Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ∆ΕΗ-ΠΑΜΕ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή την ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ για την χρηματοδότηση της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ, από την ∆ΕΗ, έχουμε να επισημάνουμε ότι: Η χρηματοδότηση ξεκίνησε το 1999 όταν.......... ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

1 σχόλιο:

Ζωχιός Γιάννης είπε...

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ -
∆ΕΗ-ΠΑΜΕ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή την ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ για την χρηματοδότηση της
ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ, από την ∆ΕΗ, έχουμε να επισημάνουμε ότι:
Η χρηματοδότηση ξεκίνησε το 1999 όταν άρχισε και η πορεία ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΗ, με τη
συμφωνία της διοίκησης και της πλειοψηφίας στη ΓΕΝΟΠ (ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ, ΣΑ∆) και συνεχίζεται
μέχρι σήμερα με όλες τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν∆.
Η χρηματοδότηση θεσμοθετήθηκε μέσα από τις ΣΣΕ εργασίας. Η ταχτική αυτή έχει ακολουθηθεί σε
όλες τις ∆ΕΚΟ με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε μια. Στόχος να ενσωματώσουν το συνδικαλιστικό
κίνημα με την πολιτική τους, να συντηρήσουν την εργατική αριστοκρατία, να εγκλωβίσουν
γενικότερα τους εργαζόμενους στο συμβιβασμό και την υποταγή.
Το ΠΑΜΕ στη ∆ΕΗ, από την πρώτη στιγμή, καταγγείλαμε αυτή την ταχτική (με ανακοινώσεις
και άρθρα στο περιοδικό της ΓΕΝΟΠ), δεν ψηφίσαμε καμιά απόφαση και βεβαίως ούτε
αυτή που αφορά την σύναψη του δανείου, διαφωνήσαμε με την ίδρυση του ΟΚ∆Ε
(Οργανισμό Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων) και δεν συμμετέχουμε στην διοίκηση του.
Θεωρούμε ότι τα συνδικάτα πρέπει να στηρίζονται και οικονομικά στα μέλη τους. Αυτό
κάνουν όλα τα συνδικάτα που πλειοψηφούν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Την ίδια στάση
κρατούν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ εκεί που είναι μειοψηφία.
Η επιλογή σήμερα ορισμένων δυνάμεων να φέρουν στην επιφάνεια το ζήτημα του δανείου δεν έχει
να κάνει με το ενδιαφέρον τους για το συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι ψεύτικο το ενδιαφέρον της Ν∆
αλλά και του κόμματος της κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ. Οι ΣΣΕ που προβλέπουν όλα αυτά, φέρνουν τις
υπογραφές των στελεχών τους στο συνδικαλιστικό κίνημα της ∆ΕΗ αλλά και των υπουργών τους.
Στόχος τους είναι να δυσφημίσουν την πάλη του ταξικού κινήματος, να απογοητεύσουν τους
εργαζόμενους για να περάσουν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΗ και συνολικά της Ενέργειας,
που μαζί επεξεργάζονται ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, Ε.Ε, ∆.Ν.Τ και τα κόμματα του ευρωμονόδρομου.
Η ΑΓ ΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, το ΠΑΜΕ στην ∆ΕΗ λέει καθαρά. Καμιά
χρηματοδότηση από την διοίκηση έμμεση ή άμεση, κατάργηση του ΟΚ∆Ε, και
κάθε μορφής επιχειρηματικής δράσης.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα για την στάση συναίνεσης που κρατεί ο
κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, στα σχέδια του κεφαλαίου, και που επιβράβευση
αυτής τους της στάσης είναι η οικονομική ενίσχυση.
Οι εργαζόμενοι μπορούν σε συστράτευση με το ταξικό κίνημα το ΠΑΜΕ, ΝΑ
ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, να ανοίξει ο δρόμος για πολιτική που
να υπηρετεί της δικές τους ανάγκες.
25-11-2010