Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Γιατί η ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ)

ΔΕΝ ΚΑΤΈΘΕΣΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΈΛΤΙΟ

για τον Καλλικράτειο Δήμο ΚΈΡΚΥΡΑΣ.

Του ΖΩΧΙΟΥ Γιάννη

Αθήνα 20/10/२ 010

Αγαπητές/αγαπητοί

Συμπατριώτισσες/ Συμπατριώτες,

Κυρίες/Κύριοι,

Σχετικά με τη μη κατάθεση ψηφοδέλτιου από τη ΝΕΑ αυτοδιαχειριζόμενη ΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ) τίθενται υπόψη σας τα παρακάτω:
 1. Δε σχετίζεται με τον αριθμό των υποψηφίων. 'Άλλωστε η ΝαΚ στόχευσε στον ελάχιστο αριθμό αφού δεν διακατέχεται από την αντίληψη του ελέγχου των Κοινοτικών Συμβουλίων για επιβολή της όποιας πολιτικής στο λαό. Επιπλέον, είναι ο Θεσμός των Λαϊ-κών Συνελεύσεων που μετατρέπει τις Κοινότητες σε κυρίαρχες.

 2. Η ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ, δημοσιοποίησε πολύ έγκαιρα τη ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ και τις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ (έως 20 Αυγούστου) ώστε να είναι το περιεχόμενό τους αυτό που θα οδηγούσε στην συμπόρευση ή τη στελέχωση του ψηφοδελτίου και όχι ευκαιριακές (συνήθως με παζάρια καρέκλας) συναντήσεις δίχως αρχές και όραμα. Ειδικά για τους νέους που επιθυμούν αψεγάδιαστη πορεία θα ήταν μια μεγάλη πρόκληση ανάδειξης όχι γιατί θα καταλάμβαναν καρέκλα αλλά επειδή θα ήταν συνδημιουργοί μιας άλλης Κέρκυρας.

 3. Η ΝαΚ δεν “αγωνιά” να καταγράψει κάποιο ποσοστό, ούτε να επιβεβαιώσει κομματική ή άλλη εκλογική δύναμη, ούτε να απολογηθεί σε αυτόν που θα την διόριζε για το όποιο αποτέλεσμα.

 4. Η ΝαΚ απευθύνθηκε δημόσια και ευρύτερα σε πρόσωπα και συλλο-γικότητες που επιθυμούν συνολική ανατροπή. Δεν προσέτρεξε δε σε “παράγοντες” ή αυτοδιοικητικούς αφού δεν την ενδιέφερε ο εντυπω-σιασμός. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗκαιοιΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ που καταθέσαμε, απευθύνονταν σε όλους αλλά προϋποθέτουν πάνω από όλα ισχυρή βούληση για ανατροπές, μη εξάρτηση και βέβαια ανάλογο βιογραφικό.

 5. Η ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ ανακοίνωσε από τον Ιούνιο ότι συμμετέχει στις προεκλογικές διαδικασίες ΜΌΝΟ για να εφαρμόσει το πλήρες, ανατρεπτικό και άμεσα υλοποιήσημο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της. Γι αυτό θ' αρκούσε η πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.

  Εκτιμάται όμως, τώρα, ότι αυτή η πλειοψηφία δε θεωρείται ως πιθανή. Επομένως, με εκλογικό αποτέλεσμα δίχως την πλειοψηφία, μας απέμεναν οι εξής επιλογές:

α). Να παραιτηθούμε από τα αντιπολιτευτικά έδρανα αλλά να θεωρηθεί ως προσβολή στο λαό.

β). Να παραμείνουμε με αντιπολιτευτικό ρόλο. ΌΜΩΣ, ΑΥΤΌ ΔΕ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΜΑΣ ΑΦΟΎ ΜΟΝΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΘΈΣΑΜΕ ΩΣ ΣΚΟΠΌ.

Η θέση αυτή ενισχύεται και από τα πολύ αρνητικά γεγονότα. Συγκεκριμένα:

-Αν και πλησιάζουμε στις εκλογές, ακόμη κανένα από τα 6 ψηφοδέλτια για το Δήμο ή την Περιφέρεια δεν έχει ανακοινώσει πρόγραμμα, σε αντίθεση με τη ΝαΚ που δημοσιοποίησε άμεσα, πλήρεις και αναλυτικές τις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ.

-Απ' όσα γενικά διακηρύσσουν οι 6 Συνδυασμοί στο Δήμο και απ' αυτά που λέγονται κατά τις συνεντεύξεις, συμπεραίνεται πως, ό,τι τελικά (πότε;)εμφανίσουν ως πρόγραμμα, ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΌ ΈΩΣ ΠΆΡΑ ΠΟΛΎ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΌ. Δηλαδή, συντήρηση της υπάρχουσας κατάστασης που περιγράφεται ως καταστροφική. Μπαλώματα σε μια σαθρή Κέρκυρα.

Έτσι, η θρησκευτικοπολιτικοοικονομική ελίτ της Κέρκυρας θριαμβεύει αφού όχι μόνο φαίνεται ότι δεν κλονίζεται η κυριαρχία και η εκμετάλλευσή της πάνω στο λαό αλλά αναζητείται και η “ευλογία” της για κάθε βηματισμό.

-Ανάλογη είναι και η εικόνα με τα ψηφοδέλτια της Περιφέρειας Ιονίων.

- Από όλα τα παραπάνω δε διαφαίνονται συγκλίσεις ή συνεργασίες και άρα δε θα μπορεί να είναι δημιουργική η παρουσία της ΝαΚ στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο παρά μόνο αν έχει την πλειοψηφία. Την εικόνα των “γκρινιάρικων άπραγων εδράνων” ούτε την επιθυμεί μήτε αρμόζει.

 1. ΌΣΑ ΈΧΟΥΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΊ, ΜΑΣ ΟΔΉΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΆΘΕΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΊΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ ΕΚΛΟΓΈΣ ΤΗΣ 7ης ΝΟΈΜΒΡΗ 2010.

 2. Επιπλέον εκτιμήσαμε ότι, το 2014 που θα γίνουν οι δεύτερες Καλλικράτειες εκλογές (και είναι πολύ κοντά), η ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ και οι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ που η ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενη ΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ) κατέθεσε στο λαό, θα είναι το ίδιο επίκαιρες.

 3. Με συνεχή λοιπόν παρουσία μέχρι τότε και αδιάκοπη προβολή των μεγάλων ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ που προτείνονται, το 2014 θα τεθούν στην κρίση του λαού.

 4. Ευχόμαστε να διαψευσθούμε και, το 2014, όχι μόνο να έχει αλλάξει η εικόνα στην επικράτεια του Δήμου αλλά να έχει “αχρηστευτεί” το Πρόγραμμα της ΝαΚ. Βέβαια, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα στηρίξουμε κάθε δημιουργική προσπάθεια, απόφαση, δράση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Στην πολιτική μας δεν εμπεριέχεται η λογική της στείρας άρνησης με μόνη επιδίωξη την υπονόμευση του... αντίπαλου.

  Άλλωστε, ήδη γίνονται θετικά βήματα. Ενώ μόνο η ΝαΚ ξεκα-θάρισε αμέσως ότι θεωρεί πολύ σημαντική εξέλιξη την Καλλικρά-τεια Αυτοδιοίκηση και πάρα πολύ θετικό ότι είναι ένας ο Δήμος στην Κέρκυρα και τα Διαπόντια, σήμερα όλοι, και οι πλέον αρνη-τές, αρχίζουν να αναγνωρίζουν τη δυναμική στην Καλλικράτεια Αυτοδιοίκηση και ότι μόνο με τον ένα δήμο μπορεί να ανατραπεί αυτή η καταστροφική πορεία.

  Επιπλέον, η εικόνα από τις επαφές μου με ορισμένους δήμους και κυρίως αυτού των Κερκυραίων, το χρέος δεν είναι τραγικό και αντιμετωπίζεται. Για τη ΝαΚ, το ζητούμενο ήταν αν σχετίζεται το χρέος με σκάνδαλα. Όμως, δεν απεκόμισα τέτοια εικόνα. Αν χρεώθηκαν για έργα με ωφέλεια στο λαό, το πρόβλημα λύνεται.

Συμπατριώτισσες/ Συμπατριώτες,

Τον Ιούνιο 2010 ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για δήμαρχος στο νέο δήμο Κέρκυρας επειδή:

-Τελικά ψηφίστηκε ένας ο δήμος.

-Μόνο έτσι θα μπορούσε να υλοποιηθεί το ΌΡΑΜΑ που συγκρότησα σταδιακά για την Κέρκυρα από το 1980. Τότε που πήρα την πρωτοβουλία ίδρυσης του Συλλόγου Βουνιαταδιτών Αττικής και μέσω αυτού, το 1981, ίδρυσα την Ομοσπονδία Κερκυραϊκών Συλλόγων Αττικής (Ο.ΚΕ.Σ.Α.). Για 30 χρόνια, με οργάνωση και πλήθος δράσεων, μελετούνταν η ιστορία, η κατάσταση και τα προβλήματα εντός του Νομού Κέρκυρας, οι προσβάσεις (θαλάσσιες, οδικές, εναέριες), προτείνονταν λύσεις, υλοποιούνταν επιλογές, οργανώνονταν ποικίλοι διεκδικητικοί αγώνες.

Αυτό το όραμα, από τον Ιούνιο που ψηφίστηκε ο Καλλικράτειος Δήμος, το μετατρέψαμε με τους συνεργάτες σε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗκαιΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ τις οποίες η ΝαΚ δημοσιοποίησε μέχρι 20 Αυγούστου, με απόλυτη τη βεβαιότητα ότι υλοποιούνται στο σύνολό τους από 1/1/2011.

Βέβαια, πολύ λίγα ΜΜΕ το προέβαλλαν ικανοποιητικά όπως: ΚΈΡΚΥΡΑ ΣΉΜΕΡΑ, ράδια ΑΝΤΈΝΑ-ΕΠΤΆΝΗΣΑ-ΚΑΝΆΛΙ1, www.corfupress.com. Από τα άλλα ΜΜΕ, σχεδόν ελάχιστα ή καθόλου. Μεταξύ αυτών, ΚΟΡΦΟΎ ΤΣΑΝΕΛ, ΤΗΛΕΚΕΡΚΥΡΑ και (περίπου) η ΕΡΑ απέκρυψαν πλήρως την υποψηφιότητα και το Πρόγραμμα. Κάποιοι μάλιστα το “ιδεολογικοποίησαν” προβάλλοντας ρατσιστικά ότι ως Απόδημοι δεν... δικαιούμαστε συμμετοχής ή ότι δεν μπορεί να είμαστε ισότιμοι με τους “τοπικούς παράγοντες” ή ότι έπρεπε από τον Ιούνιο να είχαμε παρουσιάσει και το... ψηφοδέλτιο για να βεβαιωθούν ότι να έχουμε... δικαιώματα. Μόνο μετά τις 20 Σεπτέμβρη άρχισαν μια χλιαρή προβολή μας. Τότε όμως είχαν επιβληθεί πλήρως στο λαό και ήταν πλέον σαφώς αναγνωρίσιμοι οι άλλοι (αρεστοί) υποψήφιοι ή υποψήφιοι για υποψήφιοι ή φερόμενοι ως προταθέντες ή ότι θα προταθούν. Και βέβαια χωρίς να είχαν (ή έχουν) καταθέσει πρόγραμμα.

Ήταν φυσικά λοιπόν, και στις δημοσκοπήσεις, οι ερωτώμενοι να απαντούν ποιον προτιμούν σύμφωνα με όσους είχαν ακούσει ότι είναι ή θα είναι υποψήφιοι. Πολύ περισσότερο που ο ερωτών δημοσκόπος δεν ανέφερε τα ονόματα των υποψηφίων. Για την ιστορία σας κάνω γνωστό ότι, τα δύο Κανά-λια Κέρκυρας, από το 1996 που τυπικά με παρουσίασαν ως υποψήφιο βου-λευτή, ουδέποτε για 14 χρόνια προέβαλαν οτιδήποτε από τη δράση ΖΩΧΙΟΥ. Το ίδιο και η ΕΡΑ Κέρκυρας, κυρίως μετά το 2002. Και αυτή η συνειδητή στάση τους ήταν μια καθαρή “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΕΠΙΒΟΛΗ”.

Συμπατριώτισσες/ Συμπατριώτες,

Με τη ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ) ΈΚΑΝΑ ΈΝΑ ΑΚΌΜΗ ΞΕΚΊΝΗΜΑ (όπως αρκετά στη ζωή μου) ΕΠΕΙΔΉ ΕΧΩ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΊΝΩ ΚΆΤΙ ΝΈΟ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌ, ΜΕΓΆΛΟ. Κυρίως, με απόλυτη τη βεβαιό-τητα ότι είναι άμεσα υπολοιήσημο στο σύνολό του. Ακόμη περισσότερο, επειδή η συνολική μου “60χρονη” πορεία βεβαιώνει, δίχως πιθανότητα αμφισβήτησης, τη σαφή βούληση, τη συνέπεια, τη γνώση, την ανυστεροβουλία, την καθαρή αριστερή στάση και βίωση. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα χαρακτηριστικά, δε θα ξεκινούσα. Δε θα έπαιρνα την πρωτοβουλία. Δε θα είχε νόημα η πρωτοβουλία μου. Θα ήταν μια “γερασμένη” ανώφελη παρουσία.

Αγαπητές/Αγαπητοί,

Η ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ και οι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ συνιστούν μια ΜΕΓΆΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΉ για ΚΕΡΚΥΡΑ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ: Όραμα, κυρίαρχες τις Κοινότητες και τις Λαϊκές Συνελεύσεις, ο δήμος δίπλα στον κάτοικο, νέοι σχεδιασμοί, μεγάλα πρωτόγνωρα έργα, γνώση-επιστήμη-τεχνολογία παντού, εταιρεία αναπτυξιακή-συνεταιριστική-πολυκλαδική, σύγχρονη ανάπτυξη σε κάθε τομέα, αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, απεξάρτηση από θρησκεία-κράτος- κόμματα-επιχειρηματίες-ΜΜΕ, αυτοδιαχειριζόμενος δήμος “γκρεμίζοντας” την ετεροδιαχείριση, συνολική αναδημιουργία στην Πόλη και στις Κοινότητες, Κόμβοι Δράσης και Χώροι Αναφοράς, πολιτισμός, παιδεία, υγεία, πρόνοια, ανάδειξη της μυθικής και ιστορικής Κέρκυρας, πλήρη διαφάνεια, ισότητα και βέβαια απόλυτη ανεξιθρησκεία.

Είναι αυτά που χρειάζονται Κέρκυρα-Διαπόντια. Αυτά που απαιτούν οι Κάτοικοι των Νησιών μας. Αυτά που αναδεικνύουν την Αυτοδιοίκηση ως κυρίαρχο λαϊκό θεσμό, “υπονομευτή” στο συγκε-ντρωτικό, διεφθαρμένο, εκμεταλλευτικό αντιλαϊκό, μνημονιακό κράτος. Αυτοδιοίκηση που αποδυναμώνει το παγκόσμιο ΔΕΞΙΟ ΣΎΣΤΗΜΑ, δημιουργό της αθλιότητας, της αδικίας, της δυστυχίας, της πείνας, της ανισότητας, της καθυστέρησης, της εκμετάλλευσης και της καταστροφής στη γη.

Λυπάμαι βαθιά που με τη μη κατάθεση του ψηφοδελτίου μας, πίκρανα πολλούς απ' αυτούς που ήλπιζαν σε μια μεγάλη ανατροπή που προτείναμε.

Όμως, αισθάνομαι και ικανοποιημένος γιατί με ΔΙΑΚΗΡΥΞΗκαιΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ μας έπεσαν σπόροι που στο χρόνο θα καρπούν αδιάκοπα αφού οι κοινωνίες διψούν για μεγάλες αλλαγές, για ανατροπές. Είναι μια πρόκληση κυρίως για τη νεολαία που απαιτεί το νέο.

Ευχαριστώ όλες και όλους σας για την ξεχωριστή συμβολή του καθενός. Τους κάτοικους, τους φορείς, τα ΜΜΕ. Τους Συνεργάτες, συγγενείς και φίλους για όσα έκαμαν, ενθάρρυναν, προέτρεψαν, στήριξαν. Υπήρξε ένα 4μηνο με μια σπάνια εμπειρία. Με μια πρωτόγνωρη δημιουργία. Για τον κάτοικο, το δήμο, την αυτοδιοίκηση, το λαϊκό κίνημα, την αριστερά, τη διεθνή δράση.

Σε χρόνο κατάλληλο θα δοθεί και συνέντευξη τύπου ώστε και τα Μέσα Ενημέρωσης να έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν αυτά που κρίνουν ως αναγκαία.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

ΖΩΧΙΟΣ Γιάννης

ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενηΚΕΡΚΥΡΑ(ΝαΚ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: