Σάββατο, 28 Απριλίου 2012


ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΕΕ)
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΣ)
Αθήνα 27/04/2012


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μη συμμετοχή του Εποπτικού Συμβουλίου στην “ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Κυριακή 29 Απριλίου 2012”


Το ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΣ) της ΕΕΕ ανακοινώνει ότι δε θα συμμετάσχει στην ονομαζόμενη ως “ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ” της ΕΕΕ την Κυριακή 29 Απριλίου 2012 που συγκαλείται με την 53/18-4-2012 πρόσκληση που υπογράφεται από την Πρόεδρο του ΔΣ με μοναδικό θέμα την έγκριση αιτήσεων εγγραφής και διαγραφής μελών της Ένωσης.

Το ΕΣ κατέληξε στην παραπάνω απόφαση επειδή η βάση της σύγκλησης είναι αντικαταστατική, δεν του δόθηκαν τα αναγκαία παραστατικά που ζήτησε ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στον καταστατικό του ρόλο (άρθρο 12 του Καταστατικού) και επειδή δεν επιθυμεί η παρουσία του στο χώρο να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για να προσδοθεί “νομιμοποίηση” και σε προηγούμενες μη καταστατικές πράξεις.

Συγκεκριμένα:
  1. Η “ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ” προϋποθέτει προηγούμενη ΤΑΚΤΙΚΉ η οποία δε πέτυχε την απαιτούμενη καταστατική απαρτία έχει όμως συγκληθεί με απόφαση του ΔΣ η δε προβλεπόμενη πρόσκληση έχει σταλεί έγγραφα στα μέλη. Όμως, τέτοια Τακτική Συνέλευση δε γνωρίζει το ΕΣ ούτε τα μέλη της ΕΕΕ έλαβαν σχετική πρόσκληση.
  1. Τα μέλη της ΕΕΕ είναι τα αναφερόμενα 11 στο Καταστατικό. Καμιά άλλη έγκριση νέων μελών δεν έχει γίνει από Καταστατική Γενική Συνέλευση, μόνη αρμόδια για εγκρίσεις αιτήσεων μελών. Επιπλέον, σε κανένα Πρακτικό συνεδρίασης του ΔΣ δεν καταγράφεται ονομαστική αίτηση υποψήφιου μέλους για να τεθεί ακολούθως στην κρίση της Συνέλευ-σης για έγκριση.
  2. Αλλά, και στην τελευταία πρόσκληση για “Επαναληπτική Συνεδρίαση” του ΔΣ στις 04/04/2012 (η τακτική συνεδρίαση 01/04/2012 δεν πραγματοποιήθηκε “λόγω μη απαρτίας”) δεν υπήρχε θέμα αποδοχής αιτήσεων μελών ώστε να τις εισηγηθεί για έγκριση σε ΓΣ. Ούτε υπήρχε θέμα συζήτησης για διαγραφή μελών. Το ίδιο και στο αναρτημένο Πρακτικό.

Οι υπεύθυνοι να εκπροσωπούν το ΔΣ αρνήθηκαν να απαντήσουν στα παραπάνω όπως ζητήθηκε από το ΕΣ με την από 21/04/2012 επιστολή του. Ακόμη, αρνήθηκαν ξανά (και αντίθετα με το άρθρο 12 του Καταστατικού) να ανταποκριθούν στα αιτήματα του ΕΣ για οικονομικό έλεγχο, παραστατικά και διάθεση του Νομικού Συμβούλου της ΕΕΕ για θέματα της αρμοδιότητάς του. Έτσι, εκτός των πολλών άλλων, το ΕΣ δεν έχει γνώμη και για τα ταμειακώς εντάξει (ή μη) μέλη της ΕΕΕ.

Το Εποπτικό Συμβούλιο καλεί, για μια ακόμη φορά, το Διοικητικό Συμβούλιο να μην επιτρέψει τα αντικαταστατικά στις 29 Απριλίου 2012 και να διορθώσει, με μια απλή απόφαση, όλες τις προηγούμενες αντικαταστατικές πράξεις (ακόμη και αν κάποιες αποδίδονται σε αυτό) ώστε να σταματήσει αυτή η αλυσιδωτή επίδραση σε κάθε επόμενη απόφαση και να υπόκεινται σε μόνιμη νομική αμφισβήτηση αλλά και με τον κίνδυνο της ακύρωσης. Ακόμη, θα σταματήσει η συλλογική αλλά και η ατομική ταπείνωση που προκαλείται, και με τη μεθόδευση της συνυπευθυνότητας, από αλλεπάλληλες παραβάσεις του Καταστατικού.

Η συνεργασία των 2 Οργάνων και μια κοινή συνεδρίαση ΔΣ και ΕΣ θα συμβάλλουν καθοριστικά.

Δεν τιμά την ΕΕΕ, τα μέλη και τους φίλους της η επανάληψη του φιάσκου που οργανώθηκε στην προηγούμενη “ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ” στις 3/3/2012 (υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Συνέλευση στις 18/02/2012 είχε απαρτία με 8 παρόντα μέλη από τα 11). Τότε, υπέγραφαν μη μέλη, ψήφιζαν μη μέλη, Προεδρείο από μη μέλη, Εφορευτική μη Μέλη. Το ΕΣ βέβαια (αν και είχε οργανωθεί η παρεμπόδιση άσκησης δικαιωμάτων του) κατέθεσε δήλωση αντικαταστατικότητας της “ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ” και αποχώρησε.
Το ότι ακολούθως “υποχρεώθηκαν” να ακυρώσουν και τις “εκλογές” είναι μια επιβεβαίωση των αδιεξόδων που οδηγούν πλήθος αντικαταστατικών, και άρα παράνομων, πράξεων τις οποίες επισήμαινε διαρκώς και με έμφαση το ΕΣ για τον ”Εσωτερικό Κανονισμό”, τα “δόκιμα μέλη”, τους “εκλεγμένους δίχως υποψηφιότητα και ψήφο” κλπ αλλά και για εμφανιζόμενες ως αποφάσεις του ΔΣ. ΔΣ που, τα 6 από τα 14 μέλη του ,αμφισβητείται ότι είναι μέλη της ΕΕΕ αλλά και, δυστυχώς, συνεχώς φυλλορροεί.

Δυστυχώς, όσα αναγκάστηκαν να αποσύρουν ως μη νόμιμα, τα αντικαθιστούν με άλλες ανάλογες πράξεις, προσθέτοντας νέους αντικαταστατικούς κρίκους. Μεταξύ αυτών είναι και η πρωτοφανής “γνώμη” ότι τα προσωρινά όργανα έχουν ίση καταστατική 3ετή θητεία, όπως τα Τακτικά. Η “νομιμοποίηση” ενός ή κάποιων τέτοιων μη καταστατικών κρίκων οδηγούν αυτόματα και σε νομιμοποίηση όλων των προηγούμενων ή επόμενων.
Αυτός ο ρόλος επιδιώκεται να ανατεθεί και στη λεγόμενη “ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ” της ΕΕΕ την Κυριακή 29 Απριλίου 2012 (όπως συνέβη και στην άλλη στις 03/03/2012) σε ένα ιδιαίτερα επαναλαμβανόμενο σκηνικό με “περίεργους” προσκεκλημένους, για ειδικό σκοπό. Το ΕΣ αρνείται να συμπράξει σε ένα τέτοιο ρόλο. Τίποτε περισσότερο για πρόσωπα ή όργανα που σέβονται στοιχειωδώς τον εαυτό τους.

Το ΕΣ επιθυμεί να επισημάνει (αν και αυτονόητο) ότι, οι “γνωμοδοτήσεις”, ακόμη και αν δεν χαρακτηρίζονται ως απόλυτα αντιεπιστημονικές, σκοπό έχουν να “στηρίξουν” τα συμφέροντα του εντολέα. Οι ίδιοι οι νομικοί τις αμφισβητούν. Πολύ περισσότερο αν ο γνωμοδοτών δεν τηρεί τη στοιχειώδη δεοντολογία και, “αναλαμβάνοντας” διπλούς ρόλους, προσαρμόζει τη γνώμη του στις ανάγκες του πραγματικού εντολέα αν και βρίσκεται σε αντίθεση με το φορέα για τον οποίο προορίζεται η “γνωμοδότηση”.

Το Προεδρείο του ΔΣ παρακαλείται να ενημερώσει, σχετικά με την Ανακοίνωση του ΕΣ, τους παρευρισκόμενους, να την αναρτήσει-δημοσιεύσει και να την αρχειοθετήσει.


Το ΕΣ ΕΕΕ
ΖΩΧΙΟΣ Γιάννης ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ Αντώνης ΚΑΓΚΑΣ Σπύρος
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γ. Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια: