Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Ο βασιλιάς είναι γυμνός.. Όσα δεν... είπα! Ψέματα και πλαστογραφίσεις από τέως και Βήμα!

Ο βασιλιάς είναι γυμνός....!

Δεν υπάρχουν σχόλια: