Τρίτη 3 Μαΐου 2011

ΤΟ «ΤΕΛΟΣ» ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

: ΤΟ «ΤΕΛΟΣ» Της!

 

Α Υ Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Σ

(Διαδικτυακή –περιοδική- εφημερίδα. Ειδική ΓΕΝΟΠΔΕΗκή έκδοση)
Έτος 3ο-Αρ. Φ. 11-Δεκέμβρης 2005-Εκδότης Γ. Ζωχιός -6937179122-www.sitemaker.gr/izochios - izochios@tellas.gr(Ανακοίνωση του 2001
Όμως, το 2005 δημοσιεύτηκε-δες παραπάνω-
στη Διαδικτυακή περιοδική
εφημερίδα Α Υ Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Σ)


Ανακοίνωση 2001

 
ΤΟ «ΤΕΛΟΣ» ΤΗΣ

  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ


Κάθαρση και παραίτηση: ΔΣ ΓΕΝΟΠ
 και
Προεδρείων Π.Ο.Σ.- Πρωτοβάθμιων
 
Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ!
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
Η σημερινή κατάντια στην πυραμίδα: Πρωτοβάθμια Σωματεία-ΓΣΕΕ, είναι αποτέλεσμα μακροχρό-νιων διεργασιών απενεργοποίησης των εργαζόμενων, αταξικότητας, απολιτικοποίησης, κρατικο-ποίησης, εργοδοτοποίησης, κομματικοποίησης, υποταγής, εκφυλισμού, διαφθοράς. ΔΙΑΠΑΡΑΤΑ-ΞΙΑΚΗ η επιλογή ευνουχισμού: ΣΚ, εργαζομένων, συλλογικών/συμμετοχικών θεσμών & λειτουργι-ών, ενημέρωσης (ΜΜΕ ΜΟΝΟ στα Αφεντικά) και στραγγαλισμού αυτόνομων διεργασιών.
Εάν ο ΣΕΒ «θίγεται», τραντάζονται τα επουράνια. Όταν οι εργαζόμενοι συνθλίβονται, η ΓΣΕΕ σκύ-βει ταπεινά. Μετατρέπεται σε υποστύλωμα κράτους-εργοδοσίας. «Συμπεριφέρεται υπεύθυνα!!!».
Η κατάσταση, χειρότερη κάθε περιόδου. Αόρατες οι υγιείς δυνάμεις αντίστασης και δράσης, με σα-φείς ενωτικές, οραματικές διεργασίες και στόχους. Η ελπίδα καταντά μεταφυσική.
 
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: ΤΑΞΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Θα περιοριστώ στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ λόγω της ιδιαιτερότητας σε ΙΣΤΟΡΙΑ και ΔΥΝΑΜΗ.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στη μεταχουντική περίοδο έπαιξε σημαντικό ρόλο χάρη στην έντονη πολιτικοποί-ηση, στο σοσιαλιστικό όραμα, στη στρατηγική της. Κυρίως λόγω της σημαντικής δύναμης, οφει-λόμενη στο πανίσχυρο προϊόν (ενέργεια) που ελέγχει και του αριθμού εργαζόμενων. Αυτής της δύναμης έκανε θετική χρήση, ΣΑΝ ΤΑΞΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, αφού με τους αγώνες έθετε ευρύτερα κοι-νωνικά θέματα και ταξικά αιτήματα. Πρόβαλε διεθνή προβλήματα και διεκδικούσε συμφέροντα της κοινωνίας, της εργατικής τάξης. Όχι τυχαία ενέταξε στη στρατηγική της, διεκδίκησε και μπόλιασε τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των ΔΕΚΟ (με «αποκρατικοποίηση»). Οι μεγα-λειώδης αγώνες (76-81),το Διεθνές Συνέδριο 1982, η ΕΣΣΕ 1983 και το ΠΔ 1985, σφράγισαν την πολιτικοποιημένη πορεία. Γι αυτό και η λυσσαλέα-διαχρονική-επίθεση από καπιταλιστές & κράτος.

 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΡΕΙΑΣ-ΥΠΟΤΑΓΗ
Σταδιακά, κυρίως μετά το 1985, άρχισε η καταστροφική στροφή και, οι ιδεολογικοί κομματικοί δε-σμοί, μετεξελίχθηκαν σε έντονη κομματικοποίηση, κρατικοποίηση και υποταγή, δίχως ταξικούς στόχους, στρατηγική, δράση. Δεν εγκατέλειψε μόνο τις διαχρονικές κοινωνικές και ταξικές της υπο-χρεώσεις (οφειλόμενες στο προνόμιο να διαχειρίζεται το πανίσχυρο προϊόν: ενέργεια) αλλά, όταν δεν αδρανεί, με μεγάλη ευκολία ξεπουλάει αγώνες και συμφέροντα των μελών της.
Δεν υπερασπίζονται μήτε συντεχνιακά αιτήματα. Συνενοχή και στο πλήθος εργατικών ατυχημάτων.
Οι σπάνιες -απολιτικές- απεργίες, σχεδιάζονται ΜΟΝΟ για να (κατα)λήξουν.
Διαγκωνίζονται τους καπιταλ(η)στές στην στήριξη της κρατικής μεθόδευσης για κατακρεούργηση, καταλήστευση και συκοφάντηση: ΔΕΚΟ, ΔΕΗ και της προσφοράς των εργαζόμενών της!
Θυμιατιστές των εκάστοτε «φίλιων» διοικούντων, δεν αποκαλύπτουν τα τεράστια σκάνδαλα και «απουσιάζουν» όταν αναδεικνύονται από αντιθέσεις μεγαλοσυμφερόντων (πχ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ).


ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΔΕΗ
Η τραγική απαξίωση της ΔΕΗ (αξίας τουλάχιστον 15 τρις δρχ.) σε συνδυασμό με την «κρατικοποί-ηση» του Ασφαλιστικού των εργαζομένων («ενσωματωμένη περιουσία» 3,5 τρις δρχ.) για να υ-περκερδίσουν οι ληστές του χρηματιστηρίου, υποδηλώνει το μέγεθος της διαπαραταξιακής υπο-ταγής/ συνενοχής. Έγιναν ουρά κυβερνήσεων, κομμάτων, διοικήσεων. Με εξαιρέσεις βέβαια.


Ο ΟΑΠ, ΕΠΡΕΠΕ, ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΣ
ΓΕΝΟΠ και ΠΟΣ μπορούσαν να διεκδικήσουν μετοχοποίηση της ΔΕΗ με κεφάλαιο τα «ενσωματωμέ-να» 3,5 τρις δρχ. του Ασφαλιστικού (ο ΟΑΠ να είναι ο μεγαλομέτοχος της ΔΕΗ) και όχι να επιτρέ-ψουν να το φορτωθεί ο λαός, κυρίως οι εξαθλιωμένοι, ενώ το αεριτζίδικο κεφάλαιο αποκομίζει α-πίστευτα κέρδη από την τεράστια υποτίμηση των παγίων και τα 3,5 τρις. Η δε ΔΕΗ καταρρέει. 

 
ΧΕΙΡΟΔΕΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Οι εργαζόμενοι παρακολουθούν ΧΕΙΡΟΔΕΜΕΝΟΙ τη διολίσθηση, εκτός της συνολικής ΓΣΕΕ, ΓΕΝΟΠ-ΠΟΣ-Πρωτοβάθμιων και των αλλοτριωμένων Εκπροσώπων στις Δ/σεις ΔΕΗ-ΟΑΠ.
Τεράστιες ανατροπές σε κατακτήσεις με σκληρούς-μακροχρόνιους αγώνες (απορία προκαλεί από-κλιση στις ημεραπεργίες των μετά το 1976 συνδικαλιστών), διευκολύνονται από τη συνδικαλιστική εξουσία, η οποία διαγκωνίζεται στην κομματική και εργοδοτική υποτέλεια. Προηγήθηκε: Η «κα-τάργηση» Εργασιακών και Σωματειακών Συνελεύσεων, Τοπικών Οργάνων, ενημέρωσης της βά-σης και μετατροπής των εντύπων σε επιχειρηματικούς διαφημιστές. Απαγορεύονται οι δημοσιεύ-σεις απόψεων, διαφορετικών των υποταγμένων. Άξιοι μαθητές των ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ! Καρατομήθη-καν: Σ.Π.-ΤΟΕ-ΤΕΣ-ΤΔΕ ενώ Εκπρόσωποι της ΓΕΝΟΠ «ορίστηκαν» οι Διευθυντές των Μονάδων. Η «εργοδοσία» πλέον διακινεί(!) τις ανακοινώσεις. Κυρίως προπαγανδίζει(!) και οργα-νώνει (!) τις απεργίες. Τις περιφρουρεί από επικίνδυνους απεργούς, ΜΗΝ ΕΚΤΡΑΠΟΥΝ!
Μηδενική αντίδραση στα σκάνδαλα. Υπουργική εντολή σταμάτησε τα «απεργιακά μέτρα». Κήρυ-ξαν άσφαιρες απεργίες την ημέρα ψήφισης σημαντικότατων νομοσχεδίων για την Ενέργεια, την ανατροπή εργασιακών σχέσεων και τα μισθολογικά στις ΔΕΚΟ και δίχως ενημέρωση των απεργών.


ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΑΠ/ΔΕΗ
Η μεθόδευση διάλυσης του ΟΑΠ/ΔΕΗ (ενώ είναι αναγκαία η συνένωση με ισχυρά ταμεία, αλλά να το επιλέξουν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι) με Διοίκηση και Γ. Δ/νση στον ΟΑΠ από ατάλαντους ή κα-ταχθόνιους της Ρηγίλλης, οι οποίοι διαδέχθηκαν τους αντίστοιχους της Χαρ. Τρικούπη (ευλογημε-νοι από τους εκ Περισσού και Κουμουνδούρου), επιβεβαιώνεται και με τα σκάνδαλα μη πληρω-μής των φαρμακοποιών, στο Αλιβέρι κλπ. Τα δικαιώματα των ασφαλισμένων κινδυνεύουν!


ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΟΝ ΟΑΠ
Οι αλληλοκατηγορίες «ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ» ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με αφορμή το νέο Οργανόγραμμα ΟΑΠ, γιατί οι «θέσεις» κολλητών των ΠΑΣΚΗΤΩΝ θα διατεθούν σε ΔΑΚΗΤΕΣ, επιβεβαιώνουν το κατάντημα.
Αλήθεια, όμως, πότε η ΔΑΚΕ διαπίστωσε ότι με τους προηγούμενους υποτακτικούς στον ΟΑΠ συ-νέβαιναν: «σκάνδαλα, χάος, κακοδιαχειρίσεις, διάλυση, κακοδαιμονία, φαύλος κύκλος, υποβάθμιση, ουρές , άλυτα προβλήματα, ανωμαλίες, κομφούζιο κλπ;». Στελέχη της δεν κατείχαν κορυφαίες θέσεις σε Διοίκηση/Ιεραρχία ενώ συμμετείχε στον «διορισμό» του πρώην Γ. Δ/ντή και τον διατήρησαν ένα χρόνο; Αλήθεια όμως, ερευνώνται αυτά τα «σκάνδαλα»; Σήμερα, γίνονται ΝΕΑ σκάνδαλα;
Αλλά, εάν σιωπούσαν με διοικήσεις «Τρικουπικές» θα μιλήσουν με… «Ρηγιλλικές»;
Όταν ο υπογράφων καταγγέλλει (σχεδόν μόνος) τεράστια σκάνδαλα στη νομοθέτηση και στην πο-ρεία αποΔΕΗϊκοποίησης του ΟΑΠ, γιατί συνπωλούσαν με την ΠΑΣΚΕ, τη ΔΕΗ και το Ασφαλιστικό;
Δεν στραγγάλιζαν, ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, προσπάθειες εργαζομένων στον ΟΑΠ να οργα-νωθούν (και με Σωματείο) για διαφάνεια και αντίσταση στην διαφαινόμενη επέλαση και διάλυση;


ΟΜΗΡΟΣ Η ΓΕΝΟΠ ΛΟΓΩ «ΕΡΕΥΝΑΣ» ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ;
Η ΓΕΝΟΠ καταστρέφει τον ταξικό και κοινωνικό της ρόλο. Η υποτέλεια και η μη χρήση της δύνα-μής της έχουν ευρύτερες επιπτώσεις και «στηρίζουν» την καταστροφική πορεία της ΔΕΗ.
Σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι παίζει το «σκάνδαλο διαχείρισης στο Ταμείο της ΓΕΝΟΠ» που ερευ-νούν Ορκωτοί και γράφεται (συνήθως προαπεργιακά) σε εφημερίδες. Πιθανολογείται πως, εκτός της συνειδητής κομματικής υποτέλειας και της ένοχης πορείας, υπάρχει «κυβερνητικός εκβιασμός» χρησιμοποιώντας το διερευνούμενο σκάνδαλο. Δεν είναι γνωστό τι επικρέμεται στα κεφάλια Συν-δικαλιστών σε ΓΕΝΟΠ-Πρωτοβάθμια. Όμως, το ότι όλες οι παρατάξεις σιωπούν, οδηγεί σε συμπέ-ρασμα διαπαραταξιακής συνενοχής. Μήπως είναι όμηροι; Εκβιάζονται; Απειλούνται;»


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
Για να αποτραπεί μια νέα μακροχρόνια απαξίωση του ΣΚ στη ΔΕΗ, απαιτείται άμεσα:
1. Κεντρικό Σύνθημα: Συνδικάτα Αυτόνομα! Εργαζόμενοι πολιτικοποιημένοι! Συμμετοχή παντού! Η κομματική ένταξη δεν ταυτίζεται με αβουλία, πειθαρχία, υποτέλεια στις ηγεσίες. ΌΧΙ σε κάθε κομ-ματική πειθαρχία. ΚΑΘΕ ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ!
2. ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ 3,5 ΤΡΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ.Μέτοχος ο ΟΑΠ/ΔΕΗ.
3. Άμεση δημοσιοποίηση των αιτίων της «ταμειακής έρευνας» στη ΓΕΝΟΠ από Ορκωτούς. Ποιος τη διέταξε και γιατί, την πορεία της και το πόρισμα. Ταυτόχρονα, χωριστή έρευνα και από «εργα-ζόμενους» σε συνδυασμό με το, με περίπου 900 εκ. δρχ., «Ταμείο Αλληλοβοήθειας» της ΕΤΕ.
4. Παραίτηση ΔΣ ΓΕΝΟΠ, Εκ/πων σε ΔΕΗ/ΟΑΠ και (συμβολικά) των Προεδρείων:ΠΟΣ-Πρωτοβάθμιων.
5. Ορισμός Διοίκησης και Εξ. Επιτροπής στη ΓΕΝΟΠ (όχι από συνένοχους) με «ικανότητα» να «ψάξουν» τα Ταμεία και να αντιμετωπίσουν το δράμα στη ΔΕΗ και τα προβλήματα εργαζομένων.
6. «Ελεύθερες» Γενικές Συνελεύσεις σε κάθε Μονάδα της ΔΕΗ, σύμφωνα με τις διαδικασίες των «Κοινωνικοποιήσεων» με θέματα:α) Η κρίση στο ΣΚ. β)Η κατάσταση στη ΔΕΗ. γ)Προοπτικές.
7. Έκτατες εκλογές σε όλα τα Πρωτοβάθμια (εργαζόμενων-συνταξιούχων) και έκτακτο εκλογικό Συνέδριο σε ΓΕΝΟΠ και ΠΟΣ. Εκλογή νέων Εκπροσώπων σε ΔΣ ΔΕΗ-ΟΑΠ.


ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΚ ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ «ΤΟΠΙΚΑ»
8. Τα νέα Όργανα δρουν για: ΔΕΗ και δικαιώματα. Ταυτόχρονα δημιουργούνται Μεικτά Σωματεία, Εργασιακά ή κατά Νομό. Τα Πανελλαδικά αυτοδιαλύονται. Η ΓΕΝΟΠ δομείται: Περιφερειακά & Συντεχνιακά. Η Σύνθεση του Συνεδρίου «Τριμερής»(Σ.Π.Σ.). Οι αποφάσεις των Περιφερειακών & Συντεχνιακών Επιτροπών για απεργίες, είναι εκτελεστές δίχως αντίρρηση από το ΔΣ ΓΕΝΟΠ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΑΜΕΣΑ, ΣΤΟΝ ΟΑΠ/ΔΕΗ
9. Η τραγική κατάσταση στον ΟΑΠ/ΔΕΗ επιβάλει, ΑΜΕΣΑ, τη δημιουργία Εργασιακού Σωματείου. Η «εκλεγμένη Επιτροπή», τουλάχιστον, να διευκολύνει τη σύγκληση ενημερωτικής Συνέλευσης.
Πρέπει να αποτραπεί η ΙΚΑποίησή του ΟΑΠ, που προωθείται με την «εντολή» διάλυσής του.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΧΙΟΣ
  (Πρώην Αντ/δρος ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ)


Σημερινή (Μάης 2011) προσθήκη-σχόλιο:
Η παραπάνω ανακοίνωση (ως κορύφωση πλήθους διαχρονικών δημόσιων γραπτών και προφορικών τοποθετήσεων) κυκλοφόρησε το 2004 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο το 2005, στην αρχική μορφή της ηλεκτρονικής εφημερίδας ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΣ (φ.11).
Σήμερα είναι επίκαιρη όσο ποτέ! Και γι αυτό “φροντίζουν” οι διαπαραταξιακές Συνδικαλιστικές Ελίτ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και βέβαια της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
Τη δημοσιοποιούμε ξανά τώρα (αφού και το διαδίκτυο διευκολύνει να γνωστοποιηθεί μια και τότε μεθοδεύτηκε να μη γίνει γνωστή στους εργαζόμενους και ευρύτερα), επειδή :
-Τα (επαναλαμβανόμενα) γεγονότα συγκλονίζουν και κάθε πολίτης οφείλει να τοποθετείται!
-Οι γνωρίζοντες την ιστορική μου σχέση με ΓΕΝΟΠ κλπ, με προσκαλούν-”προκαλούν” να τοποθετηθώ δημόσια. Κυρίως αυτοί που αγνοούν ότι ουδέποτε ταυτίστηκα με αυτές τις μορφές συνδικαλισμού και είμαι μεταξύ των “θυμάτων” του!
Αν και το σήμερα καθρεπτίζεται απόλυτα στο προ 7ετίας κείμενο, ένα μικρό σχόλιο για τα τωρινά (απόλυτα διαπαραταξικά) γεγονότα. Λοιπόν:

*Δεξιό Σύστημα και Συνδικαλιστική Ελίτ ψεύδονται γι αυτά που δήθεν υπερασπίζονται!
*Το μεν Σύστημα εκβιάζει με τα σκάνδαλα απαιτώντας τα ανταλλάγματα από τις “προσφορές” του στην Ελίτ, η δε Συνδικαλιστική Ελίτ απαιτεί κουκούλωμα των σκανδάλων ως αντάλλαγμα των προσφερόμενων υπηρεσιών της στο άδικο, διεφθαρμένο, κλεπτοκρατικό, εκμεταλλευτικό Δεξιό Σύστημα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: