Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

ΚΕΡΚΥΡΑ: Tο έργο των φραγμάτων


nero potiri bleTο έργο των φραγμάτων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στα πλαίσια της υποβοήθησης και ολοκλήρωσης του φακέλου του μεγάλου έργου με τίτλο «Ύδρευση Κέρκυρας» που
προωθεί το Ελληνικό Δημόσιο, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη την 15η και 16η Μαρτίου 2016 στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, εκπροσώπων της ομάδας JASPERS της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΕΡΑΑ με στελέχη και την Διοίκηση της επιχείρησης.

Σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν η ενημέρωση των εκπροσώπων της ομάδας JASPERS για τα υφιστάμενα σήμερα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης στο νησί, την υφιστάμενη οργανωτική δομή της ΔΕΥΑΚ, την οικονομική της κατάσταση και την επεξεργασία διαφόρων παραμέτρων που σχετίζονται με τα κυκλώματα ύδρευσης και αποχέτευσης όπως είναι στοιχεία συνδεμένων νοικοκυριών, ετήσια παραγωγή νερού, ποιότητα του κλπ.

Ακόμη πραγματοποιήθηκε επιτόπου επίσκεψη σε διάφορες εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και στην περιοχή που έχει μελετηθεί για την δημιουργία των φραγμάτων και των μονάδων αντίστροφης όσμωσης, προκειμένου να αποκτήσουν ίδια άποψη για τις σημερινές συνθήκες υδροδότησης των διαφόρων περιοχών του νησιού, την μορφολογία του εδάφους και την σύστασή του, το υδατικό ισοζύγιο του νησιού καθώς και την ποιότητα και σκληρότητα του νερού που παρέχεται σήμερα στους καταναλωτές και τις ανάγκες που θα καλύψει το προτεινόμενο έργο.

Στη συνέχεια θα συνταχθεί έκθεση από τα στελέχη της ομάδας JASPERS προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνοδευτική του φακέλου του Έργου, προκειμένου να αξιολογηθεί στο σύνολο του.

Η ΔΕΥΑΚ τόνισε προς τους εκπροσώπους της ομάδας JASPERS την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου αυτού, καταδεικνύοντας τα προβλήματα υδροδότησης που αντιμετωπίζει το νησί τόσο όσο αφορά την σκληρότητα του νερού όσο και τις ανάγκες κάλυψης των υδρευτικών αναγκών κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο..          enimerosi.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: