Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018

ΟΚΕΣΑ: Ευχές για 2018ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)
Ψαρών 54 τ.κ.10439 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 090259643 ΔΟΥ Α' Αθηνών
τηλ.: Προέδρου: 6937179122-Γραμματέα: 6936779002
Ημερομ.
Αρ.πρωτ.
01/01/2018Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

για το 2018
Εύχεται
να είναι μια ιδιαίτερη διαπολιτισμική χρονιά!


Σε όλη τη γη
να ανθίσουν νέα χαμόγελα και δημιουργίες
ως αποτέλεσμα της μείωσης κάθε
ανισότητας-αδικίας-διακρίσεων-εκμετάλλευσης.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος(Επίτιμος Πρόεδρος) Η Γενική Γραμματέας
Γιάννης Ζωχιός Αμαλία Γούση
Δεν υπάρχουν σχόλια: