Σάββατο 28 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης – Ανδρέας Ρίγγας καλεί σε συνεδρίαση 11η Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό την 30η Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.३०.......

Δεν υπάρχουν σχόλια: