Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

2016-Πρόταση ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΥ: ΑΠΡΙΛΗ1η: Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης της Εκμετάλλευσης Ανθρώπου και Φύσης από άνθρωπο! 2016-A petition by Autenergos: APRIL1st: International Day for the abolishment of exploitation of both Man and Nature by man

2016-Πρόταση 
ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΥ:  

ΑΠΡΙΛΗ1η:   
Παγκόσμια Ημέρα 
Κατάργησης της Εκμετάλλευσης 
Ανθρώπου και Φύσης 
από άνθρωπο!

A petition 
by Autenergos:
APRIL1st:
International Day
for the abolishment 

of exploitation
of both Man and Nature
by Man
 


Το autenergos.blogspot 
προτείνει:
Να καθιερωθεί από το 2016 
 η ΑΠΡΙΛΗ1η 
ως Παγκόσμια Ημέρα 
Κατάργησης της Εκμετάλλευσης 
Ανθρώπου από άνθρωπο!
 Και Φύσης από άνθρωπο!


 autenergos.blogspot.gr 
petitions: Τo establish, 
from 2016 and onward,
APRIL1st
as International Day
for the abolishment of exploitation
of both Man and Nature
by manΤο κυρίαρχο ανθρώπινο πρόβλημα, από ύπαρξης σχέσεων, είναι ένα:
Η με άπειρες μεθόδους και μέσα  πυραμιδική εκμετάλλευση: Ατομικά, συλλογικά, θεσμικά!

Πλείστα όσων  πράττει ο άδικος  άνθρωπος, απ' Αρχής,  έχουν σκοπό τη διαμόρφωση  και στέριωση των ιδεολογιών, προϋποθέσεων και μηχανισμών εκμετάλλευσης του άλλου, των άλλων, της φύσης.
Όσοι αγώνες και θυσίες γίνονται στην ανθρώπινη ιστορία, έχουν σαν όραμα και  στόχο την απελευθέρωση από την εκμετάλλευση.

Η ανθρώπινη  ιστορία  είναι κτισμένη πάνω σ' αυτήν την κυρίαρχη ΑΝΤΙΘΕΣΗ: 
-  Από τη μια, η συγκρότηση της φιλοσοφίας, των δομών και των μέσων  της εκμετάλλευσης.  
-  Από την άλλη, η διαμόρφωση της φιλοσοφικής και αγωνιστικής αντίθεσης  σε ό,τι συνθέτει τη φιλοσοφία  και την επιβολή της εκμετάλλευσης.

Η θρησκεία αποτελεί το βασικό πυλώνα  σε κάθε σύστημα εκμετάλλευσης. 
Γι αυτό και δημιουργήθηκε αλλά και παρουσιάζεται με εναλλακτικές εκφάνσεις.

Οι οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις οικοδομούνται και εδραιώνονται ώστε η εκμετάλλευση να επιβάλλεται, ισχυροποιείται  και αντέχει σε κάθε μορφής αντίθεση.
Η  ιστορία κυλά με   συνεχείς ήττες και νίκες της Αντίθεσης και του Αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση.
 
Όμως, η ιστορική εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι, το  μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, είναι θετικό αφού οι κατακτήσεις πολλαπλασιάζονται-εμπλουτίζονται και  το αιώνια  κυρίαρχο Σύστημα* (ΔΕΣ*), παρά την πολύμορφη οργάνωση για  εκμετάλλευση,  και: αποκαλύπτεται-ελέγχεται-υποχωρεί-ηττάται-συμβιβάζεται- μεταμορφώνεται.

Η με θεϊκό κύρος αιώνα ΔΕΞΙΑ (Θρησκεία+άδικο Κράτος+εκμεταλλευτικό Κεφάλαιο) έχει ως ιδεολογία και πράξη την εκμετάλλευση ανθρώπου και φύσης από άνθρωπο.
Η αιώνια ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ορισμένη θεϊκά ως η ΑΝΤΙΘΕΣΗ,  οραματίζεται  και αγωνίζεται για κοινωνίες και φύση  δίχως την εκμετάλλευση.
Όμως, σ' όλα τα μέχρι σήμερα συστήματα εξουσίας, απ' αρχής, κυριαρχεί ή δε λείπει η εκμετάλλευση  Ανθρώπου και συνολικά της Φύσης.

Δεν υπάρχει θρησκευτική, κρατική, οικονομική, κοινωνική, διαπροσωπική  δομή στην οποία να μην κυριαρχεί ή  να μη συνυπάρχει η εκμετάλλευση.
 
Η εκμετάλλευση προϋποθέτει: 
θεοκρατία-άγνοια-σκοταδισμό- δουλεία-απάτη-αδικία-διακρίσεις- τρομοκρατία- τάξεις-ψεύδος-βία-καταπίεση-βιασμό- ενοχή/συνενοχή-νοθεία- επιβολή-ανισότητα- φόβο-διαφθορά-διαπλοκή-απαγόρευση-ρατσισμό- μη δικαιώματα ή περιορισμός τους- ένοπλα σώματα-σύνορα(...).
Το ότι εμφανίζονται  σε   διαφορετική ποσότητα και ποιότητα, αυτό δεν αλλάζει τούτες τις διαπιστώσεις. 

Η εκμετάλλευση Ανθρώπου από άνθρωπο υπάρχει ή συνυπάρχει σε κάθε, μέχρι σήμερα, μορφής ανθρώπινη σχέση, ατομική και συλλογική.
Όλες οι εξουσίες αυτό το σκοπό έχουν, αυτό οργανώνουν και πράττουν.
Η εξουσία μόνο εκμεταλλεύεται.
Ακόμη και σε  κοινωνικές δομές που διακηρύσσουν την αντίθεση στην εξουσία, στις μεταξύ τους σχέσεις αλλά και στις σχέσεις με άλλους, συνυπάρχει και  εκμετάλλευση. 
Τα: "Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα" ή  "Θα πάω και με το Διάολο προκειμένου...", δηλώνονται για  να δικαιολογήσουν αυτήν τη συνύπαρξη.

Ανεξάρτητα από ιδεολογία ή  διακηρύξεις ή πρακτικές, η εκμετάλλευση κυριαρχεί ή συνυπάρχει ή εμφιλοχωρεί, διαχρονικά, στις σχέσεις:
- Με τη θρησκεία, πολύμορφα και στον πλέον μέγιστο βαθμό.
- Με όλες τις μορφές εξουσίας που εξέλιξή τους είναι το κράτος,  οι ενώσεις κρατών και οι διεθνείς οργανισμοί. Η νομοθέτηση, η επιβολή και η προστασία της εκμετάλλευσης είναι ο κύριος σκοπός αυτών το μορφών εξουσίας, του κράτους.

- Τις οικονομικές. Το κεφάλαιο, με όποια μορφή-σύνθεση-μέγεθος, μόνο σκοπό έχει την εκμετάλλευση!
- Των φύλων, τις οικογενειακές, σχολικές, συμβίωσης, παρέας, φιλίας.
- Τις κομματικές, είτε τα κόμματα είναι δεξιά είτε αριστερά.
- Των ποικίλων μορφών κοινωνικής οργάνωσης, όπως: 
* Συνδικάτα: Εργατικά-αγροτικά-επαγγελματικά,  
* Συλλογικότητες/Σωματεία όλων των μορφών και σκοπών,
* Αυτοδιοίκηση, 
* Συνεταιρισμούς (...).

Η Παγκοσμιοποίηση  αναζητείται και επιδιώκεται αντιθετικά:
  1.   Από  τους Φορείς της Εκμετάλλευσης, για ισχυροποίησή της.
 2. Από την πλευρά της Αντίθεσης, για γρηγορότερη και συνολικότερη απελευθέρωση από την εκμετάλλευση.

Το ότι εξουσιάζουν  παγκόσμια οι Φορείς Εκμετάλλευσης, δηλαδή το ΔΕΣ* (Δεξιό Εκμεταλλευτικό Σύστημα*),  τούτο  οφείλεται και στις αδυναμίες και, κυρίως, στις  αντιφάσεις/αντιθέσεις/εμφυλίους   στην πλευρά της Αντίθεσης,  δηλαδή των κοινωνικών Δυνάμεων που οραματίζονται, σχεδιάζουν,  αγωνίζονται για την κατάργηση αυτής της εκμετάλλευσης.
Το ότι πχ  Αριστερά/Κομμουνιστικά/Αντιεξουσιαστικά  κόμματα νοθεύονται, αφού οργανώνονται ως δεξιά  και συνυπάρχουν σχέσεις ιεραρχίας και εξουσίας  μεταξύ τους, με τα μέλη τους  και την κοινωνία, άρα και σχέσεις εκμετάλλευσης,  τα εκτρέπει και τα αποδυναμώνει από το μοναδικό  σκοπό της απελευθέρωσης του Ανθρώπου και της Φύσης από την εκμετάλλευση.

Η αποτυχία της   Οκτωβριανής Επανάστασης,  όπως και όλων των  άλλων που φέρουν   ονομασίες έως κομμουνιστικές, είναι γιατί εξετράπησαν,  νοθεύτηκαν  και κυριάρχησαν σχέσεις δανεισμένες από το ΔΕΣ* (*Δεξιό Εκμεταλλευτικό Σύστημα).

Ο αγώνας λοιπόν κατά της Εκμετάλλευσης Ανθρώπου από άνθρωπο ήταν και είναι πολύπλευρος.
Οι μεγάλες δυσκολίες δεν προέρχονται  γιατί οι Φορείς της Εκμετάλλευσης, το ΔΕΣ*,  εμφανίζονται, παγκόσμια, ως παντοδύναμες.
Τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στον έλεγχο ή στις αδυναμίες και αντιφάσεις  ή  στη μη συνεννόηση  των Δυνάμεων της Αντίθεσης.

Όσο γρηγορότερα συνειδητοποιούνται αυτές οι εξαρτήσεις,  αδυναμίες και αντιφάσεις, 
όσο   συντομότερα  γίνεται κτήμα πως οι σχέσεις ιεραρχίας και  εξουσίας είναι σχέσεις του Δεξιού Συστήματος και    εμπεριέχουν την εκμετάλλευση,
όσο πιο συντονισμένα/οργανωμένα, έως παγκόσμια, ο αγώνας γίνεται σαφής κατά της κάθε μορφής εκμετάλλευσης από οπουδήποτε και με οιονδήποτε τρόπο επιβάλλεται,
όσο πιο εμφαντικά και αυτενεργά,  άνδρες-γυναίκες-παιδιά, αναλύουν, παρουσιάζουν, βροντοφωνάζουν, οργανώνονται, συνεργάζονται και αντιπαλεύουν τις κάθε μορφής εκμεταλλεύσεις από: θρησκεία (με όλες τις εκφάνσεις της), κράτος, κεφάλαιο, κόμματα, θεσμούς, ΜΜΕ, συλλογικότητες, συνδικάτα,  σχολεία, οικογένεια, άτομα, 
τόσο η ΑΝΤΙΘΕΣΗ στην Εκμετάλλευση Ανθρώπου και Φύσης από άνθρωπο θα συλλογικοποιείται και ισχυροποιείται έως παγκόσμια και η συνολική-πλήρης κατάργηση θα βρίσκεται σε πολύ πιο ορατούς ορίζοντες.


 Η του ΑΥΤΕΝΡΓΟΥ Πρόταση:
  
1. Να καθιερωθεί, από το 2016,
η ΑΠΡΙΛΗ1η
ως Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης 
της Εκμετάλλευσης Ανθρώπου και Φύσης
 από άνθρωπο.
 
Θα  έχει δε συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα:
- Συμβολικό, γιατί η Πρωταπριλιά, από "μέρα εθιμικού ψεύδους", ανατρέπεται σε, ΑΠΡΙΛΗ1η,  Μέρα της Αλήθειας!
- Ουσιαστικό αφού,  αν ο ΑΓΩΝΑΣ της  Απελευθέρωσης από την Εκμετάλλευση είναι, ατομικά ή συλλογικά, συνεχής-πολύπλευρος και πολύμορφος, η καθιέρωση μιας μέρας όπου θα μορφοποιείται αλλά και θα θεσμοθετούνται παγκόσμια οι καρποί του, θα τον ισχυροποιεί.


Πριν και μετά
την επίσημη καθιέρωση
 από τον ΟΗΕ
η Γη, αδιάκοπα,
γιορτάζει- απαιτεί-
οργανώνεται-αγωνίζεται
με ΟΡΑΜΑ: ΑΠΡΙΛΗ1η
ΟΧΙ στην ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ!           2. Την Κάθε ΑΠΡΙΛΗ1η: 


α. Μέχρι να οργανωθούν και λειτουργούν  παντού στη Γη  πλήρως  οι ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ  λεωφόροι και πλατείες,  να οργανώνονται -παγκόσμια- και στις φυσικές πλατειούλες των πλέον μικρών οικισμών έως τις μεγάλες πλατείες των πόλεων, οι "Συγκεντρώσεις/Συνελεύσεις Απελευθέρωσης από την Εκμετάλλευση".
Θα παρουσιάζεται σαυτές   αναλυτικός και επικαιροποιημένος  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ των μορφών εκμετάλλευσης, θα εκφράζεται  η  απαίτηση  άμεσης κατάργησής τους, θα διατρανώνεται  η σαφής πολύτροπη αντίθεση στην κάθε -και από οιονδήποτε- εκμετάλλευση, θα  τίθενται  τοπικά έως παγκόσμια αιτήματα  και θα αποφασίζονται μορφές  ισχυροποίησης της Αντίθεσης. 

β. Θα γίνεται  αποκλειστική χρήση όλων των  μέσων πληροφόρησης και του διαδικτύου για προβολή και εμπλουτισμό  του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.

γ. Θα εκδηλώνεται  μαζική και σαφής αντίθεση προς την εξουσία:
Θρησκείας, κράτους, κεφαλαίου,  κομμάτων, ΜΜΕ, συνδικάτων, αυτοδιοίκησης,   οικογένειας, σχολείου, κάθε μορφής και έκτασης θεσμών και συλλογικοτήτων, φύλων, διαπροσωπική. 

δ.  Θα στολίζονται:
Οι ναοί, τα  κρατικά, επιχειρηματικά και  όλων των  θεσμών και  συλλογικοτήτων κτίρια ή μέσα, τα σχολεία και  οι κατοικίες, με συμβολισμούς  που θα αναδεικνύουν τον εκμεταλλευτικό  ρόλο τους και θα απαιτείται η κατάργηση της εκμετάλλευσης που εκφράζουν ουσιαστικά ή συμβολικά.  
  
ε. Θα διακηρύσσεται:
Η παγκόσμια βούληση, έως την κάθε  επόμενη ΑΠΡΙΛΗ1η,  να έχουν καταγραφεί και να δημοσιοποιούνται σαφή νέα αποτελέσματα  από τους αδιάκοπους αγώνες ενάντια στην  κάθε εκμετάλλευση  ανθρώπου και φύσης από άνθρωπο. 

ζ.  Θα εκλέγονται, απολογούνται και ελέγχονται οι πλατειακές Επιτροπές Συντονισμού και Έκφρασης, ετήσιας  θητείας. Όχι επανεκλογή πριν την 5ετία.
 
η. Θα ελέγχεται το έργο των μελών του Π.Ο.Κ.Ε  και με προτάσεις ανάκλησης.
 
ι. Καθημερινά, θα διακόπτεται η εργασία για μισό λεπτό στις 12 μεσημέρι και 12 μεσάνυχτα, όπου ελεύθερα άπαντες θα εκπέμπουν στο διαδίκτυο, όπως επιθυμούν, την Αντίθεσής τους στην Εκμετάλλευση και θα τιμώνται  τα άπειρα θύματά της στην ιστορία! 3. Ως άμεση 
πανανθρώπινη απαίτηση:
 

Α.   Να δημιουργηθεί νέος Διεθνής  Θεσμός:
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Κατάργησης Εκμετάλλευσης 
Π.Ο.Κ.Ε.

Α1. Ο  ΠΟΚΕ θα λειτουργεί βάσει 3 ΑΡΧΩΝ:

α. Όλοι οι άνθρωπο είναι ίσοι. Καμιά διάκριση. 
β. Καταργείται, ως αχρείαστο πλέον, το άσυλο.
Κάθε άνθρωπος αποκτά, αυτόματα από γέννησης ή μετανάστευσης,   πλήρη δικαιώματα σε κάθε οργανωμένο τόπο  που γεννήθηκε ή κάθε φορά μεταναστεύει και επιθυμεί να κατοικεί-εργάζεται και  λειτουργεί. 
Αν επιλέγει ναναι  απλός μετανάστης, δε θαχει δικαίωμα  εκλέγειν-εκλέγεσθαι.
γ. Μόνο νομοθετημένη και προστατευμένη  χρήση της Φύσης. Καμιά κατάχρηση.


Α2. Συγκρότηση-Έδρα ΠΟΚΕ:

α. Ο ΠΟΚΕ θα συγκροτείται  (μέχρι να οργανωθεί   η  άμεση και ηλεκτρονική εκλογή ή ανάκληση από τους λαούς)  από   τον Ά αντιπρόεδρο  όλων των βουλών της γης, κρατικών και ενώσεων, ανεξάρτητα εάν είναι  ανεγνωρισμένα τα κράτη. 
β. Οι Α' αντιπρόεδροι θα αποδέχονται απόλυτα τις "3 ΑΡΧΕΣ",  θα εκλέγονται με πλειοψηφία 2/3 και με αποκλειστική αρμοδιότητα  αυτήν του μέλους του ΠΟΚΕ. Πριν, θα δημοσιοποιείται πλήρες βιογραφικό. Θα αξιολογείται δε και δημόσια. 
γ. Οι αντιπρόεδροι θα έχουν 4ετή θητεία, ακόμη κι αν διαλυθεί η βουλή που  εξέλεξε.  
Δε θα επανεκλέγονται πριν την παρέλευση 10 ετών από τη λήξη της θητείας. 
Θα ανακαλούνται όμως μετά από αίτημα του ΠΟΚΕ ή των 2/3 της βουλής προέλευσης ή λαϊκής απαίτησης:  Για μη συμβολή σχετικά με τις 3 Αρχές ή  λόγω γνωστοποίησης προηγούμενων πράξεων ή θέσεων απάτης ή εκμετάλλευσης.
 
δ. Οι Α' αντιπρόεδροι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη των κοινοβουλίων που τους εκλέγουν.  Έχουν όμως όλα τα δικαιώματα του μέλους.
δ1. Η βουλή εκλέγει δύο ισότιμους για τη θέση του Α' αντιπροέδρου: μια γυναίκα και έναν  άνδρα.
Όμως, με κλήρωση, η σύνθεση στον ΠΟΚΕ θαναι πάντοτε 50% ανά φύλο. 
ε. Οι αντιπρόεδροι -μέλη του ΠΟΚΕ- είναι ισότιμοι και ( προεδρεύοντας, εναλλάξ: άνδρας-γυναίκα) θα ενημερώνουν τις εθνικές βουλές ή  των ενώσεων  και θα  εισηγούνται, τις αποφάσεις του ΠΟΚΕ, ως διεθνές υποχρεωτικό δίκαιο. 
ζ. Οι βουλές θα ενσωματώνουν,  δίχως μεταβολές και  κατά προτεραιότητα άλλων νομοθετικών υποχρεώσεων,  τις αποφάσεις του ΠΟΚΕ.
η. Οι βουλές που εκλέγουν τους Α' αντιπροέδρους μέλη του ΠΟΚΕ, αναλαμβάνουν πλήρως όλα τα έξοδά τους και με κάθε μορφής  γραμματειακή-υλικοτεχνική στήριξη  και στην έδρα του ΠΟΚΕ.

θ. Έδρα του ΠΟΚΕ προτείνεται ο Λίβανος, ως βασικός χώρος της αρχαίας  Φοινίκης, γενέτειρα της μυθικής Ευρώπης. 
Εναλλακτικά,  η Αλεξάνδρεια.
Σε ακτίνα 1000 χιλιομέτρων κυκλικά της έδρας του ΠΟΚΕ καταργούνται, εναέρια-επίγεια-υποθαλάσσια: Οι στρατιωτικές βάσεις, όλα τα ένοπλα σώματα, πλωτά ή εναέρια πολεμικά, ούτε  μεταφορές ή διελεύσεις πολεμικών.
ι.  Ο Π.Ο.Κ.Ε. συγκροτείται (με ετήσια θητεία και μία φορά στην ίδια περίοδο), από το συντονιστή, τρεις αναπληρωτές συντονιστές και 6 θεματικούς εισηγητές. Με ισοτιμία στα φύλα. Η ολομέλεια συνεδριάζει ανά μήνα.
κ. Όλες οι λειτουργίες του ΠΟΚΕ θαναι δημόσιες από αποκλειστικό παγκόσμιο κανάλι. Συνεδριάσεις, συσκέψεις,  συναντήσεις, διαβουλεύσεις κάθε επιπέδου θα μεταδίδονται απευθείας και σε όλες τις  γλώσσες. Κάθε κείμενό του θα δημοσιοποιείται αμέσως  ηλεκτρονικά αλλά με προστασία από παρεμβάσεις για αλλοίωση. Μέλος με μη  δημόσιες πράξεις,  καταργείται αυτόματα. 
λ. Οι πόροι του ΠΟΚΕ θα προέρχονται, αναλογικά, από την υποχρεωτική μεγάλη μείωση των  προϋπολογισμών για όπλα και ένοπλα σώματα.
Στιγμιαία ο ΠΟΚΕ θα δημοσιοποιεί, διαδικτυακά, κάθε οικονομική πράξη του.

Α3. Ο ΠΟΚΕ θα έχει ως δικαιοδοσία: 

α. Την  επίσημη συγκρότηση και δημοσιοποίηση αναλυτικότατου ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ   ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.
Ήδη, έχουμε διαμορφώσει έναν πρώτο κατάλογο.
β. Την απαγόρευση, με κανόνες,  της κάθε  μορφής διάκρισης και  εκμετάλλευσης από οπουδήποτε σε οποιονδήποτε. Και αυτής κράτους προς κράτος!
γ. Τον ελέγχο της νομοθεσίας και των πολιτικών όλων των κρατών του κόσμου, των περιφερειακών ενοτήτων και των άλλων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών-θεσμών. Κατάργηση ή αποτροπή κάθε μορφής  δικτατορία.
δ. Την επιβολή κυρώσεων σε θρησκεία,  κράτη, ενότητες, οργανισμούς, επιχειρήσεις, θεσμούς, συλλογικότητες και άτομα. 
ε. Την αδιάκοπη παγκόσμια προβολή όλων των μεθόδων εκμετάλλευσης και ιδιαίτερα  από θρησκεία, κράτος,   εταιρείες/επιχειρήσεις, κόμματα, φορείς/ συνδικάτα και ειδικά επαγγέλματα όπως νομικοί/δικαστικοί,  δημοσιογράφοι, γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι, γεωπόνοι
ζ. Να καθορίσει όλες  τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες σύμφωνα με τις οποίες θα προσδιορίσει, παγκόσμια, τις δωρεάν παροχές,  την υποχρεωτική ελάχιστη αμοιβή της εργασίας ή την υποχρεωτική κρατική  οικονομική προσφορά προς ανέργους.
η. Να συνθέσει  την παγκόσμια ιστορία της εκμετάλλευσης ανθρώπου σε  Άνθρωπο και ανθρώπου προς το σύνολο της φύσης.
θ. Να διαμορφώσει ένα παγκόσμιο απλουστευμένο  δίκαιο, υποχρεωτικό για κάθε κράτος ή ενότητα κρατών, το οποίο θα καταργεί την κάθε διάκριση και εκμετάλλευση.
ι. Να οργανώσει με τα πανεπιστήμια όλης της γης το, δωρεάν, παγκόσμιο διαδίκτυο ώστε, κάθε μορφής οικονομική πράξη σόλη τη γη,  να καταγράφεται αυτόματα και ναναι δημόσια. Όλες οι πράξεις ηλεκτρονικά, δίχως νομίσματα.
κ. Να καθορίσει μέσα και τρόπους ταχύτατης διεθνούς κινητοποίησης  εναντίον κρατών, θεσμών και  επιχειρήσεων (...) όταν με πολιτικές τους πράττουν καταπιεστικά και  εκμεταλλευτικά κατά τάξεων, ατόμων, ομάδων.
Ιδιαίτερα για: Αντιμεταναστευτική-ρατσιστική πολιτική, δουλεία, εμπόριο ανθρώπων (μωρών-παιδιών-ενηλίκων),  σαρκός, παιδική εργασία, γάμους κοριτσιών, μαντίλα, κλειτοριδεκτομή, ομοφυλοφιλία,  περιτομή, μη σεβασμού κάθε διαφορετικότητας. 
λ. Να οργανώσει την εκλογή και ανάκληση των μελών του ΠΟΚΕ διαδικτυακά. Αρχικά από το λαό του κάθε  κράτους και ακολούθως από όλους του λαούς της γης. Σε αυτήν την περίπτωση θα εκλέγονται και 3πλάσια αναπληρωματικά μέλη για ναναι απρόσκοπτη η ανάκληση.
μ. Την οργάνωση και συντονισμό αντιμετώπισης κάθε (και παν) ενδημίας.
 
ν. Με όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου και κάθε μορφής ατομικό ή συλλογικό ερευνητή  να αναπτύσσει και οργανώνει στη γη, ο  ΠΟΚΕ, ΤΑΧΥΤΑΤΑ την τεχνολογία ώστε, με ειδικές ισχυρές  ακτίνες εναέρια και υποθαλάσσια, να: Διαπιστώνεται- απενεργοποιείται- εκτρέπεται- συλλαμβάνεται- εγκλωβίζεται κάθε, και από οπουδήποτε, εκτοξευμένο όπλο (πύραυλοι-βόμβες κλπ) ή μέσο που μεταφέρει όπλα. Αυτονόητη η ισχυρότατη εγκατάσταση προστασίας και περιμετρικά του τέλους της άοπλης ακτίνας, των 1000 χιλιομέτρων, από την έδρα του ΠΟΚΕ.

ξ. Πρωτεύοντος, να δημιουργήσει  με τα πανεπιστήμια του κόσμου νέες παγκόσμιες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ώστε, χωρίς κρατικό ή επιχειρηματικό έλεγχο αλλά  με σαφείς κανόνες και άμεσο εντοπισμό   κάθε κακοβουλίας, να προσφέρεται δωρεάν η  δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να χρησιμοποιεί , επώνυμα, την τεχνολογία/διαδίκτυο και  να εκφράζεται χωρίς οι εξουσίες να μπορούν να επιβάλλουν απαγορεύσεις. 
 
0. Τη δημιουργία νέας χρονολογίας με βάση την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Έτσι, αντί 2021 μ.Χ. θα έχουμε 2521 μ.Δ. (μετά Δημοκρατία).

Πανανθρώπινη η απαίτηση: 
Άμεσα, συνδυαστικά με το
 ρόλο του Π.Ο.Κ.Ε., και:
  
Β. Όλα τα κράτη και ενώσεις να αλλάξουν συντάγματα και νομοθεσία τους  όπου  κατοχυρώνεται ή  υπονοείται ανισότητα-εκμετάλλευση. Φυσικά, να προβλέπεται σαφώς η ανεξιθρησκεία και να αφαιρείται κάθε διάταξη δεσμών με τη θρησκεία.

Γ. Δωρεάν, ΑΜΕΣΑ-ΧΘΕΣ,  για όλους τους ανθρώπους της γης: Βασική διατροφή-υγεία- παιδεία-πρώτη κατοικία- ηλεκτρισμός-νερό- συγκοινωνία-πληροφορική- θέατρο-τηλεφωνία-διακοπές.

Δ. 5ωρη και εργασία για όλους. Μηδενισμός ανεργίας. ΤΗΛΕκπαίδευση-ΤΗΛΕργασία παντού,  συνδυαστικά και με την απαιτούμενη παρουσία. 

Ε. Να  θεσμοθετηθούν παγκόσμια δύο μαθήματα,  ως υποχρεωτικά, σε όλες σχολικές βαθμίδες και κλάδους, από νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο,  με έμφαση στις νομικές σχολές:
  Ε1. Της θρησκειολογίας (να καταργηθούν οι εκκλησιαστικές/θεολογικές σχολές).
  Ε2. Της εκμετάλλευσης,  ως κυρίαρχη ανθρώπινη σχέση με τον άλλο άνθρωπο και τη φύση συνολικά.

Ζ. Να σταματήσει η  παραγωγή/εμπορία όλων των  όπλων και βλαπτικών  προϊόντων.  Να προτρέπονται και διευκολύνονται με κάθε μέσο  για αλλαγή εργασίας οι  εργαζόμενοι στη βιομηχανία και εμπορία  όπλων.
Να απαγορευθεί κάθε οπλοκατοχή, το εμπόριο σαρκός και ναρκωτικών. 
Να ενισχυθεί  και οργανωθεί, με κάθε μέσο παντού στη γη, η αλλαγή παραγωγής  κάθε μορφής ναρκωτικού πέρα από θεσμοθετημένες ως φαρμακευτικές ανάγκες. 
Z1.   ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ "ΑΘΛΗΜΑ" ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ!
Τα όπλα είναι ΜΟΝΟ να σκοτώνουν και οι σκοπευτές εκπαιδεύονται να σκοτώνουν καλά!
Επίσης, κάθε άλλο άθλημα (τοξοβολία) που μπορεί  τα μέσα να σκοπεύουν να σκοτώνουν.

Η.: 
    Η1.  Κανένα προνόμιο στη θρησκεία.  
    Η2.  Να καταργηθούν τα σύνορα και οι στρατοί του κόσμου.  Κανένα ένοπλο σώμα.

Θ. Δασοκομία, κυνήγι και ψάρεμα να γίνεται μόνο από θεσμοθετημένους επαγγελματίες και με περιοριστικούς κανόνες.
Νέα επαγγέλματα με ισχυρές  τεχνολογίες και  για: καθαρισμό ξηράς-βυθών,  προστασία και αξιοποίηση κάθε πηγής νερού,  για  συγκέντρωση καθαρών προϊόντων και κομποστοποίηση. 
Οργάνωση με κάθε τεχνολογία, ενθάρρυνση  και στήριξη της αγροτικής-κτηνοτροφικής παραγωγής  και ατομικά και συλλογικά,  αλλά  μόνο οικολογικά. Να προβληθούν οι ανταλλακτικές σχέσεις παραγωγής!
Παγκόσμιο μήνυμα-επιδίωξη: Κάθε άνθρωπος και συλλογικότητα, ανεξαρτήτου επαγγέλματος ή ιδιότητας,  ναναι και παραγωγός με ανταλλαγή προϊόντων.    

Ι.  Όλων των μορφών ΜΜΕ, κρατικά-ιδιωτικά, να έχουν καθημερινά θέματα  με τα οποία θα αναδεικνύεται η εκμετάλλευση στις διανθρώπινες σχέσεις, και με τη φύση. Να δημοσιοποιούν συχνά τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ  ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΣΩΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ,  τη δράση του ΠΟΚΕ, τις ανακοινώσεις και αποφάσεις του.

Κ. Να εκλεπτυνθεί  το παγκόσμιο δίκαιο και ως προς  τα όρια της δικηγορικής λειτουργίας ώστε να διακρίνεται σαφώς ο ρόλος της στην ανάδειξη  των δικαιωμάτων του κάθε εκμεταλλευτή ως κατηγορουμένου από τη συνειδητή απόκρυψη της εγκληματικής πράξης του εγκληματία/εκμεταλλευτή.

Λ. Να βραβεύονται, συμβολικά, βιβλία και έργα: Επιστημονικά, θεατρικά, μυθιστορήματα, διηγήματα, κινηματογραφικά, ποίησης, μουσικής, ζωγραφικής, γλυπτικής(...) τα οποία θα έχουν ως θέμα την εκμετάλλευση. Προτεραιότητα σε έργα από τα  σχολεία.
Μ.: Να ενθαρρύνονται-οργανώνονται-ενισχύονται-στηρίζονται   απεριόριστα ( αυτονόητο και οικονομικά):  Κάθε δημιουργία, όλες οι επιστήμες, η έρευνα από καθέναν (ομαδικά-ατομικά), η τεχνολογία σε κάθε τομέα παναστρικά, πλην των όπλων.
Να εφαρμοστεί η ΤΗΛΕργασία παντού που δεν απαιτείται η φυσική παρουσία.
Η αλληλογραφία και αποθήκευση δεδομένων, μόνο ηλεκτρονικά.
Ποιοτικότατο κάθε  κτίριο. Να παράγει, έως και 100%, τις ανάγκες σε ενέργεια.  

Ν.  Απόλυτη διαφάνεια σε κάθε επίπεδο. Πόθεν έσχες, αυτόματα κάθε στιγμή, ηλεκτρονικό και δημόσιο  για κάθε ατομική η συλλογική δραστηριότητα και πράξη στη γη. 
Τα αδικαιολόγητα κεφάλαια ή τα υπερκέρδη από εκμετάλλευση (ατόμων έως κρατών)  να αφαιρούνται αυτόματα και να διατίθενται αποκλειστικά για παραγωγή, διεύρυνση, εξάπλωση και χρήση  της Γνώσης από  όλες τις επιστήμες.

Ξ.  Επιπλέον από τις κάθε μορφής συνεχείς διαδικτυακές ή φυσικές  δράσεις:
Να οργανώνονται πολύμορφα και παγκόσμια, με περιεχόμενο την  κατάργηση της εκμετάλλευσης, πολύμορφες δωρεάν εκδηλώσεις/παραστάσεις/ συζητήσεις(...)  σε: Διαδίκτυο, ναούς, κοινοβούλια, τόπους εργασίας, σχολεία,  μουσεία, πλατείες και χώρους  θεάτρου/κινηματογράφου:
 Ξ1. Την κάθε ΑΠΡΙΛΗ1η έως την Εργατική  Πρωτομαγιά 
 Ξ2. Μια βδομάδα μετά: Τη Σεπτέμβρη1η και τη Γενάρη1η.  

 


Ας γίνει λοιπόν 
η ΑΠΡΙΛΗ1η,  
το 2016 συμβολικά και συνεχώς ουσιαστικά,
ένας νέος ανεπίστρεπτος 
παγκόσμιος Σταθμός
 στην ανθρώπινη αέναη Πορεία
 για την απελευθέρωση
από την εκμετάλλευση!

Ανυστερόβουλα και Αυτενεργά,
ΟΛΟΙ,
σε κάθε νησί-χωριό-γειτονιά-
πόλη-περιφέρεια-κέντρο 
με πρωτοβουλίες και αυτοοργάνωση
και κάθε μορφής ισχυρή χρήση
της ΔΥΝΑΜΗΣ του διαδικτύου,  
ας αναλάβουμε ρόλο ή ρόλους 
διάδοσης-οργάνωσης-επιτυχίας!  

Οργανώνουμε το
ΠαγκόσμιοΑΝτιεκμεταλλευτικόΚΙνημα

Π.ΑΝ.ΚΙ

Διεκδικούμε-Κτίζουμε την:
ΠαγκόσμιαΑΝτιεκμεταλλευτικήΚΟΙνωνία

Π.ΑΝ.ΚΟΙ.

 
ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΣ
autenergos.blogspot 


Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Κύριε Πρωθυπουργέ, αύριο στη Βουλή απαιτούμε ΑΡΙΣΤΕΡΟ θρίαμβο. Προσωπική σας η ευθύνη στην περίπτωση Δεξιάς νίκης!

Κύριε 
Πρωθυπουργέ,  
αύριο στη Βουλή 
απαιτούμε 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ θρίαμβο. 
Προσωπική σας η ευθύνη 
στην περίπτωση Δεξιάς νίκης!


Κύριε Τσίπρα, 
μπορείτε αύριο να προκαλέσετε μεγάλη και  βαθιά ανατροπή.
Να κάμετε την 29η Μάρτη ιστορική για την ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ευρύτερα!
Διαφορετικά, δε θα θέλετε! 
Έτσι, θα νικήσει ανεπανόρθωτα η Δεξιά, δηλαδή η διαπλοκή, η απάτη, η εκμετάλλευση.

Όχι μόνο  γνωστά ονοματάκια και  μικροϋποθέσεις.
Να κυριαρχήσουν οι μεγάλες υποθέσεις απάτης και διαπλοκής, τα σαφή  αποτελέσματα έως τώρα, οι εξελίξεις, οι άμεσες πράξεις σας και οι βαθιές θεσμικές δράσεις.

Όχι αύριο, όχι στο μέλλον!
Χθες!
Σήμερα!

προηγούμενη σχετική ανάλυση,
εδώ: http://autenergos.blogspot.gr/2016/03/blog-post_23.html

Αποφθέγματα του Εμμανουήλ Ροΐδη για να γελάσουμε ενόψει της άνοιξης…Του Γ.Ρωμαίου

Αποφθέγματα του Εμμανουήλ Ροΐδη για να γελάσουμε ενόψει της άνοιξης…
Ο Εμμανουήλ Ροΐδης (1836-1904) θεωρείται ένας από τους πλέον πνευματώδεις συγγραφείς. Με το έργο του να καλύπτει το μυθιστόρημα, το διήγημα, τις κριτικές μελέτες, μεταφράσεις και χρονογραφήματα…

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΠΡΑ τραγικό λάθος η αναβολή για "διαπλοκή". Ποια Ευρώπη πίσω από τα τρομοκρατικά στις Βρυξέλλες;

ΤΣΙΠΡΑ 
τραγικό λάθος 
η αναβολή της συζήτησης
για  τη "διαπλοκή".
Ποια Ευρώπη πίσω 
από τα τρομοκρατικά  
και στις Βρυξέλλες;

Τραγικό  λάθος διέπραξε ο Πρωθυπουργός να αναβάλλει τη συζήτηση στη Βουλή που είχε πολυδιαφημιστεί και  περιμέναμε να δημοσιοποιηθούν κατάλογοι που θα απεκάλυπταν τεράστιες απάτες σε βάρος του λαού και φυσικά ανακοίνωση πολύ άμεσων και σαφών πολιτικών δράσης ενάντια σε κάθε προηγούμενη και επόμενη διαπλοκή, απάτη, διαφθορά.

Αν συζητιόταν στη Βουλή νομοσχέδιο που θα στραγγάλιζε μισθούς-συντάξεις- δικαιώματα, θα αναβαλλόταν;

Αλήθεια, οι μεγάλες απάτες, η απίθανη διαχρονική διαπλοκή, η εκμετάλλευση, οι πόλεμοι δε   σχετίζονται απόλυτα και  με  την τρομοκρατία στην Ευρώπη, στον κόσμο με   τελευταία  αυτήν στις Βρυξέλλες;

Δεν είναι οι μηχανισμοί της εβραϊκοχριστιανικής Δεξιάς με αντίστοιχους της μουσουλμανικής Δεξιάς που συνεργάζονται στενά και παγκόσμια ώστε  να  τρομοκρατούν, να κυριαρχεί ο  φόβος παντού και να εξουσιαζόσουν;

Οι θρησκείες, πάντοτε, με φόβο-μίσος-φανατισμό δεν τρομοκρατούν, καταπιέζουν, εκμεταλλεύονται;  

Δεν είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο ο πυρήνας της Δεξιάς ιδεολογίας και πολιτικής;

Και αφού η θρησκεία είναι ο κεντρικός πυλώνας της Δεξιάς (μαζί με το άδικο Κράτος και το εκμεταλλευτικό Κεφάλαιο), άρα οι θρησκευτικές εκφάνσεις συνεργάζονται στενά για να προκαλούν τρόμο και να ισχυροποιούν την εκμετάλλευση.

Είναι απόλυτα βέβαιο ότι και το κτύπημα των Βρυξελλών είναι έργο ευρωπαϊκών μηχανισμών χριστιανοπολιτικοεπιχειρηματικών σε στενή συνεργασία με μουσουλμανικοπολιτικοεπιχειρηματικούς μηχανισμούς!

Οι δεξιοί αυτοί μηχανισμοί  στην Ευρώπη (και φυσικά δεν αναφερόμαστε απλώς στη στενή κομματική ακροδεξιά)  βρίσκονται στα χριστιανικά δόγματα, στο ευρωκοινοβούλιο, και στα εθνικά, στις κυβερνήσεις, στα κόμματα,  στους θεσμούς και φυσικά  στο κεφάλαιο.
Δυστυχώς, βαθιά και στην εξαρτημένη δικαιοσύνη.
Αντίστοιχα, και όπου εξουσιάζει και δρα ο μουσουλμανισμός.

Η προμεσονύκτια της Δευτέρας  συνέντευξη του θρησκευτικού  μεγαλέμπορου Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στην ΕΡΤ, εξέπεμπε αυτή τη χριστιανική εξουσιαστική πρόθεση για  εξουσία και κυριαρχία με μίσος και πάθος.

Το ότι χρησιμοποιούνται κάποια παιδιά οργισμένα, περιθωριοποιημένα, προσβεβλημένα,  καταπιεσμένα, αγανακτισμένα, πεινασμένα, μυημένα,  φανατισμένα ή και με ελπίδα για να λειτουργούν ως τα... όπλα τους θυσιάζοντας και τη ζωή τους,  θα πρέπει να συγκριθεί με το ότι: άνδρες-γυναίκες-παιδιά εργάζονται σε εργοστάσια/εμπορία/μεταφορά κάθε είδους και μεγέθους  όπλων, σε μηχανισμούς προπαγάνδας και εκμετάλλευσης, σε...

Η Αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αυτό έπρεπε να αναδείξει με αφορμή τη συζήτηση στη βουλή για τη διαπλοκή, τη διαφθορά, την απάτη και το ρόλο σε αυτά της εξαρτημένης δικαιοσύνης.

Έπρεπε να  πραγματοποιήσει τη συζήτηση χθες και εκεί να κάμει τη διάκριση Αριστεράς-Δεξιάς και σε αυτά τα πλαίσια να ερμηνεύσει τις δεξιές πολιτικές που της "επιβάλλει" η παγκόσμια Δεξιά. 
Και φυσικά πως θα τις... ανατρέψει, κτυπώντας και τη διαπλοκή, τη διαφθορά, την απάτη  που κυριαρχούν παντού. 
Και σε αριστερές ελίτ!

Η αναβολή έρχεται και σε αντίθεση με το:

"Αλ. Τσίπρας: Ο φόβος, το θρησκευτικό μίσος και ο ρατσισμός δεν πρέπει να νικήσουν την Ευρώπη".

Ας ελπίζουμε ότι , όταν γίνει η συζήτηση,   δε θα... κουτσουρευτεί λόγω της.... τρομοκρατίας!
Οι... τίτλοι για την αναβολή στην Αυγή, στον 105,5 στο Κόκκινο, προκαλούν τέτοιες... υποψίες!  Προηγούμενε αναρτήσεις, εδώ:  http://autenergos.blogspot.gr/2016/03/blog-post_54.html

Διαμαρτυρία προσφύγων στην Ειδομένη: "Είμαστε πρόσφυγες, δεν είμαστε τρομοκράτες"

Διαμαρτυρία προσφύγων στην Ειδομένη: "Είμαστε πρόσφυγες, δεν είμαστε τρομοκράτες"Διαμαρτυρία προσφύγων στην Ειδομένη: "Είμαστε πρόσφυγες, δεν είμαστε τρομοκράτες"
«Συγγνώμη Βέλγιο» έγραφε με μαρκαδόρο στο κορμί του ο μικρός Σύρος πρόσφυγας που στεκόταν στις σιδηροδρομικές γραμμές στην Ειδομένη, μαζί με εκατοντάδες άτομα που διαμαρτύρονται έως αυτή την ώρα, ζητώντας να ανοίξουν τα σύνορα για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη βόρεια Ευρώπη...αυγή

Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

Τύποσ 22/3/2516μ.Δ.(μετάΔημοκρατία) Και Κερκυραϊκός!


http://www.ethnos.gr/ethnos/

Σοκ στο Βέλγιο: Νεκροί και τραυματίες από δύο εκρήξεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών

Νεκροί και τραυματίες από δύο εκρήξεις στο αεροδρόμιο των ΒρυξελλώνΣοκ στο Βέλγιο

Νεκροί και τραυματίες από δύο εκρήξεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές ασφαλείας του Βελγίου μετά τις δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης στην αίθουσα αναχωρήσεων του διεθνούς αεροδρομίου των Βρυξελλών στο Ζάβεντεμ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.Αλ. Τσίπρας: Ο φόβος, το θρησκευτικό μίσος και ο ρατσισμός δεν πρέπει να νικήσουν την Ευρώπη

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

Τουλάχιστον 1 δισ. δικτυακοί τόποι και 4,5 δισ. ιστοσελίδες κυκλοφορούν στο Ιντερνέτ

Ιστορική συνάντηση Ομπάμα - Ραούλ Κάστρο στην Κούβα σήμερα

Ιστορική συνάντηση Ομπάμα - Ραούλ Κάστρο στην Κούβα σήμεραΙστορική συνάντηση Ομπάμα - Ραούλ Κάστρο στην Κούβα σήμερα
Με τον πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, θα συναντηθεί σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, κατά τη διάρκεια της ιστορικής του επίσκεψης στην πρωτεύουσα της χώρας, Αβάνα.avgi.gr

ΚΕΡΚΥΡΑ: Tο έργο των φραγμάτων


nero potiri bleTο έργο των φραγμάτων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στα πλαίσια της υποβοήθησης και ολοκλήρωσης του φακέλου του μεγάλου έργου με τίτλο «Ύδρευση Κέρκυρας» που
προωθεί το Ελληνικό Δημόσιο, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη την 15η και 16η Μαρτίου 2016 στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, εκπροσώπων της ομάδας JASPERS της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΕΡΑΑ με στελέχη και την Διοίκηση της επιχείρησης.

Σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν η ενημέρωση των εκπροσώπων της ομάδας JASPERS για τα υφιστάμενα σήμερα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης στο νησί, την υφιστάμενη οργανωτική δομή της ΔΕΥΑΚ, την οικονομική της κατάσταση και την επεξεργασία διαφόρων παραμέτρων που σχετίζονται με τα κυκλώματα ύδρευσης και αποχέτευσης όπως είναι στοιχεία συνδεμένων νοικοκυριών, ετήσια παραγωγή νερού, ποιότητα του κλπ.

Ακόμη πραγματοποιήθηκε επιτόπου επίσκεψη σε διάφορες εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και στην περιοχή που έχει μελετηθεί για την δημιουργία των φραγμάτων και των μονάδων αντίστροφης όσμωσης, προκειμένου να αποκτήσουν ίδια άποψη για τις σημερινές συνθήκες υδροδότησης των διαφόρων περιοχών του νησιού, την μορφολογία του εδάφους και την σύστασή του, το υδατικό ισοζύγιο του νησιού καθώς και την ποιότητα και σκληρότητα του νερού που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές και τις ανάγκες που θα καλύψει το προτεινόμενο έργο.

Στη συνέχεια θα συνταχθεί έκθεση από τα στελέχη της ομάδας JASPERS προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνοδευτική του φακέλου του Έργου, προκειμένου να αξιολογηθεί στο σύνολο του.

Η ΔΕΥΑΚ τόνισε προς τους εκπροσώπους της ομάδας JASPERS την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου αυτού, καταδεικνύοντας τα προβλήματα υδροδότησης που αντιμετωπίζει το νησί τόσο όσο αφορά την σκληρότητα του νερού όσο και τις ανάγκες κάλυψης των υδρευτικών αναγκών κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο..          enimerosi.com

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016

Τύποσ 19/3/2516μ.Δ.(μετάΔημοκρατία) Και Κερκυραϊκός! Σήμερα:"Το βαθύ κράτος του Τύπου"

Συναυλία στο λιμάνι του Πειραιά για τους πρόσφυγες

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

Σύλλογος Λευκιμμιωτών: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "Το ροδί μπροκάρ"

Το ροδί μπροκάρΣύλλογος Λευκιμμιωτών
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ   20  ΜΑΡΤΗ   2016,
ΕΛΑ  ΣΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ   ΣΟΥ  ΣΤΙΣ 11 Π.Μ. ,
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 24  ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ:
 ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  Τ
ΗΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΗΣ ΜΑΣ,   ΑΛΕΧΑΝΔΡΑΣ  ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ , ΜΕ ΤΙΤΛΟ   << Το ροδί μπροκάρ >>.
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ  ΜΕ ΜΕΖΕΔΕΣ  ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ........
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  ΟΛΟΥΣ !!!!!!

Αύριο: «To βαθύ κράτος του Τύπου»: Ο ρόλος του Συγκροτήματος Λαμπράκη..!

«To βαθύ κράτος του Τύπου» http://www.ethnos.gr/ethnos/

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016

Κατεπείγον: "Βοήθειααα", από Κυψέλη:Καμμένος Βομβαρδίζει Τσίπρα για Μουζάλα! Τώρα, με αεροπλάνα και ελικόπτερα!

Κατεπείγον: "Βοήθειααα", από  Κυψέλη:  
Καμμένος 
Βομβαρδίζει
 Τσίπρα 
για Μουζάλα! 
Τώρα, με  αεροπλάνα και ελικόπτερα!

Αυτή τη στιγμή, αεροπλάνα πολεμικά και ελικόπτερα, πάνω από την Κυψέλη.
Τραντάζεται η Περιοχή!
Ο Λόφος Ελικώνος (Αλεπότρυπα) σε αναστάτωση!

Ο Καμμένος απαιτεί την παραίτηση Μουζάλα ή βομβαρδίζει τον Τσίπρα.

Επειδή οι φρουροί πήραν εντολή να μην πυροβολήσουν, ξεσηκώθηκαν οι επισκέπτες του Λόφου!
Πηδούν να φτάσουν τα πετούμενα και εκτοξεύουν γαβγίσματα με δοντιαπειλές.
Οι πιλότοι, μπροστά στην  απροσδόκητη 4ποδη επίθεση, έστριψαν δεξιά αλλά διατάχθηκαν να στραφούν κατά αριστερά.

Το  autenergos.blogspot επικοινώνησε με το  κόκκινο του Καμμένου αλλά δεν θέλησε να μπει σε πληροφορίες εθνικού περιεχομένου: "Πάνω από όλα το Έθνος!", διαμήνυσε!

Στην κορυφή του Λόφου εθεάθη λαϊκός μουσάς πρόεδρος και   κατευθύνει ηλεκτρονικά τα αεροπλάνα ενώ πετά φόλες στους "ταραξίες" γαυγιστές. 

Επίσης, η  ηρωική πρόεδρος  και καβαλικεύτρα κάγκελων (μόνη, χωρίς την ξανθιά), αναρριχάται   στα συρματοπλέγματα της Λοφοπερίφραξης  και δείχνει στα πετούμενα, με τον (αριστερό) δείκτη, την πολυκατοικία Τσίπρα.
Ταυτόχρονα  καλεί τους ΑρμονιοΕλικωνιότες   σε ξεσηκωμό: "...να διώξετε τον ταραξία  Κάτοικο της ήρεμης Περιοχής σας!".
  
εδώ, αναλυτικά τα συνταρακτικά αίτια με: ΚαμμένοσΑΝΕΛ: Δούρειος Ίππος για "Αριστερή παρένθεση".Προηγήθηκε ο ΛΑΦΑΖΑΝΗος! Να μην υποκύψει για Μουζάλα! : http://autenergos.blogspot.gr/2016/03/blog-post_16.html

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016

ΚαμμένοσΑΝΕΛ: Δούρειος Ίππος για "Αριστερή παρένθεση".Προηγήθηκε ο ΛΑΦΑΖΑΝΗος! Να μην υποκύψει για Μουζάλα!

ΚαμμένοσΑΝΕΛ:  
Ο δεξιός 
Δούρειος Ίππος 
για την 
"Αριστερή παρένθεση".

Είχε προηγηθεί ο  αριστερός, ΛΑΦΑΖΑΝΗος!

Να μην υποκύψει ο ΣΥΡΙΖΑ 
για Μουζάλα!

Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ "υποχρεώθηκε" να  συγκροτήσει κυβέρνηση με το μόρφωμα που κύρια ο επικεφαλής του διακρίνεται για   ακροδεξιές   πεποιθήσεις και πρακτικές, είναι κάτι που, η  αποδεχτή  ανάλυσή του, χρειάζεται μια χρονική απόσταση.

Όμως, για τους Αυτόνομους Αριστερούς, υπάρχει σταθερά η βεβαιότητα ότι ο ΚαμμενοσΑΝΕΛ θα δράσει ως Δούρειος Ίππος ώστε να επιτευχθεί ο δεξιός (ντόπιος-ευρωπαϊκός-διεθνής) σχεδιασμός για "Αριστερή παρένθεση!".

Έκαναν την προετοιμασία,  χρησιμοποιώντας το δεξιό υποστύλωμα, το ΛΑΦΑΖΑΝΗσμό.

Τώρα, θεωρούν πως η ώρα είναι εγγύς και ενεργοποιούν τους ΚαμμενοΑΝΕΛ!
Η απόλυτη συγχορδία και η ΜΜΕπροπαγάνδα για Μουζάλα, είναι η αφορμή για το δεξιό (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ-ΧΑ-ΑΝΕΛ-ΛΕΒΕΝΤΗ) σχεδιασμό. 

Όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, τι θα κάνουν στην περίπτωση Μουζάλα και όχι μόνο;

Δεν πρέπει να υποκύψουν στις δεξιές απαιτήσεις!

Ανεξάρτητα από τις "μνημονιακές" επιπτώσεις, να προχωρήσουν ταχύτητα σε πλήθος Αριστερών πράξεων σε όλους τους τομείς.
Παράλληλα με τις βαθιές τομές παντού, με σαφές όμως Αριστερό πρόσημο, να  μαζέψουν άμεσα τα 100δες δις κλεμμένα  και να δημοσιοποιήσουν τους δράστες!

Έτσι δρώντας, να  αφήσει τη Δεξιά  να ρίξουν, κοινοβουλευτικά, την κυβέρνηση!

Οι εκλογές  δε φοβίζουν το λαό αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει κάθε στιγμή ότι:
-είναι ΑΡΙΣΤΕΡΑ!
-δρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ!
-σχεδιάζει ΑΡΙΣΤΕΡΑ!

Ο μόνος κίνδυνος για το ΣΥΡΙΖΑ 
είναι να γίνει Δεξιά 
και να προδώσει το λαό, 
όπως έκαμε το ΠΑΣΟΚ!

 

ΒΟΜΒΑ! Πάνος Καμμένος: Αποκάλεσε και ο ίδιος τη FYROM ...
Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

Παιχνίδια εντυπώσεων στις πλάτες χιλιάδων

 
 
 
Η Εφημερίδα των Συντακτών
Διπλωματικά παιχνίδια και διαρροές για τη δημιουργία εντυπώσεων παρουσιάζονται τις τελευταίες ώρες στις πλάτες των προσφύγων που προσπάθησαν, τη Δευτέρα, να περάσουν στα σύνορα της ΠΓΔΜ διασχίζοντας χείμαρρο σε περιοχή κοντά στη…
efsyn.gr