Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

ΤοΠΑΣΟΚ εκηδεύθη ! Αιωνία (ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΉ) η μνήμη!

-->
Το ΠΑΣΟΚ 
εκηδεύθη.
Τον επικήδειο έκρωξε  ο ποιμήν 
ΕυάγγελοςΒενιζέλος

χειροκροτούμενος ζωηρώς υπό νεκρού ποιμνίου.

Το συνεδριακό μνημόσυνο θα τελεσθεί προσεχώς!

Τα κόλλυβα παραγγέλθηκαν!
Το αναγγελτήριο τύπωσε (δωρεάν) ο ΔΟΛ.
Χορηγός προπαγάνδας:ΜΕΓΚΑ και σία.
 

Αφού το ΠΑΣΟΚ άντεξε πολύχρονα, παρά την επάρατη -ανίατη και επαναλαμβανόμενη- ΠΡΟΔΟΤΗκοτητα, αναπαύεται στις αγκάλες της Μητρός ΔΕΞΙΑΣ, σε τόπον καταψύξεως, ένθα ουκ έστιν αριστερόν όνειδος, λύπη και στεναγμός!
Τώρα, ολημερίς και ολονυχτίς, κλείνει γόνυ κάτωθεν  του ΔΕΞΙΟΥ Θρόνου χύνοντας δάκρυ μετανοίας και φτυαρίζοντας λιβάνι στο θυσιαστήριον.
 
Ή εύσπλαχνος Μήτηρ, ΔΕΞΙΑ, διαπιστώσασα την ολικήν άρνηση  της αριστερής ασωτίας, οργάνωσε γλέντι με μόσχους χρυσοτούς (λόγω εξουσίας είχαν ξεμάθει στους σιτευτούς).
 
Εις τον Ευάγγελον,  αποδίδει τιμάς άπειρους, αναγνωρίσασα ότι ουδέποτε συλλογίστηκε ασωτίαν προς αριστερά (και πως μπορούσε να συμβεί με ΑΝΘΙΜιΟ καθοδήγηση) αλλά και για τις θαυμαστές διαχρονικές πολλαπλές προσωπικές θυσίες ώστε να επιτευχθεί αυτή η ολική ΠΑΣΟΚική στροφή, δίχως πιθανότητα νέας ασωτίας!

Αιωνία (ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΉ) του ΠΑΣΟΚ η μνήμη!
Και τεθνηκώς, ΟΥ δεδικαίωται!

Δεν υπάρχουν σχόλια: