Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Ζωχιού Χρ.:Η σύγχρονη Ηρωίδα Συνεταιρίστρια! Για τον ΠΣΥΠ/ΔΕΗ:Με Συνεταιριστικό Όραμα και Πράξη!

Ζωχιού Χριστίνα: Η σύγχρονη Ηρωίδα Συνεταιρίστρια!

Οραματίστρια για τη Συνεταιριστική Ιδέα και Πράξη!

32 χρόνια ξεχωριστής  συνεταιριστικής προσφοράς.

Μέρα-νύχτα-αργίες, με ασυνήθη σκληρή εργασία:  
- Για να  αναπνέει  ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Προσωπικού ΔΕΗ (ΠΣΥΠ/ΔΕΗ)
- Να αναδειχθεί  σε   πρότυπο  συνεταιριστικής επιχείρησης.

Προσέκρουσε, στη βαθιά αντισυνεταιριστική πρακτική της κυρίαρχης (και συνδικαλιστικής)  έκφρασης των συνεταίρων: ΤΩΝ -και- ΘΥΤΩΝ!

 
Παρακάτω: Η Χρ. Ζωχιού ξεδιπλώνει:  Το Συνεταιριστικό  Όραμα και Πρακτική - τη Δυναμική και τις Προοπτικές του ΠΣΥΠ/ΔΕΗ,   σε συνέντευξη στο περιοδικό "ΜΥΝΗΜΑ" του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΔΕΗ (ΠΣΥΠ/ΔΕΗ)

Η Συνέντευξη: http://psypdeh.gr/7_6_2.html):

εκίνησε σαν απλή πωλήτρια στο κατάστημα του Συνεταιρισμού αλλά ταυτίστηκε με τη συνεταιριστική ιδέα, ιδιότητα με την οποία πρέπει να λειτουργεί ο καθένας σε ένα συνεταιρισμό, όπως η ίδια υποστηρίζει. Αντιμετώπιζε τη συνεταιριστική δραστηριότητα ως έκφραση των αδυνάτων, οι οποίοι επεδίωκαν, δια του συνεταιρισμού, την προστασία των συμφερόντων τους. Ανέβηκε τα σκαλιά τής ιεραρχίας και σήμερα κατέχει τη θέση της υποδιευθύντριας - προϊσταμένης τού λογιστηρίου. Παρόλα αυτά, τα τότε πιστεύω της, ότι δηλαδή ο Συνεταιρισμός από τη φύση του είναι κοινωνικοοικονομική οργάνωση, η οποία δεν αποβλέπει στο κέρδος ως αυτοσκοπό αλλά ως μέσο εξυπηρέτησης των μελών, παραμένει απαράβατη αρχή της.

Τι είναι ο Συνεταιρισμός για μένα;
Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ δεν είναι μια συνήθης Επιχείρηση, ήταν αυτό που πρωτοδιδάχθηκα ως φοιτήτρια και κέντρισε το ενδιαφέρον μου. Εκείνο το ιδιαίτερο κέντρισμα, έμελε να γίνεισυνοδός σε όλη τη μετέπειτα ζωή μου.


Πώς συνδέθηκα με τον ΠΣΥΠ/ΔΕΗ;
Το 1982, αναζητώντας εργασία, σαν μια ακόμη άνεργη πτυχιούχος, προσλήφθηκα ως πωλήτρια στον Συνεταιρισμό Προσωπικού τής ΔΕΗ. Γνώρισα καλά το χώρο. Αγόραζα και πωλούσα προϊόντα στους Συνεταίρους, με μετακινήσεις στα τμήματα έως ότου έγινε η μετάταξη σε λογίστρια. Το 1998 μου ανατέθηκαν τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Λογιστηρίου ενώ από το 2005 ασκώ, παράλληλα, και αυτά της Υποδιευθύντριας του ΠΣΥΠ.

 


Και Συνδικαλιστική δράση;
Σαν εργαζόμενη και κυρίως σε Συνεταιριστική Επιχείρηση, πολύ περισσότερο στο χώρο της ΔΕΗ στη δεκαετία του ‘80,το πρώτο που συνειδητοποιείς είναι ότι πρέπει να οργανώνεσαι και να λειτουργείς συλλογικά, σε κάθε επίπεδο. Έτσι, δεν συνέβαλα απλώς στην ίδρυση του Σωματείου των εργαζομένων στον ΠΣΥΠ αλλά είχα και ενεργό ρόλο . Ως Πρόεδρος δε του Διοικητικού Συμβουλίου μας, προωθούσα ταυτόχρονα:την ανάπτυξη του ΠΣΥΠ καθώς και τη λύση των προβλημάτων των Εργαζομένων. Για το σκοπό αυτό χρειάστηκαν και αγώνες. Χαρακτηριστική περίπτωση η πρωτόγνωρη  διαμαρτυρία τού Σωματείου μας στο χώρο διεξαγωγής Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ, με αίτημα ( έγινε δεκτό) να εκθέσει τα αιτήματά του στους Συνέδρους-Συνεταίρους.
 
Ποια τα αποτελέσματα αυτής της Εμπειρίας;
Αποτελεί πολύτιμο στήριγμα για τα αυξημένα καθήκοντά μου σε μια Επιχείρηση που δεν είναι ιδιωτική και δεν είναι ΔΕΗ. Είναι Συνεταιριστική! Είναι όμως ο Συνεταιρισμός Εργαζόμενων-Συνταξιούχων και μάλιστα αυτών της ΔΕΗ, με απόψεις για το ρόλο των συνεταιρισμών και με ιδιαίτερες ευαισθησίες για την οργάνωση και λειτουργία τέτοιας μορφής κινημάτων. Αυτή η ιδιαιτερότητα κάνει πολύ δυσκολότερη τη λειτουργία κάθε εργαζόμενου στον ΠΣΥΠ , πολύ περισσότερο όταν ασκείς και διευθυντικά καθήκοντα. Αποτελεί όμως και ισχυρή πρόκληση.

 
Πώς αναπτύχθηκαν οι Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί;
Η ύπαρξη ισχυρών Αγροτικών (παραγωγικών) και Καταναλωτικών Συνεταιρισμών είναι ο καλύτερος συνδυασμός για τους αδύνατους κάθε χώρας αλλά και παγκόσμια. Δυστυχώς όμως είναι και οι δύο αποδυναμωμένοι ως ανύπαρκτοι. Ο ΠΣΥΠ/ΔΕΗ, που ιδρύθηκε το 1941 ανήκει στην κατηγορία τού αστικού καταναλωτικού Συνεταιρισμού. Αν και το συνεταιριστικό κίνημα στον ελλαδικό χώρο εμφανίσθηκε και αναπτύχθηκε κυρίως ως αγροτικό, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης του τόπου, ο πρώτος συνεταιρισμός ήταν καταναλωτικός με τίτλο: "ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, Η ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ". Ιδρύθηκε το 1870 στην Αθήνα.Δυστυχώς, παρά τη γρήγορη ανάπτυξή του, τα πρώτα δύο τρία χρόνια, η ανοδική πορεία του ανακόπηκε και τελικά ο συνεταιρισμός οδηγήθηκε σε διάλυση. Οι προσπάθειες που ακολούθησαν από τους εργαζόμενους,για την ανάπτυξη καταναλωτικών συνεταιρισμών, ήταν γενικά αδύναμες και ανοργάνωτες. Οι όποιες πρωτοβουλίες ήταν στην πλειοψηφία τους περιπτωσιακές, ασυντόνιστες και ξεκομμένες από το λαϊκό κίνημα. Δεν αξιοποιήθηκε η κοινωνική δυναμική στην κατεύθυνση της δημιουργίας καταναλωτικού συνεταιριστικού κινήματος με αρχές, στόχους,στρατηγική αλλά και ενιαία διάρθρωση, δομή και λειτουργία.Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ πεθαίνει, αν δεν είναι ΙΔΕΑ.
 
Σε ποιό Πολιτικοοικονομικό Περιβάλλον λειτουργεί ο ΠΣΥΠ/ΔΕΗ;
Αφού το Συνεταιριστικό Κίνημα είναι η οργάνωση αυτοπροστασίας των αδυνάτων είναι φυσικό να αντιμετωπίζεται εχθρικά από εκείνες τις οικονομικές δυνάμεις που επιθυμούν να τους εκμεταλλεύονται.Αυτές οι δυνάμεις λειτουργούν οργανωμένα ενάντια στους αδύνατους, εργαζόμενους-άνεργους και έχουν τα κράτη ως βασικό στήριγμά τους. Τα κράτη αλλά και άλλοι οργανισμοί,με νόμους και πολιτικές, όχι μόνο στηρίζουν το εθνικό και διεθνές κεφάλαιο ενάντια στους αδύνατους αλλά και υπονομεύουν τις πρωτοβουλίες και την ανάπτυξη συνεταιριστικού κινήματος και συνείδησης.

 
Υπάρχουν στην Ελλάδα Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί;
Είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Το κράτος έπαιξε και παίζει αρνητικό ρόλο. Σε αυτό το ρόλο δεν αντέδρασαν ιδιαίτερα ο εργατικός συνδικαλισμός και τα κόμματα που εντάσσουν τον Συνεταιρισμό στην ιδεολογία τους. Έτσι, όχι μόνο δεν αναπτύχθηκαν καταναλωτικοί συνεταιρισμοί αλλά και αυτοί που ιδρύθηκαν είτε διαλύθηκαν γρήγορα είτε λειτούργησαν με τρόπο που προκάλεσαν απογοήτευση στα μέλη τους και ευρύτερα. Όμως υπήρξαν και παραδείγματα που η Συνεταιριστική λειτουργία άφησε θετικές εμπειρίες και καλλιέργησε προσδοκίες. Οι αδύναμοι λοιπόν της χώρας μας μένουν ανυπεράσπιστοι σε κάθε μορφής εκμετάλλευση, αφού δεν προστατεύεται το εισόδημά τους με συνεταιριστικούς θεσμούς που τους θωρακίζουν, στα πλαίσια του άδικου συστήματος που ζούμε.
 
Ο ΠΣΥΠ/ΔΕΗ ως μοναχικός καβαλάρης; 
Σε αυτό το περιβάλλον καλείται να λειτουργήσει και να επιβιώσει ο Συνεταιρισμός του Προσωπικού στη ΔΕΗ και οι Εργαζόμενοι σ’ αυτόν. Κινείται πράγματι ως μοναχικός καβαλάρης σε ένα περιβάλλον εχθρικό έως αδιάφορο. Περιβάλλον μη ανταγωνιστικό και υπονομευτικό. Χαρακτηριστική περίπτωση η άρνηση εταιρειών-φιρμών να δώσουν εμπορεύματα στον ΠΣΥΠ, επειδή είναι Συνεταιρισμός.

 
Αν θα ήταν διαφορετικά με οργανωμένο Συνεταιριστικό Κίνημα;
Οι εκάστοτε Διοικήσεις και οι Εργαζόμενοι στον ΠΣΥΠ αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα. Η έλλειψη ευρύτερου κινήματος δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες. Αν υπήρχε δυνατό, οργανωμένο συνεταιριστικό καταναλωτικό κίνημα ή ένας -έστω- στοιχειώδης συντονισμός όσων συνεταιρισμών λειτουργούν, οι Συνέταιροι και ευρύτερα οι κοινωνικά αδύναμοι θα ωφελούνταν πάρα πολλά. Θα είχαν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται, να διεκδικούν, να κινητοποιούν και να πετυχαίνουν προϊόντα και τιμές με σημαντικά οφέλη. Ταυτόχρονα θα υπήρχε η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται τα καταστήματα για αγορές από ευρύτερες ομάδες καταναλωτών. Απέναντι στο κράτος θα είχαν άλλο κύρος και οι υπονομεύσεις από τους αντίπαλους των Συνεταιρισμών θα αντιμετωπίζονταν ευκολότερα .

Τι είναι αυτό που διακρίνει μια Συνεταιριστική Επιχείρηση από άλλες;
Ο Συνεταιρισμός δεν είναι απλώς μια οργάνωση των αδυνάτων για να προστατεύει τα συμφέροντά τους ως καταναλωτές. Είναι κοινωνικοοικονομική οργάνωση με ευρύτερο ρόλο. Εκπαιδεύει κοινωνικές δυνάμεις σε συμμετοχικές διαδικασίες και με την ύπαρξη και λειτουργία του εμποδίζει αντικοινωνικές πολιτικές και πρακτικές. Δεν επιτρέπει να φυτρώνουν και ν’ αναπτύσσονται οι παθογένειες της αγοράς όπως: Απάτες, αδιαφάνεια και παρεκτροπές, ακατάλληλα προϊόντα, μυστικές συμφωνίες για υπερκέρδη, με υψηλές τιμές. Με τη λειτουργία των συνεταιρισμών, κάθε όφελος μετακυλίεται αποκλειστικά στους συνεταίρους, παρεμποδίζεται η εκμετάλλευσή τους και δεν πλουτίζουν, οι ποικίλοι επιτήδειοι, σε βάρος των Συνεταίρων.Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά ενός Συνεταιρισμού;
Συνοπτικά θα περιέγραφα τα παρακάτω: 
• Όλοι οι συντελεστές (Συνεταιριστές, Διοικήσεις, Εργαζόμενοι) διαπνέονται από τη Συνεταιριστική Ιδέα την οποία εκφράζουν, στηρίζουν, προβάλλουν, προστατεύουν. Αγωνίζονται γι αυτήν. 
• Η συλλογικότητα είναι η λειτουργία στο σύνολο της δομής του. 
• Η διαφάνεια, σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο. Συνεταιρισμός δίχως πλήρη διαφάνεια (προς τα μέσα και προς τα έξω) δεν μπορεί να είναι Συνεταιρισμός. Μόνο έτσι μπορεί να υπονομεύει την αδιαφάνεια του κράτους και της αγοράς. 
• Εμποδίζει τη χρησιμοποίησή του από επιτήδειους για πλουτισμό και πολιτικά παιχνίδια σε βάρος των Συνεταίρων. 
• Οι Συνέταιροι-Πελάτες απολαμβάνουν ποιότητα σε προϊόντα, τιμές, εξυπηρέτηση. 
• Συνεργάζεται-συντονίζεται στενά με το υπόλοιπο Συνεταιριστικό Κίνημα. 
• Αποτελεί πρότυπο στις εργασιακές σχέσεις, με υγιεινό εργασιακό περιβάλλον και λύσεις στα προβλήματα. 
• Εμπιστεύεται τους Εργαζόμενους σε αυτόν και αυτοί δεν τον αντιμετωπίζουν ως μια κερδοσκοπική-εκμεταλλευτική επιχείρηση. 
• Οι Εργαζόμενοι, με διευθυντική αυτονομία και οργάνωση, έχουν ρόλο και δυνατότητα πρωτοβουλιών, υλοποιούν αποφάσεις, προστατεύουν τα συμφέροντα των Συνεταίρων, ελέγχονται. Όμως, η σύγχυση και τα εμπόδια από την ταύτιση ρόλων, εμποδίζουν τα αποτελέσματα που προσδοκούνται. 
• Ο συνεταιρισμός, συνδυαστικά με τη διαφάνεια, αποτελεί πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας. Η παρακολούθηση, προβολή και αξιοποίηση της τεχνολογίας, σε κάθε επίπεδο, αποτελεί καθήκον. 
• Οι εργαζόμενοι σε συνεταιρισμούς προτρέπονται και στηρίζονται για διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση. Προσαρμόζονται στις τεχνολογίες. Η συνδικαλιστική τους έκφραση και εκπροσώπηση στις διοικήσεις είναι πρότυπο συμπεριφοράς και δημιουργική. Αγωνίζεται και συντονίζεται ταυτόχρονα για: προώθηση της Συνεταιριστικής Ιδέας και επίλυση εργασιακών προβλημάτων.
 
Ποιές είναι οι προοπτικές για τον ΠΣΥΠ/ΔΕΗ;
Ο ΠΣΥΠ, αν και μοναχικός καβαλάρης, έχει πολλές δυνατότητες. Η πανελλαδική διάρθρωσή του, ο μεγάλος αριθμός των Συνεταίρων, οι χιλιάδες υπάλληλοι και συνταξιούχοι της ΔΕΗ που δεν συνεταιρίζονται ακόμη αλλά είναι δυνάμει πελάτες και το ευρύτερο άνοιγμα στην κοινωνία, αποτελούν εγγυήσεις για τις δυνατότητες και προοπτικές. Προβλήματα, λειτουργικά και οργανωτικά, λύνονται ή πρέπει να λυθούν. Ο ΠΣΥΠ δικαιούται και μπορεί να είναι πρότυπο οργάνωσης, λειτουργίας, διαφάνειας. Γίνονται βήματα αλλά και άλματα. Μένει όμως να προχωρήσουν γρήγορα και όσα σημαντικά εκκρεμούν. Αξιοποιούμε συνεχώς την τεχνολογία για την οργάνωσή μας, την ενημέρωση και την επικοινωνία με τους Συνεταίρους-Πελάτες. Εκτός από τα 4 καταστήματά μας και τις εκατοντάδες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, το άλμα με την έκδοση της Συνεταιριστικής Πιστωτικής Κάρτας, αλλάζει σε βάθος τις δυνατότητές μας. Η ποιότητα και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων είναι συνεχές μέλημα και επιδίωξη. Σημαντικές προοπτικές υπάρχουν στον τομέα της προσφοράς υπηρεσιών (τηλεφωνία, ασφάλειες, οικόπεδα κλπ) και με ίδια μέσα για να μεταφέρονται τα μεγάλα οφέλη στους Πελάτες μας. Ανοίγουμε τις πόρτες ευρύτερα στην κοινωνία, στους αδυνάτους που ζητούν την προστασία του εισοδήματός τους. Έχουμε τη δυνατότητα να απευθυνθούμε στις συνδικαλισμένες δυνάμεις εντός και εκτός ΔΕΗ και σε κάθε μορφής συνεταιριστική οργάνωση: Αγροτικούς, συντεχνιακούς, γυναικείους και στους άλλους καταναλωτικούς. Να δρούμε όλοι συντονισμένα και αλληλέγγυα.

 
Αν είμαι αισιόδοξη;
Βεβαίως! Πιστεύω στη Συνεταιριστική Ιδέα, την προωθώ, την προβάλλω. Αφιερώνω τις δυνάμεις μου (δίχως διαχωρισμούς στην παραταξιακή συγκρότηση των Διοικήσεων) ώστε ο ΠΣΥΠ/ΔΕΗ να καταστεί πρότυπο σε κάθε τομέα. Αυτό το πνεύμα επιδιώκω να έχουμε όλοι οι εργαζόμενοι στο Συνεταιρισμό και να γίνεται άμεσα εμφανές στους Συνεταίρους και Πελάτες μας. Θέλουμε, φεύγοντας, να προγραμματίζουν με ευχαρίστηση την επόμενη επίσκεψή τους και όχι να αγανακτούν. Να αγαπούν, να διαφημίζουν, να καμαρώνουν για την Επιχείρησή τους. Να προβάλλουν τη Συνεταιριστική Ιδέα. Θέλουμε, το όραμα των παλαιότερων και δημιουργών του ΠΣΥΠ να αναγνωρίζεται ως επιτυχία από τους νεότερους, οι οποίοι θα αγωνιούν να το συνεχίσουν, κτίζοντας σε γερές βάσεις".  


Μουσική παρουσίαση Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών - Vimeohttp://vimeo.com/33828370

Δεν υπάρχουν σχόλια: