Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ:

Εξελίξεις για Κτίριο Ο.ΚΕ.Σ.Α.!

Παρεμβάσεις Βουλευτών: Αναφορά Γκερέκου,

Ερώτηση Χαραλάμπους-Μωραϊτη.

Αναμένονται και άλλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του autenergos.blogspot.com/, διαφαίνονται διεργασίες για θετικές εξελίξεις στα πλαίσια των οργανωμένων Κερκυραίων στην Αττική.

Μετά την πολύ σοβαρή πρωτοβουλία των Κερκυραϊκών Συλλόγων να καλύψουν το “κενό” συγκροτώντας Επιτροπή και με το συντονισμό της να οργανώσουν οι Επτανήσιοι Αττικής τις πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις για την 21 Μάη, νέες πρωτοβουλίες και δράσεις αναδεικνύονται με επίκεντρο το Κτίριο της ΟΚΕΣΑ και την αποδέσμευση των “25 εκατομμυρίων δρχ.” για την αναπαλαίωση , από τα 30 εκ. δρχ. που είχαν εγκριθεί το 1997.

Ήδη, η Βουλευτής Κέρκυρας ΠΑΣΟΚ κα Γκερέκου κατέθεσε αναφορά στον αρμόδιο Υπουργό ΥΠΕΚΑ την επιστολή του Συλλόγου Βουνιαταδιτών Αττικής.

Οι Βουλευτές του ΚΚΕ κύριοι Χαραλάμπους και Μωραϊτης κατέθεσαν σχετική Ερώτηση στον Υπουργό Παπακωνσταντίνου.

Ανάλογες δε πρωτοβουλίες αναμένονται από τους κυρίους Δένδια και Χυτήρη.

Παρακάτω δημοσιεύουμε την αναλυτική τεκμηριωμένη επιστολή που έστειλε ο Κερκυραϊκός Σύλλογος Βουνιαταδιτιών Αττικής «ΟΙ ΜΕΛΗΤΙΑΙΟΙ» στον Υπουργό Παπακωνσταντίνου και: στους Κερκυραίους Βουλευτές, ΠΙΝ, Δήμο Κέρκυρας, Φορείς, ΟΚΕΣΑ, Πρωτοβάθμια:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΝΙΑΤΑΔΙΤΩΝ Αθήνα 20/9/2011

ΑΤΤΙΚΗΣ «ΟΙ ΜΕΛΗΤΙΑΙΟΙ» Αρ. πρωτ. 6

Ανθέων 68 Γέρακας 15344

Τηλ.-Φαξ 2106741389 κιν. 6972242223

E-mail: georgiosdellis@hotmail.com

Πληροφορίες:Ζωχιός Γ. 6937179122

Προς

Tον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

κον Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Κοινοποίηση: Κερκυραίους Βουλευτές-ΠΙΝ-ΔΗΜΟ/Φορείς Κέρκυρας-ΟΚΕΣΑ- Συλλόγους Απόδημων-ΜΜΕ.

Θέμα: Χορήγηση υπολοίπου προς την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ για συντήρηση και αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου.

Σχετικά:α) Η με 130636/6632/δ/10.10.97 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ

β) Η με αρ.πρ.ΟΙΚ 90440/557/δ/25.2.2000 Τροποποιητική απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ

γ) Το με αρ. πρωτ.1095/9.11.2005 έγγραφο ΕΤΕΡΠΣ προς Ο.ΚΕ.Σ.Α.

Κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι ευρέως γνωστό, η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.), σύμφωνα με το παραπάνω (α) σχετικό, όπως τροποποιήθηκε με το (β) σχετικό, χρηματοδοτείται από πόρους ΕΤΕΡΠΣ με το ποσό των 30 εκ. δρχ. για το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στην οδό Ψαρρών 54 στην Πλατεία Βάθης Αθήνα ιδιοκτησίας της Ομοσπονδίας Κερκυραϊκών Συλλογών Αττικής».

Ζητάμε, την άμεση και καθοριστική συμβολή σας γιατί, προκειμένου να αρχίσουν άμεσα τα έργα: Εκπόνηση μελέτης του έργου, συντήρηση και αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου, πρέπει το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ” (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) να εκταμιεύσει το υπόλοιπο ποσό των “25 εκατομμυρίων δρχ.” αναστέλλοντας την υποχρέωση της ΟΚΕΣΑ να καταθέσει δικαιολογητικά για τα “5 εκατομμύρια δρχ”, που εισέπραξε ως προκαταβολή, επειδή (αντί για έργο) χρησιμοποίησε το ποσό αυτό το 1999 για την 3η δόση του δανείου αγοράς (γ. σχετικό: απάντηση ΕΤΕΡΠΣ σε επιστολή της ΟΚΕΣΑ).

Επειδή ο υπογράφων την παρούσα Πρόεδρος Γ.Δελλής διατελεί Αντιπρόεδρος(α)του ΔΣ και Πρόεδρος του εν εξελίξει Συνεδρίου της ΟΚΕΣΑ, ο δε Γ. Ζωχιός (πληροφορίες) είναι Επίτιμος Πρόεδρος της ΟΚΕΣΑ και Πρόεδρος της Εξ. Επιτροπής της στην τρέχουσα πε-ρίοδο, θα εισηγηθούν σχετικές προτάσεις κατά τις εργασίες του Συνεδρίου τον Οκτώβριο.

Σας τίθενται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Η Ο.ΚΕ.Σ.Α. αγόρασε από την ΕΤΕ το παραπάνω (3ώροφο και με Κήπο) Κτίριο έναντι ποσού 35.000.000 δρχ. με δάνειο από την ίδια την Εθνική Τράπεζα, η τελευταία δόση του οποίου ήταν το 2000.

  2. Το συνολικό κόστος όμως για την αγορά έφθασε περίπου 53.000.000 δρχ.

Από αυτά (εκτός από τα συμβολαιογραφικά έξοδα,περίπου 1 εκατ. δρχ.), πλη-ρώθηκαν περίπου 7 εκ. δρχ. για το φόρο μεταβίβασης, γεγονός που την βρή-κε απροετοίμαστη επειδή θεωρούσε ότι τα σωματεία, με το δικό μας χαρακτήρα, βρίσκονται σε καθεστώς απαλλαγής φόρου.

Εξ αιτίας και αυτού του σοβαρού γεγονότος, οι τόκοι του δανείου συνολικά (με αυτούς της υπερημερίας) έφθασαν περίπου 10.000.000 δρχ.

ΔΗΛΑΔΗ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ 17 ΕΚΑΤ. ΔΡΧ. ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ.

  1. Η εξόφληση του παραπάνω υπέρογκου συνολικού ποσού των 53 εκατ. δρχ. ολο-κληρώθηκε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 97-98, η ΕΤΕ κίνησε τις διαδικασίες για πλειστηριασμό λόγω της καθυστέρησης της δόσης και μας επέβαλε αβάστακτους τόκους υπερημερίας. Όμως, αποφύγαμε τον κίνδυ-νο με τη σημαντική συμμετοχή και προσπάθειες από το υστέρημα των Μελών. Επιπλέον, με ιδιαίτερη συμβολή της Γενέτειρας Κέρκυρας και της Επιτροπής Προ-σωπικοτήτων που συγκροτήθηκε για το σκοπό της στήριξης του έργου.

  1. Βέβαια, η Ο.ΚΕ.Σ.Α. βρέθηκε στη μεγάλη ανάγκη να χρησιμοποιήσει το 1999, για την εξόφληση τμήματος της 3ης δόσης του δανείου, και το ποσό των 5.000.000 δρχ. που εκταμιεύτηκε από το ΕΤΕΡΠΣ με το 207/31-7-98 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, και κατατέθηκε στον 108/29605244 ειδικό λογαριασμό της, στην ΕΤΕ.

Η Ο.ΚΕ.Σ.Α., φυσικά, και τα Μέλης της, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της (δικαιολογητικά για πραγματοποίηση έργου) προς ΕΤΕΡΠΣ για αυτήν την εκταμίευση. Όμως, αδυνατεί αυτή τη στιγμή να ανταποκριθεί επειδή, για τα επιπλέον 17 εκατομμύρια (εφορία- τόκους), χρησιμοποίησε το 1999 και το ποσό των 5 εκ. δρχ. της παραπάνω προκαταβολής. Βέβαια, γεγονότα που ακολούθησαν από το 2000, είναι ευρέως γνωστά και δεν είναι αντι-κείμενο της παρούσας.

  1. Στις παραπάνω τεράστιες οικονομικές δυσκολίες προστέθηκε και η αναστολή της δυνατότητας που προσέφερε ο Ν.2300/95 για αξιοποίηση περίπου 500τμ εναπομείναντα συντελεστή δόμησης, στοιχείο που είχε συνυπολογίσει.

Όμως, όταν το 1995 αγοράζαμε το Κτίριο, δεν δόθηκε κανένα στοιχείο από την πωλήτρια ΕΤΕ, ούτε υπήρχε απόφαση ότι το Κτίριο αυτό ανήκε στην κατηγορία των “Παραδοσιακών-Διατηρητέων”. Οι αποφάσεις χαρακτηρισμού από ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΠΟ έγιναν το 1997, γι αυτό και η χρηματοδότηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

  1. Τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από όλα αυτά (και τις μετέπειτα γνωστές προεκτάσεις) είναι σημαντικά και μακροχρόνια για την Ομοσπονδία και τα Μέλη της. Σε συνδυασμό δε με το μεγάλο κόστος των εργασιών αποκατάστασης, λόγω του χαρακτηρισμού ως διατηρητέου, εμπόδισαν τη σχεδιασμένη πορεία υλο-ποίησης της αναπαλαίωσης του Τριώροφου, και με Κήπο, Κτιρίου.

Αποτέλεσμα, ο στόχος για ΣΤΕΓΗ και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στην Αττική για την ΟΚΕΣΑ και τις δεκάδες Πρωτοβάθμια Σωματεία να μένει απραγματοποίητος με συνεχιζόμενες τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική πορεία και λειτουργία: ΟΚΕΣΑ-Συλλόγων.

  1. Παρά όλες αυτές τις μεγάλες δυσκολίες, η ΟΚΕΣΑ με τα Μέλη της, προχώρησαν το 2008 σε τεχνοοικονομική μελέτη του έργου, προσφορά από το τεχνικό γραφείο «Κ. Μαρκέτη & Συνεργατών» την οποία μπορούμε να σας καταθέσουμε. Επίσης, έχουμε προβεί σε επανειλημμένες εργασίες εκκαθάρισης, απομάκρυνσης μεγάλου όγκου άχρηστων υλικών, ασφάλισης, προστασίας κλπ.

  2. Μετά τα παραπάνω, η άμεση εκταμίευση των 25.000.000 δρχ. εκ μέρους του “ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ” (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) θα δώσει τη δυνατότητα στην ΟΚΕΣΑ να ξεκινήσει το έργο μελέτης για σταδιακή αποκατάσταση και κατοίκηση του δια-τηρητέου κτιρίου μας.

Έργο πνοής για τη “συνολική πορεία” της Ομοσπονδία, τα πάνω από 30 Πρωτοβάθμια, τις πολλές δεκάδες χιλιάδες Κερκυραίους στην Αττική και βέβαια για την οικιστική και πολιτιστική αναβάθμιση της ευρύτερης Περιοχής Άγιος Παύλος-Πλατείας Βάθης.

  1. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες άμεσες ανάγκες για στέγαση ΟΚΕΣΑ και δεκάδων Συλλόγων. Το Κτίριο είναι τουλάχιστον 30 χρόνια ακατοίκητο και, λόγω των προβλημάτων του, οι ζημιές μεγαλώνουν, δημιουργούνται πολλαπλοί κίνδυ-νοι και το κόστος πολλαπλασιάζεται.

  2. Γι αυτό, πέρα από την άμεση εκταμίευση του παραπάνω ποσού, θα πρέπει να υπάρξει συμπληρωματική χρηματοδότηση για το ίδιο έργο αφού, η συνολική απο-κατάσταση του διατηρητέου κτιρίου, απαιτεί περίπου 550 χιλ. ευρώ.

Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία Κερκυραϊκών Συλλογών Αττικής (και τα δεκάδες Σωματεία) είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν έχει ιδιαίτερους πόρους και στηρίζεται στις προσφορές των μελών.

Το μεγάλο κόστος για την αγορά και εξόφληση του δανείου σε συνδυασμό με το ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Κτίριο, έχει (τις ευρέως γνωστές) σημαντικές μακροχρόνιες επιπτώσεις και παρενέργειες στα οικονομικά, στη λειτουργία και δράση της.

Χρειάζεται λοιπόν άμεσα το Κτίριο για να συνεχίσει (μαζί με τις δεκάδες Πρωτοβά-θμια) την πορεία δεκαετιών με τη σημαντική πολύπλευρη δράση, τις πρωτοβου-λίες και έργο είτε στην έδρα,Αθήνα είτε στη Γενέτειρα, Κέρκυρα.

Το Κτίριο θα έχει καθοριστικό ρόλο και για την πορεία της συνολικής πολιτιστικής δημιουργίας και βέβαια να συνεχίσουν (ή να αρχίσουν) τη λειτουργία η χορωδία, το χορευτικό, μουσικό τμήμα, φιλαρμονική κλπ.

Αλλά και η υποβαθμισμένη Περιοχή Άγιος Παύλος-Πλατείας Βάθης θα έχει ση-μαντικά πολιτιστικά και κοινωνικά οφέλη (ήδη οργανώνουμε από το 1996 ετήσιες εκδηλώσεις). Η ιδιαίτερη Κερκυραϊκή παρουσία, με κέντρο το Κτίριό μας, θα συμβάλει στην πολιτιστική πρόοδο και δημιουργία σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, τους Φορείς της Περιοχής, τους Κατοίκους της και βέβαια τους Μετανάστες σε αυτήν για διαπολιτισμική συνεργασία, παρουσία και αναβάθμιση.

Σας θέτουμε υπόψη τέσσερα ακόμη ιδιαίτερα στοιχεία:

α. Η απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ προέβλεπε εφάπαξ καταβολή (και όχι με δόσεις) του ποσού των 30 εκατ. δρχ.

β. Το 3ώροφο και με Κήπο Κτίριο, λόγω του διατηρητέου, έχει τη δυνατότητα να “αξιοποιήσει” 500 τμ ως συντελεστή δόμησης.

γ. Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΟΚΕΣΑ, σε περίπτωση διάλυσης, όλη η περιουσία της κληρονομείται στο Νοσοκομείο Κέρκυρας. Θα εισηγηθούμε, ώστε αποδέκτης να είναι ο (ενιαίος πλέον) Δήμος Κέρκυρας.

δ. Με απόφαση το 8ου Συνέδριου της ΟΚΕΣΑ, όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία των Κερκυραίων στην Αττική, είναι συνιδιοκτήτες στο Κτίριο κατά το “ποσοστό συμμε-τοχής” (δεν έχει ακόμη νομική μορφή). Ισχύει, φυσικά, και για το Σύλλογό μας.

Κύριε Υπουργέ,

Ο Σύλλογός Βουνιαταδιτών, που πριν 30 χρόνια (1981) είχε την πρωτοβουλία για την ίδρυση της ΟΚΕΣΑ και με τα Στελέχη του πρωτοστάτησε στην οικοδόμησή της και την πραγματοποίηση ενός ιδιαίτερου ιστορικού πολιτιστικού και διεκδικητικού έργου δεκαετιών, Σας καλεί να συμβάλετε καθοριστικά ώστε, με την εκταμίευση των 25 εκατομμυρίων δρχ. αλλά και με νέες χρηματοδοτήσεις, να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που ταλανίζουν ΟΚΕΣΑ-Συλλόγους.

Έτσι, θα έχετε συμβάλει ώστε, η επέτειος των 30 χρόνων της ΟΚΕΣΑ, να γίνει νέα βάση ενός καινούργιου ξεκινήματος προς όφελος των Απόδημων Κερκυραίων και των δεκάδων Οργανώσεών τους, της Γενέτειρας Κέρκυρας, της ευρύτερης Περιοχής Άγιου Παύλου-Πλατείας Βάθης και βέβαια του Πο-λιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις του.

Με αυτή την επιστολή-πρόσκληση, με βεβαιότητα εκφράζουμε τη βαθιά επιθυμία χιλιάδων Απόδημων Κερκυραίων και Σωματείων τους που, θλιμμένοι, απαιτούν συνέχεια, ενότητα, δράση και δημιουργία!

Όλων αυτών που, για δεκαετίες, δούλεψαν σκληρά ώστε να συντονιστεί, να αναδει-χθεί, να οργανωθεί και να δημιουργήσει το Κίνημα των Απόδημων στην Αττική.

Των απλών Μελών, των Στελεχών Συλλόγων-ΟΚΕΣΑ, των σημαντικών Προσω-πικοτήτων σε κάθε τομέα, της Γενέτειρας και βέβαια του υπόλοιπου Πανελλαδικού και Επτανησιακού Κινήματος στην Αττική που, σε πολλά, συνδημιουργήσαμε και συναγωνιστήκαμε.

Όλοι, συνεκτιμώντας τη σημαντικότατη και “ποιοτική” πορεία της ΟΚΕΣΑ, το έργο και προσφορά των Απόδημων και των Οργανώσεών τους, είδαν το 1985 την αγορά του Κτιρίου με τον Κήπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ως μια μεγάλη ευκαιρία να έχουν και οι Απόδημοι Κερκυραίοι το δικό τους Κτίριο και έδρα (όπως όλοι οι άλλοι Απόδημοι στην Αττική) και, δημιουργώ-ντας το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, να αποτελέ-σει ένα πολλαπλό Κέντρο παρουσίας, δράσης, δημιουργίας, ενότητας.

Γι αυτό και ήταν πρωτοφανής η ανενδοίαστη, άμεση ανταπόκριση στη συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΉΤΩΝ (διαρκώς διευρυνόμενη) με σημαντικότατες Προσωπικότητες του πνευματικού - καλλιτεχνικού – πανεπιστημιακού – πολιτικού - κοινωνικού κόσμου των Κερκυραίων και Φίλων μας.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Γιώργος ΔΕΛΛΗΣ Βαγγέλης ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: