Τρίτη 10 Μαΐου 2011

Θα διαρκέσει έως τις 24 Μαΐου
Στόχος της είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την πληθυσμιακή, κοινωνική και οικονομική ταυτότητα της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: