Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ)

Επικοινωνία: e-mails: nea.aytodiaxeirizomenh.kerkyra@gmail.com izochios@tellas.gr

τηλ. 6937179122 http://autenergos.blogspot.com/2010/07/972010-13072010.html

Α΄ Καλλικράτειες εκλογές, 7 Νοέμβρη 2010

Δήμος ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΖΩΧΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υποψήφιος Δήμαρχος ΖΩΧΙΟΣ Γιάννης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ όχι παραλλαγή! ΙΣΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ!

ΛΑΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ-ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΣ!

Η Κέρκυρα, και αναπόσπαστα Οθωνοί-Ερείκουσσα-Μαθράκι, με τουλάχιστον Ομηρική «καταγωγή», διαθέτουν τον ανεξάντλητο πλούτο της μυθολογίας-ιστορίας, της γεωγραφικής θέσης, του φυσικού περιβάλλοντος, της παράδοσης. Σημαντικότατα δεδομένα για το δυναμικό μέλλον του Δήμου.

Η σύγχρονη οικοδόμηση κυρίως της Κέρκυρας, έγινε στα πλαίσια ενός παρωχημένου μονοπολιτιστικού προϊόντος κι ενός νεοελληνικού συστήματος θεοκρατικού, αντιλαϊκού, άδικου, εκμεταλλευτικού, συντηρητικού, ρατσιστικού, πελα-τειακού, διεφθαρμένου, εχθρικού σε γνώση-επιστήμη, αντιαναπτυξιακού, αντιπεριβαλλοντολογικού.

Οι λαϊκοί θεσμοί, κύρια η αυτοδιοίκηση, χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιβάλλεται πυραμιδικά και να εμφανίζεται με λαϊκό έρεισμα η οικοδόμηση του ελληνικού (και διεθνούς) συστήματος με το παραπάνω περιεχόμενο ώστε να φοβίζεται, συντηρητικοποιείται, υποτάσσεται, ετεροδιαχειρίζεται ο λαός.

Όσο περισσότερο υποταγμένη είναι (και) η αυτοδιοίκηση, τόσο ευκολότερα ο λαός ακρωτηριάζεται κι αυτή υπηρετεί τις δυνάμεις του συστήματος. Αυτές που τη θέλουν ως εξουσία τοπική, ανάλογη της κεντρικής, με δημάρχους-συμβούλια εξουσιαζόμενους αλλά και εξουσιαστές προς το λαό.

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΕΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΚΡΑΤΟΣ-ΚΟΜΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΟ-ΧΟΣ ΟΛΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ, ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΝΘΕΙ!

Τα σημερινά δικαιώματα και οι λαϊκοί θεσμοί είναι αποτέλεσμα πολύμορφων αέναων αγώνων του ανθρώπου, από εμφάνισής του στη γη. Παλινδρομώντας, με επαναστάσεις, θυσίες-ηρωισμούς, συγκρούσεις αλλά και με ποικιλόμορφες ειρηνικές δράσεις πέτυχε κατακτήσεις έναντι των διαχρονικών στυγερών εξουσιών. Ο άνθρωπος, μόνος του διαμόρ-φωσε: πορεία-ιστορία-πολιτισμό, σχέσεις, θεσμούς, μύθους, αξιοποιώντας όσα η φύση του προσφέρει. Κύριο ορό-σημο η «Αθηναϊκή Δημοκρατία» που συνέθεσε-ανέδειξε-ανέπτυξε την μέχρι τότε πανανθρώπινη δημιουργία, μοναδικό θεμέλιο δημιουργικής συνέχειας αν η ανθρωπότητα θα συνέχιζε με ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ και όχι την ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ.

Η αυτενέργεια των λαϊκών θεσμών συμβάλλει στην αποδυνάμωση της κεντρικής αντιλαϊκής εξουσίας και των δυνά-μεων που συμπράττουν, αλληλέγγυα, να την ασκούν-διαιωνίζουν-ενισχύουν.

Η βαθιά σημερινή κρίση του συστήματος υποχρεώνει το κράτος να κάμει βήματα συμβιβασμού και να εκχωρεί ρόλους στην αυτοδιοίκηση. Η υστεροβουλία του όμως δεν κρύβεται αφού, κυρίως, επιδιώκει τη μεταφορά ευθυνών. Η απεξάρ-τηση δε διακρίνεται στις προθέσεις του. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι αποτέλεσμα ανάγκης και οπισθοβουλίας. Και επιδίωξη εξιλέωσης του συστήματος, μέχρι να… μετανιώσει και να πάρει πίσω όσα υποχρεώνεται να εκχωρήσει!

‘Όμως, η εκχώρηση ρόλων ισχυροποιεί την αυτοδιοίκηση, τοπική-περιφερειακή, με την προϋπόθεση ότι και αυτή αρνεί-ται την ετεροδιαχείρισή της και προτάσσει την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ με θεσμούς άμεσης συμμετοχής, όπως οι Λαϊκές Συ-νελεύσεις σε κάθε Κοινότητα ή Γειτονιά. Ο ΛΑΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ-ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΣ!

Η Καλλικράτεια αυτοδιοίκηση γενικά και (ευτυχώς) ο ένας δήμος για Κέρκυρα-Διαπόντια ειδικά, προσφέρουν σημα-ντικές ευκαιρίες, σε συνδυασμό με τη συγκυρία της ανάδειξης του διεφθαρμένου, αντιλαϊκού συστήματος και των δυνάμεων που το συνθέτουν. Παρέχεται μια σπάνια δυνατότητα να ισχυροποιηθεί ο λαϊκός ρόλος και να βηματίσει η αποδυνάμωση της χειραγωγικής εξουσίας θρησκείας-κράτους-κομμάτων-επιχειρηματιών. Για μια βαθιά «ειρηνική υπονόμευση» του συστήματος.

Η επίτευξη γίνεται ευκολότερη αν η αυτοδιοίκηση αξιοποίηση όση δύναμη της προσφέρει ο Καλλικράτης, «παρακά-μπτει» νομικές διατάξεις που συντηρούν την εξάρτησή της και εντάξει στα μέσα δράσης, για τους σκοπούς της, και τη «δυναμική διεκδίκηση» απέναντι στην πολύμορφη εξουσία. Αν κατανοήσει ότι πλάθει μόνο ο άνθρωπος και ο ίδιος ενι-σχύει ή αλλάζει θεσμούς και νόμους. Αν είναι συνεχής η συνείδηση ότι τα δικαιώματα δεν εκχωρούνται. ΚΑΤΑΚΤΟΥ-

ΝΤΑΙ! ΜΕ ΒΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΜΑΤΑ!

Η διαχρονική κερκυραϊκή θρησκευτική-πολιτική-κοινωνική-επιχειρηματική ελίτ λειτούργησε ως στυλοβάτης του συστήματος, όπως περιγράφηκε, καταστρέφοντας τον ιστορικό και φυσικό πλούτο, υποβαθμίζοντας άνθρωπο-περιβάλλον και δημιουργώντας συνθήκες εκμετάλλευσης-καθυστέρησης έως καταστροφής. Η ΣΥΝΕΝΟΧΉ ΒΑΘΙΑ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ.

Η ΝΕΑ αυτοδιαχειριζόμενη ΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ) απευθύνεται στο λαό Διαπόντιων-Κέρκυρας όχι για διαχειριστική παραλλαγή στο Δήμο, εναγκαλισμένη με συνένοχες για το κατάντημα θρησκευτικοπολιτικοοικονομικές ελίτ, διαιωνίζοντας και μεταφέροντας τα μικρά και μεγάλα προβλήματα σε επόμενες γενεές, αλλά για μια ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ σε όλα τα επίπεδα. ΜΟΝΟ ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ!

Το Όραμα για μια ΝΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑ μπορεί να υλοποιηθεί χάρη στον ένα Δήμο Κέρκυρας-Διαπόντιων!

Η εγγύηση εξειδίκευσης-υλοποίησης του ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ που καταθέτει η ΝΕΑ αυτοδιαχειριζόμε-νη ΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ) θα στηριχθεί στους τρεις πυλώνες του Δήμου: Τους ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, τα ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙ-ΡΙΖΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ, τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. Με τη θεσμική λειτουργία τους, τη σαφή δημοτική βούληση-αποφασιστικότητα, την εργασιακή γνώση και στελέχωση.

Όσα διαχρονικά δημιούργησε-πέτυχε ο λαός(που είναι πολλά) και μέσω των ικανών-συνεπών-αγωνιστών εκπροσώπων του, θα αναδεικνύονται και ως στήριγμα του ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Ο Δήμος θα ασκεί διεύθυνση και όχι εξουσία που θα σήμαινε: θεοκρατία, αμάθεια, βία, αδικία, εκμετάλλευση, επιορκία, αδιαφάνεια, διαπλοκή, αρπαγή του λαϊκού πλούτου, καταστροφή περιβάλλοντος…

Πρώτη και απόλυτη ΑΡΧΗ η ισότητα όλων και η μη αδικία-εκμετάλλευση-προσβολή από κανέναν και προς κανέναν! Η ιδιότητα του δημότη-κάτοικου δε θα ισχύει για τους παραβάτες της ΑΡΧΗΣ!

Πλήρης διαφάνεια. Λαϊκές Συνελεύσεις-Πολυκτίρια σε κάθε Κοινότητα. Γνώση-επιστήμη-τεχνολογία παντού. Ανάδειξη-στήριξη της ατομικής και συλλογικής δημιουργικότητας. Προστασία-διεκδίκηση των δικαιωμάτων όλων των κατοίκων, έναντι όλων. Ισόρροπη «ανάπτυξη».

Απόλυτη ανεξιθρησκία. Όχι σύμβολα σε δημόσιους χώρους. Τοπικοί βουλευτές-υπουργοί αρκούνται στο συνταγματικό τους ρόλο. «Καταστροφή» των πηγών ή κρίκων διαπλοκής-διαφθοράς-εκμετάλλευσης. Δημοτική «στήριξη» της δη-μόσιας υγείας-παιδείας-πρόνοιας. ΜΜΕ με διαφάνεια και δημοτικοποίηση ΕΡΑ+1κανάλι»+Ρ.Εκκλησίας. Το ΙΠ στη στήριξη του λαού και με την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Χωροταξικός σχεδιασμός-περιβαλλοντική θωράκιση. ΔΕΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ με νέο δημοτικό άξονα από: Χλωμό-Αγραφούς και 2 σήραγγες μαζί με κεντρικό κόμβο. ΑΝΑ-ΠΤΥΞΙΑΚΗ με κλάδους και μέτοχοι: συνεταιρισμοί, επιμελητήρια, φορείς… Παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια-ανανεώσιμες-παράγωγα. Πολυπολιτισμική δημιουργία. 5ΚΟΜΒΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ παντού. Κέντρο θεάτρου-μουσικής-χορωδίας-χορού. Αγροτική ανάπτυξη-τυποποίηση προϊόντων και υποχρεωτική χρήση τους από σχε-τικές επιχειρήσεις. Η ιστορική Κέρκυρα στο προσκήνιο ως βασικό νέο προϊόν. Εγγραφή-διδασκαλία της συνολικής και τοπικής ιστορίας. Βαθιές τομές στον τουρισμό. Αγορές πυλώνες: ελληνική-παραδοσιακές-νέες. Ριζική αλλαγή σε τιμολόγια-υπηρεσίες-προϊόντα. Επιχειρήσεις δυναμικές αντί των πλουσίων επιχειρηματιών. Εξασφάλιση των επιχει-ρηματικών υποχρεώσεων. Αυτοδιαχείριση από εργαζόμενους σε όσες εμμένουν στο σαθρό παρελθόν. Διαφανή-διακριτή σχέση με όλες τις συλλογικότητες. Συνεταιρισμοί-επιμελητήρια-σύλλογοι συνυπεύθυνοι για τα μέλη τους.

Σύμπραξη με την ΠΙΝ που θα αξιολογείται με βάση και τα παραπάνω αλλά και το δίκαιο προς όλα τα Νησιά.

Το κράτος, με καμιά του έκφραση, δε θα «εξουσιάζει» στο Δήμο. Θα κρίνεται αυστηρά για πράξεις/παραλήψεις. Για την εσωτερική και διεθνή του λειτουργία. Οι διεκδικήσεις απέναντί του, και δυναμικές.

Με τη ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ) στο Δήμο, τα 4 Νησιά (Διαπόντια-Κέρκυρα) δε θα τα εκμεταλλεύεται κανείς. Και δε θα εκμεταλλεύονται κανέναν!

Δεν υπάρχουν σχόλια: