Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΊΓΓΑΣ: ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ! Όχι διάλυση!


 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΊΓΓΑΣ:  
http://www.facebook.com/groups/210628439014584/permalink/356260507784709/ ,

Ανακινείται εσχάτως, με ευθύνη κυρίως του Υπουργείου Εσωτερικών και του υποργού κ Στυλιανίδη, το θέμα της τροποποιήσεως του Καλλικράτη, όσον δεν αφορά την Κέρκυρα με την κατάτμηση του υπάρχοντος ενός Δήμου σε 3 ή 4. Κατ΄ ακολουθίαν, ως είναι εύλογο, έχει αρχίσει μια άτυ... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: