Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

2016-Πρόταση ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΥ: ΑΠΡΙΛΗ1η: Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης της Εκμετάλλευσης Ανθρώπου και Φύσης από άνθρωπο! 2016-A petition by Autenergos: APRIL1st: International Day for the abolishment of exploitation of both Man and Nature by man

2016-Πρόταση 
ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΥ:  

ΑΠΡΙΛΗ1η:   
Παγκόσμια Ημέρα 
Κατάργησης της Εκμετάλλευσης 
Ανθρώπου και Φύσης 
από άνθρωπο!

A petition 
by Autenergos:
APRIL1st:
International Day
for the abolishment 

of exploitation
of both Man and Nature
by Man
 


Το autenergos.blogspot 
προτείνει:
Να καθιερωθεί από το 2016 
 η ΑΠΡΙΛΗ1η 
ως Παγκόσμια Ημέρα 
Κατάργησης της Εκμετάλλευσης 
Ανθρώπου από άνθρωπο!
 Και Φύσης από άνθρωπο!


 autenergos.blogspot.gr 
petitions: Τo establish, 
from 2016 and onward,
APRIL1st
as International Day
for the abolishment of exploitation
of both Man and Nature
by manΤο κυρίαρχο ανθρώπινο πρόβλημα, από ύπαρξης σχέσεων, είναι ένα:
Η με άπειρες μεθόδους και μέσα  πυραμιδική εκμετάλλευση: Ατομικά, συλλογικά, θεσμικά!

Πλείστα όσων  πράττει ο άδικος  άνθρωπος, απ' Αρχής,  έχουν σκοπό τη διαμόρφωση  και στέριωση των ιδεολογιών, προϋποθέσεων και μηχανισμών εκμετάλλευσης του άλλου, των άλλων, της φύσης.
Όσοι αγώνες και θυσίες γίνονται στην ανθρώπινη ιστορία, έχουν σαν όραμα και  στόχο την απελευθέρωση από την εκμετάλλευση.

Η ανθρώπινη  ιστορία  είναι κτισμένη πάνω σ' αυτήν την κυρίαρχη ΑΝΤΙΘΕΣΗ: 
-  Από τη μια, η συγκρότηση της φιλοσοφίας, των δομών και των μέσων  της εκμετάλλευσης.  
-  Από την άλλη, η διαμόρφωση της φιλοσοφικής και αγωνιστικής αντίθεσης  σε ό,τι συνθέτει τη φιλοσοφία  και την επιβολή της εκμετάλλευσης.

Η θρησκεία αποτελεί το βασικό πυλώνα  σε κάθε σύστημα εκμετάλλευσης. 
Γι αυτό και δημιουργήθηκε αλλά και παρουσιάζεται με εναλλακτικές εκφάνσεις.

Οι οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις οικοδομούνται και εδραιώνονται ώστε η εκμετάλλευση να επιβάλλεται, ισχυροποιείται  και αντέχει σε κάθε μορφής αντίθεση.
Η  ιστορία κυλά με   συνεχείς ήττες και νίκες της Αντίθεσης και του Αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση.
 
Όμως, η ιστορική εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι, το  μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, είναι θετικό αφού οι κατακτήσεις πολλαπλασιάζονται-εμπλουτίζονται και  το αιώνια  κυρίαρχο Σύστημα* (ΔΕΣ*), παρά την πολύμορφη οργάνωση για  εκμετάλλευση,  και: αποκαλύπτεται-ελέγχεται-υποχωρεί-ηττάται-συμβιβάζεται- μεταμορφώνεται.

Η με θεϊκό κύρος αιώνα ΔΕΞΙΑ (Θρησκεία+άδικο Κράτος+εκμεταλλευτικό Κεφάλαιο) έχει ως ιδεολογία και πράξη την εκμετάλλευση ανθρώπου και φύσης από άνθρωπο.
Η αιώνια ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ορισμένη θεϊκά ως η ΑΝΤΙΘΕΣΗ,  οραματίζεται  και αγωνίζεται για κοινωνίες και φύση  δίχως την εκμετάλλευση.
Όμως, σ' όλα τα μέχρι σήμερα συστήματα εξουσίας, απ' αρχής, κυριαρχεί ή δε λείπει η εκμετάλλευση  Ανθρώπου και συνολικά της Φύσης.

Δεν υπάρχει θρησκευτική, κρατική, οικονομική, κοινωνική, διαπροσωπική  δομή στην οποία να μην κυριαρχεί ή  να μη συνυπάρχει η εκμετάλλευση.
 
Η εκμετάλλευση προϋποθέτει: 
θεοκρατία-άγνοια-σκοταδισμό- δουλεία-απάτη-αδικία-διακρίσεις- τρομοκρατία- τάξεις-ψεύδος-βία-καταπίεση-βιασμό- ενοχή/συνενοχή-νοθεία- επιβολή-ανισότητα- φόβο-διαφθορά-διαπλοκή-απαγόρευση-ρατσισμό- μη δικαιώματα ή περιορισμός τους- ένοπλα σώματα-σύνορα(...).
Το ότι εμφανίζονται  σε   διαφορετική ποσότητα και ποιότητα, αυτό δεν αλλάζει τούτες τις διαπιστώσεις. 

Η εκμετάλλευση Ανθρώπου από άνθρωπο υπάρχει ή συνυπάρχει σε κάθε, μέχρι σήμερα, μορφής ανθρώπινη σχέση, ατομική και συλλογική.
Όλες οι εξουσίες αυτό το σκοπό έχουν, αυτό οργανώνουν και πράττουν.
Η εξουσία μόνο εκμεταλλεύεται.
Ακόμη και σε  κοινωνικές δομές που διακηρύσσουν την αντίθεση στην εξουσία, στις μεταξύ τους σχέσεις αλλά και στις σχέσεις με άλλους, συνυπάρχει και  εκμετάλλευση. 
Τα: "Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα" ή  "Θα πάω και με το Διάολο προκειμένου...", δηλώνονται για  να δικαιολογήσουν αυτήν τη συνύπαρξη.

Ανεξάρτητα από ιδεολογία ή  διακηρύξεις ή πρακτικές, η εκμετάλλευση κυριαρχεί ή συνυπάρχει ή εμφιλοχωρεί, διαχρονικά, στις σχέσεις:
- Με τη θρησκεία, πολύμορφα και στον πλέον μέγιστο βαθμό.
- Με όλες τις μορφές εξουσίας που εξέλιξή τους είναι το κράτος,  οι ενώσεις κρατών και οι διεθνείς οργανισμοί. Η νομοθέτηση, η επιβολή και η προστασία της εκμετάλλευσης είναι ο κύριος σκοπός αυτών το μορφών εξουσίας, του κράτους.

- Τις οικονομικές. Το κεφάλαιο, με όποια μορφή-σύνθεση-μέγεθος, μόνο σκοπό έχει την εκμετάλλευση!
- Των φύλων, τις οικογενειακές, σχολικές, συμβίωσης, παρέας, φιλίας.
- Τις κομματικές, είτε τα κόμματα είναι δεξιά είτε αριστερά.
- Των ποικίλων μορφών κοινωνικής οργάνωσης, όπως: 
* Συνδικάτα: Εργατικά-αγροτικά-επαγγελματικά,  
* Συλλογικότητες/Σωματεία όλων των μορφών και σκοπών,
* Αυτοδιοίκηση, 
* Συνεταιρισμούς (...).

Η Παγκοσμιοποίηση  αναζητείται και επιδιώκεται αντιθετικά:
  1.   Από  τους Φορείς της Εκμετάλλευσης, για ισχυροποίησή της.
 2. Από την πλευρά της Αντίθεσης, για γρηγορότερη και συνολικότερη απελευθέρωση από την εκμετάλλευση.

Το ότι εξουσιάζουν  παγκόσμια οι Φορείς Εκμετάλλευσης, δηλαδή το ΔΕΣ* (Δεξιό Εκμεταλλευτικό Σύστημα*),  τούτο  οφείλεται και στις αδυναμίες και, κυρίως, στις  αντιφάσεις/αντιθέσεις/εμφυλίους   στην πλευρά της Αντίθεσης,  δηλαδή των κοινωνικών Δυνάμεων που οραματίζονται, σχεδιάζουν,  αγωνίζονται για την κατάργηση αυτής της εκμετάλλευσης.
Το ότι πχ  Αριστερά/Κομμουνιστικά/Αντιεξουσιαστικά  κόμματα νοθεύονται, αφού οργανώνονται ως δεξιά  και συνυπάρχουν σχέσεις ιεραρχίας και εξουσίας  μεταξύ τους, με τα μέλη τους  και την κοινωνία, άρα και σχέσεις εκμετάλλευσης,  τα εκτρέπει και τα αποδυναμώνει από το μοναδικό  σκοπό της απελευθέρωσης του Ανθρώπου και της Φύσης από την εκμετάλλευση.

Η αποτυχία της   Οκτωβριανής Επανάστασης,  όπως και όλων των  άλλων που φέρουν   ονομασίες έως κομμουνιστικές, είναι γιατί εξετράπησαν,  νοθεύτηκαν  και κυριάρχησαν σχέσεις δανεισμένες από το ΔΕΣ* (*Δεξιό Εκμεταλλευτικό Σύστημα).

Ο αγώνας λοιπόν κατά της Εκμετάλλευσης Ανθρώπου από άνθρωπο ήταν και είναι πολύπλευρος.
Οι μεγάλες δυσκολίες δεν προέρχονται  γιατί οι Φορείς της Εκμετάλλευσης, το ΔΕΣ*,  εμφανίζονται, παγκόσμια, ως παντοδύναμες.
Τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στον έλεγχο ή στις αδυναμίες και αντιφάσεις  ή  στη μη συνεννόηση  των Δυνάμεων της Αντίθεσης.

Όσο γρηγορότερα συνειδητοποιούνται αυτές οι εξαρτήσεις,  αδυναμίες και αντιφάσεις, 
όσο   συντομότερα  γίνεται κτήμα πως οι σχέσεις ιεραρχίας και  εξουσίας είναι σχέσεις του Δεξιού Συστήματος και    εμπεριέχουν την εκμετάλλευση,
όσο πιο συντονισμένα/οργανωμένα, έως παγκόσμια, ο αγώνας γίνεται σαφής κατά της κάθε μορφής εκμετάλλευσης από οπουδήποτε και με οιονδήποτε τρόπο επιβάλλεται,
όσο πιο εμφαντικά και αυτενεργά,  άνδρες-γυναίκες-παιδιά, αναλύουν, παρουσιάζουν, βροντοφωνάζουν, οργανώνονται, συνεργάζονται και αντιπαλεύουν τις κάθε μορφής εκμεταλλεύσεις από: θρησκεία (με όλες τις εκφάνσεις της), κράτος, κεφάλαιο, κόμματα, θεσμούς, ΜΜΕ, συλλογικότητες, συνδικάτα,  σχολεία, οικογένεια, άτομα, 
τόσο η ΑΝΤΙΘΕΣΗ στην Εκμετάλλευση Ανθρώπου και Φύσης από άνθρωπο θα συλλογικοποιείται και ισχυροποιείται έως παγκόσμια και η συνολική-πλήρης κατάργηση θα βρίσκεται σε πολύ πιο ορατούς ορίζοντες.


 Η του ΑΥΤΕΝΡΓΟΥ Πρόταση:
  
1. Να καθιερωθεί, από το 2016,
η ΑΠΡΙΛΗ1η
ως Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης 
της Εκμετάλλευσης Ανθρώπου και Φύσης
 από άνθρωπο.
 
Θα  έχει δε συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα:
- Συμβολικό, γιατί η Πρωταπριλιά, από "μέρα εθιμικού ψεύδους", ανατρέπεται σε, ΑΠΡΙΛΗ1η,  Μέρα της Αλήθειας!
- Ουσιαστικό αφού,  αν ο ΑΓΩΝΑΣ της  Απελευθέρωσης από την Εκμετάλλευση είναι, ατομικά ή συλλογικά, συνεχής-πολύπλευρος και πολύμορφος, η καθιέρωση μιας μέρας όπου θα μορφοποιείται αλλά και θα θεσμοθετούνται παγκόσμια οι καρποί του, θα τον ισχυροποιεί.


Πριν και μετά
την επίσημη καθιέρωση
 από τον ΟΗΕ
η Γη, αδιάκοπα,
γιορτάζει- απαιτεί-
οργανώνεται-αγωνίζεται
με ΟΡΑΜΑ: ΑΠΡΙΛΗ1η
ΟΧΙ στην ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ!           2. Την Κάθε ΑΠΡΙΛΗ1η: 


α. Μέχρι να οργανωθούν και λειτουργούν  παντού στη Γη  πλήρως  οι ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ  λεωφόροι και πλατείες,  να οργανώνονται -παγκόσμια- και στις φυσικές πλατειούλες των πλέον μικρών οικισμών έως τις μεγάλες πλατείες των πόλεων, οι "Συγκεντρώσεις/Συνελεύσεις Απελευθέρωσης από την Εκμετάλλευση".
Θα παρουσιάζεται σαυτές   αναλυτικός και επικαιροποιημένος  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ των μορφών εκμετάλλευσης, θα εκφράζεται  η  απαίτηση  άμεσης κατάργησής τους, θα διατρανώνεται  η σαφής πολύτροπη αντίθεση στην κάθε -και από οιονδήποτε- εκμετάλλευση, θα  τίθενται  τοπικά έως παγκόσμια αιτήματα  και θα αποφασίζονται μορφές  ισχυροποίησης της Αντίθεσης. 

β. Θα γίνεται  αποκλειστική χρήση όλων των  μέσων πληροφόρησης και του διαδικτύου για προβολή και εμπλουτισμό  του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.

γ. Θα εκδηλώνεται  μαζική και σαφής αντίθεση προς την εξουσία:
Θρησκείας, κράτους, κεφαλαίου,  κομμάτων, ΜΜΕ, συνδικάτων, αυτοδιοίκησης,   οικογένειας, σχολείου, κάθε μορφής και έκτασης θεσμών και συλλογικοτήτων, φύλων, διαπροσωπική. 

δ.  Θα στολίζονται:
Οι ναοί, τα  κρατικά, επιχειρηματικά και  όλων των  θεσμών και  συλλογικοτήτων κτίρια ή μέσα, τα σχολεία και  οι κατοικίες, με συμβολισμούς  που θα αναδεικνύουν τον εκμεταλλευτικό  ρόλο τους και θα απαιτείται η κατάργηση της εκμετάλλευσης που εκφράζουν ουσιαστικά ή συμβολικά.  
  
ε. Θα διακηρύσσεται:
Η παγκόσμια βούληση, έως την κάθε  επόμενη ΑΠΡΙΛΗ1η,  να έχουν καταγραφεί και να δημοσιοποιούνται σαφή νέα αποτελέσματα  από τους αδιάκοπους αγώνες ενάντια στην  κάθε εκμετάλλευση  ανθρώπου και φύσης από άνθρωπο. 

ζ.  Θα εκλέγονται, απολογούνται και ελέγχονται οι πλατειακές Επιτροπές Συντονισμού και Έκφρασης, ετήσιας  θητείας. Όχι επανεκλογή πριν την 5ετία.
 
η. Θα ελέγχεται το έργο των μελών του Π.Ο.Κ.Ε  και με προτάσεις ανάκλησης.
 
ι. Καθημερινά, θα διακόπτεται η εργασία για μισό λεπτό στις 12 μεσημέρι και 12 μεσάνυχτα, όπου ελεύθερα άπαντες θα εκπέμπουν στο διαδίκτυο, όπως επιθυμούν, την Αντίθεσής τους στην Εκμετάλλευση και θα τιμώνται  τα άπειρα θύματά της στην ιστορία! 3. Ως άμεση 
πανανθρώπινη απαίτηση:
 

Α.   Να δημιουργηθεί νέος Διεθνής  Θεσμός:
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Κατάργησης Εκμετάλλευσης 
Π.Ο.Κ.Ε.

Α1. Ο  ΠΟΚΕ θα λειτουργεί βάσει 3 ΑΡΧΩΝ:

α. Όλοι οι άνθρωπο είναι ίσοι. Καμιά διάκριση. 
β. Καταργείται, ως αχρείαστο πλέον, το άσυλο.
Κάθε άνθρωπος αποκτά, αυτόματα από γέννησης ή μετανάστευσης,   πλήρη δικαιώματα σε κάθε οργανωμένο τόπο  που γεννήθηκε ή κάθε φορά μεταναστεύει και επιθυμεί να κατοικεί-εργάζεται και  λειτουργεί. 
Αν επιλέγει ναναι  απλός μετανάστης, δε θαχει δικαίωμα  εκλέγειν-εκλέγεσθαι.
γ. Μόνο νομοθετημένη και προστατευμένη  χρήση της Φύσης. Καμιά κατάχρηση.


Α2. Συγκρότηση-Έδρα ΠΟΚΕ:

α. Ο ΠΟΚΕ θα συγκροτείται  (μέχρι να οργανωθεί   η  άμεση και ηλεκτρονική εκλογή ή ανάκληση από τους λαούς)  από   τον Ά αντιπρόεδρο  όλων των βουλών της γης, κρατικών και ενώσεων, ανεξάρτητα εάν είναι  ανεγνωρισμένα τα κράτη. 
β. Οι Α' αντιπρόεδροι θα αποδέχονται απόλυτα τις "3 ΑΡΧΕΣ",  θα εκλέγονται με πλειοψηφία 2/3 και με αποκλειστική αρμοδιότητα  αυτήν του μέλους του ΠΟΚΕ. Πριν, θα δημοσιοποιείται πλήρες βιογραφικό. Θα αξιολογείται δε και δημόσια. 
γ. Οι αντιπρόεδροι θα έχουν 4ετή θητεία, ακόμη κι αν διαλυθεί η βουλή που  εξέλεξε.  
Δε θα επανεκλέγονται πριν την παρέλευση 10 ετών από τη λήξη της θητείας. 
Θα ανακαλούνται όμως μετά από αίτημα του ΠΟΚΕ ή των 2/3 της βουλής προέλευσης ή λαϊκής απαίτησης:  Για μη συμβολή σχετικά με τις 3 Αρχές ή  λόγω γνωστοποίησης προηγούμενων πράξεων ή θέσεων απάτης ή εκμετάλλευσης.
 
δ. Οι Α' αντιπρόεδροι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη των κοινοβουλίων που τους εκλέγουν.  Έχουν όμως όλα τα δικαιώματα του μέλους.
δ1. Η βουλή εκλέγει δύο ισότιμους για τη θέση του Α' αντιπροέδρου: μια γυναίκα και έναν  άνδρα.
Όμως, με κλήρωση, η σύνθεση στον ΠΟΚΕ θαναι πάντοτε 50% ανά φύλο. 
ε. Οι αντιπρόεδροι -μέλη του ΠΟΚΕ- είναι ισότιμοι και ( προεδρεύοντας, εναλλάξ: άνδρας-γυναίκα) θα ενημερώνουν τις εθνικές βουλές ή  των ενώσεων  και θα  εισηγούνται, τις αποφάσεις του ΠΟΚΕ, ως διεθνές υποχρεωτικό δίκαιο. 
ζ. Οι βουλές θα ενσωματώνουν,  δίχως μεταβολές και  κατά προτεραιότητα άλλων νομοθετικών υποχρεώσεων,  τις αποφάσεις του ΠΟΚΕ.
η. Οι βουλές που εκλέγουν τους Α' αντιπροέδρους μέλη του ΠΟΚΕ, αναλαμβάνουν πλήρως όλα τα έξοδά τους και με κάθε μορφής  γραμματειακή-υλικοτεχνική στήριξη  και στην έδρα του ΠΟΚΕ.

θ. Έδρα του ΠΟΚΕ προτείνεται ο Λίβανος, ως βασικός χώρος της αρχαίας  Φοινίκης, γενέτειρα της μυθικής Ευρώπης. 
Εναλλακτικά,  η Αλεξάνδρεια.
Σε ακτίνα 1000 χιλιομέτρων κυκλικά της έδρας του ΠΟΚΕ καταργούνται, εναέρια-επίγεια-υποθαλάσσια: Οι στρατιωτικές βάσεις, όλα τα ένοπλα σώματα, πλωτά ή εναέρια πολεμικά, ούτε  μεταφορές ή διελεύσεις πολεμικών.
ι.  Ο Π.Ο.Κ.Ε. συγκροτείται (με ετήσια θητεία και μία φορά στην ίδια περίοδο), από το συντονιστή, τρεις αναπληρωτές συντονιστές και 6 θεματικούς εισηγητές. Με ισοτιμία στα φύλα. Η ολομέλεια συνεδριάζει ανά μήνα.
κ. Όλες οι λειτουργίες του ΠΟΚΕ θαναι δημόσιες από αποκλειστικό παγκόσμιο κανάλι. Συνεδριάσεις, συσκέψεις,  συναντήσεις, διαβουλεύσεις κάθε επιπέδου θα μεταδίδονται απευθείας και σε όλες τις  γλώσσες. Κάθε κείμενό του θα δημοσιοποιείται αμέσως  ηλεκτρονικά αλλά με προστασία από παρεμβάσεις για αλλοίωση. Μέλος με μη  δημόσιες πράξεις,  καταργείται αυτόματα. 
λ. Οι πόροι του ΠΟΚΕ θα προέρχονται, αναλογικά, από την υποχρεωτική μεγάλη μείωση των  προϋπολογισμών για όπλα και ένοπλα σώματα.
Στιγμιαία ο ΠΟΚΕ θα δημοσιοποιεί, διαδικτυακά, κάθε οικονομική πράξη του.

Α3. Ο ΠΟΚΕ θα έχει ως δικαιοδοσία: 

α. Την  επίσημη συγκρότηση και δημοσιοποίηση αναλυτικότατου ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ   ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.
Ήδη, έχουμε διαμορφώσει έναν πρώτο κατάλογο.
β. Την απαγόρευση, με κανόνες,  της κάθε  μορφής διάκρισης και  εκμετάλλευσης από οπουδήποτε σε οποιονδήποτε. Και αυτής κράτους προς κράτος!
γ. Τον ελέγχο της νομοθεσίας και των πολιτικών όλων των κρατών του κόσμου, των περιφερειακών ενοτήτων και των άλλων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών-θεσμών. Κατάργηση ή αποτροπή κάθε μορφής  δικτατορία.
δ. Την επιβολή κυρώσεων σε θρησκεία,  κράτη, ενότητες, οργανισμούς, επιχειρήσεις, θεσμούς, συλλογικότητες και άτομα. 
ε. Την αδιάκοπη παγκόσμια προβολή όλων των μεθόδων εκμετάλλευσης και ιδιαίτερα  από θρησκεία, κράτος,   εταιρείες/επιχειρήσεις, κόμματα, φορείς/ συνδικάτα και ειδικά επαγγέλματα όπως νομικοί/δικαστικοί,  δημοσιογράφοι, γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι, γεωπόνοι
ζ. Να καθορίσει όλες  τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες σύμφωνα με τις οποίες θα προσδιορίσει, παγκόσμια, τις δωρεάν παροχές,  την υποχρεωτική ελάχιστη αμοιβή της εργασίας ή την υποχρεωτική κρατική  οικονομική προσφορά προς ανέργους.
η. Να συνθέσει  την παγκόσμια ιστορία της εκμετάλλευσης ανθρώπου σε  Άνθρωπο και ανθρώπου προς το σύνολο της φύσης.
θ. Να διαμορφώσει ένα παγκόσμιο απλουστευμένο  δίκαιο, υποχρεωτικό για κάθε κράτος ή ενότητα κρατών, το οποίο θα καταργεί την κάθε διάκριση και εκμετάλλευση.
ι. Να οργανώσει με τα πανεπιστήμια όλης της γης το, δωρεάν, παγκόσμιο διαδίκτυο ώστε, κάθε μορφής οικονομική πράξη σόλη τη γη,  να καταγράφεται αυτόματα και ναναι δημόσια. Όλες οι πράξεις ηλεκτρονικά, δίχως νομίσματα.
κ. Να καθορίσει μέσα και τρόπους ταχύτατης διεθνούς κινητοποίησης  εναντίον κρατών, θεσμών και  επιχειρήσεων (...) όταν με πολιτικές τους πράττουν καταπιεστικά και  εκμεταλλευτικά κατά τάξεων, ατόμων, ομάδων.
Ιδιαίτερα για: Αντιμεταναστευτική-ρατσιστική πολιτική, δουλεία, εμπόριο ανθρώπων (μωρών-παιδιών-ενηλίκων),  σαρκός, παιδική εργασία, γάμους κοριτσιών, μαντίλα, κλειτοριδεκτομή, ομοφυλοφιλία,  περιτομή, μη σεβασμού κάθε διαφορετικότητας. 
λ. Να οργανώσει την εκλογή και ανάκληση των μελών του ΠΟΚΕ διαδικτυακά. Αρχικά από το λαό του κάθε  κράτους και ακολούθως από όλους του λαούς της γης. Σε αυτήν την περίπτωση θα εκλέγονται και 3πλάσια αναπληρωματικά μέλη για ναναι απρόσκοπτη η ανάκληση.
μ. Την οργάνωση και συντονισμό αντιμετώπισης κάθε (και παν) ενδημίας.
 
ν. Με όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου και κάθε μορφής ατομικό ή συλλογικό ερευνητή  να αναπτύσσει και οργανώνει στη γη, ο  ΠΟΚΕ, ΤΑΧΥΤΑΤΑ την τεχνολογία ώστε, με ειδικές ισχυρές  ακτίνες εναέρια και υποθαλάσσια, να: Διαπιστώνεται- απενεργοποιείται- εκτρέπεται- συλλαμβάνεται- εγκλωβίζεται κάθε, και από οπουδήποτε, εκτοξευμένο όπλο (πύραυλοι-βόμβες κλπ) ή μέσο που μεταφέρει όπλα. Αυτονόητη η ισχυρότατη εγκατάσταση προστασίας και περιμετρικά του τέλους της άοπλης ακτίνας, των 1000 χιλιομέτρων, από την έδρα του ΠΟΚΕ.

ξ. Πρωτεύοντος, να δημιουργήσει  με τα πανεπιστήμια του κόσμου νέες παγκόσμιες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ώστε, χωρίς κρατικό ή επιχειρηματικό έλεγχο αλλά  με σαφείς κανόνες και άμεσο εντοπισμό   κάθε κακοβουλίας, να προσφέρεται δωρεάν η  δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να χρησιμοποιεί , επώνυμα, την τεχνολογία/διαδίκτυο και  να εκφράζεται χωρίς οι εξουσίες να μπορούν να επιβάλλουν απαγορεύσεις. 
 
0. Τη δημιουργία νέας χρονολογίας με βάση την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Έτσι, αντί 2021 μ.Χ. θα έχουμε 2521 μ.Δ. (μετά Δημοκρατία).

Πανανθρώπινη η απαίτηση: 
Άμεσα, συνδυαστικά με το
 ρόλο του Π.Ο.Κ.Ε., και:
  
Β. Όλα τα κράτη και ενώσεις να αλλάξουν συντάγματα και νομοθεσία τους  όπου  κατοχυρώνεται ή  υπονοείται ανισότητα-εκμετάλλευση. Φυσικά, να προβλέπεται σαφώς η ανεξιθρησκεία και να αφαιρείται κάθε διάταξη δεσμών με τη θρησκεία.

Γ. Δωρεάν, ΑΜΕΣΑ-ΧΘΕΣ,  για όλους τους ανθρώπους της γης: Βασική διατροφή-υγεία- παιδεία-πρώτη κατοικία- ηλεκτρισμός-νερό- συγκοινωνία-πληροφορική- θέατρο-τηλεφωνία-διακοπές.

Δ. 5ωρη και εργασία για όλους. Μηδενισμός ανεργίας. ΤΗΛΕκπαίδευση-ΤΗΛΕργασία παντού,  συνδυαστικά και με την απαιτούμενη παρουσία. 

Ε. Να  θεσμοθετηθούν παγκόσμια δύο μαθήματα,  ως υποχρεωτικά, σε όλες σχολικές βαθμίδες και κλάδους, από νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο,  με έμφαση στις νομικές σχολές:
  Ε1. Της θρησκειολογίας (να καταργηθούν οι εκκλησιαστικές/θεολογικές σχολές).
  Ε2. Της εκμετάλλευσης,  ως κυρίαρχη ανθρώπινη σχέση με τον άλλο άνθρωπο και τη φύση συνολικά.

Ζ. Να σταματήσει η  παραγωγή/εμπορία όλων των  όπλων και βλαπτικών  προϊόντων.  Να προτρέπονται και διευκολύνονται με κάθε μέσο  για αλλαγή εργασίας οι  εργαζόμενοι στη βιομηχανία και εμπορία  όπλων.
Να απαγορευθεί κάθε οπλοκατοχή, το εμπόριο σαρκός και ναρκωτικών. 
Να ενισχυθεί  και οργανωθεί, με κάθε μέσο παντού στη γη, η αλλαγή παραγωγής  κάθε μορφής ναρκωτικού πέρα από θεσμοθετημένες ως φαρμακευτικές ανάγκες. 
Z1.   ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ "ΑΘΛΗΜΑ" ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ!
Τα όπλα είναι ΜΟΝΟ να σκοτώνουν και οι σκοπευτές εκπαιδεύονται να σκοτώνουν καλά!
Επίσης, κάθε άλλο άθλημα (τοξοβολία) που μπορεί  τα μέσα να σκοπεύουν να σκοτώνουν.

Η.: 
    Η1.  Κανένα προνόμιο στη θρησκεία.  
    Η2.  Να καταργηθούν τα σύνορα και οι στρατοί του κόσμου.  Κανένα ένοπλο σώμα.

Θ. Δασοκομία, κυνήγι και ψάρεμα να γίνεται μόνο από θεσμοθετημένους επαγγελματίες και με περιοριστικούς κανόνες.
Νέα επαγγέλματα με ισχυρές  τεχνολογίες και  για: καθαρισμό ξηράς-βυθών,  προστασία και αξιοποίηση κάθε πηγής νερού,  για  συγκέντρωση καθαρών προϊόντων και κομποστοποίηση. 
Οργάνωση με κάθε τεχνολογία, ενθάρρυνση  και στήριξη της αγροτικής-κτηνοτροφικής παραγωγής  και ατομικά και συλλογικά,  αλλά  μόνο οικολογικά. Να προβληθούν οι ανταλλακτικές σχέσεις παραγωγής!
Παγκόσμιο μήνυμα-επιδίωξη: Κάθε άνθρωπος και συλλογικότητα, ανεξαρτήτου επαγγέλματος ή ιδιότητας,  ναναι και παραγωγός με ανταλλαγή προϊόντων.    

Ι.  Όλων των μορφών ΜΜΕ, κρατικά-ιδιωτικά, να έχουν καθημερινά θέματα  με τα οποία θα αναδεικνύεται η εκμετάλλευση στις διανθρώπινες σχέσεις, και με τη φύση. Να δημοσιοποιούν συχνά τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ  ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΣΩΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ,  τη δράση του ΠΟΚΕ, τις ανακοινώσεις και αποφάσεις του.

Κ. Να εκλεπτυνθεί  το παγκόσμιο δίκαιο και ως προς  τα όρια της δικηγορικής λειτουργίας ώστε να διακρίνεται σαφώς ο ρόλος της στην ανάδειξη  των δικαιωμάτων του κάθε εκμεταλλευτή ως κατηγορουμένου από τη συνειδητή απόκρυψη της εγκληματικής πράξης του εγκληματία/εκμεταλλευτή.

Λ. Να βραβεύονται, συμβολικά, βιβλία και έργα: Επιστημονικά, θεατρικά, μυθιστορήματα, διηγήματα, κινηματογραφικά, ποίησης, μουσικής, ζωγραφικής, γλυπτικής(...) τα οποία θα έχουν ως θέμα την εκμετάλλευση. Προτεραιότητα σε έργα από τα  σχολεία.
Μ.: Να ενθαρρύνονται-οργανώνονται-ενισχύονται-στηρίζονται   απεριόριστα ( αυτονόητο και οικονομικά):  Κάθε δημιουργία, όλες οι επιστήμες, η έρευνα από καθέναν (ομαδικά-ατομικά), η τεχνολογία σε κάθε τομέα παναστρικά, πλην των όπλων.
Να εφαρμοστεί η ΤΗΛΕργασία παντού που δεν απαιτείται η φυσική παρουσία.
Η αλληλογραφία και αποθήκευση δεδομένων, μόνο ηλεκτρονικά.
Ποιοτικότατο κάθε  κτίριο. Να παράγει, έως και 100%, τις ανάγκες σε ενέργεια.  

Ν.  Απόλυτη διαφάνεια σε κάθε επίπεδο. Πόθεν έσχες, αυτόματα κάθε στιγμή, ηλεκτρονικό και δημόσιο  για κάθε ατομική η συλλογική δραστηριότητα και πράξη στη γη. 
Τα αδικαιολόγητα κεφάλαια ή τα υπερκέρδη από εκμετάλλευση (ατόμων έως κρατών)  να αφαιρούνται αυτόματα και να διατίθενται αποκλειστικά για παραγωγή, διεύρυνση, εξάπλωση και χρήση  της Γνώσης από  όλες τις επιστήμες.

Ξ.  Επιπλέον από τις κάθε μορφής συνεχείς διαδικτυακές ή φυσικές  δράσεις:
Να οργανώνονται πολύμορφα και παγκόσμια, με περιεχόμενο την  κατάργηση της εκμετάλλευσης, πολύμορφες δωρεάν εκδηλώσεις/παραστάσεις/ συζητήσεις(...)  σε: Διαδίκτυο, ναούς, κοινοβούλια, τόπους εργασίας, σχολεία,  μουσεία, πλατείες και χώρους  θεάτρου/κινηματογράφου:
 Ξ1. Την κάθε ΑΠΡΙΛΗ1η έως την Εργατική  Πρωτομαγιά 
 Ξ2. Μια βδομάδα μετά: Τη Σεπτέμβρη1η και τη Γενάρη1η.  

 


Ας γίνει λοιπόν 
η ΑΠΡΙΛΗ1η,  
το 2016 συμβολικά και συνεχώς ουσιαστικά,
ένας νέος ανεπίστρεπτος 
παγκόσμιος Σταθμός
 στην ανθρώπινη αέναη Πορεία
 για την απελευθέρωση
από την εκμετάλλευση!

Ανυστερόβουλα και Αυτενεργά,
ΟΛΟΙ,
σε κάθε νησί-χωριό-γειτονιά-
πόλη-περιφέρεια-κέντρο 
με πρωτοβουλίες και αυτοοργάνωση
και κάθε μορφής ισχυρή χρήση
της ΔΥΝΑΜΗΣ του διαδικτύου,  
ας αναλάβουμε ρόλο ή ρόλους 
διάδοσης-οργάνωσης-επιτυχίας!  

Οργανώνουμε το
ΠαγκόσμιοΑΝτιεκμεταλλευτικόΚΙνημα

Π.ΑΝ.ΚΙ

Διεκδικούμε-Κτίζουμε την:
ΠαγκόσμιαΑΝτιεκμεταλλευτικήΚΟΙνωνία

Π.ΑΝ.ΚΟΙ.

 
ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΣ
autenergos.blogspot 


Δεν υπάρχουν σχόλια: