Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Γ.Ρωμαίος: Ο Γεώργιος Σουρής προτείνει «επαναστατικές μεταρρυθμίσεις»…

Ο Γεώργιος Σουρής προτείνει «επαναστατικές μεταρρυθμίσεις»…

Γεώργιος Σουρής (1853-1919) δικαίως χαρακτηρίστηκε ως σύγχρονος Αριστοφάνης. Με τη σατιρική εφημερίδα «Ο Ρωμηός»-νονός ο Γεώργιος Δροσίνης-σατίριζε την πολιτική ζωή και τους πολιτικούς...

Δεν υπάρχουν σχόλια: