Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΕΕ)

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΣ)

Ανακοίνωση

σχετικά με τη συζήτηση στο διαδίκτυο για την ΕΕΕ

Το ΕΣ της ΕΕΕ, με τη θεσμική του ευθύνη, ως ανταπόκριση σε άμεσες ή έμμεσες προτροπές αλλά και ως προσωπική υποχρέωση των μελών του, ανακοινώνει τα παρακάτω σχετικά με το διάλογο που διεξάγεται σε ηλεκτρονικές σελίδες της ΕΕΕ αλλά και σε σελίδες μελών ή φίλων της Ένωσης μεταξύ μελών του ΔΣ-μελών ή φίλων της ΕΕΕ:

 • Το διαδίκτυο προσφέρει ένα νέο σημαντικό μέσο άμεσης επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ μελών συλλογικοτήτων και υποκαθιστούν ανάγκες από παραδοσιακά μέσα όπως εφημερίδα, περιοδικό κλπ.

 • Ο διάλογος είναι το καθοριστικότερο στοιχείο για τη σύνθεση, τη λύση προβλημάτων και τη συμβολή στην συνύπαρξη διαφορετικών ή και αντιθέτων απόψεων.

 • Ο διάλογος είναι ιδιαίτερο στοιχείο πολιτισμού και προϋποθέτει, κυρίως από τους συντονιστές, παιδεία, εμπειρία, ανοχή, δημοκρατικές ευαισθησίες, αυτοσεβασμό, σεβασμό στον άλλον και στη διαφορετικότητα, αντοχή στις κρίσεις, πειστικά επιχειρήματα, ευθύτητα, ικανότητα αποδοχής λαθών (ατομικών ή συλλογικών) .

 • Ο διάλογος αναδεικνύει ή και “εξαφανίζει” προσωπικότητες.

 • Όσοι φοβούνται το διάλογο, οδηγούνται στον περιορισμό του ή στην απαγόρευση.

 • Όσοι συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να δέχονται κριτική: Καλοπροαίρετη ή κακοπροαίρετη, θετική ή αρνητική, από υστεροβουλία ή ανυστεροβουλία, με γνώση ή από άγνοια.

 • Μέλη και φίλοι των συλλογικοτήτων θεωρούν αυτονόητο ότι οι έχοντες ρόλους (“αξιώματα”) στα όργανα που εκλέγονται πρέπει να δρουν, να παράγουν έργο και να υλοποιούν αποφάσεις στα πλαίσια των κανόνων που τίθενται. Επειδή δε θεωρείται αυτονόητη υποχρέωση, ο μη (διαρκής) έπαινος δεν ταυτίζεται με τη μη αναγνώριση του παραγόμενου έργου.

 • Αντίθετα με το “αυτονόητο”, μέλη και φίλοι εξωτερικεύουν έντονα τα κριτικά αισθήματά τους απέναντι σε αρνητικές συμπεριφορές και πράξεις και γενικά λειτουργίες που δε συνάδουν με αυτά που η δικιά τους προσωπικότητα εκφράζει .

Αξιολογώντας όσους διαλόγους διαβάσαμε (ζητούμε συγνώμη αν υπάρχουν κάποιοι που δε γνωρίζουμε), συμπεραίνουμε τα εξής:

 • Δεν καταγράφεται σκοπιμότητα ή υπονόμευση της ΕΕΕ.

 • Δε διαπιστώνεται πρόθεση να θιχτούν ή μειωθούν ή προσβληθούν τα πρόσωπα (και το έργο αυτών) που βρίσκονται στα όργανα της ΕΕΕ ή άλλα μέλη της.

 • Καταγράφεται καλοπροαίρετη κριτική, ίσως και με χρήση κάποιων αιχμηρών λέξεων, σε άρθρα του Κανονισμού της Ένωσης που αναφέρονται σε ιδιαίτερα δικαιώματα μελών της ΕΕΕ.

 • Συνομιλητές, πιθανόν, είχαν στη διάθεσή τους κείμενο Κανονισμού που δεν ταυτίζεται με το ισχύον. Έτσι, εν αγνοία τους, έκριναν και μη υπαρκτά θέματα.

 • Μέλη ή φίλοι της Ένωσης διαμαρτυρήθηκαν ότι δέχτηκαν “επίθεση” για μη αρεστές απόψεις που διατύπωναν. Ακόμη, ότι διαγράφηκαν από τη σελίδα της ΕΕΕ κριτικές απόψεις τους που ανάρτησαν και σχετίζονταν με τα παραπάνω.

Το ΕΣ της ΕΕΕ, σχετικά με τα συμβάντα:

 • Εκφράζει τη λύπη του στο βαθμό που οι διαχειριστές της σελίδας fb της Ένωσης δεν επέδειξαν την απαιτούμενη ψυχραιμία απέναντι στις καλοπροαίρετες κριτικές και γιατί εμπόδισαν τη συνέχεια του διαλόγου. Ήδη, το ΕΣ, με επιστολή προς το ΔΣ ζητεί ενημέρωση.

 • Γνωστοποιεί ότι, η ΕΕΕ ιδρύθηκε με το Καταστατικό της. Από αυτό αποκλειστικά καθορίζονται σχέσεις, δικαιώματα, ρόλοι. Δικαιώματα έξω από το Καταστατικό δεν μπορούν να υπάρξουν παρά μόνο με την τροποποίησή του.

 • Οι κανονισμοί, αποτελούν ένα μέσο όπου διευκρινίζονται ή αναλύονται διατάξεις των Καταστατικών. Σε καμιά περίπτωση δε δημιουργούν νέα ή αφαιρούν δικαιώματα αντίθετα στο Καταστατικό, ακόμη και αν αποφασίζονται από Συνελεύσεις.

 • Σχετικά με αυτά που αποτέλεσαν την αιτία του διαλόγου-κριτικής στις ηλεκτρονικές σελίδες Ένωσης-μελών-φίλων και σχετίζονται με τους “Κύριους Ιδρυτές” της ΕΕΕ διευκρινίζεται ότι: Η ΓΣ που ψήφισε το Καταστατικό δεν έκανε αποδεκτά τα προτεινόμενα άρθρα περί “Κύριων Ιδρυτών” και “ιδιαίτερων ρόλων ή δικαιωμάτων” τους. Αποδέχτηκε την ΑΡΧΗ της ισότητας των δικαιωμάτων μεταξύ των μελών. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τροποποίηση Καταστατικού που να αλλάζει τα παραπάνω.

 • Κρίθηκε ότι τέτοιες διαφοροποιήσεις μπορεί να εμφανίζονται μόνο σε προσωποπαγείς εταιρείες που επιδιώκουν ατομικούς σκοπούς. Όμως, κάτι τέτοιο δεν υποστηρίχθηκε για την ΕΕΕ.

Άλλωστε, αυτό το γεγονός καθόρισε και τη στάση πολλών μελών για τη συνέχειά τους στην ΕΕΕ και κυρίως αυτών που υποστηρίζουν και αγωνίζονται για την ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των ανθρώπων.

 • Για πληρέστερη ενημέρωση σημειώνεται ότι: Δεν υφίσταται το αναφερθέν, κατά το διάλογο, άρθρο 13 του Κανονισμού για διπλή ψήφο των “Κύριων Ιδρυτών”. Επίσης, το προβαλλόμενο δικαίωμα εκλογής των “Κύριων Ιδρυτών” χωρίς υποψηφιότητα ή ψήφο αναφέρεται στο άρθρο 20 του Κανονισμού και όχι στο 19 όπως παρουσιάστηκε από συνομιλητές που πιθανόν είχαν λάθος κείμενο. Όμως, βρίσκεται σε αντίθεση με το Καταστατικό που δεν αποδέχεται τέτοια ιδιαίτερα δικαιώματα.

Ενημερώνουμε τα μέλη και φίλους της ΕΕΕ ότι όλα τα παραπάνω απασχολούν το διάλογο που διεξάγεται εντός των οργάνων της.

Είναι φυσικό λοιπόν όσα διατυπώνονται-κρίνονται-προτείνονται να συμβάλλουν στην προσπάθεια αλλαγών ή βελτιώσεων.

Κάθε διάλογος ή κριτική όχι μόνο είναι αποδεκτά αλλά και αναγκαία. Οι ηλεκτρονικές σελίδες της ΕΕΕ πρέπει να συμβάλλουν στην διευκόλυνσή τους, με σαφείς τους όποιους κανόνες διεξαγωγής τους.

Το ΕΣ επιθυμεί να επισημάνει ότι, σε κάθε νέα συλλογικότητα τα μέλη των οργάνων έχουν ιδιαίτερη ευθύνη και καταβάλλουν σημαντικό κόπο αφού πρέπει να οργανώσουν τα πάντα από το μηδέν. Όταν δε τα μέσα είναι περιορισμένα, δεν υπάρχουν υποδομές και όλα τα μέλη δεν έχουν ίδια προσφορά τότε οι ευθύνες αυξάνονται. Όσοι δε έχουν ιδιαίτερους ρόλους στα όργανα, κοπιάζουν σημαντικά στην αρχική φάση της δημιουργίας και οργάνωσης.

Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να αναγνωριστούν και στα μέλη των οργάνων της νεοσύστατης ΕΕΕ, ανεξάρτητα από το αναφαίρετο δικαίωμα κριτικής, με την πρόσθετη ιδιαιτερότητα ότι απευθύνεται στους απανταχού Επτανήσιους. Ως ένας ακόμη φορέας στους πολλούς που υπάρχουν.

Πιστεύουμε ότι όλοι, μέλη και φίλοι, θα συμβάλλουν στην επιτυχή πορεία της ΕΕΕ αναγνωρίζοντας και διορθώνοντας λάθη, ανταποκρινόμενοι στην αποφυγή οτιδήποτε προκαλεί, αναγνωρίζοντας τις πρωτοβουλίες ίδρυσης ή το έργο ανάδειξης και εργαζόμενοι για την επιτυχία των σκοπών.

Αθήνα 24/01/2012

Για το ΕΣ της ΕΕΕ

ΖΩΧΙΌΣ Γ. Πρόεδρος, ΣΤΑΥΡΟΎΛΙΑΣ ΑΝΤ. Αντιπρόεδρος, ΚΆΓΚΑΣ Σ. Γραμματέας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: