Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012

ΕΚΛΟΓΕΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
2012
 Κόμμα % Έδρες
29,66 (18,85)   129   (108)
26,89 (16,78)   71   (52)
12,28 (13,18)   33   (41)
7,51 (10,60)   20   (33)
6,92 (6,97)   18   (21)
6,25 (6,11)   17   (19)
4,50 (8,48)   12   (26)
1,59 (2,15)    
1,58 (2,90)    
0,88 (2,93)    
ΛΟΙΠΑ 1,94 (11,05)

Δεν υπάρχουν σχόλια: