Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Η ιατρική στα Επτάνησα επί Βενετοκρατίας! Τα σημαντικά αποτελέσματα τα σφετερίστηκαν, θαυματοποιοί, για την επιβολή των θαυμάτων!

Η άσκηση της ιατρικής επί Βενετικής κυριαρχίας στα Επτάνησα!

 Της Μαρίας Μάνδυλα - Κουσουνή.Εισαγωγή
Τα Ιόνια Νησιά δε βρίσκονται υπό Βενετική κατοχή την ίδια εποχή. Η Κέρκυρα είναι ουσιαστικά από το 1386, ενώ η Λευκάδα από το 1669. Η Βενετσιάνικη κυριαρχία σ’ αυτά καταλύεται το 1797 από τους Δημοκρατικούς Γάλλους.
Η Ενετοκρατία στα Ιόνια Νησιά είναι μια εποχή που παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά τα θέματα υγείας και κοινωνικής πολιτικής, σε σύγκριση με τα άλλα μέρη του Ελλαδικού χώρου, τα οποία την ίδια εποχή βρίσκονταν υπό την Οθωμανική κυριαρχία.
Η ιδιαίτερη ευαισθησία, που έδειξαν οι Βενετοί σε θέματα υγείας του λαού, ήταν κάτι πολύ σημαντικό, διότι τα Επτάνησα εκείνη την εποχή βρίσκονταν στο κέντρο μιας πληθυσμιακής μετακίνησης. Ο πληθυσμός τους ήταν ποικίλης προέλευσης. Πολλές φορές κύμα προσφυγικό μετακινείτο από τα Τουρκοκρατούμενα ή άλλα Ενετοκρατούμενα τμήματα του Ελλαδικού χώρου και εγκαθίστατο σ’ αυτά.
Αυτές οι έντονες πληθυσμιακές μετακινήσεις ήταν παράγοντας πολύ επικίνδυνος για την μετάδοση διαφόρων θανατηφόρων κυρίως επιδημιών, που μάστιζαν Ανατολή και Δύση (1).
Για να κατανοήσουμε τον τρόπο άσκησης της Ιατρικής στα Επτάνησα αυτή την εποχή, πρέπει να.......................... ολόκληρη η μελέτη στη διεύθυνση:http://www.ixek.gr/showArticle.asp?id=88

Δεν υπάρχουν σχόλια: