Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΗΠΙΚΑ

ΝΗΠΑ Βουνιατάδων Κέρκυρας

Ανακοίνωση Σεπτέμβρης 2011

Λόγω ιδιαίτερων γεγονότων, οι εκδηλώσεις ΝΗΠΙΚΑ 2011 στο Βουνό ΝΗΠΑ Βουνιατάδων, στις 28/29 Αυγούστου, περιορίστηκαν στο τυπικό μέρος τους και στην υποδοχή μη ενημερωμένων επισκεπτών μας.

Ευχαριστούμε όλους τους φίλους μας και ενημερώνουμε ότι τα ΝΗΠΙΚΑ θα συνεχίσουν αδιάκοπα διευρυνόμενα και εμπλουτίζοντας υποδομές και περιεχόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκδηλώσεις στη ΝΗΠΑ πραγματοποιούνται εδώ και 60 χρόνια, αρχικά ως “Πανηγυράκι ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΓΟΥ” στις 29 Αυγούστου και από το 2001 ως ΝΗΠΙΚΑ στις 28 και 29 Αυγούστου!

Οι Οργανωτές.

(Πληροφορίες στο: http://autenergos.blogspot.com//ΝΗΠΙΚΑ και: 6937179122)

Δεν υπάρχουν σχόλια: