σε δυσμενες αναγλυφο μπορει η λυση του μετρο να δυσκολευει, αλλα η λυση του τραμ να ειναι αδυνατη (εξαιρεση εδω εχουμε στη Λισσαβωνα, που ομως τα τραμ και το δικτυο τους ειναι παλιας κατασκευης, διαξονικα, με πανισχυρους κινητηρες και ανεβαινουν σε μεγιστη κλιση 11 τοις εκατό, χωρις οδοντωση. Στη Ναπολι παλι, η γραμμη μετρο που ανεβαινει στο λοφο του Vomero, εχει μεγιστη συμβατικη κλιση 5,5 τοις εκατό και για να ανεβει επανω, κανει ενα πληρες loop. Η πολυχρονη εμπειρια μου στην ενασχοληση με τον σχεδιασμο των ΜΣΤ, με εχει διδαξει οτι υπαρχει μεγαλος βαθμος customisation για την αντιμετωπιση καθε περιπτωσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικων της, αρκει να ειναι δημιουργικοι στην σκεψη οι planners και οι μελετητες και να ανταποκρινονται σ αυτες τις ιδιαιτεροτητες και τις απαιτησεις τους
    
    


  • εικονίδιο σήματος
   George Nathenas
   πληροφοριακα να το δει και ο
   Γιάννης Ζωχιός
   Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης και κείμενο που λέει "Rione Alto Montedonzelli Materdei Medaglie d'Oro Museo Quattro Giornate Salvator Rosa Dante Vanvitelli Toledo Univer Chiaia Municipio"  • Stavroulakis Stratis
   ΣΤρατή, πες περισσότερα..!
    

  • Προκειμένου να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σε Όλους τους συμμετέχοντες στο διάλογο εδώ αλλά και στους Φίλους αναγνώστες, προστίθεται και η αλληλογραφία των Εκπροσώπων της Επιτροπής των Κατοίκων με τη νέα Διοίκηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ του 2019, με τις σχετικές κοινοποιήσεις.
   Αυτονόητο ότι παρακολουθούνται ιδιαίτερα οι εξελίξεις, θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και, φυσικά, προτάσεις!
   Επιστολή: Προς τη νέα Διοίκηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ από την Επιτροπή Κατοίκων Κυψέλης-Γαλάτσιου για το 15ο Σταθμό ΕΛΙΚΩΝΟΣ στη νέα Γραμμή 4 ΜΕ
   AUTENERGOS.BLOGSPOT.COM
   Επιστολή: Προς τη νέα Διοίκηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ από την Επιτροπή Κατοίκων Κυψέλης-Γαλάτσιου για το 15ο Σταθμό ΕΛΙΚΩΝΟΣ στη νέα Γραμμή 4 ΜΕ
   Επιστολή: Προς τη νέα Διοίκηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ από την Επιτροπή Κατοίκων Κυψέλης-Γαλάτσιου για το 15ο Σταθμό ΕΛΙΚΩΝΟΣ στη νέα Γραμμή 4 ΜΕ